pon04152024

Posledná aktualizáciauto, 09 apr 2024 9am

Prvý akademik z radov dolnozemských Slovákov

borovs01Maďarón Samuel Borovský (1860-1912) vytvoril obrovské dielo aj o našich slovenských predkoch a osadách, ktoré zaľudnili.„Blízky rodák pivnickým Borovskovcom bol kancelárie maďar. vedeckej akademie direktorom a pôvodcom mnohých historických diel a článkov. Pôvod jeho hlásalo len jeho meno...“

Čítať ďalej: Prvý akademik z radov dolnozemských Slovákov

Zasadzoval sa za slovenské školstvo

valask01K 270. výročiu narodenia Pavla ValaskéhoDo kultúrnych a hospodárskych dejín dolnozemských Slovákov sa významnou mierou zapísal literárny, kultúrny a cirkevný historik, farár na viacerých miestach Pavol Valaský. Narodil sa 29. januára 1742 v Baďane pri Banskej Štiavnici a pochádzal z roľníckej rodiny.

Čítať ďalej: Zasadzoval sa za slovenské školstvo

Po gotickej ceste obcami Malohontu

hontce00Historický región Malohont, na území ktorého ležia od začiatku jeho založenia (l5. storočie) slovenské obce rimavskej doliny, dnešnej severnej a strednej časti okresu Rimavská Sobota a východnej časti okresu Poltár, bol už od jeho zrodenia predmetom nespokojnosti so stavom samosprávy zo strany zemianstva.

Čítať ďalej: Po gotickej ceste obcami Malohontu

Minulosť vodných mlynov na Dunaji a Ipli

IpelMl03Mlyn v Peťove čaká na záchranu a využitiePlávajúci vodný mlyn v KolároveV roku 1890 bolo činných v Uhorsku 17 277 mlynov, z toho 910 parných, 12 250 vodných, na konskú a ručnú silu 3 197 a veterných 650, pričom v mlynárstve pracovalo vtedy 44 150 ľudí. Pozdĺž Dunaja, Váhu a Ipľa...

Čítať ďalej: Minulosť vodných mlynov na Dunaji a Ipli

Pilíšske zaujímavosti - Ödön Téry, V. Balaša a Svätopluk

ChotSk01Chotárna skala: Ödön Téry a Slovensko - Pri Ostrihome ukončil svoj búrlivý a plodný život zvolensko-liptovský protiturecký bojovník Valent Balaša (Bálint Balassi) - Pilíšske Moravce: Svätopluk a bitka pri brode Zub

Čítať ďalej: Pilíšske zaujímavosti - Ödön Téry, V. Balaša a Svätopluk

Svedectvá vzájomnej pomoci Slovákov v Uhorsku

vzapom01Na margo osídlenia Slovákov na Dolnej zemiPôtorčania pomáhali iným evanjelikom a aj oni žiadali o pomoc svojich súkmeňovcov.Uvedené fakty a fragmenty z dejín evanjelického cirkevného zboru v Pôtri sa dajú považovať aj ako jeden z malých kamienkov zapadajúcich do bohatej mozaiky slovenských národných dejín.

Čítať ďalej: Svedectvá vzájomnej pomoci Slovákov v Uhorsku

Z histórie stredovekej slovenskej dediny Pleš

plesgr01Počiatky histórie pradávnej dediny Pleš (dnes Mlynky, po maďarsky Pilisszentkereszt) siahajú hlboko do stredoveku.Od konca 19. storočia v kostole a škole: nemilosrdná maďarizácia. Žiaci, deti slovenských rodičov, za slovenské slovo dostávali morálnu a telesnú pokutu, za maďarské slovo - odmenu.

Čítať ďalej: Z histórie stredovekej slovenskej dediny Pleš

Hlboké veľkomoravské korene na južnom Slovensku

altVzácne a zabudnuté miesta dramatických stretov kultúr a náboženstiev - Východ Podunajskej nížiny a Dolné Pohronie sú pomerne málo známe svojím osídlením z čias Veľkej Moravy. A pritom môže niekedy ísť o unikátne veľkomoravské centrum významné nielen z hľadiska našej krajiny, ale dokonca z hľadiska celej Panónskej panvy.

Čítať ďalej: Hlboké veľkomoravské korene na južnom Slovensku