pon04152024

Posledná aktualizáciauto, 09 apr 2024 9am

Rodák zo Zadunajska zakladajúcim členom MS

algover1Michal Algőver sa narodil 19. januára 1826 v Šúre  Aktívne sa zapájal do národno-kultúrneho pohybu V publicistickej činnosti sa venoval širokému spektru národno-kultúrnych, politických, náboženských a školských problémov. Napísal matematickú učebnicu a prispieval do viacerých periodík

Čítať ďalej: Rodák zo Zadunajska zakladajúcim členom MS

Tapiovský Svätý Martin bol dlho slovenský

tapios01Ján Jančovic: Hľadanie stratených SlovákovO tom, že sa tu dlho udržiaval slovenský život, dosvedčuje aj menoslov tu slúžiacich farárov a učiteľov. Úplne stratená obec?

Čítať ďalej: Tapiovský Svätý Martin bol dlho slovenský

Slovenskosť predkov S. Petőfiho (A. Petroviča)

petofi01Jeden z najväčších maďarských básnikov bol Slovákom po obidvoch rodičoch - Materským jazykom mu bola slovenčina - Krstil ho evanjelický farár, dačolomiansky rodák Michal Martíni, konfirmoval ho Ján Kollár - Z genealógie rodu a života Petrovičovcov a Hrúzovcov - Ako sa vyvíjalo pomaďarčenie Alexandra Petroviča?

Čítať ďalej: Slovenskosť predkov S. Petőfiho (A. Petroviča)

Nadácia Terra Recognita a projekt Neznámy sused

altGeografická blízkosť, spoločná história, existencia celého radu politických, ekonomických kultúrnych, sociálnych aj inpersonálnych väzieb je dostatočným dôvodom na zmenu doterajšieho, neraz príliš jednostranného vzájomného vnímania. Slovensko aj Maďarsko sú odsúdené na to, aby spolu komunikovali ako politickí partneri. Ak však táto komunikácia má byť efektívna a má priniesť do vzájomných vzťahov novú kvalitu, je nevyhnutné, aby sa obe krajiny vnímali nielen cez prizmu minulosti, cez prizmu toho, čo obom spoločnostiam zanechala neraz komplikovaná história ale aj cez prizmu súčasnosti.

Čítať ďalej: Nadácia Terra Recognita a projekt Neznámy sused

Najaktívnejší národní buditelia na Dolnej zemi

kutlik01Otec a syn Ján Kutlík starší a mladšíNajplodnejšie obdobie v PitvarošiZakladajúci člen Matice slovenskejBojoval proti odnárodňovaniu a maďarizáciiPedagóg, farár, moderný hospodár a dopisovateľ slovenských novínŠkolstvo pokladal za základ národného bytiaVždy sa postavil na obranu slovenského národa

Čítať ďalej: Najaktívnejší národní buditelia na Dolnej zemi

Čo ešte nevieme o rodine Madáchovcov?

madach01Dolnostrehovská evanjelická cirkev pod ochranou rodiny Madáchovcov prekvitalaVyšiel z nej dramatik a básnik, autor svetoznámeho diela Tragédia človeka I. MadáchHorlivosť a nábožnosť MadáchovcovSlovenský evanjelický farár krstným otcom dramatika-katolíka I. MadáchaLiterárne činný rod

Čítať ďalej: Čo ešte nevieme o rodine Madáchovcov?

V Nitre po stopách fajkárskych majstrov

fajkyn01Fajky z Banskej Štiavnice (tzv. štiavničky) dosiahli svetovú úroveň.Vyhľadávané hlinené fajky z Maškovej a Podrečian„Karol Farkaš výrobca fajok - po maďarsky“Max Weiss: „Továreň na hlinené fajky“Karol Zachar patril medzi najvýznamnejších výrobcov Výstavka kópie dielne výrobcu hlinených fajok

Čítať ďalej: V Nitre po stopách fajkárskych majstrov

Farár Karol Hrdlička vo Viniciach nad Jaminou

hrdlick1Farár, básnik a prekladateľ K. Hrdlička pôsobil v rokoch 1864-70 v časti Békešskej Čaby, ktorú nazval Vinice nad Jaminou Napísal dovtedajšiu históriu Jaminy a jej cirkevného života Bol výrečným kazateľom a dobrým veršovníkom Vystihol zmysel Petőfiho poézie a dokázal jej dať umelecky hodnotnú slovenskú tvár

Čítať ďalej: Farár Karol Hrdlička vo Viniciach nad Jaminou