str07242024

Posledná aktualizáciapon, 22 júl 2024 10am

A Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásai (2017)

kisvegy11155/2017. (III. 20.) Korm. határozat a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XIII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról Nemzetiségi közoktatási intézmények működési költségei Kislétszámú magyarországi szlovák iskolák jogi és anyagi támogatása  „Élő néprajzi gyűjtemények”

1155/2017. (III. 20.) Korm. határozat
a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság

XIII. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

A Kormány

1. jóváhagyólag tudomásul veszi a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság 2016. november 3-án, Budapesten megtartott XIII. ülésén kidolgozott és elfogadott, valamint a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság előző ülésén elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott kölcsönös tájékoztatást követően fenntartott, az 1. mellékletben foglalt ajánlásokat,

2. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét mint a nemzetpolitikáért felelős minisztert, hogy a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásainak tudomásulvételéről értesítse az érintett feleket - Felelős: miniszterelnök általános helyettese - Határidő: e határozat közzétételét követő 15. nap

3. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, hogy az 1. melléklet 1. pontjában közzétett ajánlások végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg az alábbiak szerint:

3.1. az ajánlások 1. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere - Határidő: folyamatos

3.2. az ajánlások 2. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere - Határidő: folyamatos

3.3. az ajánlások 3. pontja tekintetében: - Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter - Miniszterelnökséget vezető miniszter - emberi erőforrások minisztere - Határidő: 2017. december 31.

3.4. az ajánlások 4. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere - nemzeti fejlesztési miniszter - Határidő: folyamatos

3.5. az ajánlások 5. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere - Határidő: folyamatos

3.6. az ajánlások 6. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere - miniszterelnök általános helyettese - Határidő: folyamatos

3.7. az ajánlások 7. pontja tekintetében: - Felelős: honvédelmi miniszter - Határidő: folyamatos

3.8. az ajánlások 8. pontja tekintetében: - Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter - Miniszterelnökséget vezető miniszter - külgazdasági és külügyminiszter, emberi erőforrások minisztere - Határidő: folyamatos

3.9. az ajánlások 9. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere, miniszterelnök általános helyettese - Határidő: 2017. december 31.

3.10. az ajánlások 10. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere - Határidő: folyamatos

3.11. az ajánlások 11. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere, Miniszterelnökséget vezető miniszter - Határidő: folyamatos

3.12. az ajánlások 12. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere, Miniszterelnökséget vezető miniszter - Határidő: folyamatos

3.13. az ajánlások 13. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere, Miniszterelnökséget vezető miniszter - Határidő: folyamatos

3.14. az ajánlások 35. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere - Határidő: folyamatos

3.15. az ajánlások 36. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere - Határidő: folyamatos

3.16. az ajánlások 37. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere - Határidő: folyamatos

3.17. az ajánlások 38. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere - Határidő: 2017. december 31.

3.18. az ajánlások 39. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere - Határidő: 2017. december 31.

3.19. az ajánlások 40. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere - Határidő: folyamatos

3.20. az ajánlások 41. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere - Határidő: 2017. december 31.

4. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, valamint felkéri a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökét, hogy az 1. melléklet 2. pontjában közzétett ajánlások végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg az alábbiak szerint:

4.1. az ajánlások 1. pontja tekintetében: - Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter - Miniszterelnökséget vezető miniszter, emberi erőforrások minisztere - Határidő: 2017. december 31.

4.2. az ajánlások 2. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere - Határidő: 2017. december 31.

4.3. az ajánlások 3. pontja tekintetében: - Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter, külgazdasági és külügyminiszter, emberi erőforrások minisztere - Határidő: folyamatos

4.4. az ajánlások 4. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere - Határidő: 2017. december 31.

4.5. az ajánlások 11. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke - Határidő: 2017. december 31.

4.6. az ajánlások 12. pontja tekintetében: - Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter - Határidő: folyamatos

4.7. az ajánlások 13. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere - Határidő: 2017. december 31.

4.8. az ajánlások 14. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere - Határidő: 2017. december 31.

4.9. az ajánlások 15. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere - Határidő: folyamatos

4.10. az ajánlások 16. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere, nemzeti fejlesztési miniszter - Határidő: folyamatos

4.11. az ajánlások 17. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere - Határidő: folyamatos

4.12. az ajánlások 18. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere - Határidő: 2017. december 31.

4.13. az ajánlások 19. pontja tekintetében: - Felelős: emberi erőforrások minisztere - Határidő: folyamatos

1. melléklet az 1155/2017. (III. 20.) Korm. határozathoz

1. A Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság 2016. november 3-án, Budapesten megtartott XIII. ülésén az előző ülésen elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott kölcsönös tájékoztatást követően a következő ajánlások fenntartásában állapodott meg:

kisvegy21. A IV. ülés 5. sz. ajánlása:

A Felek fontosnak tartják, hogy továbbra is folytatódjon a magyarországi szlovák és kezdődjön el a szlovákiai magyar regionális, kulturális központok hálózata kiépítésének és működésüknek pénzügyi támogatása.

2. A IV. ülés 6. sz. ajánlása:

A Felek közös erőfeszítéssel segítsék elő a Magyarországon élő szlovák, illetve a Szlovák Köztársaságban élő magyar nemzeti kisebbség vallási szertartásainak anyanyelvű gyakorlását, beleértve a lelkészek képzését és felkészítését is.

kisvegy33. A IV. ülés 7. sz. ajánlása módosított formában:
A Felek támogatják a borsi Zeleméri-Rákóczi várkastély épületegyüttese helyreállításának folytatását. Magyarország 2017. évi állami költségvetésében 889 millió forint került elkülönítésre a Borsiban található Zeleméri-Rákóczi várkastély felújításának folytatására. Szlovák Fél támogatja a törvényes szabályok keretében a borsi Zeleméri- Rákóczi várkastély felújításának projektjét, többek között az „Újítsuk fel a házunkat“ támogatási programból. A Felek törekedjenek közös projekt megvalósítására a határon átívelő együttműködés keretében rendelkezésre álló Európai Uniós források elérhetővé tétele érdekében. A Felek javasolják, hogy a kastélyban Rákóczi emlékhely kerüljön kialakításra.

4. A IV. ülés 8. sz. ajánlása módosított formában:

A Felek a békéscsabai Szlovák Kultúra Háza bővítésére vonatkozó tervvel összefüggésben vizsgálják meg a finanszírozási lehetőségeket, különös tekintettel az Európai Uniós forrásokra.

5. A IV. ülés 11. sz. ajánlása módosított formában:

A Felek továbbra is szorgalmazni fogják a könyvtári állomány fejlesztését Magyarországon szlovák nyelvű könyvállománnyal, a Szlovák Köztársaságban pedig magyar nyelvű könyvállománnyal. A Felek megvizsgálják azon könyvtárak támogatásának lehetőségét, amelyek könyvtári információs szolgáltatásokat nyújtanak a magyar nemzetiségű szlovák és a szlovák nemzetiségű magyar állampolgárok részére.

6. Az V. ülés 2. sz. ajánlása:

A Felek továbbra is támogatják a magyarországi szlovák és a szlovákiai magyar kisebbség nyelvi és kulturális identitása fejlődésének biztosításáért tevékenykedő civil szervezetek tevékenységét.

7. Az V. ülés 6. sz. ajánlása:

A KVB támogatja és sürgeti a hadisírok gondozásáról szóló, előkészítés alatt álló magyar-szlovák egyezmény megkötését.

8. A VII. ülés 1. sz. ajánlása módosított formában:

A Felek támogatják a kulturális turizmus fejlődését, az épített örökségre épülő fejlesztéseket, valamint közös kulturális rendezvények megvalósítását, külön figyelmet fordítva a magyarországi és szlovákiai Madách- és Mikszáth-emlékhelyekre.

9. A VII. ülés 4. sz. ajánlása módosított formában:

A Felek törekedni fognak a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet működéséhez szükséges pénzügyi feltételek biztosítására.

10. A IX. ülés 2. sz. ajánlása módosított formában:

A Felek (mint az UNESCO Általános Konferenciájának ülésszakán a szellemi kulturális örökség védelméről 2003. október 17-én elfogadott Egyezmény részes tagállamai) együttműködésre szólítják fel a két országnak a szóban forgó Egyezmény gyakorlati megvalósításáért felelős állami szerveit, különös tekintettel a Magyarországon található szlovák szellemi kulturális örökség, illetve a Szlovákiában található magyar szellemi kulturális örökség beazonosítása és védelme, valamint a nemzeti szinten kialakított reprezentatív jegyzékek összeállításával összefüggő információk és tapasztalatok cseréje területén. A két országnak a Szellemi kulturális örökség reprezentatív UNESCO listájára történő jelöléssel összefüggésben esetében fennálló összehangolt érdekei, valamint a jelöléshez feltétlenül szükséges feltételek megléte esetén a részes felek szakértői csoportot hoznak létre a nevezési okmány előkészítése céljából és kölcsönösen együttműködnek egymással.

11. A XI. ülés 2. sz. ajánlása módosított formában:

A Felek biztosítják a kisebbségi nyelvhasználatot szabályozó hatályos törvények végrehajtását és elhárítják a törvények gyakorlati alkalmazása előtt álló akadályokat.

12. XI ülés 3. számú ajánlása módosított formában:

A Felek pénzügyi hozzájárulást biztosítanak az államigazgatási és a területi önkormányzati szervek számára, a kisebbségi nyelvek hivatali érintkezésben történő használatával kapcsolatos költségek fedezésére.

13. XI. ülés 4. sz. ajánlása módosított formában:

A Felek biztosítsák a kisebbségi nyelvek hivatali használatára, valamint a szükséges szakterminológia kialakításához és fejlesztéséhez szükséges szakmai, módszertani és pénzügyi feltételeket.

14. A III. ülés 2. sz. ajánlása módosított formában:

Az állam és az egyházak kapcsolatai rendezésének keretében a szlovák kormány folytasson további tárgyalásokat a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházzal.

15. A III. ülés 24. sz. ajánlása:

A Szlovák Fél támogassa a magyarországi szlovák közművelődési szakemberek folyamatos továbbképzését a Szlovák Köztársaságban, illetve szlovák közművelődési szakemberek küldését a magyarországi szlovák regionális központok részére, igényeikkel összhangban.

16. A IV. ülés 13. sz. ajánlása módosított formában:

A Szlovák Fél vizsgálja meg a magyarországi fogadó fél oktatási intézményei bevonásának új formáit a Magyarországon tanító szlovák pedagógusok pályázat útján történő kiválasztásába.

17. A IV. ülés 14. sz. ajánlása módosított formában:

A Szlovák Fél törvényt készít elő a nemzeti kisebbségek kultúrája védelméről, támogatásáról, megtartásáról és fejlesztéséről.

18. A IV. ülés 17. sz. ajánlása módosított formában:

A Szlovák Fél a korábbi évek gyakorlatának megfelelően megvizsgálja a magyarországi szlovák középiskolák végzős tanulóinak részvételi lehetőségét az egyszemeszteres, térítésmentes, egyetemi, nyelvi és szakmai felvételi előkészítő tanfolyamokon a Szlovák Köztársaságban.

19. Az V. ülés 5. sz. ajánlása módosított formában:

A Szlovák Fél továbbra is biztosítsa a pénzügyi és szakmai feltételeket Szlovákiában a magyar óvodák, iskolák, kollégiumok megőrzése, valamint hatékonyabb működése érdekében, kiemelten az alacsony tanulólétszámú iskolákra arra törekedve, hogy az állami támogatás mértéke ne csökkenjen.

20. Az V. ülés 7. sz. ajánlása módosított formában:

A Szlovák Fél az RTVS lehetőségeivel összhangban törekszik a saját gyártású műsorokból előállított televíziós műsor terjesztésére a külföldi - közöttük a Magyarországon élő - szlovákok számára.

21. Az V. ülés 8. sz. ajánlása módosított formában:

A Szlovák Fél pénzügyileg támogassa az Országos Szlovák Önkormányzat kulturális, tudományos és közoktatási intézményeinek együttműködését a megfelelő szlovák állami intézményekkel (Szlovák Tudományos Akadémia, Szlovák Nemzeti Múzeum, Állami Levéltár, Szlovák Filmintézet, Nemzeti Közművelődési Központ, KM Színházi Intézete, OM Módszertani Intézete stb.).

22. Az V. ülés 9. sz. ajánlása módosított formában:

A Szlovák Fél továbbra is biztosítja a megfelelő anyagi feltételeket a Révkomáromi Selye János Egyetem működéséhez és fejlesztéséhez.

23. Az V. ülés 10. sz. ajánlása módosított formában:

A Szlovák Fél biztosítja a szlovákiai magyar nyelvű közoktatás szakmai, módszertani és pedagógiai munkáját segítő, közoktatási kutatásokat végző szakmai szervezet, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége tevékenységéhez a szükséges támogatást.

24. Az V. ülés 11. sz. ajánlása módosított formában:

A Szlovák Fél segíteni fogja, hogy a megyei önkormányzatok hatáskörébe utalt magyar kulturális intézményeknek teljes és hatékony működéséhez megfelelő anyagi feltételek álljanak rendelkezésre. A révkomáromi Jókai Színház és a kassai Thália Színház esetében fokozottabb támogatást fog nyújtani a székhelyük megyehatárán túli színházi előadások megtartásához.

25. A VII. ülés 6. sz. ajánlása módosított formában:

A Szlovák Fél továbbra is biztosítja a Pátria Rádió, valamint a Szlovák Rádió és Televízió televíziós kisebbségi adásainak pénzügyi és műszaki feltételeit.

26. A VIII. ülés 1. sz. ajánlása módosított formában:

A Szlovák Fél biztosítson működési támogatást a Szlovákiai Magyar Írók Társasága számára.

27. A VIII. ülés 3. sz. ajánlása:

A Szlovák Fél megvizsgálja az egyszeri támogatás lehetőségét a CSEMADOK pozsonyi, kassai, szenci és stószi ingatlanának felújítására.

28. A X. ülés 1. sz. ajánlása:

A Szlovák Fél megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy az Ifjú Szívek Táncszínház épülete rekonstrukciójára egyszeri támogatást nyújtson.

29. A X. ülés 2. sz. ajánlása módosított formában:

A Szlovák Fél biztosítsa a magyar nyelvű tankönyvek és taneszközök esetében a választhatóságot: egy tantárgyhoz több, alternatív tankönyv és taneszköz álljon rendelkezésre. Tegye lehetővé, hogy fordítás helyett szlovákiai magyar szakemberek által írott tankönyvekből és taneszközökből is taníthassanak, valamint nyíljon lehetőségük a magyar tannyelvű iskoláknak a tartalmi átépítésnek megfelelő tankönyvek és taneszközök használatára.

30. A X. ülés 3. sz. ajánlása módosított formában:

A Szlovák Fél garantálja a Módszertani Pedagógiai Központ Komáromban működő kirendeltségének további működését, és mérlegeli hatásköre valamint személyi állománya bővítésének lehetőségét.

31. A X. ülés 4. sz. ajánlása módosított formában:

A Szlovák Fél garantálja a nemzeti kisebbségi tanítási nyelvű iskolákban a pedagógiai dokumentumok kétnyelvű vezetésének, valamint egyes kiemelt további dokumentumok kisebbségi nyelvű vezetésének lehetőségét. A vonatkozó törvényi előírásnak megfelelően határozza meg azon dokumentumok körét, amelyeket elegendő kisebbségi nyelven vezetni.

32. A XI. ülés 5. sz. ajánlása:

A Szlovák Fél keresi az optimális személyi feltételek biztosításának lehetőségét, a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának a magyar nemzeti kisebbséghez tartozó nevelésével és oktatásával foglalkozó szervezeti egységeiben és az általa közvetlenül felügyelt szervezetekben.

33. A XI. ülés 6. sz. ajánlása módosított formában:

A Szlovák fél megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy biztosítsa a magyar nemzeti közösség legnagyobb hagyományokkal bíró kulturális szervezete, a Csemadok működéséhez a szükséges anyagi feltételeket.

34. A XI. ülés 7. sz. ajánlása módosított formában:

A Szlovák Fél dolgozik azon, hogy a Velencei Bizottság ajánlásai értelmében minél hamarabb megtalálja a kompenzáció módját a kisebbségi nyelveken történő televíziós adások szlovák nyelvű változatainak biztosításával kapcsolatosan.

35. A IV. ülés 19. sz. ajánlása módosított formában:

A Magyar Fél továbbra is biztosítsa a pénzügyi és szakmai feltételeket Magyarországon a szlovák óvodák, iskolák, kollégiumok megőrzése, valamint hatékonyabb működése érdekében, kiemelten az alacsony létszámú kisiskolákra. Arra törekszik, hogy az állami támogatás mértéke ne csökkenjen, illetve a nevelési rendszerük átalakításánál figyelembe veszi a nemzetiségi szempontokat is.

36. Az V. ülés 12. sz. ajánlása:

A Magyar Fél biztosítja a szlovák nyelven való oktatás, valamint a szlovák nyelvoktatás tartalmi kereteinek kibővítését és javítását beleértve az általános műveltségi tantárgyakat is.

37. A VII. ülés 7. sz. ajánlása módosított formában:

A Magyar Fél a költségvetési törvényben meghatározott eszközeivel a továbbiakban is biztosítja az Országos Szlovák Önkormányzat és a települési szlovák önkormányzatok fenntartásába átvett közoktatási intézmények működési költségeit. A KVB felhívja az érintett magyar szervek figyelmét, hogy a szabályozás kialakítása során legyenek figyelemmel az intézmények finanszírozási igényeire.

38. A IX. ülés 5. sz. ajánlása:

A Magyar Fél megvizsgálja az Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekkel való társulás lehetőségét további szlovák nyelvet oktató kislétszámú iskolák számára is, oly módon, hogy az oktatásért felelős miniszterrel kötött közoktatási megállapodás jogi és anyagi támogatási feltételrendszere ezekre a társulásokra is kiterjedhessen.

39. A X. ülés 7. sz. ajánlása módosított formában:

A Magyar Fél megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy az Országos Szlovák Önkormányzat helyi beiskolázású nyelvoktató, nemzetiségi oktatási intézmények is átvehessék a fenntartói jogot a szakminiszterrel kötendő megállapodás alapján.

40. A XI. ülés 8. sz. ajánlása módosított formában:

Tekintettel a magyar köznevelési rendszer működtetésének és fenntartásának alapvető reformjára, a Magyar Fél biztosítsa, hogy az átalakuló állami intézményfenntartó központban és hálózatában nemzetiségi köznevelésért felelős szakembert továbbra is alkalmazzanak.

41. A XI. ülés 9. sz. ajánlása módosított formában:

A Magyar Fél tegyen lépéseket a szlovák szak megőrzése érdekében a magyarországi egyetemeken.

2. A Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság 2016. november 3-án, Budapesten tartott XIII. ülésén a következő ajánlásokat fogalmazta meg a két ország kormányai számára:

1. A Felek figyelmet szentelnek a területükön található magyar, illetve szlovák jelentőségű épített kulturális örökségnek. Amennyiben azok kellő műemléki értékkel bírnak, megteszik a szükséges lépéseket azok jogszabályi védelem alá helyezésére, majd az azt követő bemutatása érdekében az illetékes intézményekkel együttműködésben.

2. A Felek megteremtik a feltételeket egy a szlovák kisebbség múltjának és jelenének, identitásának, kultúrájának, a szlovák nyelv, irodalom, stb. kisebbségi környezetben fennálló állapotát kutató főiskolai hallgatóknak és doktoranduszoknak állami ösztöndíjat folyósító alap létrehozására.

3. A Felek törekedni fognak az épített örökségen alapuló kulturális turizmus fejlesztésére és közös kulturális rendezvények megvalósítására, különös tekintettel Márai Sándor életével és emlékével kapcsolatos eseményekre. Egyúttal a Szlovák Fél biztosítani fogja, hogy a jelenleg létező kassai Márai Sándor állandó kiállítás szabadon hozzáférhető legyen a nyilvánosság számára.

4. A Felek megvizsgálják annak lehetőségét, hogy az EU forrásokat felhasználva támogatást biztosítanak az Országos Szlovák Önkormányzat Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézetének „Élő néprajzi gyűjtemények” projektje számára.

5. A Szlovák Fél a magyar tanítási nyelvű iskolák megtartására és fejlesztésére törekszik. A magyar intézmények finanszírozásával kapcsolatos eljárásokat önállóan kezeli, kiveszi azokat a többségi nemzet iskolahálózatát szabályozó egységes eljárás alól. Működésükhöz biztosítsa a szükséges forrásokat, beleértve a speciális helyzetükkel összefüggő többletforrásokat is. Együttműködik a magyar kisebbség szakmai szervezetével, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, annak érdekében, hogy megőrződjön a szlovákiai magyar oktatás hálózata és az állampolgárok részéről való elérhetősége.

6. A Szlovák Fél a polgári peres és nemperes, valamint a közigazgatási bírósági eljárások esetében támogatja a kezdeményezést, amely a 2016. július 1-e előtti, a kisebbségi nyelvek - köztük a magyar nyelv - szóbeli és írásbeli használatára vonatkozó lehetőségek visszaállítására irányul, különös tekintettel ezek költségvonzataira.

7. A Szlovák Fél a nemzetiségileg vegyes területeken a vasútállomások és megállók megjelölése esetében gondoskodni fog a vasútról szóló törvény és a nemzetiségi nyelvek használatáról szóló törvény összehangolásáról és a törvény rendelkezéseinek bevezetéséről.

8. A Szlovák Fél megteremeti a feltételeket ahhoz, hogy a Szlovák Köztársaság Kormányának Emberi-jogi, Nemzetiségi-kisebbségi és Nemek Közötti Egyenlőségi Tanácsának Nemzetiségi-kisebbségi és Etnikai Csoportok Bizottsága aktualizálja saját alapszabályzatának a kisebbségek képviselete és szavazásának arányára vonatkozó részét oly módon, hogy legyen tekintettel az egyes kisebbségek számarányára is.

9. A Szlovák Fél törekedni fog arra, hogy minden kisebbség, beleértve a magyar nemzeti kisebbséget, a kormány által biztosított nemzetiségek kultúrájára szánt támogatásból megfelelő arányú pénzügyi támogatást kapjon, és, hogy e keret felhasználásáról az egyes nemzeti kisebbségek képviselői dönthessenek.

10. A Szlovák Fél a törvény által megadott eszközökkel igyekezni fog az Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézete tevékenységét támogatni, valamint növelni fogja a pénzügyi támogatását.

11. A KVB üdvözli a Magyar Fél részéről a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap nemzetiségi műsorkészítés feltételeinek javítására tett erőfeszítéseit és szorgalmazza e feltételek további javítását, különös tekintettel a Magyar Televízió és Rádió archívumában fellelhető szlovák nemzetiségi anyagok digitalizálására.

12. A Magyar Fél további lépéseket tesz annak biztosítására, hogy a keresztneveket és vezetékneveket szlovák nyelven lehessen feltüntetni a személyi okmányokban.

13. A Magyar Fél megvizsgálja egy olyan megfelelő épület biztosításának lehetőségét Budapesten, amely a szlovák nemzetiségi kisebbség kulturális központjául szolgálna, és amelynek a paraméterei lehetővé tennék egy ilyen központ valamennyi funkciójának (könyvtár, olvasóterem, tanfolyamok, társadalmi és kulturális rendezvények szervezése, stb.) ellátását.

14. A Magyar Fél megvizsgálja a sátoraljaújhelyi szlovák óvoda létesítésének lehetőségét.

15. A Magyar Fél továbbra is megkülönböztetett figyelmet fog fordítani a mátraszentimrei/alkári iskola, illetve a tovább helyi szlovák önkormányzatok által működtetett egyéb más intézmények zavartalan működésére, valamint biztosítja az ezek működéséhez szükséges megfelelő pénzügyi feltételeket.

16. A Magyar Fél a Zalaváron (Blatnohrad) található egykori Chozil székhelyének támogatása és védelme révén is fejleszteni fogja a kulturális turizmust.

17. A Magyar Fél figyelmet fog fordítani arra, hogy a helyi önkormányzatok támogassák a magyarországi szlovákoknak az iskolai oktatást megelőző nevelést szolgáló intézmények létesítésére és átvételére irányuló kezdeményezéseit.

18. A Magyar Fél megteremti annak a jogi feltételeit, hogy az Országos Szlovák Önkormányzat saját hatáskörbe vehesse át a települési nemzetiségi oktatási intézményekkel összefüggő fenntartói jogot.

19. A Magyar Fél segítse az Országos Szlovák Önkormányzatot abban, hogy átvehesse a budapesti szlovák iskola épületének vagyonkezelői jogát, továbbra is biztosítsa az anyagi feltételeket és támogatást az oktatási intézmény működéséhez, valamint megvizsgálja az épület felújításának támogatását.

(net.jogtar.hu)