pon04152024

Posledná aktualizáciauto, 09 apr 2024 9am

2012. évi feladatalapú nemzetiségi támogatás

NemzTa1Támogató meghozta a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása döntéseit a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 28/2012. (III. 6.) Korm. rendelet alapján. - Letöltés: www.oslovma.hu/XXX/NemzTam.pdf

 

Közlemény a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok
2012. évi feladatalapú támogatásának összegéről

(Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság)

Azok a nemzetiségi önkormányzatok, amelyek nem teljesítették az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján előírt adatszolgáltatásokat (zárszámadás, költségvetési jelentés), azok részére a feladatalapú támogatás NemzTa2felfüggesztésre került, a támogatás folyósításáról az adatszolgáltatási kötelezettségeik teljesítését követően rendelkezik Támogató. Azok a nemzetiségi önkormányzatok, amelyek nem teljesítették a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 133. §-a szerinti önálló fizetési számlanyitási kötelezettségüket, és a törzskönyvi nyilvántartásba vételt, azok részére számlanyitást és a Magyar Államkincstár Törzskönyvi Nyilvántartásba történő vételét követően történik a folyósítás.

(kormany.hu)

Nemzetiségi önkormányzatok 2012. évi feladatalapú támogatása

www.oslovma.hu/XXX/NemzTam.pdf

Nemzetiségi önkormányzatok feladatarányos támogatási rendszere
- a 2012. támogatási év tapasztalatai a feladatalapú támogatással kapcsolatban

www.oslovma.hu/XXX/NemzTTap.pdf

NemzTa3NemzTa4NemzTa5