pon04152024

Posledná aktualizáciauto, 09 apr 2024 9am

Slováci v Maďarsku - bezdomovci v rodnej zemi?

altPrečo pretrváva snaha považovať Slovákov v Maďarsku za nepôvodných obyvateľov, za prisťahovalcov a či kolonistov? - Často čítam a počúvam, že Slováci v Maďarsku nie sú autochtónni, nie sú pôvodní obyvatelia. Takýmito obyvateľmi sú vždy a len Maďari. Z hľadiska večnosti sa pousmejem... Po prvé - Maďarsko ako krajina o ktorej konkrétne hovoríme, Maďarsko v trianonských (a parížskych) hraniciach existuje len od roku 1918 a z tohto pohľadu sú všetci jeho obyvatelia, ktorí žili na jeho území v okamihu zrodu tohto Maďarska pôvodní obyvatelia.

Čítať ďalej: Slováci v Maďarsku - bezdomovci v rodnej zemi?

Kňaz a národný buditeľ Ondrej Caban

OndCab01Ondrej Caban (1813-1860) bol človek odhodlaný pre svoj slovenský národ urobiť všetko, aby nezabudol, z akých koreňov pochádza. Zameraním svojich diel sa zaraďuje do plejády autorov moralizovanej prózy Radlinského skupiny 19. storočia. Situácia v tom období nebola ľahká, strach sa striedal s biedou...

Čítať ďalej: Kňaz a národný buditeľ Ondrej Caban

Komlóšan osobnosťou Slovákov z Maďarska

benokom1Ondrej Beňo - roľník s prirodzenou autoritou, verejný a cirkevný činiteľ, ktorého všetci uznávali a hovorili o ňom s obdivom. V obidvoch prostrediach, v ktorých žil a pracoval na národnom poli, si za svoje národné, kultúrne, cirkevné a hospodárske snaženia zaslúži úctu Slovákov na obidvoch stranách Dunaja.

Čítať ďalej: Komlóšan osobnosťou Slovákov z Maďarska

Maďarsko-slovenská diskusia o Trianone

triandi1V Bratislave a Budapešti sa v dňoch koncom marca 2012 uskutočnili paralelné akcie: diskusia o Trianone a pomníkoch ako o miestach pamäti a o prístupoch slovenskej a maďarskej historiografie k týmto závažným témam.Pri posudzovaní spoločných dejín viac odvahyBojovať proti zakoreneným predsudkom

Čítať ďalej: Maďarsko-slovenská diskusia o Trianone

150. výročie - Časopis pre zábavu a poučenie

Sokol-01V roku 2013 oslávime 150. výročie vzniku Matice slovenskej. Cesta k tomu, aby vznikla táto celonárodná inštitúcia, nebola ľahká. Na prípravách vzniku Matice sa podieľalo veľa známych osobností slovenského národa, literáti, kňazi, politici, ale v neposlednom rade i pospolitý ľud podporujúci túto myšlienku.

Čítať ďalej: 150. výročie - Časopis pre zábavu a poučenie

Podnikatelia Mišurovci sa v Budapešti presadili

Misura01Slovák z Oravy výrobcom kočiarov a súčastí automobilovRodiskom Michala Mišuru staršieho a ml. bolo IstebnéPo kočiaroch prišli na rad autokarosérieDobré meno firmy bolo známe po celom UhorskuNikdy nezabudli na svoj rodný kraj a svoju evanjelickú vieru„Modli sa a pracuj a čo zarobíš, zavaruj!“

Čítať ďalej: Podnikatelia Mišurovci sa v Budapešti presadili

Obetavosť otca a syna medzi rodnými

Hamali013. augusta 1812 zomrel v Sarvaši spisovateľ, pedagóg a národný buditeľ Martin Hamaliar. Mnohí slovenskí vzdelanci zohrávali v počiatkoch osídľovania Slovákov na Dolnej zemi v duchovnom, hospodárskom, národno-kultúrnom, školskom a osvetovom živote svojich krajanov nezastupiteľnú úlohu. Zlatým písmom do dejín...

Čítať ďalej: Obetavosť otca a syna medzi rodnými