ned06162024

Posledná aktualizáciapia, 14 jún 2024 10am

I. Furdík sa zaujímal o výučbu slovenčiny u nás

MlyFurd1Predseda ÚSŽZ Igor Furdík začiatkom októbra absolvoval pracovnú návštevu Maďarska. Jej kľúčovým zámerom bolo oboznamovanie sa so stavom, kvalitou, potrebami a perspektívami výučby slovenského jazyka v školách v tých obciach a mestách Maďarska, kde žije početnejšia slovenská národnostná menšina.

Súčasťou programu predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) boli aj stretnutia s predstaviteľmi krajanských spolkov, ako aj kultúrnych a spoločenských inštitúcií, zastrešujúcich aktivity slovenskej národnostnej menšiny s cieľom udržania národného povedomia Slovákov v Maďarsku, ich identity a vzťahu k slovenskosti vo všetkých jej prejavoch.

I. Furdík v spoločnosti mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Maďarsku Petra Weissa, predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Jána Fuzika a predsedníčky Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženky Egyedovej Baránekovej 9. októbra zavítal do Hornomatranskej základnej a materskej školy Ladislava Zakupského v Alkári. Vzácny hosť o aktuálny stav výučby slovenčiny a o možných dopadoch prebiehajúcej reformy maďarského verejného školstva na školy vyučujúce slovenčinu ako predmet sa zaujímal aj v Základnej škole Hermíny Verešovej vo Veňarci, pričom v ten istý deň navštívil aj Základnú školu, gymnázium a žiacky domov s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti, kde sa v otvorenej diskusii stretol s členmi pedagogického zboru a žiakmi školy.

10. októbra I. Furdík, P. Weiss a J. Fuzik v základnej škole obce Mlynky sa zúčastnili plodnej diskusie s pilíšskymi slovenskými pedagógmi a predstaviteľmi obecnej a miestnej slovenskej samosprávy (na našich snímkach). Ich cesta spod Pilíša viedla na Dolnú zem. V Slovenskej základnej škole, materskej škole a žiackom domove v Sarvaši sa stretli tiež najmä s pedagógmi tejto snáď najúspešnejšej školy Slovákov v Maďarsku. Potom navštívili Katolícku základnú školu sv. Dominika vo Veľkom Bánhedeši. V Békešskej Čabe Igor Furdík sa stretol s predstaviteľmi Čabianskej organizácie Slovákov a slovenskej samosprávy mesta.

11. októbra predseda ÚSŽZ navštívil Slovenské gymnázium, základnú školu, materskú školu a internát v Békešskej Čabe, ako aj Generálny konzulát SR. I. Furdík zavítal aj do Slovenskej základnej a materskej školy v Slovenskom Komlóši, svoju trojdňovú pracovnú návštevu ukončil v obci Dunaeďház.

Foto: (oslovma.hu)

V Maďarsku zanikajú školy vyučujúce slovenčinu
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/183-archiv-politika/713-v-maarsku-zanikaju-koly-vyuujuce-sloveninu

Naša prvá obeť a pozitívny príklad školy v Alkári
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/politika/153-politika1-politika1/801-naa-prva-obe-a-pozitivny-priklad-koly-v-alkari

Postavenie slovenskej menšiny v Maďarsku je kritické
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/188-archiv-dokumenty/556-postavenie-slovenskej-meniny-v-maarsku-je-kriticke

Slovenský jazyk očami vedúcich predstaviteľov našej národnosti
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/155-kultura1-kultura1/650-slovensk-jazyk-oami-veducich-predstaviteov-naej-narodnosti

MlyFurd2MlyFurd3MlyFurd4MlyFurd5MlyFurd6MlyFurd7