štv06202024

Posledná aktualizáciapia, 14 jún 2024 10am

Sajtószemle / Figyelő / Tallózó - 2014. december

Hu1MonitBővülő nemzetiségi keretek - A szlovák-magyar kétnyelvű tábla esete Budapesten - „A nemzetiségek szolgálata az egész nemzet szolgálata” - Kitüntették Aszódi Csaba Andrást - „Nem lehet szó kettős állampolgárságról, pont!” - Markusovszky-kultusz Vasegerszegen - Elhunyt Hubai Gruber Miklós

Imrich Fuhl válogatásában
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2014/Im14Hu10.rtf
Tetszik - oslovma.hu - facebook.com/oslovma

A RádióOrient vendége: Hollerné Racskó Erzsébet, az OSZÖ elnöke
Bővülő keretek a magyarországi szlovákok számára
2014. december 28. - (OrientPress Hírügynökség)

Mióta működik szlovák önkormányzat Magyarországon? - Célkitűzéseik - Hogyan és mikor választják a nemzetiségi önkormányzatokat? - Milyen szervezetek képviseltetik magukat jelenleg? - Hány embert képvisel az Országos Szlovák Önkormányzat? - Magyarország mely részére koncentrálódnak a szlovák önkormányzatok? - Oktatás - Pedagógiai Központ - Szívesen választják-e a szülők a szlovák oktatást? - Kutatóintézet - Kulturális programok - Kapcsolat az anyaországgal és a magyar állammal

A nemzetiségi önkormányzati rendszer alapjait az 1993-as nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény alkotta meg. 1994-ben helyi nemzetiségi önkormányzatok, 1995-től elektori rendszeren keresztül az országos önkormányzatok is megalakultak. A legfontosabb cél az volt, hogy a politikai életben képviseletet kapjanak a nemzetiségek és ügyeiket saját maguk intézhessék. A témáról az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) elnökével, Hollerné Racskó Erzsébettel beszélgettünk.

Audio: http://radioorient.hu/adasok/2014-12-16_hollerne_racsko

A nemzetiségi önkormányzatokat a települési önkormányzatokkal egy időben választják. 2014-ben a megyei és fővárosi, illetve az országos önkormányzatra is minden nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgár szavazhatott. Két nagy tömörülés állított országos listát: a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója - Magyarországi Szlovákok Szövetsége és az Identita Szlovák Egyesület. Az előbbi a szavazatok több mint 70 %-át szerezte meg. A magyarországi szlovákok lélekszáma több mint tizenkétezer. A szavazati részvételi arány 72 %-os volt, ami számunkra azt jelentette, hogy a feliratkozottak a nemzetiségi önkormányzati rendszert az érdekérvényesítés fontos eszközének tekintik - mondja az elnökasszony. A területi eloszlást tekintve a feliratkozottak nagy része a Pest környéki szlovák falvakból való. Ezt követi Komárom-Esztergom Megye, illetve a Pilis tizenhárom települése. Nógrád és Zemplén megye jelentős aprófalvas régió. Békés megye nagy, kultúráját tekintve erős, a dél-alföldi szlovák nyelvsziget része a szerbiai Vajdasággal és a román területekkel együtt. Szigetszerűen van a Bakonyban és a Duna-Tisza közén is 2-3 település.

Jelenleg az OSZÖ 5 iskolát működtet. 2004-ben a szarvasi volt az első, amit az önkormányzat átvett, majd következett Békéscsaba, Sátoraljaújhely, Tótkomlós és 2014-ben Budapest. Ezáltal módszertani, tartalmi és pedagógusválasztási szabadságot kaptak. Emellett vannak kétnyelvű iskolák és sok olyan, ahol oktatnak szlovák nyelv és népismeretet. A pedagógusképzés megszűnése miatt azonban számos helyen elhal a szlovákoktatás. Hollerné Racskó Erzsébet úgy látja, hogy a nyelv és identitás átadása áttevődött az iskolába. Kevés család beszél már otthon szlovákul, ám a családok mégis fontosnak tartják a nyelv megtanulását, jóllehet néha csak praktikus okokból.

Pedagógiai Módszertani Központjuk létrejöttét a békéscsabai óvoda pedagógusai kezdeményezték. Ez a szakmai gesztora annak az ösztöndíjpályázatnak is, melyet a Magyarországi Szlovákokért Közhasznú Alapítvány indított el és működtet azzal a céllal, hogy a 7-8. osztályos tanulókat felkészítsék a szlovák nyelvű gimnáziumokban való továbbtanulásra.

A szintén Békéscsabán létrejött Kutatóintézet elsősorban néprajzi kutatásokat végzett, emellett a nyelvi, nyelvészeti és történeti kutatások is megjelentek, sőt az önkormányzati rendszer működését is tanulmányozzák. A hiányzó munkatársakat az anyaországból pótolják, így a Szlovák Tudományos Akadémia kassai kutatóintézete szerződéses partnerük. Rendszeresek a közös kutatások, munkák.

A nemzetiségi kulturális hálózat létrehozásának célja az intézményi és módszertani, szakmai háttér megteremtése, a kis civil szervezetek, néptánccsoportok, művészeti csoportok támogatása, találkozók szervezése volt.

A státusztörvény keretében a Szlovák Köztársaság minden évben nagy összeget biztosít a szlovák kultúra támogatására a Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítványán keresztül. Az Országos Szlovák Önkormányzat és intézményeinek fenntartására a Magyar Kormány költségvetése is biztosítja a keretet. A parlamenti nemzetiségi szószólókból idén létrejött a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága. Ennek köszönhetően 2015-től ez az összeg várhatóan nőni fog - mondta el az OSZÖ elnöke.

A teljes adást ide kattintva hallgathatja meg:

http://radioorient.hu/adasok/2014-12-16_hollerne_racsko

Kétmilliárd forinttal több támogatást kapnak a hazai nemzetiségek

2014. december 16. - (mti)

Kétmilliárd forinttal több támogatást kapnak a hazai nemzetiségek a központi költségvetésből, így az eddiginél több mint ötven százalékkal magasabb támogatásra, összesen csaknem hatmilliárd forintra számíthat jövőre a központi kasszából a 13 nemzetiség - olvasható a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által 2014. december 16-án az MTI-hez eljuttatott közleményben. Az Országgyűlés megszavazta a 2015. évi központi költségvetési törvényt, amelybe ezúttal első alkalommal a hazai nemzetiségek parlamenti bizottságának is volt beleszólása - írták. A 13 szószólóból álló grémium októberben a törvényjavaslathoz módosító indítványt nyújtott be, amely mindenekelőtt két dologra hívta fel a figyelmet: arra, hogy a magyarországi nemzetiségek központi büdzséből származó támogatása csaknem egy évtizede stagnál; másrészt kezdeményezték, hogy a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények központi forrásból állhassák a pályázatból megvalósuló beruházásaikhoz, felújításaikhoz szükséges önerőt. Jövőre 40-ről 100 millió forintra emelkedik az a pályázati keretösszeg, amely a 13 hazai nemzetiség anyanyelvi diáktáboraira fordítható. Az országos önkormányzatok és intézményeik működésére 666 millió forinttal több jut majd; a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok több mint kétszer annyi pénzből gazdálkodhatnak, feladatalapú támogatásukra pedig negyedével nagyobb forrás jut. A 2015. évi költségvetési törvény - a szószólók módosító indítványa alapján - külön fejezetben rendelkezik arról, hogy a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények beruházásaikhoz, fejlesztéseikhez, (amennyiben azt európai uniós pályázati forrásból valósítják meg, úgy az önerő fedezetére) egy 441,2 millió forintos központi alapból kaphatnak pénzt.

287/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14158.pdf

NVB-elnök: Ne a népszámlálás alapozza meg a települési nemzetiségi választás kitűzését

2014. december 1. - (mti)

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elnöke szerint indokolt lenne, hogy ne a népszámlálás adataihoz kössék, mely településeken tartható nemzetiségi választás. Patyi András a parlament honlapján közzétett, a nemzetiségi választás tapasztalatairól szóló beszámolójában összegezte a választási bizottság tapasztalatait és - a kitűzött és megtartott nemzetiségi önkormányzati választások alapján - jogszabály-módosításra tett javaslatot. A testület elnöke felidézte: a jelenlegi szabályozás szerint a települési nemzetiségi önkormányzati választást akkor kell kitűzni, ha a településen élő nemzetiségiek száma a legutolsó népszámlás elérte a 25-öt. A népszámlálási adatok alapulvétele egybeesik az általánosan követett európai gyakorlattal - jegyezte meg Patyi András. Hozzátette: ugyanakkor a választási szervek tapasztalatai alapján elmondható, hogy az adott településen élő nemzetiségiek száma a 2011. évi népszámlálási adatok és a 2014-ben benyújtott nemzetiségi regisztrációs kérelmek alapján jelentős eltérést mutat. Mint írta, 50 olyan település volt, ahol a regisztráció alapján legalább 25-en szerepeltek egy adott nemzetiség névjegyzékében, azonban a népszámlálási adatok alapján nem tűzhették ki a települési nemzetiségi képviselő-választást. Ezzel szemben 569, a bizottság által kitűzött települési választást azért nem tudtak megtartani, mert nem volt a megválasztható képviselők száma szerinti (három vagy négy) jelölt. Mindezek alapján megfontolandó egy az alaptörvénnyel összeegyeztethető olyan megoldás, amely más feltételhez köti a települési nemzetiségi választás kitűzését - írta beszámolójában Patyi András. Megjegyezte, a nemzetiségi önkormányzat létrehozásának igénye felmérhető például az adott településen regisztrált nemzetiségi választópolgárként nyilvántartottak számának alapulvételével.

A szlovák-magyar kétnyelvű tábla esete Budapesten

2014. december 20. - (czg / bumm.sk)

Áthelyezték a budapesti Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség kétnyelvű tábláját. Az egyház képviselői és az Országos Szlovák Önkormányzat nem ért egyet a döntéssel, a társasház közös képviselője szerint azonban nem ez a legnagyobb probléma. Táblaügy Budapest módra. Szerdán látott napvilágot a hír, miszerint a budapesti Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség székhelyét jelző, nagyjából 90 cm x 40 cm nagyságú táblát el akarják távolítani. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a tábla a Budapest VIII. kerületében, a Rákóczi út 57/a. alatt működő székház bejárai kapujának felújítása során szerették volna levetetni. A szlovák sajtót futótűzként járta be a szlovák kisebbségi egyház nevét két nyelven feltüntető tábla leszerelésének híre. A tudósítás érezhetően a szlovák kisebbség diszkriminációjaként értelmezte az esetet. Az Országos Szlovák Önkormányzat nyilatkozatában hívta fel a figyelmet az esetre: „Az ilyen hozzáállás sehogy sincs összhangban a köztársasági elnök úr, Áder János nemrégen Pozsonyban tett kijelentésével, miszerint a világ minden országának biztosítania kell a kisebbségi jogokat, a nyelvhasználatot, a nemzeti öntudat és a szokások megőrzését”- mondta el a szlovák állami hírügynökségnek Imrich Fuhl, az Országos Szlovák Önkormányzat (CSSM) kulturális bizottságának elnöke. Fuhl szerint a felújítást finanszírozó Fővárosi Önkormányzat munkatársa azt állította, a táblát azért kell levenni, mert „rontja a kapuképet”. A kérdésben akkor megkerestük az egyház lelkésznő asszonyát, Gulácsiné Fabulya Hildát, aki elmondta, hogy mindent megtesznek, hogy a tábla a kapun maradhasson, mert ezen kívül semmi nem jelzi, hogy hol is van pontosan a székhelyük. - A tábla a kapuról lekerült, a ház falára helyezték át - Fuhl pénteken portálunknak elmondta, hogy próbálnak jogi segítséget is nyújtani a budapesti közösségnek ahhoz, hogy a tábla a helyén maradhasson. Megkeresték a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzatot is, de tőlük nem kaptak választ. Szerkesztőségünknek sikerült beszélnie Hódi Ágnessel, a székhelynek is otthont adó társasház közös képviselőjével. Hódi munkatársunknak elmondta, hogy hosszabb ideje feszült a viszony közte és a Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség képviselői között. Ezen túl pontosan elmondta, hogy a pályázatot valóban a Fővárosi Önkormányzat írta ki. 400 000 forintot (közel 1300 euró) nyertek a kapuk felújítására. A pályázat feltételeit rögzítő szerződés alapján, Hódi szerint, a ház műemlék jellege miatt, a kapukat az eredeti állapotába kell visszaállítani. Le kell róluk szedni a postaládákat, a hirdetések tárolására szolgáló eszközöket és minden táblát is. Hódi elmondta, hogy a kaput felújították, de az utolsó pillanatig rajta maradt az egyházközösség kétnyelvű táblája. Kedden délután azonban a felújítást finanszírozó Fővárosi Önkormányzat munkatársa és fiatal építészek bejárták, vagyis szemrevételezték a felújított kapukat. Hódi állítása szerint az önkormányzat munkatársa ekkor azt kérte, hogy a kapuról vegyék le a kérdéses táblát, hiszen ez a szerződés egyik feltétele volt a feliratok eltávolítása, és az átadás - átvétel nem történhet meg, amíg a szerződés feltételeinek nem tesznek eleget. A szlovák-magyar kétnyelvű táblát végül pénteken reggel valóban leszerelték a kapuszárnyról, és néhány centiméterrel odébb a falra erősítették fel. Igaz, a tábla így már nem annyira látszik, az utcafrontról csak nehezen vehető észre, mivel a kapualj belső (az utcára merőleges) oldalára szerelték fel. A közös képviselő állítása szerint a Budapest Főváros Kormányhivatalának Építésügyi és Örökségvédelmi Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály; Műemlékvédelmi Osztálya (reméljük van olyan tábla, ahová az ő nevük kifér), röviden „Örökségvédelmi Hivatal” hozzájárult, hogy a kaput a táblamentes formában állítsák helyre. - Az egyházközség máshogy látja - Munkatársunknak pénteken sikerült találkoznia a Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség lelkésznő asszonyával, Gulácsiné Fabulya Hildával. A lelkésznő elmondta, hogy a kapu felújításának mikéntjéről kedden délelőtt egyeztettek a VIII. kerületi önkormányzat örökségvédelmi osztályának munkatársával. A hivatal munkatársa ekkor szóban beleegyezését adta, hogy a tábla a felújítás után visszakerüljön a korábbi helyére, vagyis a kapuszárnyra. A lelkésznő elmondása szerint még ugyanazon nap, délután a VIII. kerület városfejlesztési osztály munkatársának kíséretében a helyszínre érkezett a közös képviselő. Gulácsiné szerint ők a kapun található táblák eltávolítását kérték. A lelkésznő szerint azonban nem volt világos, hogy ez vonatkozik-e az egyházközösség kétnyelvű táblájára. A lelkésznő elmondta, hogy tiltakozásuk ellenére pénteken a táblát áthelyezték. Munkatársunknak arról is beszélt, hogy nem igazán értik, miért szükséges különböző adminisztratív okokra hivatkozta a táblájukat egy jóval kevésbé látható helyre áthelyezni. A környék épületeinek homlokzatán, közelebbről az egyházközösségnek otthont adó épületkomplexumon is rengeteg kereskedelmi jellegű felirat van. Ez egyébként a Google utcakép felvételein látszik a legjobban. A lelkésznő szerint az egyházközösség székhelyét évtizedek óta jelző tábla nem esik egy kategóriába a városképet elcsúfító feliratokkal. Ezért nem látják annak ésszerű okát, hogy miért kell azt egy kevésbé látható helyre áthelyezni. Mindkét fél a fővárosi vagy a kerületi önkormányzat egy-egy munkatársának beleegyezésére, vagy éppen felszólítására hivatkozik. Ezért szerettük volna megtudni, hogy a Fővárosi Önkormányzat, vagy Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata miként vélekedik az ügyről. Jelen pillanatig azonban nem sikerült kapcsolatba lépnünk az egyik hivatallal sem. - Az épület különleges - Az épületkomplexum maga egy építészeti különlegesség. Több helyiség, lakás és egyéb tér mellett maga az evangélikus templom is itt található. Hatalmas belső terei azonban már nem szakrális célokat szolgálnak, hanem zumba klub, boltok, kocsmák működnek benne. Az épület Diescher József építőmester tervei alapján készült. Sok nehézség után, 1867 decemberében nyílt meg a templom. Büszkesége, a műemlékileg védett oltárkép, a Gecsemáné kertben imádkozó Jézust ábrázoló festmény Than Mór alkotása, 1867-ből, most a dunaegyházi evangélikus templomban található. A templom harangjai és egyéb kegytárgyai is értékes műalkotások. Homlokzatát többek közt most is egy hatalmas bélletes kapu és egy Luther szobor díszíti. Az I. világháború után a 6 ezres gyülekezet, visszatelepülések miatt, rohamosan apadni kezdett, 1928-ra lélekszáma 1000-1200-ra csökkent. A II. világháború a templomnak súlyos károkat okozott, melyeket 1950-ig rendbe hoztak, s így újra megnyithatta kapuit. 1965-ben elkezdődött a templom eladása. Miután az egyházközösség elveszítette az épületet, átalakítva, mindenféle egyéb célokra használták azt. A szlovák evangélikus gyülekezet istentiszteleteit most a régi iskolaépület első emeletén tartja, az 50-60 férőhelyes kápolnában.

Le akarják szedetni a budapesti evangélikusok kétnyelvű tábláját

2014. december 17. - (tasr, bumm)

Budapesten egy VIII. kerületi társasház közös képviselője el akarja távolíttatni a Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség székházáról az intézmény nevét szlovákul és magyarul is feltüntető táblát, mivel az „rontja a kapuképet”. „Az ilyen hozzáállás sehogy sincs összhangban a köztársasági elnök úr, Áder János nemrégen Pozsonyban tett kijelentésével, miszerint a világ minden országának biztosítani kell a kisebbségi jogokat, a nyelvhasználatot, a nemzeti azonosság és a szokások megőrzését” - mondta el a szlovák állami hírügynökségnek Imrich Fuhl, az Országos Szlovák Önkormányzat kulturális bizottságának elnöke.

A Bumm.sk portálnak az érintett Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség lelkészi hivatalának munkatársa elmondta, hogy Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata által kiírt pályázatot nyertek el, melyből a Rákóczi út 57/a. alatti számon található és a gyülekezetnek is otthont adó társasház kapuját újítanák fel. A pályázat összege 400 000 Ft (közel 1300 euró). A felújítás során már eltávolították a gyülekezet nevével ellátott postaládát. A további munkálatok során az intézményt jelző szlovák-magyar kétnyelvű táblát is leszerelik majd a kapuról. A ház gondnoka és közös képviselője azzal fordult a gyülekezet vezetőjéhez, hogy a táblát ne helyezzék vissza a felújított kapura. Magyarázatul annyit mondott, hogy a tábla „idejétmúlt”. A gyülekezet lelkészi hivatalának képviselője azt is elmondta, a közös képviselő arra kérte őket, csináltassanak az új kapura egy új táblát. A napokban aztán az önkormányzat alkalmazottja is hasonló igénnyel fordult a gyülekezethez. Az egyházközség vezetősége azonban megkereste az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalt is, akiktől engedélyt kaptak a postaláda visszaszerelésére.

Presbitereket iktattak be a budapesti szlovák ajkú gyülekezetben

http://www.evangelikus.hu/cikk/presbitereket-iktattak-be-budapesti-szlov%C3%A1k-ajk%C3%BA-gy%C3%BClekezetben

„A nemzetiségek szolgálata az egész nemzet szolgálata”

Balog Zoltán átadta a Nemzetiségekért díjakat

Sutyinszki János, zenepedagógus, karnagy, zeneszerző részére, a szlovák nemzetiségi népdal és zenei kultúra ápolásáért és megőrzéséért.

2014. december 18. - (mti)

Átadták a Nemzetiségekért díjakat csütörtökön Budapesten. Az ünnepségen Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere kiemelte: a díjjal arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a nemzetiségek szolgálata az egész nemzet közösségének és az egész országnak a szolgálata. Hosszú, nehéz, szép és felemelő a Kárpát-medencében élők története - fogalmazott a tárcavezető, hozzátéve: bízik benne, hogy egy felemelő korszakhoz érkeztek, egy nagy közös és sok kis közös történet olyan fázisához, amikor egyre inkább magától értetődő, hogy vannak olyan népcsoportok közöttünk, akiknek kettős identitása van. Egyszerre büszkék arra, hogy Magyarországon élő magyarok és arra, hogy egy itteni nemzetiséghez tartoznak - mondta a miniszter, és azt kérte, ne kövessük el azt a hibát, hogy azt gondoljuk, „a globális utasítások” jegyében egyszerre befogadóbbak leszünk, mint korábban voltunk. A díj elnevezése is üzenetértékű, azt 2011-ben változtatták meg - idézte fel Balog Zoltán, hozzátéve: visszatértek a hagyományokhoz és újra nemzetiségeknek nevezik azokat a közösségeket, akik szeretik Magyarországot, de egyúttal fontosnak tartják saját identitásukat is. Büszkék lehetünk arra, hogy Magyarországon 13 nemzetiség él, egyenlő jogokkal - hangsúlyozta, üdvözölve, hogy egyre többen vállalják nemzetiségüket. Kiemelte: a kettős identitás lelki és szellemi tartalék egyaránt, Magyarországnak és a magyar kultúrának szüksége van arra a pluszra, amit adni tudnak. A nemzetiségek nemcsak állampolgárságuk jogán magyarok, hanem önmeghatározásuk, érzelmi kötődésük, feladatvállalásuk jogán is; fontos, hogy erősítsék azokat a közösségeket, személyeket, akik tesznek ezért a kettős identitásért - mondta Balog Zoltán. Kitért arra is, hogy mára hivatalos emléknapja van az elűzött magyarországi németeknek, és megemlékeznek a roma holokausztról is. Tovább kell adni a szép és szomorú történeteket egyaránt - mondta. A miniszter szólt arról, hogy 2014-től valamennyi nemzetiség részt vesz a szószólókon keresztül az Országgyűlés munkájában, és saját nyelvükön szólalhatnak fel a Házban. Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkár kiemelte: a díjazottak és azok, akik egy-egy nemzetiségért tesznek, követei egy-egy népnek, nemzetiségnek. Reményét fejezte ki, hogy a nemzetiségek hitüket, kultúrájukat, nyelvüket meg tudják tartani a jövőben is, és a béke követei lesznek. A Nemzetiségekért díjat azok a személyek, szervezetek vagy nemzetiségi önkormányzatok vehetik át, akik, illetve amelyek példaértékű munkát végeztek a magyarországi nemzetiségek érdekében közéleti, oktatási, kulturális, egyházi, tudományos területen vagy a tömegtájékoztatásban, illetve a gazdasági önszerveződésben. A díjat évente legfeljebb a nemzetiségekkel azonos számban, vagyis legfeljebb tizenhárman vehetik át. Idén tízen részesültek a díjban: a roma, illetve cigány kisebbség részéről Lakatos Mónika, a Rromanes Egyesület és Tóth Tiborné; a görögök képviseletében a Kariatidák Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesülete, a lengyel nemzetiség képviseletében Bros Stanislaw Wojciechné, a német nemzetiség részéről Husztiné Nagy Ágnes és Gerhard-Dieter Seewann, az örmények képviseletében az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület, a szerbek részéről az Opanke Szerb Hagyományőrző Kulturális Egyesület, a szlovák nemzetiségtől pedig Sutyinszki János. A szaktárca háttéranyaga szerint a kormány 1995. december 18-át, az ENSZ Nemzeti vagy Etnikai, Vallási és Nyelvi Kisebbségekhez tartozó Személyek Jogairól szóló Nyilatkozata elfogadásának napját, a Kisebbségek Napjává nyilvánította. 2012-től a nap elnevezése Nemzetiségek Napjára változott. A Nemzetiségek Napjához kapcsolódva országszerte regionális, megyei és települési rendezvényekre, kiállításokra, kulturális bemutatókra, kitüntetések átadására kerül sor. 1995 óta megszakítás nélkül, minden évben ehhez a naphoz kapcsolódóan adják át a Kisebbségekért Díjat, majd 2012-től a Nemzetiségekért Díjakat.

Sutyinszki János indulót írt szülőfalujának

A pitvarosi szlovák népdalokból merítette az „alaphangokat”…

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/619-polyhistor-jan-utinsk-a-pitvarosiak-himnusza

Csasztvan András - Békés Megyéért 2014

A Békés Megyei Önkormányzat Békés Megyéért kitüntetésben részesítette Csasztvan Andrást 2014. december 17-én.

https://www.youtube.com/watch?v=i1ooj5WRd-M&;feature=youtu.be

Tessedik Táncegyüttes, Cervinus Teátrum, Szarvasi Vízi Színház, különféle fesztiválok, mint például a szilvanapok - ezek mind Csasztvan András nevéhez köthetők, aki a megyei szlovákság szervezésében is meghatározó szerepet tölt be…

http://www.beol.hu/bekes/kozelet/atadtak-a-bekes-megyeert-kitunteteseket-586706

Kitüntették Aszódi Csaba Andrást, az Ecseri Zöldkoszorú „Zelený veniec” Hagyományőrző Egyesület alapítóját

Nemzetiségi Gála és díjátadó a Budai Vigadóban - A fellépők között volt a békéscsabai Orgován Szlovák Népdalkör

2014. december 7. - (mti)

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájáért végzett kiemelkedő munkájáért tíz közművelődési szakember, illetve közösség kapta meg 2014. december 7-én a Pro Cultura Minoritatum Hungariae díjat a Budai Vigadóban rendezett X. Nemzetiségi Gálán. Idén a 2007-ben alakult geresdlaki német hagyományőrző Babavarró Kört, az autentikus beás cigány zenét játszó Fláre Beás Együttest, a Kariatidák Görög-Magyar Nők Kulturális Egyesületét, a Mohácsi Sokácok Olvasókörét, a hagyományos sváb zenét játszó paksi Roger Schilling Blasskapelle együttest, valamint a közszolgálati televízióban 1994 óta látható Rondó nemzetiségi magazint jutalmazták az elismeréssel. A bilobalevelet, az összetartozás szimbólumát formázó emlékplakettel és díszoklevéllel járó elismerést megkapta Szukics Marianna népművelő, irodalom és szlovén nyelv szakos általános iskolai tanár, aki sokat tett a magyarországi szlovének irodalmáért és kultúrájáért, valamint Szabó Péter táncos, hagyományőrző, az Eleki Nemzetiségi Néptánc Együttes alapítója a román kisebbségért végzett kiemelkedő munkájáért. Kitüntették Aszódi Csaba Andrást, a szlovák Zöldkoszorú „Zelený veniec” Hagyományőrző Egyesület alapítóját és Sutarski Konrád Bogumil költőt, műfordítót, kisebbségi politikust, a magyarországi Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat háromszor megválasztott elnökét is. A Nemzeti Művelődési Intézet jogelődje által 2005-ben alapított díjat olyan, Magyarországon élő nemzetiséghez tartozó személyek és szervezetek kaphatják, akik és amelyek kiemelkedő tevékenységet végeznek a magyarországi kisebbségek kulturális örökségének megtartásáért, fejlesztésért, és tevékenységükkel hozzájárulnak a Kárpát-medence népeinek együttéléséhez. Az elismerést évről évre a kisebbségek napja alkalmából rendezett Nemzetiségi Gálán adják át. A díj jubileuma alkalmából a Nemzeti Művelődési Intézet főigazgatója idén tíz díjat adományozott. A Nemzetiségi Gála műsorában a program szerint idén a horvátokat a Mohácsi Nemzetiségi Néptáncegyüttes, a szlovéneket a Szentgotthárdi Kamarakórus, az ukránokat Bernáth Ferenc gitárművész, a görögöket a Kariatidák kórus, az örményeket Puskás Eszter énekesnő, a németeket a Roger Schilling Blasskapelle fúvószenekar, a szerbeket a Bánát Néptáncegyüttes, a bolgárokat pedig a Martenica néptáncegyüttes képviselte. A fellépők között volt még az Eleki Román Hagyományőrző Táncegyüttes, az Orgován Szlovák Népdalkör, a Fláre Beás Együttes és elhangzott Sutarski Konrád verse is.

Aszódi Csaba András

Aszódi Csaba András Ecseren született, szlovák gyökerű családban. Anyai nagyanyjával nagyon szoros volt a kapcsolata, tőle tanulta az ecseri szlovák tájnyelv szavait, általa ismerte meg a helyi szokásokat, a falu hiedelemvilágát, a vallási élet alapjait. Olyan erős hatást gyakorolt rá szülőfaluja, anyanyelve iránti szeretetével, hogy felnőttként ő maga fogta össze Ecseren a fiatalokat, akikkel megalakították a „Zöldkoszorú”, „Zelený veniec” Hagyományőrző Egyesületet, melynek berkein belül - ösztönzésére-ma már négy korosztály táncosai tevékenykednek. Az egyesülettel azonos nevű tánccsoport tagjai sorában tudhatjuk Aszódi Csaba Andrást és családját is. Ez a közösség minden lehetőséget megragad, hogy Ecser szlovák hagyományait, épített örökségét, mindennapi használati és szakrális tárgyait megőrizze, óvja és felújítsa. Ennek hatására hoztak létre egy Faluházat, melyben a szlovák néprajzi gyűjtemény mellett egy közösségi teret is kialakítottak a helyi közösség számára. A „zelenisek” aktívan gondozzák a kegyhelyeiket, új kápolnát is építettek a régi mintájára és helyére. Felújították a Szerelem patak feletti hidat és a hozzá kapcsolódó nagypénteki szokást, az elhíresült „Ecseri lakodalmas” emlékére ecseri viseletbe öltözött táncospárt ábrázoló szobrot állítottak. Az anyaországgal is gyümölcsöző kapcsolatot alakítottak ki. A szlovákiai Cabaj-Čápor településsel kulturális együttműködést tartanak fenn, évente kétszer találkoznak, egyszer Magyarországon, egyszer Szlovákiában.

Eközben Aszódi Csaba András a pestvidéki régió szlovák közösségét is összefogta és kiépítette. 12 éve az Országos Szlovák Önkormányzat kulturális bizottságának tagja, majd az önkormányzat elnökhelyettese lett, ahol ennek a közösségnek az érdekeit képviselte, majd az ő kezdeményezésére 10 szlovákok által lakott település hasonlóan elkötelezett aktivistáival megalakították a „Dolina” Pestvidéki Szlovákok Regionális Egyesületét. Azóta már 20 tagtelepüléssel eredményesen munkálkodik kulturális örökségük megőrzésén. Szintén az ő kezdeményezésére Dr. Király Katalinnal együtt könyvbe foglalták a régió szlovák gasztronómiájának legjellemzőbb receptjeit, melyeket a helyi szlovák képviselők gyűjtöttek össze. A kétnyelvű könyv címe: Nagyanyáink konyhájából - Takto varila starká (2009). A nagy érdeklődés miatt két kiadásnál tart.

További publikációk:

2000: Ecser története

2001: Az ecseri lakodalmas története

2005: Historia Domus Ecseriensis: anno 1738

2007-ben a megsárgult fotók gyűjtögetéséből megszületett a Hajdani Ecser kétnyelvű képes krónika 1860-tól.

Jelenleg anyagot gyűjt a régió településeinek épített örökségéről, mely a tervek szerint szintén könyvben jelenik majd meg. Látogatja a szlovák közösségeket, az ő elbeszéléseik alapján jegyzi fel a műemlékek történetét, majd útmutatásaik szerint felkeresi és lefényképezi azokat. Ezzel a tevékenységével is összefogja a települések szlovákságát.

Időközben az Országos Szlovák Önkormányzat Közművelődési Központjának igazgatója javaslatára megalakult a régió szlovák kulturális központja Ecseren, melynek vezetője Aszódi Csaba András lett. Ezzel még több lehetőség nyílt meg előtte a régió szlovák településeinek összekovácsolására. A kulturális központ vezetője nagy hangsúlyt fektet a közös programok, a kulturális csoportok fellépéseinek összehangolására.

Évente általában kétszer találkoznak a régió szlovákjai. Egyrészt a katolikus közösségek részt vesznek a Váci Búcsún (az evangélikusok kétévente vesznek részt egy-egy településen találkozókon), másrészt minden évben megrendezésre kerül a népes közönséget megszólító Márton-napi Tollfosztó, ahol többnyire a kulturális csoportok tartanak bemutatót, majd a rendezvény bállal folytatódik. Ezt a hagyományt is Aszódi Csaba András teremtette meg.

Két cikluson keresztül volt a Pest Megyei Szlovák Önkormányzat tagja, először elnökhelyettesként, majd elnökként. Mindvégig azon dolgozott, hogy a pilisi és a pestvidéki szlovákokat közel hozza egymáshoz, elsimítsa az esetleges félreértéseket, békét teremtsen a magyarországi szlovákok között. Ez az elv vezérelte őt az Országos Szlovák Önkormányzat elnökhelyetteseként is.

Áder János fogadta a magyarországi nemzetiségi vezetőket

Áder János köztársasági elnök 2014. december 17-én a Sándor-palotában fogadta az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökeit és a nemzetiségek parlamenti szószólóit. - Fotó: Soós Lajos (mti)

https://www.facebook.com/slovaci.hu/photos/a.735855426492523.1073741829.735715999839799/749577908453608/?type=1&;relevant_count=1

Felszentelték Répáshuta új templomát

Négyszáz lelkes, szlovák nemzetiségűek által is lakott bükki település - Szlovák, német, osztrák, ausztrál és amerikai segítséget is kaptak, két volt szlovák államelnök magánvagyonából is adakozott - A szentmisét Ternyák érsek úr szlovák nyelven kezdte el, néhány mondatos köszöntőjére ugyancsak szlovákul válaszoltak a hívek.

http://magyarkurir.hu/hirek/felszenteltek-repashuta-uj-templomat-kepgaleriaval

A Szlovák Intézet 2015. januári rendezvényei

http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.doc

1088 Budapest, Rákóczi út 15. - (+36 1) 327 4000 - www.mzv.sk/sibudapest - https://www.facebook.com/sibudapest - Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Út az üres éghez / Természetes fény - Halasi Zoltán és Závada Pál estje

Két könyv a múltunkkal való szembesülés jegyében - 2014. december 10. 18:00 - Budapesti Szlovák Intézet - Beszélgetőtárs: Veiszer Alinda

https://www.facebook.com/events/1509810495953084/

http://magyarnarancs.hu/konyv/totalis-trauma-90466

http://www.litera.hu/hirek/halasi-zoltan-ut-az-ures-eghez

Konkurz / Válogatás - Pozsonyi színészek a szarvasi Cervinus Teátrum színpadán

http://www.newjsag.hu/2014/11/23/pozsonyi-szineszek-a-cervinus-teatrum-szinpadan/

Szeberényiek Békéscsabán

Az Országos Szlovák Önkormányzat Kutatóintézete és a békéscsabai Szlovák Kultúra Háza tisztelettel meghívja Önt A tudomány szemszögéből c. sorozat következő tudományos ismeretterjesztő előadására és az azt követő beszélgetésre. - 2014. november 27. (csütörtök) 15 órakor - Demmel József „A kettős identitás ára” c. könyv magyar nyelvű prezentációja - A részvevőket köszönti: Lászik Mihály, a Csabai Szlovákok Szervezetének elnöke - Moderátor: Erdész Ádám, a Békés Megyei Levéltár igazgatója - Helyszín: Szlovák Kultúra Háza, Békéscsaba, Kossuth tér 10. - Szeretettel várjuk!

https://www.facebook.com/slovaci.hu/photos/a.735855426492523.1073741829.735715999839799/737321769679222/?type=1

A nemzetiségek napját ünnepelték Békéscsabán

Lengyelek, románok, szlovákok, cigányok és németek mutatták meg kultúrájuk egy-egy szeletét a városháza dísztermében - A szlovákok a Békéscsabán működő szlovák iskola diákjainak muzsikálásával, énekeivel ajándékozták meg a közönséget

http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&;hir_id=9515

Békéscsaba - Fokhagymás kalács szentestére?

2014. december 18. - (Such Tamás - hir6.hu)

Az 1900-as évek elejei békéscsabai népszámláláskor a város lakossága majd’ 90 százaléka szlováknak vallotta magát, vagyis a legnagyobbrészt pejoratíve tótok éltek a „nagyfaluban”, ma pedig ennek a töredéke, illetve... Mi több számos szlávos vezetéknevű szélsőséges fej szidja a szlovákokat. De hogy gyorsan kijöjjek ebből a néprajzos zsákutcából, azt még el kell mondanom, az apai nagyapám csak hatéves korában, 1910-ben kezdett el az iskolában magyarul tanulni. Állítólag ezért beszélünk úgy, mint a tévében. Ugye-ugye. Azonban ebben az agyon nagyon kulti-multi-globi világban teljesen elszakadtunk őseink hagyományaitól. Kvázi elvesztettük a fonalat. A minap egy békési (tehát madzagos!) kollégám mesélt az egyik tót (nekem szabad) karácsonyi szokásról. Ez pedig a fokhagyma és a kalács szimbiózisa. A derék ember az egyik rádióban azt hallotta egy szakembertől, hogy a tótoknál klasszikus szentestei vacsora a fokhagymás kalács. A fokhagyma a szegénységet, míg a kalács a gazdagságot jelenti. Tehát a kalácsot megpirítják, egy-egy fokhagyma gerezddel bedörzsölik, és így fogyasztják. Ezáltal a szegénységből a gazdagság felé tartanak. (Na, bumm!) Ando György békéscsabai néprajzkutató ilyen kultikus étekről még nem hallott, illetve elmondása szerint ez maximum csak néhány családnál lehet szokás. Ellenben a csabai szlovákoknak teljesen más a gasztrokultúrájuk karácsony küszöbén: valóban bekapnak egy gerezd fokhagymát, amire egy kupica pálinkát ráhörpintenek, ezt káposztalevessel, vagy káposztás sülttel szétcsapatják, majd kolbászt, hurkát fogyasztanak, utána főtt tészta, azaz haluska jön, és a legvégén almával vagy dióval szentesítik az estét. A fokhagyma valóban bene van a menüben, de a küldetése inkább a gonosz elűzése, illetve az egészség garantálása. (És én meg nagyon éhes lettem.)

Békéscsabai szlovák iskola - Mert adni jó!

A Békés Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház hirdette meg a hátrányos helyzetű gyermekeknek a „KARÁCSONYI CIPŐSDOBOZ AKCIÓT”. Felhívásukra a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium tanulói őszinte szeretettel, segítőszándékkal nagyon sok (összesen 104 darab) cipősdobozt töltöttek meg játékokkal, édességgel, könyvekkel... Az intézmény vezetése köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki adományával hozzájárult a hátrányos helyzetű gyermekek boldogabb karácsonyához. - „Akinek jó szíve van, azt az öröm látványa boldoggá teszi” (Gustav Flaubert)

https://www.facebook.com/slovaci.hu/posts/749347578476641

„Csendes éj” szlovákul - Regionális nemzetiségi nap

Ötszázan a salgótarjáni József Attila Művelődési és Konferencia-központban - Az új szlovák nemzetiségi képviselők megköszönték a bizalmat - A párbeszéd, a megértés, a szlovák identitástudat megőrzése érdekében - A besztercebányai Mladosť Néptáncegyüttes lendületes, látványos bemutatója

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/170-magyarul1-magyarul1/1255-csendes-ej-szlovakul-regionalis-nemzetisegi-nap

„Csöndvárban” - szlovákul és magyarul

Kormos Sándorral és Franyó Rudolffal Salgótarjánban

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/172-magyarul3-magyarul3/1263-kormos-sandor-es-franyo-rudolf-csondvarban

Békéscsaba - Kétnyelvű műsorral köszöntötték a polgármestert

A XVIII. Szlovák Hét programsorozat részeként a Baji Miklós Zoltán által vezetett Törpingáló szakkör munkáiból nyílt tárlat a Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium aulájában.

http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&;hir_id=9512

BMZ: Megszűnik a szorongásuk, és fokozatosan nyílnak ki

http://hir6.hu/cikk/105397/bmz_megszunik_a_szorongasuk_es_fokozatosan_nyilnak_ki

Felháborító! - Szlovák-magyar tábla „rontja a kapuképet”

https://www.facebook.com/szlovakajkuev/photos/a.1521139704820690.1073741829.1520561651545162/1521718228096171/?type=1&;relevant_count=1

https://www.facebook.com/oslovma/posts/690709401028039

Gyönyörű átok volt festeni

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.693056454126667.1073741930.147596498672668&;type=1

Csarejs Jánosné Hrabovszki Ilona életútja (1930-1998)

http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/szlovakok/csorvas/gyonyoru_atok_volt_festeni/index.htm

Zabudla som (Elfelejtettem) - A Vertigo Színház előadása

Az Elfelejtettem a szeretet története. A szereteté, amely néha súlyként nehezedik ránk, de amely nélkül nem tudnánk, és nem is szeretnénk létezni… - Az előadás szlovák nyelven, magyar felirattal látható a Bethlen Téri Színházban. - Szerző: Katarína Mišíková-Hitzingerová - Három nő - három generáció.

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/171-magyarul2-magyarul2/1258-zabudla-som-elfelejtettem-a-vertigo-szinhaz-eloadasa

Szlovák est a Messzelátó EVS önkéntesével

https://www.facebook.com/events/386346838206783/?ref_notif_type=plan_user_invited&;source=1

Új magyar főkonzul Kassán

http://www.bumm.sk/regio/2014/12/17/uj-magyar-fokonzul-kassan

Egyre jobban beszél magyarul a szlovák Zámbó Jimmy

Csak annyit tudott, hogy „köszönöm”, „miért nem?” és „bocsánat”. Ma már szinte mindent ért…

http://www.borsonline.hu/20141221_megtanul_magyarul_a_szlovak_zambo_jimmy

Varázslatos jégszobrok Kassán

http://www.bumm.sk/regio/2014/12/19/ilyet-nem-surun-latni-varazslatos-jegszobrok-kassan

Naplemente a Balatonnál

Badacsony és horgászok csónakjai naplementekor a fonyódi magas partról fényképezve - Fotó: Varga György (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/692551540843825

Rekordévet zár idén a szlovák Kia

http://www.napigazdasag.hu/cikk/31438/

A Bono vagy a Veronika a hülyébb név egy szlovák kisfiúnak?

http://www.kemma.hu/komarom-esztergom/kozelet/a-bono-vagy-a-veronika-a-hulyebb-nev-egy-szlovak-kisfiunak-586661

Peter Lipa újra Magyarországon

2014. december 29. | Muzikum Klub & Bisztró

A szlovák jazz-blues élet karizmatikus alakja, Peter Lipa 2014. december 29-én a Muzikumban ad zenekarával koncertet. A magyar gyökerekkel rendelkező énekes nem először jár Magyarországon. 2004-ben egy rövidebb koncertturné során mutatta be a magyar közönségnek BEATLES IN BLUE(S) című lemezét, mely koncertek hanganyagát a későbbiekben a Gramy Records jelentetett meg, LIVE IN HUNGARY címmel. Az elmúlt években Peter Lipa és zenekara magyarországi fesztiválok és klubkoncertek rendszeres fellépője, így többek közt az A38-on is adott telt házas koncertet. Ezúttal Budapest szívében, a Magyar Nemzeti Múzeum tőszomszédságában található Muzikum Klub vendége lesz. A koncerten elhangzanak majd dalok korábbi életművéből és nemrég megjelent Lipa 68 lemezéről. - A koncert időpontja és helyszíne: 2014. december 29. (hétfő), 21 óra / Muzikum Klub & Bisztró / 1088 Budapest, Múzeum u. 7. / www.muzikum.hu / Jegyár: 1200 Ft elővételben, 1800 Ft a koncert napján a helyszínen. - Jegyek kaphatók a helyszínen, a Muzikumban 2014. november 1-től. A koncert ideje alatt megvásárolható a Peter Lipa Band magyar gondozásban megjelent Live in Hungary című lemeze, valamint korábbi és újabb albumok a zenekartól. - A koncert a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jön létre. / Támogató: Szlovák Intézet, Budapest / Szakmai támogatók: Gramy Records, Bluesvan.hu

Kassa az avantgárd vonzásában

A Szlovák Nemzeti Galéria tárlata azoknak a kassai vagy Kassához valamilyen módon kötődő művészeknek a munkásságába nyújt betekintést, akik a két világháború között alkottak, s akiknek festészetét a modernista felfogás jellemzi.

http://ujszo.com/online/kultura/2014/12/16/kassa-az-avantgard-vonzasaban

Szlovák-magyar tanulmányok a fenntartható építészetről

http://www.bumm.sk/gazdasag/2014/12/16/szlovak-magyar-tanulmanyok-a-fenntarthato-epiteszetrol

Nyíregyháza - Határon átnyúló idegenforgalmi fejlesztésre 23 millió eurós forrás

http://tema.hu/cikk/2928

Szlovák-magyar munkahelyteremtő megállapodást írtak alá

http://felvidek.ma/felvidek/kozelet/50542-szerzodest-kotott-a-magyar-es-a-szlovak-befektetes-osztonzo-tarsasag

Herencsár Viktória Nemzetközi Újévi Cimbalomkoncertje

https://www.facebook.com/oslovma/posts/703187016446944

A Cimbalom Világszövetség 10. alkalommal tartja Nemzetközi Újévi Cimbalomkoncertjét két helyszínen, a Rákoshegyi Baptista Imaházban 2015. január 15-én 19:00-kor, és a Hagyományok Házában 2015. január 16-án 19:00-kor. Az eddigi nagysikerű koncertek során a magyar és a szlovák előadóművészeken kívül vendégszerepeltek művészek Angliából, USA-ból, Argentínából, Görögországból, Csehországból, Svájcból, Iránból, Ukrajnából, Moldáviából, Törökországból. Ez alkalommal Szlovákia, Magyarország, Fehéroroszország, Ausztria, Moldávia változatos cimbalomzenéje üdvözli az újévet. A cimbalom mellett más hangszerek is megszólalnak, ezzel bizonyítva a hangszer sokszínű lehetőségét minden zenei műfajban. A zenei stílusok és kultúrák keveredése teszi hangulatossá, izgalmassá a koncerteket. A Hagyományok Háza színpadán most először kerül színpadra ez az esemény a Music Fashion Kft. szervezésében. Az est háziasszonya, mint mindig Herencsár Viktória Magyar Örökség Díjas, Magyar Aranykereszttel kitüntetett cimbalomművész, a művészetek doktora, a Cimbalom Világszövetség elnöke, a Besztercebányai Művészeti Akadémia docense. - Jegyek vásárolhatók és megrendelhetők a helyszíneken: Rákoshegyi Közözösségi Ház, Podmaniczky Zs. u. 3, 1174 Budapest - Tel.: 258-3394 és a helyszínen a koncert előtt. (jegyár: 1.000.- forint) - A Hagyományok Háza koncertre (jegyár: 1.800.- forint) internetvásárlás lehetőség is van a www.jegy.hu oldalon a következő linken:

http://www.jegy.hu/program/herencsar-viktoria-nemzetkozi-ujevi-cimbalomkoncertje-56461?srch=Y2ltYmFsb21rb25jZXJ0fDF8MHwwfDB8MA==

A koncertek után CD-k vásárolhatók, melyeket a művészek dedikálnak.

Jobbak vagyunk, mint gondoljuk

Nem vagyunk fasiszták, és a szlovákok sem utálnak minket úgy, ahogyan azt hittük. A külföldön dolgozó magyarokat szorgalmas, igyekvő munkavállalóknak ismerik, viszont az összetartás nem jellemző rájuk… / Nincs magyargyűlölet - Bár a szlovákok tudatában máig erősen él az ezeréves magyar elnyomás legendája, a románok gondolkodásában pedig a dákoromán elméletből fakadó földrajzi elsőbbség, a hétköznapi együttélés mindazonáltal viszonylag békésnek, kiegyensúlyozottnak nevezhető.

http://www.atv.hu/belfold/20150104-magyarorszag-jobb-mint-gondoljuk/hirkereso

„Tüntetéskultúrában nagy a lemaradásunk Magyarországtól”

Alojz Hlina egy tonna sót szórt ki a Nemzeti Autópálya Társaság (NDS) pozsonyi székháza elé.

http://korkep.sk/cikkek/politika/2015/01/05/alojz-hlina-tunteteskulturaban-nagy-a-lemaradasunk-magyarorszagtol

Ha lesz pénz, újabb szociális csomag jön Szlovákiában

http://kitekinto.hu/karpat-medence/2015/01/03/ha_lesz_penz_ujabb_szocialis_csomag_jon_szlovakiaban/#.VKiOMcnMgpQ

Indoklás nélkül bezárt a Lengyel Idegenforgalmi Képviselet

Nagyon aktív a horvát, a szlovák, az osztrák és a német képviselet, és ez mindhárom ország beutazásában látszik…

http://nol.hu/gazdasag/indokeas-nelkul-bezart-a-lengyel-idegenforgalmi-kepviselet-1507889

A szlovákiai Ipolyságban ismét rókákat láttak sétálni a városban

http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/rokak-ijesztgetik-a-varoslakokat-2317899

Fizetős lett a röszkei határátkelő is

Az átkelőnél lévő autópálya-matricát árusító bódénál az eladó azt mondta, osztrák, cseh és szlovák vignettát tud adni, magyart nem.

http://gepnarancs.hu/2015/01/fizetos-lett-a-roszkei-hataratkelo-is/

Zempléni régiófejlesztési ügynökség

Magyarországon is a szlovák módszert használnák

http://ujszo.com/online/regio/2015/01/02/magyarorszagon-is-a-szlovak-modszert-hasznalnak

Zámbóék futtatják a szlovák Jimmyt

http://www.borsonline.hu/20150103_zamboek_futtatjak_a_szlovak_jimmyt

A közállapotok megváltoztatásáért tüntettek az Operánál

2014. január 2. - (mti)

A közállapotok megváltoztatásáért tüntettek a fővárosban az Operánál péntek este, a résztvevők a Nagymező utcáig töltötték meg az Andrássy utat - jelentették a helyszínről az MTI tudósítói. A Facebookon MostMi! - Új országot építünk! mottóval meghirdetett demonstrációt a három évvel ezelőtti tüntetés évfordulójára szervezték az operaház elé. Várady Zsolt, a MostMi társadalmi kezdeményezés egyik elindítója arról beszélt: nem magát a képviseleti demokráciát utasítják el, hanem az elmúlt 25 év pártjait vonják kérdőre, mert nem tettek valós lépéseket azért, hogy a társadalom igazi részévé váljon a közügyek formálásának. Kijelentette, egyelőre nincsenek pártpolitikai ambíciói és a MostMi mozgalom sem pártalapítási szándékkal jött létre, mert nincs itt az ideje, nincs hozzá szervezet, sem anyagi lehetőség. Szerinte ma a politikusok nem a köz ügyeit képviselik, hanem a saját világukat építik. Fontosnak nevezte, hogy a társadalom öntudatra ébredjen, úgy fogalmazott „az államnak nem feladata helyettünk gondolkodni”. Öntudatos társadalom kialakítása a legfontosabb feladat a jövőre nézve - mondta Várady Zsolt. Somody Bernadette, az Eötvös Károly Intézet igazgatója azt mondta, bár a három éve hatályos alaptörvény azt állítja, hogy Magyarország köztársaság, ez szerinte nem igaz. Hozzátette: „újra meg kell alapítanunk” a magyar köztársaságot, és meg kell alkotni új alkotmányát. Hangsúlyozta: a köztársaság mindenkié, a köztársaság adja a legnagyobb szabadságot és biztonságot mindenkinek. Azt is kiemelte, hogy „az alkotmány mindannyiunké kell legyen”. Egyúttal szorgalmazta, hogy az állam működése legyen teljesen átlátható. A rendezett körülmények között felnövő és élő Udvarhelyi Tessza, a Közélet Iskolája egyik alapítója, valamint a miskolci állását elvesztő és egy fővárosi kunyhóba, majd önkormányzati bérlakásba kényszerülő Csizi Zsolt, A Város Mindenkié csoport aktivistája eltérő sorsukat hasonlították össze. Utóbbi azt mondta: a meglévő szakadékot nem a Fidesz, hanem a kapitalista gazdasági rendszer teremtette, de a kormány mindent megtesz azért, hogy a különbségeket ne csökkentse, hanem növelje. Udvarhelyi Tessza kijelentette: ennek a kormánynak mennie kell, a jövőben pedig hiteles, felelős, valóban baloldali értéket valló politikusokra lesz szükség. Vágó Gábor volt LMP-s országgyűlési képviselő, akit „magyar állampolgárként” konferáltak fel, azt mondta: a Fidesz rendszere bukásra van ítélve, de hogy ez holnap, idén, 2018-ban történik-e meg, vagy évtizedeket kell várni rá, a tudatos állampolgárokon múlik. Hangsúlyozta: demokratikus európai alternatívát kell felmutatniuk, és ennek megteremtésére időt, energiát és pénzt kell áldozniuk. Arra is kitért, hogy nem egy új pártot, hanem mindenki számára nyitott alternatívát kell felépíteniük, a céljuk pedig a szélsőségektől ódzkodó, demokratikus, középre tartó európai ország megteremtése. Kálmán László nyelvész decentralizálásról, az állam működésének teljes nyilvánossá tételéről és a nyomor felszámolásáról beszélt. Hangsúlyozta: a civilek szabadok és európaiak szeretnének lenni. Azt is kiemelte: nem tesznek egyenlőségjelet az eddigi magyar kormányok közé, mert a 2010 előttiek nem tudtak és talán nem is akartak úgy visszaélni a hatalommal, mint a jelenlegi. Hozzátette: de egyik kabinet sem akarta helyrehozni a súlyos rendszerhibákat, ezért nem kérnek a 2010 előtti állapotok egyszerű visszaállításából sem. Takács Bori, a MostMi társadalmi kezdeményezés egyik elindítója azt mondta: Orbánnak és vele együtt a rendszernek is mennie kell, és helyette egy új, jobb rendszerre van szükség, abban még meg kell egyezniük, hogy milyen legyen. Elmondta: Angela Merkel német kancellár egy hónap múlva esedékes látogatása idejére szervezik a következő tüntetést, hogy megmutassák: Európához akarnak tartozni. Szerinte a gyülekezési törvény tervezett módosítása azt jelzi, hogy van értelme tüntetniük. A demonstráció előtt Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc korábbi beszédeiből, valamint A tanú című filmből játszottak be részleteket, miközben egy épület falára klipet, illetve a film egyik jelenetét vetítették. A tömegben körülbelül tucatnyi közmunkás- szakszervezet feliratú, illetve több uniós zászlót is lehetett látni, de volt, aki Che Guevarát ábrázoló, illetve magyar nemzetiszínű lobogóval érkezett. A feltartott táblákon többi között a következő feliratokat lehetett olvasni: „Támogassuk a Rolex-kormányt!”, „Ne higgyetek a szemeteknek!”, „Torkig vagyunk”, „Delete Viktor”, illetve „Stadionos Viktor, ebből elég volt”. A rendezvény végén, a Himnusz elhangzása közben a színpad előtt dulakodás alakult ki, amikor a demonstráció egyik résztvevője uniós zászlót tartott a magasba, rajta „Nem” felirattal, és egy ember ki akarta csavarni a kezéből. Az MTI tudósítói azt látták, hogy két embert rendőrök gyűrűjében az operaház oldalához kísértek, ott igazoltatták őket. Este nyolc órakor már a színpadot szedték szét a rendezők, a forgalom az Oktogon felé fokozatosan elindulhatott. A rendőrség az MTI megkeresésére azt közölte, hogy a demonstrációhoz kötődően senki ellen nem indult eljárás.

„Nem lehet szó kettős állampolgárságról, pont!”

Ukrán külügyminiszter: Hamarosan véget vetünk a kettős állampolgárság gyakorlatának

2015. január 5. - (mti)

Hamarosan büntetéssel kell számolniuk azoknak az ukrán állampolgároknak, akik kettős állampolgárokként lépik át Ukrajna és az Európai Unió határát, miután az ukrán-magyar határon bevezetik a közös vámellenőrzést - jelentette ki Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter hétfőn Ungváron. Egy szoboravatást követően, az ungvári várban tartott sajtótájékoztatóján Pavlo Klimkin a Kárpátalján sokakat érintő kettős állampolgárság ügyével kapcsolatos újságírói kérdésre válaszolva kifejtette: hamarosan véget vetnek a kettős állampolgárság gyakorlatának. Mint kárpátaljai hírportálok hírül adták, azt hangsúlyozta: Ukrajna alkotmánya világosan leszögezi, „nem lehet szó kettős állampolgárságról, pont!” „Mindenkinek tiszteletben kell tartania az ukrán törvényeket, minden kettős állampolgárnak tudnia kell, hogy le fogják leplezni, és meg fogják büntetni” - tette hozzá Klimkin, megjegyezve, hogy hamarosan közös vámellenőrzést vezetnek be az ukrán-magyar határon, ami „lehetetlenné teszi, hogy az ukrán vámellenőrzésnél az állampolgár egyik ország útlevelét, az európai oldalon pedig egy másikét mutassa fel”. Az ukrán külügyi tárca vezetője a kárpátaljai megyeszékhelyen, Mária Terézia szobrának felavatásán vett részt egy magánkezdeményezéssel létesült emlékparkban. Beszédében hangsúlyozta Ukrajna európai elkötelezettségét, példaként említve Kárpátalját, ahol évszázadok óta élnek békében és egyetértésben különböző nemzetiségek és felekezetek. Az ukrán és magyar nyelven tartott rendezvényen a miniszter hangsúlyozta: az ukrán állam vezetése arra törekszik, hogy a kárpátaljai tolerancia általánossá váljon egész Ukrajnában, és Kárpátalja, az ország legnyugatibb megyéje legyen az európai integráció éllovasa. Pavlo Klimkin hangsúlyozta, Kijev eltökélt szándéka, hogy eltűnjenek a határok Ukrajna és az Európai Unió között, és visszaálljon a népek egykor volt közép-európai közössége, és a visegrádi négyek tömörülés hamarosan visegrádi ötökké bővüljön Ukrajna csatlakozásával.

Már fizetnek is a magyar jajgatásért

Sopront is ellepték a magyar és most már a Szlovákiából és Romániából is érkező vendégmunkások. Lassan felbillen az ország...

http://nol.hu/belfold/jajgatni-is-jobb-anyanyelven-1507845

Kisebb károkat okozott a négy földrengés Nógrádban

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/kisebb_karokat_okozott_a_negy_foldrenges_nogradban.591595.html

A téli ciklus ünnepei, népszokásai a Felső-Galga mentén

www.oslovma.hu/XXX/GalgMent.pdf

Szoftver az adóelkerülők kiszűrésére

Nagyot kaszáltak a szlovákok az adócsodafegyveren

http://www.napi.hu/ado/itt_az_adocsalas_elleni_csodafegyver_ki_fogja_bevetni.591510.html

Új felhívások - Nemzetiségi támogatások

Támogatást négy kategóriában lehet igényelni. A programok célja a Magyarország területén élő nemzetiségi csoportok nyelvének, kulturális hagyományainak, szellemi és tárgyi örökségük méltó ápolásának segítése. 2014-ben a program keretében 934 pályázat összesen 266 100 000 Ft támogatásban részesült.

http://www.emet.gov.hu/hirek/hirek294/

Nem zárul le a Hedvig-ügy, a főügyészség fellebbezett

http://www.bumm.sk/belfold/2014/12/30/nem-zarul-le-a-hedvig-ugye-a-fougyeszseg-fellebbezett

Várszegi Asztrik: Orosch radikális és frontális támadást intézett a magyar bencés kongregáció ellen

http://www.bumm.sk/regio/2014/12/30/varszegi-asztrik-orosch-radikalis-es-frontalis-tamadast-intezett-a-magyar-bences-kongregacio-ellen

„A ciklus végére egymillió új magyar állampolgár”

Semjén Zsolt: A határon túli magyarságnak jár az állampolgárság, a szavazati jog és az autonómia

http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/50855-semjen-a-hataron-tuli-magyarsagnak-jar-az-allampolgarsag-a-szavazati-jog-es-az-autonomia

Hammerstein Judit: Újra kell gondolni a Balassi Intézet működését

http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/50845-hammerstein-judit-ujra-kell-gondolni-a-balassi-intezet-mukodeset

Orbánra hivatkoznak az oroszok

„A magyarok joggal félnek, hogy teljesen figyelmen kívül hagyják nemzeti érdekeiket. Továbbá a szlovák, a cseh és az osztrák érdekeket.”

http://www.atv.hu/kulfold/20141226-usa-biralat-orbanra-hivatkoznak-az-oroszok

A többség úgy gondolja,

hogy a szlováksághoz képest a romák jobb, a magyarok azonos érvényesülési esélyekkel rendelkeznek

http://www.bumm.sk/belfold/2014/12/26/a-tobbseg-ugy-gondolja-hogy-a-szlovaksaghoz-kepest-a-romak-jobb-a-magyarok-azonos-ervenyesulesi-eselyekkel-rendelkeznek

Téliesre fordul az idő

http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&;hir_id=9662

Nincs tél, nincs téli álom

Vigyázat, bármikor szembejöhet egy medve!

http://index.hu/kulfold/2014/12/26/nincs_tel_nincs_teli_alom/

Donovaly újra nyitva, Chopokon esti síelés

Elmúlt karácsony és a tél is kezd visszatérni a szlovák síterepekre…

http://www.sielok.hu/rovat/hirek/cikk/matol-donovaly-ujra-nyitva-chopokon-esti-sieles/

Hétvégén nyit a Mátraszentistváni Sípark

2014. december 25. - (mti)

A tervek szerint december 27-től folyamatosan nyitja meg sípályáit a Mátraszentistváni Sípark, miután az előrejelzések szerint december 25-én megindul a havazás a Mátrában - tájékoztatta a park sajtóreferense csütörtökön az MTI-t. Erbeszkorn Tamás elmondta: beindítják mind a 16 hóágyút, így néhány nap alatt ideális hóviszonyok várják majd a síelőket. A tervek szerint december 27-én a síoktatóteraszokat és a hócsúszdaparkot nyitják meg, és ezzel egy időben nyitnak a vendéglátó egységek is. December 28-án vasárnap már a 6-os pálya a tanuló tányéros sílifttel is használható lesz, december 29-én pedig a hóágyúzás előrehaladtával a 4-es pálya felső szakasza és az 5-ös pálya is kinyit - sorolta a referens. Arról is beszámolt, hogy a 2014/2015-ös szezonban egy új Doppelmayr korongos sífelvonót helyeznek üzembe, így óránként 700 emberrel többet tudnak majd szállítani a felvonók, kapacitásuk a duplájára nő. Továbbá új, a legmodernebb SKIDATA beléptető kapukat helyeznek üzembe a 6-os tanulópálya aljában, ahol két új hóágyú csatlakozási pontot kialakítottak - közölte Erbeszkorn Tamás.

Születőben a Markusovszky-kultusz Vasegerszegen

2014. december 25. - (Merklin Tímea - vaol.hu)

Jövőre lesz dr. Markusovszky Lajos, a Vas megyei kórház névadója születésének 200. évfordulója. A Vasegerszegen eltemetett neves orvos szülőfaluja a szlovákiai Štrba (Csorba) - a két település 2012 óta tartja a kapcsolatot.

Ľudovít Markušovský na pokračovanie

 

Figyelő - Kultúrharc / Markusovszky-emléktábla

 

Ľudovít Markušovský patrí aj Slovensku

 

- A kis Vas megyei település életében a Markusovszkyhoz kapcsolódó emlékünnepségek kiemelt eseményt jelentenek. Az elmúlt időszakban több vasegerszegi rendezvényen (március 15-i ünnepségek, Markusovszky Lajos halálának 120. évfordulója alkalmával rendezett ünnepség) a szlovákiai Csorba településről személyesen a polgármester, Michal Sykora is részt vett. - 2013-ban a Vas Megyei Közgyűlés, a Markusovszky kórház, a budapesti Orvosi Hetilap, a budapesti Markusovszky Lajos Baráti Kör, a Vas Megyéért Egyesület, a Vasegerszegi Közéleti Klub, Vasegerszeg önkormányzata megalapította a Markusovszky Emlékbizottságot. Az emlékbizottságban szerepet vállalók köre bővült Csorba településsel - tudjuk meg Németh Józseftől, Vasegerszeg polgármesterétől. - Az emlékbizottság feladata Markusovszky Lajos emlékének nemzedékeken átívelő megőrzése, méltatása, a múlt értékeinek figyelembe vételével, a hozzá fűződő jubileumi ünnepségek előkészítése, megrendezése, kapcsolattartás, minél több ismeretanyag felkutatása. A 2015-ben esedékes jubileum előkészítése miatt az emlékbizottság képviseletében Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke és Németh József, Vasegerszeg polgármestere Csorba településre utazott. Megállapodtak, hogy Csorba 2015. április 24-én rendezi az ünnepséget, a megye és Vasegerszeg pedig 2015. április 26-án vasárnap. A megbeszélésen téma volt az is, hogyan használhatná ki a két település a határon átnyúló kapcsolatok pályázati lehetőségeit. A látogatás során meglepetéssel tapasztalták, hogy Csorba község már a második márványtáblát avatta fel Markusovszky emlékére, ráadásul magyar nyelvűt is. A szlovákiai település is a Markusovszky-kultusz ápolóihoz tartozik.

Országszerte havazott

https://www.facebook.com/oslovma/posts/696836743748638

Belvíz az Alföldön

Belvízben álló szántóföld Zagyvarékas határában 2014. december 26-án. A csapadékos idő miatt jelentős területeket borít belvíz az Alföldön, mely kipusztulással fenyegeti a sarjadó vetéseket és több területen is lehetetlenné tette az őszi talajmunkák elvégzését. - Fotó: Bugány János (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/696113053821007

Jégalakzatok Nógrádban

Jégalakzatok 2015. január 2-án, amelyeket egy patak lezúduló vize hozott létre Salgótarján közelében. - Fotó: Komka Péter (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/701987079900271

Ónos eső, havazás

Fotó: Czeglédi Zsolt, Balázs Attila (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/701990066566639

Tél a Balatonon

Jég borít egy padot a balatonfenyvesi strandon - Fotó: Varga György (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/698387456926900

Síelők és hócsúszdázók a Mátrában, havazás Békés megyében, hófúvás Baranyában

Fotó: Komka Péter, Rosta Tibor és Sóki Tamás (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/697249867040659

Hófogó hálók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Hófogó háló a hófúvások alkalmával gyakran nehezen járható 36-os főút mentén Nagycserkesz és Tiszavasvári között 2014. december 26-án. A meteorológiai előrejelzések alapján a hétvégén téliesre fordul az idő. Több helyen várható hószállingózás, havazás, s ezzel együtt a hőmérséklet is több fokkal visszaesik. - Fotó: Balázs Attila (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/696113953820917

Egy nyíregyházi hajléktalan az éjféli szentmisén

Antal Barnabás József hajléktalan az éjféli szentmisére indul alvóhelyéről, Nyíregyháza belvárosában 2014. december 24-én. - Fotó: Balázs Attila (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/photos/pb.147596498672668.-2207520000.1419657353./695376710561308/?type=3&;theater

Erdő Péter: Isten szolidáris lett az emberiséggel

http://index.hu/belfold/2014/12/24/isten_szolidaris_lett_az_emberiseggel/

Gáncs Péter: A karácsony elűzi a magányt

http://mno.hu/belfold/gancs-peter-a-karacsony-eluzi-a-maganyt-1264896

Bölcskei Gusztáv: Tégy úgy, mint Isten, légy emberré!

http://www.ma.hu/kulturport.hu/235279/Bolcskei_Gusztav_tegy_ugy_mint_Isten_legy_emberre

Ferenc pápa: A világnak gyengédségre, szelídségre és jóságra van szüksége

http://index.hu/kulfold/2014/12/25/ferenc_papa_a_vilagnak_gyengedsegre_szelidsegre_es_josagra_van_szuksege/

Bátrabban költekeztek a szlovákok

Javult az ország gazdasági teljesítménye

http://vilagszam.hu/cikkek/batrabban-koltekeztek-a-szlovakok-javult-az-orszag-gazdasagi-teljesitmenye-.html/8424/

Beszántották a bencéseket

Az oroszvári kastély tulajdonáért is dúl a jogi csata

http://nol.hu/kulfold/beszantottak-a-benceseket-1506065

2016-ra szlovákiai műhold keringhet a világűrben

http://kitekinto.hu/karpat-medence/2014/12/23/2016-ra_szlovakiai_mhold_keringhet_a_vilagrben/#.VJm3vcNVU

V4 - Fontos az autóipar

http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=107468

A kisebbségek nyelvén is

A kisebbségek nyelvén is feliratozni kell azokat a műemlékeket, amelyek az érintett kisebbség kulturális örökségéhez tartoznak…

http://vs.hu/mind/osszes/romaniaban-kotelezo-lesz-a-kisebbsegi-felirat-a-muemlekeken-1222

Csak az emberek ötöde számára vallási ünnep a karácsony

http://magyarkurir.hu/hirek/szlovakiai-felmeres-csak-az-emberek-otode-szamara-vallasi-unnep-karacsony

A szlovákiaiak a műfenyőt részesítik előnyben

http://www.bumm.sk/belfold/2014/12/22/a-szlovakiaiak-a-mufenyot-reszesitik-elonyben

Elhunyt Hubai Gruber Miklós rádiós, író

Meghalt Hubai Gruber Miklós rádiós újságíró, író, a Magyar Rádió volt munkatársa, nívódíjasa, 65 éves volt. Hubai Gruber Miklós szlovák nyelven, a zólyomi erdészeti és faipari egyetemen szerzett erdőmérnöki diplomát. A Magyar Rádió szlovák nyelvű adásában 1983-tól dolgozott, majd a rádió belső munkatársa lett. Heves megyéből, Egerből adott hírt elsősorban a Miskolci Rádiónak, de a Kossuth Rádión keresztül az egész országnak, városról, faluról, tanyáról, emberekről. Főképpen természetvédelmi témájú rádiós jegyzeteket, újságcikkeket írt, riportokat készített. Egykori iskolájában, a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Gimnáziumban szóbeli érettségi tétel lett Döntetlen című kötetének címadó novellája.

„Az elszakított nemzetrészek ügye nem külpolitikai kérdés, hanem egy speciális belügy”

http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/50720-csoti-gyorgy-az-elszakitott-nemzetreszek-ugye-nem-kulpolitikai-kerdes-hanem-egy-specialis-belugy

Horvát lap: Vitát váltott ki a kisebbségi képviselők számának csökkentésére irányuló javaslat

2014. december 21. - (mti)

Az ORah ellenzéki zöld párt a hét végén azzal a javaslattal állt elő, hogy csökkentsék nyolcról négyre a kisebbségi képviselőknek fenntartott mandátumot a horvát parlamentben, valamint korlátozzák szavazati jogukat is. A kezdeményezés máris vitát váltott ki a Jutarnji List című horvát napilap vasárnapi száma szerint. Mirela Holy, a zöld párt vezetője úgy nyilatkozott, hogy a kisebbségi képviselők leginkább „szűk csoportok” számára hoznak hasznot, nem pedig a kisebbség egészére nézve. „Nem lehet ugyanolyan súlyú egy képviselő, aki 300 kisebbségi szavazattal jutott be a horvát törvényhozásba, mint egy képviselő, aki a horvát állampolgárok 20 ezer szavazatát tudja maga mögött”- hangoztatta. Hozzátette: nem hiszi, hogy a kisebbségi képviselőknek is dönteni kellene például a kormány összetételéről. A lapértesülések szerint a tervezet még nem teljes és a közeljövőben bocsátják nyilvános vitára a parlamentben. Mirela Holy környezetvédelmi miniszter volt, mielőtt 2013-ban lemondott és kilépett a kormányzó Szociáldemokrata Pártból (SDP). Még abban az évben tagja lett az ORaH zöld pártnak, amelynek egyetlen képviselője a horvát száborban. A közvélemény-kutatások szerint Mirela Holy a legnépszerűbb politikus, pártja pedig a harmadik legnépszerűbb párt Horvátországban a jobbközép Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) és a jelenleg kormányon lévő Szociáldemokrata Párt (SDP) után. Holy a kisebbségi finanszírozásában és az oktatásban is változásokat szeretne. Pártja kiáll amellett, hogy a kisebbségi oktatásban az összevont, nem pedig az elkülönített iskolai modell érvényesüljön. Támogatja továbbá, hogy a kisebbségi jogok korlátozása terén ne lehessen a jövőben sem népszavazást kiírni. Az összeférhetetlenség elkerülése végett azonban átalakítaná a Kisebbségi Tanácsot, amely jelenleg a nemzetiségeknek szánt állami pénzek odaítélését és költését ellenőrzi, és a kisebbségi képviselők a tagjai. Az ORah vezetője szerinte Horvátország nincs azon a szinten, mint más az országok, ahol a kisebbségek kellőképpen integrálódtak a társadalomba. Ezért, ennek elérése érdekében mindenképpen más irányba kellene vinni a mai kisebbségi politikát. Csalódottságának adott hangot például, hogy az Emberi jogi és Kisebbségvédelmi bizottságban a viták jórészben nem a kisebbségek jogairól, hanem a kisebbségi egyesületek finanszírozásáról szólnak. A nemzeti kisebbségeknek nem sok hasznuk van az ilyen rendszerből - állította, majd megjegyezte: mint minden társadalmi körben, itt is csak azoknak a csoportoknak származik előnye, akik közvetlen összeköttetésben állnak a kisebbségi képviselőkkel. Milorad Pupovac szerb kisebbségi képviselő szerint a tervezet elfogadása kedvezőtlen reakciókat váltana ki mind a kisebbségek, mind a nemzetközi szervezetek részéről. A képviselő elmondta, a jelenlegi politikai viszonyok igenis indokolják a kisebbségi képviselők jelenlétét Horvátországban, akik hozzájárulnak a tolerancia, a multikulturalizmus és a kisebbségi jogok védelméhez. Ezek az utolsó néhány években veszélyeztetve voltak - mutatott rá. Kiemelte: a kisebbségi képviselők szavazati jogának korlátozása nagyon rossz döntés lenne. Leszögezte, hogy alkotmányellenes lenne, ha a kisebbségi képviselők szavazati joga mindössze a „kultúregyesületek működésére” terjedne ki. A szerbeknek három, a bosnyákoknak, az olaszoknak, a magyaroknak, a csehnek és szlovákoknak egy-egy, míg az összes többi kisebbségnek (német, osztrák, ruszin, ukrán, zsidó, roma, bolgár, orosz, román, lengyel, vlah és török) is van egy - közös - garantált mandátuma a 151 fős horvát parlamentben. A 2011-es parlamenti választásokon Sója Dénes 1984 szavazattal jutott képviselői mandátumhoz, majd két év után átadta helyét Juhász Sándornak.

Még mindig nem indult be az Orbán által a választások előtt átadott gázvezeték

http://hvg.hu/gazdasag/20150105_Nem_indult_be_a_magyarszlovak_gazvezetek

Halasztódik a szlovák-magyar gázvezeték tesztüzeme

http://www.napigazdasag.hu/cikk/31670/

Orbán és Fico az EU-csúcson Brüsszelben

http://www.felvidek.ma/kitekinto/europa-vilag/50693-orban-es-fico-az-eu-csucson-brusszelben

Altusz Kristóf helyettes államtitkár pozsonyi látogatása

http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/altusz-kristof-helyettes-allamtitkar-pozsonyi-latogatasa

Blokád alá vették a parlamenti mélygarázst, a rendőrök elvitték a tüntetőket

http://index.hu/belfold/2014/12/15/blokad_alavettek_a_parlamenti_melygarazst_viszik_el_a_rendorok_a_tuntetoket/

Útlezárások Magyarországon

http://ujszo.com/online/kulfold/2014/12/15/utlezarasok-magyarorszagon

Ma meg akarják bénítani az egész országot

http://nol.hu/belfold/ma-minden-megbenulhat-1504535

Dudálva áll a sor

http://index.hu/belfold/2014/12/15/100_kisbusz_varakozik_az_m3-as_bevezetojenel/

Újabb kormányellenes tüntetés

Lássuk be, Viktor, ez nem a te őszöd…

http://index.hu/belfold/2014/12/14/tuntetes_koltsegvetes/

Kulcsár Edina második lett a Miss Worldön

http://velvet.hu/gumicukor/2014/12/14/miss_world_kulcsar_edina/

Rákóczi Szövetség: Karácsonyi csomagot kap minden felvidéki magyar óvodás

http://www.bumm.sk/belfold/2014/12/14/rakoczi-szovetseg-karacsonyi-csomagot-kap-minden-felvideki-magyar-ovodas

Többszáz milliót nyert a magyar és szlovák ipari park

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program

http://www.napigazdasag.hu/cikk/31039/

VIP-kocsikkal nyomul a szlovák állami vasúttársaság

http://www.logisztikama.hu/2014/12/vip-kocsikkal-nyomul-a-szlovak-allami-vasuttarsasag/

Mindhárom visegrádi ország lekörözte a magyarokat

A háztartások jövedelme, fogyasztása és a termelékenység területén is elég rosszul áll a szénánk Lengyelországhoz, Szlovákiához és Csehországhoz képest.

http://vs.hu/gazdasag/osszes/magyarorszag-szep-lassan-lemarad-a-visegradi-orszagoktol-1212

Mérgező anyagot küldtek postán a pozsonyi cseh követségre

http://hvg.hu/vilag/20141212_mergezo_anyag_pozsony

Női kézilabda Eb - Szlovákia középdöntős

http://www.nemzetisport.hu/noi_kezilabda_eb_2014/noi-kezi-eb-kozepdontos-szlovakia-szep-horvat-bucsu-2382333

Lucia Gubiková négy büntetőt hárított, az ötödik célt tévesztett, ezzel az őrületbe kergette és kiejtette a női kézilabda Európa-bajnokságról a tavaly még vb-döntős szerbeket

http://mno.hu/noi_kezi_eb/ujabb-orulet-az-eb-n-kiesett-a-vb-dontos-1263130

Szlovákiai mesélő kastélyok

2014. december 7. - (Mogyorósi Géza - mixonline.hu)

A Felvidékre csábít Podhorányi Zsolt most megjelent pazar kötete. A magyar történelemhez ezer szállal kötődő régió egykori lakósainak, épületeinek kíván emléket állítani a gazdagon illusztrált új könyv. (Szobek Könyvek, Göd, 2014) A határon túli könyvek terjesztését szívén viselő Xantusz Kft. vezetője, Bihari Zoltán a következő szavakkal ajánlja októberben az olvasók figyelmébe a „Mesélő felvidéki kastélyok“ című kötetet: „Összefoglalásunkban az épület médium: romos falai megidézik a múltat, a szalonjaiban játszódó régi történeteket. Hazánk egykori elitjének magánhistóriája érzékeny vonalvezetéssel rajzolja meg azokat a törésvonalakat, amelyek a magyar nemesség anyagi és egzisztenciális megsemmisüléséhez vezettek. Podhorányi Zsolt szép, 256 oldalas könyve a palotáknak, azok lakóinak és építészeinek szeretne emléket állítani, annak a tudásnak és művészeti értéknek, amelyet a magyar nemesség évszázados történelme során felhalmozott. Sietnünk kell, hisz sok úri lak sorsa mára megpecsételődött: amelyiknek tegnap még teteje volt, annak holnapra talán fala sem látszik. A kastélyok zárt és hierarchikus közössége egyedi törvényszerűségek szerint élő mikro-társadalom volt. A szakirodalomban - német példa nyomán - előszeretettel használják az „élet színháza” kifejezést. Hiszen a rezidenciák urai olyan szertartásosan éldegéltek, mintha egy teátrumban játszanának, amelynek egyben ők maguk is voltak a nézői.“

Uniós szintre vinnék az őshonos kisebbségek ügyét

http://www.stop.hu/kulfold/unios-szintre-vinnek-az-oshonos-kisebbsegek-ugyet/1283989/

Közép-európai államfői csúcstalálkozó Prágában

Miloš Zeman cseh, Heinz Fischer osztrák, Bronislaw Komorowski lengyel, Áder János magyar, Borut Pahor szlovén és Andrej Kiska szlovák államfő a visegrádi államfői találkozón Prágában 2014. december 11-én. A találkozón a szlovén és az osztrák elnök meghívottként vesz részt. - A plenáris tárgyalások középpontjában a közép-európai közúti, vasúti, légi és vízi közlekedés fejlesztésének kérdései, valamint általánosságban a visegrádi országok, illetve Ausztria és Szlovénia közötti együttműködési lehetőségek állnak. A tárgyalások várható eredménye prágai források szerint egy vízió felvázolása lenne arról, hogyan képzelik el az államfők Közép-Európa közlekedési infrastruktúráját 2020 után. Ez a vízió felhasználható lenne a régió közös stratégiájának kialakításában az Európai Unióval folytatandó tárgyalásokon az 2020 után megépítendő közlekedési hálózatokról. - Fotó: Illyés Tibor (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/687781854654127/?type=1&;relevant_count=1

Ostyaüzemet adtak át Rétságon

3,5 milliárd forintos beruházásban létesített ostyaüzemet Rétságon a dunakeszi székhelyű Urbán és Urbán Kft. - Fotó: Komka Péter (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/690215144410798

Moszatpáfrányok inváziója Szarvason

Moszatpáfrány (Azolla filiculoides) borítja Szarvason a Holt-Körös vizét 2014. december 14-én. Az enyhe időjárás miatt a holtágban megtelepedő szubtrópusi vízinövény tömeges elszaporodása környezeti károkhoz vezethet, mert levelében olyan kékalgák élnek, amelyek képesek a levegő nitrogénjét megkötni, és ezzel komoly vízminőség romlást okozni. - Fotó: Rosta Tibor (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/689513961147583/?type=1&;theater

Diplomatikus maradt a szlovák és a magyar államfő is

http://nol.hu/kulfold/diplomatikus-maradt-a-szlovak-es-a-magyar-allamfo-is-1503681

Kisebbségi témákról nem tárgyalt Áder János Pozsonyban

http://inforadio.hu/hirek/tudositoink/hir-688164

Áder János: A magyaroknak és a szlovákoknak büszkéknek kell lenniük egymás sikereire

2014. december 10. - (mti)

A magyar és a szlovák pedagógusok joggal lehetnek büszkék egymás tanítványainak eredményeire, és büszkéknek is kell lenniük azokra, mert ezek a sikerek mindannyiukat erősíthetik - jelentette ki Áder János szerdán a szlovákiai Galántán. Az egynapos hivatalos szlovákiai látogatáson lévő magyar államfő erről a közös épületben működő galántai Kodály Zoltán magyar tannyelvű és Janko Matúška szlovák tannyelvű gimnáziumban beszélt, amelyeket Andrej Kiska szlovák elnökkel közösen keresett fel látogatása záróeseményeként. Áder János a két iskola megtekintése után beszédében azt mondta: úgy érzi, hogy mindkét intézmény pedagógusai kölcsönösen büszkék lehetnek egymás tanítványainak eredményeire, és büszkéknek is kell lenniük azokra, mert ezek a sikerek mindannyiukat erősíthetik. Hozzátette: a magyarokat és a szlovákokat ezer és ezer szál köti össze, s ezek sorában ma egyre több a gazdasági szál. Andrej Kiska az oktatásügy szerepére mutatott rá beszédében, majd az egyes tanintézményeket méltatta. Az egy fedél alatt működő galántai magyar és szlovák tannyelvű oktatási intézmények példáját felhozva a szlovák elnök hangsúlyozta: a két gimnázium „a kitűnő együttélés szimbóluma a mi Szlovákiánkban”, s bizonyítéka annak, hogy „a Szlovákiában élő magyarokkal közösen alkotunk egy olyan országot, ahol mindannyian jól akarunk élni együtt”. A két államfő a galántai gimnáziumokban tett látogatása végén megtekintette a diákok által bemutatott kulturális műsort.

Szlovákiában tesz hivatalos látogatást Áder János államfő

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/12/09/szlovakiaban-tesz-hivatalos-latogatast-ader-janos-allamfo-szerdan

A korrupció elleni határozottabb fellépésre szólította fel Pozsonyt az amerikai nagykövet

http://gepnarancs.hu/2014/12/a-korrupcio-elleni-hatarozottabb-fellepesre-szolitotta-fel-pozsonyt-az-amerikai-nagykovet/

Vida Ildikó rágalmazásért feljelentette André Goodfriendet

http://index.hu/belfold/2014/12/11/vida_ildiko_ragalmazasert_feljelenti_andre_goodfriendet/

Ezzel a fantasztikus videóval reklámozza magát a nyitrai egyetem

http://www.bumm.sk/belfold/2014/12/08/ezzel-a-fantasztikus-videoval-reklamozza-magat-a-nyitrai-egyetem

Dicshimnuszok a szlovákiai együttesről

https://www.facebook.com/SouthernComfortzenekar

A nagykaposi Southern Comfort a magyar nyelvterület legjobb feltörekvő rockzenekarainak egyike…

http://www.music.hu/interjuk/11421/negy_rockzenesz_egy_hullamhosszon

Nem kell még egy gyásznap

Nem volt elég Mohács, Világos és Trianon… - A 2004-es népszavazás nem erősítette fel a határon túli magyarok asszimilálódását

http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2014/12/08/nem-kell-meg-egy-gyasznap

A világ legrövidebb nemzetközi légi járata

Bécs és Pozsony közt

http://www.vg.hu/vallalatok/kozlekedes/ez-is-vilagrekord-lehet-repulojarat-indul-becs-es-pozsony-kozt-440270

Mostantól nem ússzák meg a gyorshajtást a szlovák rendszámosok

http://444.hu/2014/12/08/mostantol-nem-usszak-meg-a-gyorshajtast-a-szlovak-rendszamosok/

Orbán: Magyarország nem elszenvedője, hanem alakítója akar lenni az ukrajnai történéseknek

http://ujszo.com/online/kulfold/2014/12/09/orban-magyarorszag-nem-elszenvedoje-hanem-alakitoja-akar-lenni-az-ukrajnai

Pozsonyba megy Orbán

2014. december 8. - (mti)

Az energiabiztonság, az orosz-ukrán konfliktus, a gazdasági együttműködés és versenyképesség kérdései, valamint az Európai Unió és Svájc kapcsolatai is szóba kerülnek kedden a V4 országok miniszterelnökeinek és Svájc államfőjének pozsonyi tanácskozásán, amelyen Magyarországot Orbán Viktor kormányfő képviseli. A tanácskozás a pozsonyi várban lesz, ahol a plenáris ülést sajtótájékoztató követi, majd a V4 miniszterelnökei munkavacsorán vesznek részt.

Szlovákiában mindenki örül a vasárnapi magyar boltbezárásoknak

http://privatbankar.hu/fogyaszto/szlovakiaban-mindenki-orul-a-vasarnapi-magyar-boltbezarasoknak-275505

McCain és a magyarok

http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2014/12/06/mccain-es-a-magyarok

Az évszázad szerződését kötötte meg Oroszország és Szlovákia

Államközi megállapodás az orosz kőolaj szállításáról és tranzitjáról

http://oroszhirek.hu/index.php/gazdasag/4183-az-evszazad-szerzodeset-kototte-meg-oroszorszag-es-szlovakia

ISTERVIN zárókonferencia Neszmélyen

A szlovák és magyar partnerek közösen értékelték a kétéves ökológiai szőlőtermesztési projekt eredményeit…

http://www.borespiac.hu/borpiac/rendezvenyek/ISTERVIN-zarokonferencia-Neszmelyen/1871/

Korlátozzák a vízexportot Szlovákiában

http://www.vg.hu/kozelet/kornyezetvedelem/korlatozzak-a-vizexportot-szlovakiaban-440099

Több ezren tüntettek a tisztességes adózásért

http://index.hu/belfold/2014/12/04/a_tisztesseges_adozasert_tuntetnek_budapesten/

Zúgott a Viktátor Áder János ablaka alatt

http://www.origo.hu/itthon/20141204-zugott-a-viktator-ader-janos-ablaka-alatt.html

Szlovákiában megkezdődött a síszezon

Egyelőre csak öt helyen lehet síelni

http://vilagszam.hu/cikkek/szlovakiaban-megkezdodott-a-siszezon--egyelore-csak-ot-helyen-lehet-sielni.html/8357/

Kezdődik a síszezon Szlovákiában

http://www.sielok.hu/rovat/hirek/cikk/penteken-kezdodik-a-siszezon-szlovakiaban/

Itt a Pravda: Orbán Szlovákiában is építené az atomot

http://privatbankar.hu/kkv/itt-a-pravda-orban-szlovakiaban-is-epitene-az-atomot-275472

Valamirevaló szlovák nem adja Bőst a magyaroknak

http://nol.hu/kulfold/valamirevalo-szlovak-nem-adja-bost-a-magyaroknak-1503023

Pozsony visszavenné Bőst az olaszoktól

Hibázott az Enel, bukta a bősi szerződést - Nyomozás hűtlen kezelés miatt

http://www.tozsdeforum.hu/uzlet-2/gazdasag/hibazott-az-enel-bukta-a-bosi-szerzodest/

Jóváhagyta a költségvetést a szlovák parlament

http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/jovahagyta_a_koltsegvetest_a_szlovak_parlament.590503.html

Nyelv és Tudomány: Csípd fenéken! - Hova tegyük a toldalékot?

A magyar valamely környező szláv nyelvből átvette az ábráz szót (szlovák obraz ’kép’, szlovén obraz ’arckép’, vö. ábrázat)...

http://www.nyest.hu/hirek/csipd-feneken

Cáfolják, hogy Fico kormánya lemondana

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/12/02/cafoljak-hogy-fico-kormanya-lemondana

70 százalék, hogy Ukrajnán túlmutató konfliktus lesz

http://index.hu/kulfold/2014/12/02/70_szazalek_hogy_ukrajnan_tulmutato_konfliktus_lesz/

Magyar-szlovák gáztranzitvezeték - Visszaszívott csőtender

http://www.vg.hu/vallalatok/energia/visszaszivott-csotender-440847

Prága hazatelepíti a volinyi csehek egy csoportját

2014. december 1. - (mti)

Csehország hazatelepíti a volinyi csehek egy csoportját, akik jelenleg az oroszbarát szeparatisták által ellenőrzött háború sújtotta Donyeck körzetében élnek - közölte a Lidové noviny című cseh napilap hétfőn. A konzervatív újság értesülése szerint a prágai belügyminisztérium készülő terve alapján néhány hét alatt lebonyolítható lenne mintegy 30-50 személy Csehországba szállítása. A minisztérium állítólag kérdőívet küldött a háborús régióban élő volinyi cseheknek, hogy erősítsék meg áttelepülési szándékukat. A donyecki cseh társulatban 18 család van bejegyezve. A belügyi tárca a lap értesüléseit nem erősítette meg, de nem is cáfolta. A volinyi csehek visszatelepülésének ügyét október közepén adta át a Milos Zeman államfő a belügyminisztériumnak, miután elégedetlen volt azzal, ahogy a kérdést a külügyminisztérium kezelte. Lubomír Zaorálek külügyminiszter Zeman kritikáját azonban nyíltan visszautasította és alaptalannak minősítette. Az elnök a korábbi közlés szerint 232 cseh nemzetiségű ukrajnai állampolgártól kapott olyan értelmű kérést, hogy az ukrajnai háborús eseményekre való tekintettel Prága segítse elő áttelepülésüket őseik hazájába. Zeman ismételten kijelentette, hogy támogatja a kérést. Bohuslav Sobotka miniszterelnök és a cseh külügyminisztérium azonban azt az álláspontot képviseli, hogy a Zeman által szorgalmazott visszatelepítés csak Oroszországnak érdeke, mert Moszkva így bírálhatná Kijevet, hogy rosszul bánik a nemzeti kisebbségekkel. Az ukrajnai csehek döntő része olyan területen él, ahol nincsen konfliktus. A Volinyi terület a történelmi Volhínia nyugati része, jelenleg közigazgatási egység Északnyugat-Ukrajnában. A 19. század második felétől kezdve mintegy 50-60 ezer cseh vándorolt ki a területre. A volinyi csehek egy része a második világháború után visszatért Csehországba. Az 1989. novemberi rendszerváltás után a téma újra napirendre került. A 90-es évek elején két hullámban mintegy 5-6 ezer volinyi cseh költözött át Csehországba. A Volhíniában élő csehek mai számát egyes források mintegy 20 ezerre becsülik, más források szerint a számuk 5-6 ezer.

A székelyföldi románság az etnikai együttélés „normalizálását” kéri a magyaroktól

2014. december 1. - (mti)

Az etnikai együttélés normalizálására szólította fel a magyarság képviselőit a Kovászna, Hargita és Maros megyei Román Civil Fórum (FCRCHM) hétfőn, a románság nemzeti ünnepe alkalmából. Az Agerpres hírügynökség szerint a felhívást Sepsiszentgyörgyön, a december elsejét ünneplő több tucatnyi részvevő előtt ismertették a székelyföldi román civil szervezeteket tömörítő szervezet képviselői. A dokumentum szerint nagy károkat okoz a három megyének az, hogy egy „potenciális konfliktusövezet” látszatát kelti, ami sem az itt élő románoknak, sem a magyaroknak nem jó. Az FCRCHM szerint a magyar közösség vezetőinek ezért „el kellene ismerniük azt a tényt”, hogy Románia biztosítja feltételeket a területén élő kisebbségek számára nemzeti önazonosságának megőrzéséhez, az 1918-as Gyulafehérvári Nyilatkozatnak és nemzetközi egyezményeknek megfelelően. A felhívás szerzői szerint 1918 december elsején a gyulafehérvári román nemzetgyűlés egy „elvi nyilatkozatot” fogadott el, amelynek az előírásait beépítették az 1919 december 9-i (Románia és az Antant között megkötött) kisebbségi szerződésbe, és Románia ez utóbbi dokumentum alapján dolgozta ki a kisebbségekkel kapcsolatos jogszabályait. „Ideje, hogy a magyar közösség vezetői elismerjék, Románia maradéktalanul teljesítette a nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeit a kisebbségekkel kapcsolatban. Az említett megyékben a teljes helyi közigazgatás a - románellenes kisiklásaikról ismert - magyar pártok ellenőrzése alatt áll, a magyarság képviselői pedig ténylegesen részt vesznek az egész ország kormányzásában” - olvasható a felhívásban, amely szerint mindez a Gyulafehérvári Nyilatkozat szellemének betartását bizonyítja. A székelyföldi román szervezetek vezetői szerint a magyaroknak meg kell érteniük, hogy „az úgynevezett székely födnek” sosem lesz etnikai alapú területi autonómiája. „Olyan jelszavakkal, mint Vesszen Trianon, vagy Székelyföld nem Románia, amelyeket a szélsőségesek skandálnak magyar tömegrendezvényeken, sosem fogják elnyerni a románok szimpátiáját és támogatását célkitűzéseikhez (…) Ideje, hogy ez a Románia szívében található áldott térség biztonsági szempontból átlépjen a fogyasztók köréből a szolgáltatók közé, hogy ne terjedjen tovább az Ukrajnában fellobbant tűz” - zárul a FCRCHM felhívása. Szombaton az 1918-as Gyulafehérvári Nyilatkozatban tett ígéretek betartását, a magyarság jogainak alkotmányos elismerését követelték a román kormánytól a Magyar Polgári Párt felhívására összegyűlt tüntetők Sepsiszentgyörgyön. A gyulafehérvári határozat kimondta, hogy az Erdély és a Román Királyság közti egyesülés nyomán létrejövő új román állam az együtt élő népeknek teljes nemzeti szabadságot biztosít, lehetővé teszi, hogy oktatásukat, közigazgatásukat és bíráskodásukat anyanyelvükön maguk gyakorolják saját képviselőik által. Romániában december elseje 1990 óta az ország nemzeti ünnepe.

Most az egyszer!

Az egymással csatázó kisebbségi politikusok hosszabb távon csak akkor lehetnek eredményesek, ha mindannyian ugyanazt kérik vagy követelik.

http://nol.hu/velemeny/most-az-egyszer-1502643

SNS: Elutasítjuk a tárgyalást az autonómiáról

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/12/12/sns-elutasitjuk-a-targyalast-az-autonomiarol

Az MKP-nak belefér a területi autonómia

http://www.bumm.sk/belfold/2014/12/02/az-mkp-nak-belefer-a-teruleti-autonomia

Újjáélesztett autonómiaterv

Már tudjuk, milyen típusú önkormányzatiságokban gondolkodik az MKP és a Híd. Meggyőzni, paradox módon, először nem a szlovákokat kell, hanem azokat, akiket ez az intézményrendszer szolgálna.

http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2014/12/04/ujjaelesztett-autonomiaterv

Megtört az autonómia jege

2014. december 2. - (Peter Morvay (sme.sk) - Ford.: (Körkép.sk)

Az MKP autonómia tervezetéből nem derül ki, hogy a párt valós vitát akar-e indítani vagy csak letudta azt, amit már nem ígérgethetett a szavazóinak tovább. Ki hitte volna, de csoda történt, az MKP nyilvánosságra hozta a már régóta beígért szlovákiai magyar kisebbségi autonómia tervezetét. Eddig ez a legjobb anyag, amit a párt letett az asztalra (ami önmagában nem sokat jelent, mivel eddig nem jött elő semmi olyasmivel, ami túllépte volna az általános jelszavak szintjét). Mindenesetre ez megalapozhatja akomoly és szükséges vitát a magyar közösségben belül és országos szinten is. Néhány javaslat ugyan vitatható, de a demokratikus vita kereteiben belül maradnak és semmiképp sem jelent veszélyt a szlovák demokráciára. Csakhogy: az MKP a dokumentum alapján ugyan reméli az össz-szlovák vitát, és tudatosítja, hogy az illetékes törvényeket a parlamentnek kell elfogadnia, a szöveget viszont eddig csak magyarul jelentette meg. A párt ezt valószínűleg azzal magyarázza majd, hogy a programot először a sajátjaival szeretné megvitatni. Nekik azonban már rég túl kellene lenniük a vitán. arról nem is beszélve, hogy pont az MKP politikusai tettek meg mindent azért, hogy az erről szóló eszmecserét és kritikus véleményeket a közösségen belül elnyomják. Az ellenvélemények elutasításának szellemében már meg is születtek az első dicsérő ódák a pártmédiában. Nem világos, miért tartott évekig a dokumentum kidolgozása. A szlovákoknak sok újdonság van benne. Magyarországgal, vagy más országok kisebbségeinek összehasonlításban ez egy kivonat a több évtizedes széleskörű vitából. A szöveg több mint kétharmadát a kisebbség jelenlegi helyzetének és problémáinak összegzése adja, plusz példák, hogyan működnek a különböző autonómiaformák máshol Európában. A többségi olvasó számára ez szintén hasznos olvasmány lehet, majd ha egyszer eljut hozzá. Annak ellenére, hogy elég propagandaízű, nyilvánvaló, hogy inkább politikusok mint szakértők írhatták. Például a magyarországi kisebbségi autonómiák inspirativ tájékoztatásánál (innen származnak a példák Szlovákiára), a szakértő a negatív tapasztalatokat is megemlítette volna: az egész rendszer gyakran csak látszattevékenységet mutat annak köszönhetően, hogy a nagymértékben asszimilált kisebbségek általában elégedettek azzal, amit kapnak. Nem tudunk meg semmit az autonómiák egyéb problémáiról. Az MKP javaslata olyan jogköröket tartalmaz a kisebbségi önkormányzatok számára, mely iránt ugyan áhítoznak a politikai vezetők, a kisebbség számára viszont végeredményben károsak lehetnek. Tényleg jót tenne például a kisebbségi sajtónak, beleértve a közszolgálati média adását is, ha az önkormányzat, azaz a kisebbségi politikusok ellenőrzése alá kerülnének? 2011-ben a szerbiai magyar autonómia vezetése botrányos körülmények között leváltotta az ottani magyar napilap főszerkesztőjét, mert a munkáját végezte és kritikus volt hozzá. Az egész szöveg végeredményben úgy tűnik, mint egy valami, melynek bemutatását az MKP hosszú évekig ígérgetése után kénytelen volt bemutatni a választóinak, ha azt akarta, hogy komolyan vegyék. Ennek ellenére az első hasznos lépés lehet, amennyiben a többség számára is elolvashatóvá válik, amennyiben valódi párbeszédet vált ki, és amennyiben a párt képes lesz kiegészíteni a nem egyértelmű dolgokat, és főleg, ha képes lesz érdemben válaszolni az aggályokra.

Itt az MKP autonómia-koncepciója

Személyi és területi önkormányzatot szeretnének, még ha utóbbit nem is pontosan így hívják. - Társadalmi vitára bocsátják

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/12/01/itt-az-mkp-autonomiakoncepcioja

Európában 24 kihalófélben lévő nyelv van

http://nol.hu/kultura/a-nyelv-amelyet-mar-csak-hatan-beszelnek-1501915

A franciák sokkolták a szlovákokat: a magyar az ország hivatalos nyelve

http://www.bumm.sk/bulvar/2014/12/01/a-franciak-sokkoltak-a-szlovakokat-a-magyar-a-hivatalos-nyelv-szlovakiaban

Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának éves konferenciája

http://www.bumm.sk/belfold/2014/11/30/oktatasi-es-kulturalis-ugyeinkben-kell-az-eloremozdulas

Aggódnak a búcsi iskola jövőjéért a szlovák oktatási törvény miatt

http://www.hirado.hu/2014/11/30/aggodnak-a-bucsi-iskola-jovojeert-a-szlovak-oktatasi-torveny-miatt

Gabona Szlovákia és Magyarország között utaztatva

Milliárdos áfacsalási ügyet fedett fel egy nagymegyeri vállalkozó

http://www.jogiforum.hu/hirek/32922

Bukott, eltűnt, csaló cégek a bűnbánó szlovákiai vállalkozó sztorijánál

http://hvg.hu/gazdasag/20141209_bukott_es_eltunt_adocsalo_cegek_bunano

Így működik a milliárdos áfacsalás: vallott a vállalkozó

Ha így sem találják meg az áfacsalást, akkor sehogy - Februárban titokzatos körülmények között eltűnt egy szlovákiai magyar biokémikus. A férfi előzőleg azt írta feleségének, hogy milliárdos adócsalást leplezett le...

http://www.atv.hu/belfold/20141201-igy-mukodik-a-milliardos-afacsalas-vallott-a-vallalkozo

Dübörögnek a cseh és a szlovák autógyárak

http://www.napigazdasag.hu/cikk/29852/

Végleg leállt a Nokia Komáromban

http://www.tozsdeforum.hu/uzlet-2/gazdasag/vegleg-leallt-a-nokia-komaromban/

A szlovákok és a lengyelek nyomatják a gázt az ukránoknak, mi nem

http://hvg.hu/gazdasag/20141130_A_szlovakok_es_a_lengyelek_nyomatjak_a_ga

Dráfi Mátyás kapta a Pro Probitate díjat

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/11/30/drafi-matyas-kapta-a-pro-probitate-dijat

Orosz elemző: A V4-ek a nagyhatalmak ellentétéből akarnak hasznot húzni

http://hir.ma/kulfold/orosz-hirek/orosz-elemzo-a-v4-ek-a-nagyhatalmak-ellentetebol-akarnak-hasznot-huzni/456864

MKP: A Beneš-dekrétumokat idézi a belügy állampolgársági rendelete

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/12/08/mkp-a-benes-dekretumokat-idezi-a-belugy-allampolgarsagi-rendelete

Módosul a szlovák állampolgárság szabályozása

Az élsportolóknak jó, a magyaroknak nem a szlovák belügy kivételezése

http://www.hirado.hu/2014/12/07/az-elsportoloknak-jo-a-magyaroknak-nem-a-szlovak-belugy-kivetelezese

Németh Zsolt: Ígéretesen fejlődnek a magyar-szlovák kapcsolatok

Hetényben emléktáblát állítottak a kitelepítetteknek

2014. november 29. - (mti)

Nem lehet a jövőben továbblépni, ha nem történik meg a múlt lezárása. A bűnt megbocsátani csak úgy lehet, ha a bűnt megvallják - mondta az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke szombaton a Felvidéken fekvő Hetényben, ahol a beneši törvények miatt kitelepített lakosságra emlékező táblát avattak a református templomban. Német Zsolt kifejtette, a két ország között határátkelőhelyek létesülnek, hidak épülnek, energetikai együttműködés alakul ki, tehát „ígéretesen fejlődnek a magyar-szlovák kapcsolatok”. „Lassan eljön az ideje, hogy a megoldásra váró nehéz kérdéseket is felvessük, az állampolgárság kérdése, a magyar nyelv megfelelő jogaiba való helyezése, a magyar oktatás helyzetének megoldása és a Beneš-dekrétumok kérdésének megvitatása” - jelentette ki Németh Zsolt. A politikus rámutatott, a magyar alaptörvény „kötelez bennünket arra, hogy a felvidéki magyarságról való gondoskodás a mindennapi életünk része legyen”. Németh Zsolt köszöntőjét Lukács evangéliumából származó idézettel zárta, mely szerint „Jézus azt mondta, amit fülbe súgva mondotok a belső szobákban, azt a háztetőkről fogják hirdetni”. A politikus utalt a közelmúltban nyilvánosságra került titkosszolgálati és diplomáciai iratokra, és úgy vélte, ez figyelmeztetés lehet mindazoknak, akik azt gondolják, „hogy meg lehet spórolni a bűnök megvallását. Nekünk pedig legyen bátorítás, fejezzük ki az igazságról vallott nézeteinket minden úton és módon” - fogalmazott. Lucza Sára, Hetény MKP-s polgármestere emlékezetett arra, hogy településről 48 magyar családot telepítettek át Magyarországra, sokan Mórra kerültek, illetve 64 családot Csehországba, az elűzött németek helyére deportáltak. „A kitelepítéshez és jogfosztáshoz vezető Beneš-dekrétumok Európa jogi szégyenfoltjai akkor is, ha ezt Csehország és Szlovákia nem hajlandó elfogadni” - jelentette ki Túri Bálint, Komárom alpolgármestere, aki szerint eltörlésük a nagypolitika felelőssége, míg a helyi közösségeké az emlékezés. Hozzátette, az Országgyűlés 2012-ben Molnár Atilla polgármester kezdeményezésére nyilvánította a Felvidékről kitelepítettek emléknapjává április 12-ét, az első szervezett szállítmányok indulásának időpontját. Az emléktáblát a Kecskés László Társaság és Komárom önkormányzata állította. Kecskés László helytörténész volt a Klapka György Múzeum megalapítója, Révkomáromból telepítették Komáromba. Hetény (Chotín) Komáromtól 10 kilométerre északkeletre fekszik a mátyusföldi síkságon. A településen 1400 ember él, 95 százalékuk magyar anyanyelvű. A faluban magyar nyelvű óvoda és általános iskola működik. Református temploma 1729-ben épült, mai alakját 1912-ben nyerte el. Az 1945 májusa és októbere között hatályba léptetett Beneš-dekrétumok a magyar és német lakosságon torolták meg Csehszlovákia széthullását, a nem-szláv népességet megfosztották állampolgárságától, vagyonától és állásától. Közel 170 ezer magyar hagyta el az állam területét, javait kényszerűen hátrahagyva. A törvényeket mind a rendszerváltás utáni Csehszlovákia, mind a szétváló cseh és szlovák állam - egyes rendeletek kivételével - megőrizte jogrendjében, s 2007-ben az utódállamok még azt is elérték, hogy azok az Európai Unió lisszaboni szerződésének keretein belül is hatályban maradhassanak.

Visszakaphatja szlovák állampolgárságát, aki állandó lakhely alapján kapta a második útlevelét

Törvénymódosítás egyelőre nem lesz, ezért rendelettel tennék mindezt lehetővé. Kivételeket eddig is adott a tárca, de a honosított magyarok számára ez sem lesz megoldás.

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/12/06/kalinak-ujevi-meglepetese-fv

Néhányan visszakaphatják elveszített szlovák állampolgárságukat

http://vs.hu/kozelet/osszes/nehanyan-visszakaphatjak-elveszitett-szlovak-allampolgarsagukat-1205#!s0

Marad a szlovák állampolgársági törvény

http://index.hu/kulfold/2014/12/04/marad_a_szlovak_allampolgarsagi_torveny/

A sohasem befejezett gömöri összekötő vasút

Egy hetven éve félbehagyott nagyszabású vasútépítés megmaradt műtárgyai…

http://iho.hu/hir/a-sohasem-befejezett-gomori-osszekoto-vasut-141127

Oligarchák tenyerelnek rá a szabad sajtóra szerte Kelet-Európában

Befolyásos helyi üzletemberek és befektetési csoportok vásárolnak fel lapkiadó vállalatokat és más médiavállalkozásokat…

http://444.hu/2014/11/27/oligarchak-tenyerelnek-ra-a-szabad-sajtora-szerte-kelet-europaban/

Putyin telefonált Orbánnal

A Déli Áramlat projekt lezárása utáni energetikai együttműködés lehetőségei

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/putyin_telefonalt_orbannal.590610.html

Magyar-szlovák gázvezeték - Kulcsszerepet kap a Belügyminisztérium

http://mno.hu/gazdasag/magyarszlovak-gazvezetek-kulcsszerepet-kap-a-belugyminiszterium-1260572

234 millió euróért kelnek el a magyar, cseh és szlovák Lukoil kutak

http://mfor.hu/cikkek/234_millio_euroert_kelnek_el_a_magyar__cseh_es_szlovak_Lukoil_kutak.html

Népszavazást tartanak a család védelméről Szlovákiában

http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/nepszavazast-tartanak-szlovakiaban-2308077

Szlovák állampolgárság - Késik az Ab-határozat kézbesítése

2014. november 27. - (mti)

Az Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) elnöke szerint késlelteti a szlovák állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyarok jogi küzdelmének folytatását a nemzetközi fórumokon, hogy még nem kézbesítették a szlovák alkotmánybíróságnak az állampolgársági jogszabállyal kapcsolatos szeptemberi határozatát. A kassai székhelyű szlovák alkotmánybíróság (Ab) többszöri elnapolás után szeptember 17-én érdemi döntés nélkül zárta le a szlovák állampolgársági törvény alkotmányosságát vitató azon beadvány tárgyalását, amellyel a pozsonyi törvényhozás képviselőinek egy csoportja három évvel korábban fordult a testülethez. A beadvány megfogalmazói arra hivatkoztak, hogy a jogszabály - amelynek alapján százakat fosztottak meg szlovák állampolgárságuktól, miután azok felvették egy másik ország állampolgárságát - nem egyeztethető össze a szlovák alaptörvénnyel, melynek ötödik cikkelyének második bekezdése kimondja: akarata ellenére senkit nem lehet megfosztani szlovák állampolgárságától. A beadványt a szlovák Ab eljárásjogi okokra hivatkozva elutasította, mivel a testületben sem a panaszt elvető, sem az annak helyt adó döntéshez nem sikerült megszerezni a többséget jelentő 7 szavazatot. A testület határozatával kimerültek az ügy szlovákiai jogorvoslati lehetőségei. Ezután a szlovák állampolgárságukat elvesztett felvidéki magyar állampolgárok egy csoportja bejelentette: jogi küzdelmüket nemzetközi fórumokon folytatják. Ez viszont csak azután lehet, hogy az Ab-határozatot és az indoklást közzéteszi honlapján a testület, illetve azt a beadvány címzőinek is kézbesíti. A felvidéki jogfosztottakat támogató szervezet elnöke, Lomnici Zoltán csütörtökön azt mondta az MTI-nek, „rendkívül súlyos”, hogy az Ab „két hónappal a döntés után sem hajlandó kézbesíteni az egyébként semmit mondó döntését. Az EMT-elnök elmondta, hogy a nemzetközi jogorvoslat lehetőségeiről és a további lépésekről több egyeztetést folytatott a szlovák állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyarok egy csoportjával, illetve Gál Gáborral, a szeptemberben elutasított képviselői beadvány jogi képviselőjével, valamint Csáky Pál felvidéki magyar európai parlamenti képviselővel is. „Olyan döntés született, hogy a strasbourgi emberi jogi bírósághoz fordulunk, a jogorvoslat elvonása és a magánélet ellehetetlenítése címén” - fejtette ki. Anna Pancúrová, a szlovák Ab szóvivője az MTI megkeresésére azt mondta: még nem lehet pontosan tudni, hogy mikor kézbesítik az Ab határozatát, de mivel már a szöveg korrektúrája készül, várhatóan csak néhány napról lehet szó. Kérdésre hozzátette: nincs olyan előírás, amely határidőhöz kötné a testületet.

Emkápésok, via novások, jobbikosok maskarabálban

„Az ideiglenesen elszakított Felvidékről”

http://www.parameter.sk/blog/csehszlovak-kem/2014/11/25/az-ideiglenesen-elszakitott-felvidekrol

Tárki: Bezuhant a Fidesz népszerűsége

http://mandiner.hu/cikk/20141126_tarki_tiz_szazalekot_esett_a_fidesz_nepszerusege

Csökkenő lapeladás, internetes lehetőségek

Az európai kisebbségi lapok szervezetének igazgatótanácsi ülése Pozsonyban

http://kitekinto.hu/karpat-medence/2014/11/26/egy_igazi_kiraly_jart_az_allamfnel/

Brutális elbocsátás a közmédiában

http://nol.hu/belfold/brutalis-elbocsatas-1500773

A Happy Planet Index alapján Szlovákia az élhetőbb országok közé tartozik

Magyarország minden mutató alapján Szlovákia mögött található…

http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/szlovakiaban-jobb-elni-mint-magyarorszagon-happy-planet-index-2307615

Andrej Kiska: „A parlamenti vitakultúra és a légkör a társadalom tükre”

http://nol.hu/kulfold/szilv-1500869

Régiós sereghajtó Magyarország a sötét jóslat szerint

http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/regios_sereghajto_magyarorszag_a_sotet_joslat_szerint.590049.html

A legszebb szlovák és magyar modellek

Almási Csaba kamerája előtt pózoltak

http://vilagszam.hu/cikkek/vilagszinvonalu-divatfotozas-budapesten-a-legszebb-modellek-alltak-kamera-ele.html/8308/

Fordulópontok

A huszadik század 1914, 1939, 1989 és 2004 tükrében - A Magyarországon működő külföldi kulturális intézetekkel együtt létrehozott jelenkori képzőművészeti projekt

http://www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/elozetes/fordulopontok

A nehéz örökséget ünnepeljük

A »bársonyos« és a »forradalom« kifejezések kizárják egymást - Hamis nosztalgia: a kulcscsörgetős tüntetések emlékéhez ma olyan hangnem társul, mintha valami komoly hőstett történt volna - A rendszerváltó nemzedék elrontotta…

http://korkep.sk/cikkek/politika/2014/12/01/a-nehez-orokseget-unnepeljuk

Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál Budapesten

A november 28 és 30 között megrendezésre kerül Parevo 2.0 dokumentumfilm fesztiválon „25 évvel a demokratikus átalakulás után” címmel cseh, lengyel, magyar és szlovák dokumentumfilmeket tekinthetnek meg az érdeklődők a DocuArt Moziban (Budapest, IX. Ráday u. 18. - Erkel u. 15).

http://szlavtextus.blog.hu/2014/11/26/parevo_2

Egy hétvége alatt újraélheti a rendszerváltást

http://hvg.hu/kultura/20141128_Egy_hetvege_alatt_vegignezheti_a_rendszer#rss

TGM: 25 év, takarodj!

http://hvg.hu/velemeny/20141126_TGM_25_ev_takarodj#bflrbo

Dokumentumfilm-fesztivál kezdődik Budapesten a visegrádi országokról

http://www.bumm.sk/kultura/2014/11/24/dokumentumfilm-fesztival-kezdodik-budapesten-a-visegradi-orszagokrol

Peter Pellegrini az új szlovák házelnök

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/11/25/pellegrini-az-uj-hazelnok

Minisztercsere: új arc az oktatásügy élén

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/11/24/minisztercsere-uj-arc-az-oktatasugy-elen

Keresik a csatlakozási pontokat

A nyelvi nehézségek ellenére is szeretnek minket a szlovákok - Megháromszorozódott a szlovák turisták és az általuk eltöltött vendégéjszakák száma az észak-magyarországi régióban

http://www.turizmusonline.hu/cikk/a_nyelvi_nehezsegek_ellenere_is_szeretnek_minket_a_szlovakok

Felpörögtek az események a szlovák villamos művek körül

http://www.napigazdasag.hu/cikk/31788/

Hírhedt pénztemetőbe dobja be magát az Orbán-kormány

Putyint sejtik a bábuk mögött a pozsonyi elemzők

http://nol.hu/belfold/tobb-is-veszhet-mohinal-1501239

Kell-e nekünk szlovák atomerőmű?

http://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/kelle_nekunk_szlovak_atomeromu

Magyar lehet a szlovák atom - Egyre drágul a sztori

http://www.napi.hu/nemzetkozi_vallalatok/magyar_lehet_a_szlovak_atom_egyre_dragul_a_sztori.589972.html

Magyar-szlovák gazdaságélénkítés

http://o2hir.hu/hirek/kozelet/26859

Magyar - Szlovák Üzletember találkozó Tatabányán

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

http://www.felvidek.ma/kitekinto/karpat-medence/50095-felvideki-es-magyarorszagi-uzletemberek-talalkozoja-tatabanyan

„Meg kell őriznünk szavaink hitelét”

2014. december 14-én hatvanéves Závada Pál Kossuth- és József Attila-díjas író, szociográfus, szerkesztő. - „Závada szlovákul annyit jelent, hogy gát, akadály, hiba. A Mária Terézia idején a békési Tótkomlósra telepített őseim is szlovákok voltak” - mondta egy interjúban az író. - Az igazi áttörést az 1997-ben megjelent Jadviga párnája című nagyregény hozta meg számára. A nagy nyelvi leleménnyel megírt, naplóformájú regény egy különös házasság és szerelmi háromszög történeten keresztül érzékletesen mutatja be egy magyarországi szlovák közösség életét az első világháborútól a szlovák nemzeti ébredésen, a magyar Tanácsköztársaságon és a második világháborún át a közelmúltig. A művet, amely 1998-ban elnyerte Az Év Könyve díjat, 1999-ben szlovák nyelvre is lefordították, 2000-ben Deák Krisztina rendezésében film készült belőle, 2012-ben pedig színházban is bemutatták.

http://www.szinhaz.hu/multidezo/58734-meg-kell-oriznunk-szavaink-hitelet-60-eves-zavada-pal

A férfiak nincsenek sehol, a nők élete mégis körülöttük forog

…a második világháború, a kommunista hatalomátvétel, a politikai perek sora, a szlovák és a magyar nyelv és kultúra együttélése… + Závada Pál rokoni utószava

http://konyves.blog.hu/2014/11/24/a_ferfiak_nincsenek_sehol_a_nok_elete_megis_korulottuk_forog

Százéves a balassagyarmati Palóc Múzeum épülete

http://www.hirado.hu/2014/11/26/szazeves-a-balassagyarmati-paloc-muzeum-epulete/

Visszafizetik a fővárosi roma oktatási központra kapott 900 millió forintot

http://www.ma.hu/belfold/232355/Visszafizetik_a_fovarosi_roma_oktatasi_kozpontra_kapott_900_millio_forintot

Iskolanévadó Nógrádban

http://www.retsag.net/kt20143/kt1448.html

A kajakos Hesz Mihály nevét vette fel a Nógrádi Általános Iskola

http://estv.hu/news.php?extend.26533

A névadó ünnepségen az olimpiai bajnok is jelen volt

https://www.facebook.com/oslovma/posts/680353945396918

Köd - Salgótarján

Köd Salgótarján felett és a Zagyva folyó völgyében, Salgótarján közelében a salgói várból fotózva 2014. december 6-án. - Fotó: Komka Péter (mti)

Ónos eső - Dobogókő

Szakemberek az ónos eső után a jég súlyától letört faágak eltávolításán és a megrongálódott elektromos hálózat helyreállításán dolgoznak Dobogókőn 2014. december 4-én. - Fotó: Mihádák Zoltán (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/photos/pcb.684539181645061/684539138311732/?type=1&;theater

Az ónos eső után a jég súlyától kidőlt fák Dobogókőn 2014. december 4-én.. - Fotó: Mihádák Zoltán (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/photos/pcb.684544728311173/684544594977853/?type=1&;theater

Pilisszentkereszti iskolások adventi műsora

2014. december 11-én a Pilisi Szlovákok Központjában

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.688416857923960.1073741928.147596498672668&;type=1

Ismét látogatható a Pilis turistaútjainak nagy része

2014. december 23. - (mti)

Ismét látogatható a Pilis, a Visegrádi- és a Budai-hegység, valamint a Gödöllői-dombság turistaútjainak nagy része, azonban továbbra is tilos és veszélyes letérni a turistautakról a jégkárral érintett erdőkben - tájékoztatta a Pilisi Parkerdő Zrt. kedden az MTI-t. A közlés szerint a december eleji jégkár után a társaság munkatársai járhatóvá tettek több mint négyszáz kilométernyi turistautat. Ismét látogatható a Pilis, a Visegrádi- és a Budai-hegység, valamint a Gödöllői-dombság turistaútjainak nagy része. Azt írták: folytatódik a kármentesítés az ünnepek alatt is. Továbbra is oda kell figyelniük az erdőjáróknak - tették hozzá -, mert a jégkárral sújtott területeken fennakadt ágak hullhatnak le, ami különösen szeles időben lehet veszélyes. Az érintett erdők belsőbb területein még nem hárították el a károkat, ezért a Pilisi Parkerdő Zrt. arra kéri az erdőlátogatókat, hogy a kijelölt turistautakról semmiképp se térjenek le, és a szokásosnál körültekintőbben közlekedjenek. A többi között látogatható a Budakeszi Vadaspark, a Gödöllői Arborétum, a Som-hegyi, a Kőhegyi, a Fekete-hegyi és a Vaskapu menedékház, a Mogyoró-hegy térsége, a Boldog Özséb-kilátó, a Csergezán Pál-kilátó és az összes budapesti kilátó. Mint írták, a www.parkerdo.hu/latogathato oldalon az érdeklődők térképen is megtekinthetik az aktuális korlátozásokat. Ezt a weboldalt az ünnepek alatt is frissítik - tették hozzá. A társaság arra kéri a kirándulókat, hogy túratervezés előtt tájékozódjanak a lezárásokról és a várható időjárásról.

Leszakadt faágak és kidőlt fák a Pilisben

Ónos eső utáni jegesedés által sújtott erdőrész a Pilisszentkereszt-Dobogókő-Pilisszentlélek háromszögben 2014. december 9-én. - Fotó: (fuhl / oslovma.hu)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.687170694715243.1073741927.147596498672668&;type=1

Áder János Pilisszentkereszten

Áder János köztársasági elnök megtekintette a múlt heti ónos eső utáni jegesedés által leginkább sújtott erdőrészt a Pilisben található Kakashegyen, Pilisszentkereszt közelében 2014. december 8-án. - Fotó: Kovács Attila (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/686846988080947

Kidőlt fák akadályozzák a forgalmat Pest megyében

Ónos eső - Egész éjszaka dolgoznak majd a tűzoltók néhány településen - A legsúlyosabb helyzet továbbra is Pilisszentkereszt-Dobogókő-Pilisszentlélek háromszögben van - Pilisszentkereszten újra van áram - A burkolatra hulló fagyott ágak, illetve az utak fölé hajló és kidőlt fák miatt lezárták a Pilisszentkeresztet Pilisszentlélekkel összekötő utat, és a Dobogókőre vezető bekötőút is használhatatlan. - Azoknak, akik a lezárások miatt nem tudnak hazajutni, Pilisszentkereszten az új szlovák házban, Dobogókőn pedig az egyik hotelben befogadó pontokat jelöltek ki. - Fotó: Mihádák Zoltán (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/683311165101196

Nagy kárókatona

Egy nagy kárókatona naplementekor a Keleti-víztározó felett Balmazújváros térségében - Fotó: Czeglédi Zsolt (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/680043752094604/?type=1&;relevant_count=1

Hó és jég Bükkszentkereszten

Jégcsapok a településre érkezőket köszöntő táblán Bükkszentkereszten. - Fotó: Vajda János (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/photos/pcb.684537678311878/684537104978602/?type=1&;theater

Belvíz Békés megyében

Belvízzel borított kukoricaföld Békés határában. A rendkívül csapadékos időjárás miatt a tervezett 106 ezer hektár vetésterületnek mintegy 5-7 százaléka vetetlen maradt Békés megyében. - Egy munkás a belvíz elvezetésén dolgozik az Agro-Déló Kft. szántóföldjén, Békés határában 2014. december 4-én. - Fotó: Rosta Tibor (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/photos/pcb.684535731645406/684535361645443/?type=1&;theater

Ónos eső Budán

Leszakadt faágak akadályozzák a forgalmat a XII. kerület egyes részein - Fotó: Marjai János / Demecs Zsolt (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/683314511767528

Advent Nyíregyházán

Nyíregyházán, a Kossuth téren advent első vasárnapján, 2014. november 30-án. - Fotó: Balázs Attila (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/682696231829356

Advent a Kékesen

Heves megyei adventköszöntő ünnepség Kékestetőn 2014. november 30-án. - Fotó: Komka Péter (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/682698581829121

Havazás a Mátrában

Fotó: Komka Péter (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698.33779.147596498672668/680042118761434/?type=1&;relevant_count=1

Adventi felkészülés Szent II. János Pállal Szlovákiában

Naponta egy gondolatot e-mailben - magyarul is…

http://magyarkurir.hu/hirek/advent-szent-ii-janos-pallal-magyar-nyelven-is/?q=szlov%C3%A1k

Gálaműsorral ünnepelte negyvenéves jubileumát a Nyírség Táncegyüttes

A negyvenéves jubileumát ünneplő Nyírség Táncegyüttes Nyíregyházán, a Bujtosi Szabadidő Csarnokban. - Fotó: Balázs Attila (mti)

https://www.facebook.com/oslovma/posts/682701298495516

Országos Szlovák Önkormányzat - https://www.facebook.com/slovaci.hu

Tetszik - oslovma.hu - facebook.com/oslovma