pon07222024

Posledná aktualizácianed, 21 júl 2024 10am

Szerződés a határ menti régiók fejlesztéseiről

infrast1A megállapodások nemcsak a közlekedés fejlesztésében fontosak, de az idegenforgalom, a foglalkoztatottság és a gazdasági fejlődés terén is. - Bár konkrét hatástanulmányok nem készültek, bíznak benne, hogy a beruházások hozzájárulnak a régió fejlesztéséhez. - SR a Maďarsko spoja dva nové mosty cez Ipeľ...

A magyar-szlovák határ menti régiók infrastrukturális fejlesztéseiről szóló három államközi szerződést írt alá február 27-én Pozsonyban Völner Pál, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) infrastruktúráért felelős államtitkára és Ján Figeľ, a szlovák közlekedési tárca vezetője. Az államközi megállapodások közül kettő új Ipoly-hidak megépítéséről szól. Az egyik tervezett híd Ipolydamásdot a szlovákiai Helemba községgel kötné össze, a másik pedig Vámosmikola és Ipolypásztó között épülne. A két híd megépítése a tervek szerint mintegy 10,3 millió euróba kerül, azokat 85 százalékban európai uniós forrásból finanszíroznák. A beruházáshoz szükséges költségek 10 százalékát költségvetési forrásokból teremtenék elő, a fennmaradó 5 százalékot pedig az érintett önkormányzatoknak kellene állniuk. infrast2A harmadik államközi szerződés a két ország közös határán átívelő utak jellegéről szól. „A szerződő felek erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy anyagi eszközöket szerezzenek az Európai Uniótól a híd és az odavezető utak megépítésére” - olvasható a szlovák kormány által február 22-én jóváhagyott egyezmények egyikében. A megegyezés gyorsabbá teheti az engedélyeztetési folyamatot - mondta az aláírást követő sajtóértekezleten Ján Figeľ, szlovák közlekedésügyi miniszter. Rámutatott: a most aláírt megállapodások nemcsak a közlekedés fejlesztésében fontosak, de az idegenforgalom, a foglalkoztatottság és a gazdasági fejlődés terén is. Völner Pál, az NFM infrastruktúráért felelős államtitkára az MTI kérdésére elmondta: bár konkrét hatástanulmányok nem készültek, bíznak benne, hogy a beruházások hozzájárulnak a régió fejlesztéséhez. Ezt megelőzően, az utóbbi időszakban már hét, a határ menti infrastruktúra fejlesztését célzó államközi megállapodást írt alá Magyarország és Szlovákia. A szerződéseknek egyike alapján épült meg az a Pösténypusztát Petővel összekötő híd, amelyet múlt hét pénteken adtak át a forgalomnak. A szlovák szaktárca tájékoztatása szerint, jelenleg is folyamatban van 3 újabb infrastrukturális fejlesztéseket célzó államközi szerződés előkészítése. A közeljövőben tervezett infrastrukturális beruházások sorában szerepel a Komáromot a szlovákiai Révkomárommal összekötő Duna-híd megépítése is, amely 2014-ben kezdődhet meg.

(mti)

Peťov a Pösténypuszta - Otvorili druhý most cez Ipeľ

Slovensko a Maďarsko spoja dva nové cestné mosty cez Ipeľ

infrast3Medzi Slovenskom a Maďarskom postavia dva nové cestné mosty cez rieku Ipeľ. Medzivládne dohody o výstavbe mostov a spojovacích ciest na spoločnej štátnej hranici medzi obcami Chľaba v okrese Nové Zámky a Ipolydamásd a medzi obcami Pastovce v okrese Levice a Vámosmikola podpísali 27. februára v Bratislave minister dopravy Ján Figeľ (KDH) a štátny tajomník maďarského ministerstva národného rozvoja Pál Volner. Mosty budú určené pre cestnú osobnú a nákladnú dopravu do 12 ton. Obaja podpísali aj medzivládnu dohodu o dopravnom charaktere ciest prechádzajúcich cez spoločnú štátnu hranicu. "Na základe tohto podpisu budú môcť pokročiť nielen schvaľovacie procesy, ale Slovensko a Maďarsko budú môcť využiť financie z Európskeho rozvojového fondu na výstavbu obidvoch dôležitých mostov," povedal Figeľ na následnom brífingu. Vybudovanie mostov podľa neho pomôže na slovenskej strane doprave, turizmu aj zamestnanosti. Minister predpokladá, že po schválení administratívnych procesov by mohli byť oba mosty postavené v roku 2013. "Sme schopní zrealizovať tieto stavby využijúc európske fondy. Dúfame, že za krátky čas sa nám podarí odovzdať tieto mosty," uviedol Volner s tým, že spolupráca v doprave funguje bezchybne. Výstavba každého z oboch mostov bude stáť vyše 5 mil. eur a spolufinancovaná bude z európskych peňazí v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenska a Maďarska na roky 2007 až 2013. infrast4Zdroje Európskeho fondu regionálneho rozvoja budú mať na financovaní mostov podiel 85 %, štátne rozpočty oboch krajín 10 % a spoluúčasť regiónov, na slovenskej strane Nitrianskeho samosprávneho kraja, dosiahne zvyšných 5 %. Celkové náklady na stavbu mosta medzi Chľabou a Ipolydamásdom v dĺžke 106 metrov a spojovacej cesty tvoria 5,175 mil. eur. Pôvodný most zničili ľadové kryhy v roku 2000. Z uvedenej sumy na Slovensko pripadá 1,941 mil. eur a na Maďarsko 3,234 mil. eur. ERDF prispeje na financovanie podielu Slovenska sumou takmer 1,65 mil. eur, spolufinancovanie štátneho rozpočtu dosiahne 194,1 tis. eur a Nitriansky kraj zaplatí 97,1 tis. eur. Výstavba 92 metrov dlhého mosta a spojovacej cesty medzi obcami Pastovce a Vámosmikola má stáť spolu 5,098 mil. eur, pričom podiel Slovenska je 1,552 mil. eur a Maďarska 3,546 mil. eur. ERDF v tomto prípade pre slovenskú časť projektu zaplatí 1,319 mil. eur, štátny rozpočet prispeje sumou 155,2 tis. eur a Nitriansky kraj poskytne 77,6 tis. eur. Za jeden a pol roka obe krajiny uzavreli v rezorte dopravy sedem dohôd a pripravujú sa ďalšie tri. Jednou z nich bude podľa Figeľa dohoda o výstavbe nového mosta cez Dunaj medzi Komárnom a Komáromom. "Diplomatickou cestou sme odovzdali Maďarsku podklady pre dohodu o rekonštrukcii ďalšieho ipeľského mosta," uviedol minister dopravy s tým, že pôjde o stavbu mosta medzi Slovenskými Ďarmotami a Balašskými Ďarmotami (Balassagyarmat). Slovensko a Maďarsko chcú pripraviť aj novú dohodu o spolupráci v železničnej doprave. Experti rokujú v pondelok v Budapešti o logistickej spolupráci medzi Čiernou nad Tisou a Záhonyom. infrast5"V piatok bude rokovanie o novej medzištátnej dohode o spolupráci v železničnej doprave. Je viacero podnetov na obnovenie tratí alebo ich otváranie napríklad pre železničnú nákladnú dopravu medzi Lučencom a Ipolytarnócom alebo o obnovenie trate Šahy - Drégelypalánk," dodal Figeľ. Za dôležité označil uvažované zaradenie spojenia Bratislava - Štúrovo - Ostrihom - Budapešť do Transeurópskeho dopravného železničného koridoru TEN-T. Vláda SR súhlasila s uzavretím oboch spomínaných dohôd o výstavbe mostov 22. februára. Obe zmluvné strany požiadali Európsku komisiu o poskytnutie finančného príspevku na stavbu oboch cestných mostov 30. septembra 2009. V súčasnosti sú projekty vo fáze získavania stavebného povolenia, ktoré je podmienené podpisom oboch medzivládnych dohôd o výstavbe mostov nad riekou Ipeľ. Z pôvodných 47 mostov cez Ipeľ koncom minulého roka odovzdali most medzi obcami Trenč, časť Rároš a Nógrádszakál, časť Rárospuszta a 24. februára tohto roka otvorili most medzi obcami Kováčovce, časť Peťov a Szécsény. Obe obce na slovenskej strane sú v okrese Veľký Krtíš v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ktorý bol ich spoluinvestorom. Druhý z mostov nesie meno podľa iniciátorky Občianskeho združenia pre obnovu ipeľských mostov Katalin Molnár. Tieto mosty boli obnovené na základe dohôd medzi SR a Maďarskom podpísaných 16. novembra 2007 v Štúrove.

(sita)