pon04152024

Posledná aktualizáciauto, 09 apr 2024 9am

Národovec a mecenáš Juraj Holček (1811-1869)

holcekj1V uplynulých dňoch sme si pripomenuli 201. výročie narodenia jednej zo známych osobností slovenského národnobuditeľského hnutia Juraja Holčeka. - Dráhu rímsko-katolíckeho duchovného začínal v roku 1835 ako administrátor v Slovákmi osídlenej obci Kostelec (Kestúc, maď.: Kesztölc) pri Ostrihome.

Čítať ďalej: Národovec a mecenáš Juraj Holček (1811-1869)

Zakladateľ Matice slovenskej z Pitvaroša

kutlikj1Napísali sme na novú budovu obyčajný nápis „Škola“, a kážu nám ho zotrieť a napísať „Oskola“. Škola je predsa naša, mozole sú naše, reč je na Pitvaroši naša...Zakladajúci člen Matice slovenskej a jej predseda pre Dolnú zem, publicista, evanjelický farár Ján Kutlík st. sa narodil 9. mája 1806 vo Vyšnom Kubíne.

Čítať ďalej: Zakladateľ Matice slovenskej z Pitvaroša

Martin Morháč prežil v Budapešti ťažké roky

morhac01Osud slovenského evanjelického farára, literárneho a osvetového pracovníka Martina Morháča, ktorý v hlavnom meste prežil ťažké a zložité roky (1906-1941)Odporca nariadenej maďarizáciePo vykonštruovanom obvinení internovanýLiterárna a publicistická činnosťAko ho videli zainteresovaní?

Čítať ďalej: Martin Morháč prežil v Budapešti ťažké roky

K 150. výročiu narodenia Jána Alojza Wagnera

wagner01Ján Alojz Wagner patril medzi najvýznamnejších slovenských popularizátorov prírodných vied. V slovenských novinách a kalendároch uverejňoval články hlavne z astronómie a meteorológie. Vydával prvý slovenský populárno-vedecký časopis Svet s cieľom „otvoriť aj národu tatranskému svet vedecký“.

Čítať ďalej: K 150. výročiu narodenia Jána Alojza Wagnera

Čriepky zo života Michala Francisciho (1905-1980)

franan01Národne uvedomelý Komlóšan pôsobil medzi Slovákmi v Cinkote a Békešskej ČabeDesaťročie redigoval Čabiansky kalendárStál na čele Antifašistického frontu Slovanov v MaďarskuPísal o nepriaznivom národnom položení Slovákov v MaďarskuBohatá dokumentačná a rukopisná pozostalosť

Čítať ďalej: Čriepky zo života Michala Francisciho (1905-1980)

Haanovci vyorali hlboké dolnozemské brázdy

haanov01Novohradčania Ján a Ľudovít HaanPopularizátor prírodných viedĽ. Haan sa prejavil už ako prešovský študentVo svojej literárnej práci rovnako používal maďarský a slovenský jazyk. Jeho snažením bola spolupráca a dobré spolužitie...„Cithara sanctorum, její história, její původce a tohoto spolupracovníci“

Čítať ďalej: Haanovci vyorali hlboké dolnozemské brázdy