pon06242024

Posledná aktualizáciaštv, 20 jún 2024 10am

Čulý život v užhorodskom lýceu

Čítanie, maľovanie, hudba, spev aj umývanie okien... - Druhý semester sme začali po dlhých zimných prázdninách. Rýchlo ubehol február a v marci, mesiaci knihy, v ktorom oslavujeme aj Deň poézie, učitelia slovenského jazyka zo Slovenska už tradične zorganizovali Týždeň slovenského jazyka a kultúry.

UzhorM02Čítanie, maľovanie, hudba, spev aj umývanie okien...

Na prvom stupni Užhorodského lýcea č. 4 - tak sa teraz volá bývalá Všeobecnovzdelávacia škola 1.-3. stupňa s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode - prebiehali podujatia v rámci tried. Prváci čítali slovenské detské časopisy a zdramatizovali pod vedením pani učiteľky Svetlanky Surovej rozprávku Domček, domček, kto v tebe býva. Na konci týždňa si zvieratká - deti zahrali vo vlastnoručne urobených „maskách“ v naozajstnom domčeku z kartónov. V druhom ročníku sa chystali na sviatky jari rytmizáciou pesničky o zajačikoch. Všetky Orffove hudobné nástroje zazneli na premiére, ale trvalo to chvíľu, kým sa všetci zladili pod UzhorM03taktovkou pani učiteľky Evy Ďurošovej.

Tretiaci s pani učiteľkou Valériou Kizákovou spievali, pripravovali prezentáciu o vode na Svetový deň vody aj o knihách k mesiacu knihy. Dozvedeli sa, že knihy sú naši kamaráti, že čítanie rozvíja zručnosť v písaní diktátov aj textov. Pre myseľ je čítanie tým, čím cvičenie pre telo. Deti, ktoré čítajú knihy, majú lepšiu pamäť a ľahšie sa učia. A príbehy pomáhajú deťom rozlišovať medzi dobrom a zlom... Štvrtáci s pánom učiteľom Jánom Pochaničom navštívili v Užhorode výstavu umelcov, ktorí UzhorM04majú slovenské korene, alebo participovali na umeleckých projektoch so Slovenskom, ako aj výstavu o bardovi UzhorM05ukrajinskej literatúry i umenia Tarasovi Ševčenkovi. Všetci žiaci prvého stupňa vystúpili po jednotlivých triedach s programom na otvorení výstavy Tradície Veľkej noci v Slovenskom kultúrnom centre Matice slovenskej v Užhorode.

Na druhom stupni s vybranými žiakmi z piateho ročníka, ktorí sa zúčastnili relaxačného maľovania, pripravila výstavu ich prác pani učiteľka slovenčiny Erika Fajnorová. Relaxačné maľovanie pre radosť z tvorby a odpútanie sa od stresov reality malo dve etapy. Najprv sme vytvorili podklad z farieb a potom sme pomocou šablón dotvorili obrázok. Kuriozitou bolo, že domaľovávanie obrázkov sa konalo v provizóriu v pivnici školy počas vzdušného poplachu. Obrázky sú krásne a deťom prinieslo maľovanie radosť z nových foriem práce s UzhorM06farbami a z vlastnej kreativity. Nákup farieb a plátna sponzorovali rodičia študentov, ktorí nenavštevujú našu školu, ale pripravujú sa na štúdium na Slovensku a popoludní navštevujú kurzy slovenského jazyka.

Siedmačky Lizka Jarčič a Zlatka Proc napísali do súťaže Slovenské rozprávky z celého sveta príbeh Ako sa Zima a Jar dohodli. Tento príbeh prepísali do reči divadla a zahrali ho počas Týždňa slovenského jazyka a kultúry svojim mladším spolužiakom na prvom stupni spolu s Lizkou Redko, Romanom Možejkom, Sandrou UzhorM07Liška a Mariou Vorotniakovou.

Popoludní aj počas sobôt maľovali kulisy a vyrobili kašírovanou technikou hlavné postavy príbehu - ročné obdobia aj Kráľa času. Aby kulisy dotvorili atmosféru hry, pomohli im na premiére spolužiaci zo šiesteho ročníka Dana Vorobiová, Feďa Revazov, Miroslav Bunda a Nasťa Dir. Nasťa začala predstavenie imrovizáciou na husliach a autorskú hudbu k textu zložil ôsmak Marko Vorotniak na požiadanie pani učiteľky UzhorM09Eriky Fajnorovej, ktorá divadelníkov viedla.

Na nástenke v tomto týždni pribudli projekty piatakov Návšteva z vesmíru, podľa filmu Spadla z oblakov. Portréty Milana Rastislava Štefánika, kresby v súťaži Moje mesto i Slovensko mojimi očami sa tiež dostali na nástenku a víťazi Daria Savula, Michal Dziamko, UzhorM08Lavrík Bilanič a Olena Krasna boli odmenení Občianskym združením Zhoda z Bratislavy. Ceny si prevzali na otvorení výstavy Tradície Veľkej noci v Centre slovenskej kultúry Matice slovenskej v Užhorode. Na tomto podujatí boli ocenení aj účastníci školského kola olympiády zo slovenského jazyka. Hlavnú cenu - tento rok tretie miesto - získal Iľja Didyč z deviateho ročníka.

Slávnstné otvorenie tradičnej výstavy 21. marca 2024 v centre slovenskej kultúry MS v Užhorode, organizované Maticou slovenskou v Ukrajine a jej predsedom Jozefom Hajnišom, sa konalo na záver Týždňa UzhorM11slovenskej kultúry. Zúčastnili sa ho členovia MS Ukrajiny a zo Slovenska pricestoval predseda miestneho odboru MS v Michalovciach Ján Eštók. Dopoludní sa v knižnici konali tvorivé dielne k téme výstavy s miestnou výtvarníčkou pre výtvarne nadaných žiakov z nižších ročníkov. Maľovali drevené vajíčka tradičnými vzormi aj podľa vlastnej fantázie.
Tradičné jarné dekorácie, výrobky šikovných dospelých aj detských rúk a jarné kvety vo vázach vytvorili atmosféru radosti z príchodu jari. Po úvodnom slove žiakov desiateho ročníka Lizy Buleca a Alexandra Meľzakovského o viac ako 2000 ročných tradíciách UzhorM10jarných sviatkov sa plnej sále detí prihovoril pán Eštók, ktorý spomenul symboliku kríža i zmŕtvychvstanie Ježiša, vyzdvihol dôležitosť tradícií a možnosť detí vystupovať na verejnosti v slovenskom jazyku.

Pred vystúpením jednotlivých ročníkov sa nám prihovoril aj Jozef Hajniš, predsada a zakladateľ MS v Ukrajine aj zakladateľ slovenskej školy v Ukrajine. Hovoril o zvykoch, o tom, čo všetko sa na jar dialo v rodinách v UzhorM13nedávnej minulosti u Slovákov v Zakarpatí. Spomínal, že to, o čom hovorili Líza a Alexander, bolo za čias jeho mladosti realitou. Dievčatá si naozaj chodievali česať vlasy k vŕbe, aby ich mali krásne a dlhé. Aj pôst, posvätenie jedla či polievanie a šibanie dievčat na Veľkonočný pondelok sa dodržiavalo. A na jar sa upratovalo, čistil sa dom, umývali sa okná...

V piatok sa niektoré triedy 3. stupňa zúčastnili zábavného kvízu o tradíciách Veľkej noci. Aj starší žiaci prvého stupňa a piataci vedeli správne odpovedať, lebo počas programu sústredene a ticho počúvali. A vy? Vedeli by ste, prečo sa na Zelený štvrtok nesmeli požičiavať peniaze? Skúste: a/ aby vás netrápila chudoba, b/ aby ich neodfúkol vietor. Správna odpoveď je jasná. Ak by ste v ten deň niekomu peniaze požičali, trápila by vás chudoba. A viete prečo gazdinky museli mať vyupratovaný celý dom a potom pozametané smeti vyniesli na UzhorM14križovatku? Vyberte si: a/ chceli, aby ich zrazilo auto, b/ mysleli si, že zo smetí vyrastie kruhový objazd, c/ verili, že ich nebude počas roka trápiť hmyz, vši a blchy. Správna odpoveď je samozrejme „c“.

Posledné hodiny týždňa pod vedením triednych učiteľov žiaci tiež upratovali, umývali lavice, vyčistili svoje triedy. Ono to „umývanie okien“ nesie v sebe krásne posolstvo. Vidieť „čisto“ a na základe neskreslených informácií aj konať bolo a bude potrebné vždy. Niekedy stačí, ak si umyjete oči a zapcháte uši, aby vám zlo neskreslilo pohľad a názor... Aj to by mohla symbolizovať jarná očista.
Záverečnú bodku za podujatiami v slovenskom jazyku výstižne povedala na záver otvorenia výstavy v Matici slovenskej riaditeľka jediného slovenského lýcea na Ukrajine Eva Dorohovych. Poďakovala sa všetkým: hosťom, deťom aj učiteľom zo Slovenska za program celého týždňa aj za vystúpenie na otvorení výstavy a popriala všetkým pokojné Veľkonočné sviatky, ktoré symbolizujú víťazstvo dobra nad zlom. Dúfame, že jej úprimné želanie, aby s príchodom Vzkriesenia prišiel aj pokoj a mier do každej ukrajinskej rodiny, sa už skoro naplní.

Text a foto: (alba)

UzhorM12

UzhorM15UzhorM16UzhorM17