str07242024

Posledná aktualizáciapon, 22 júl 2024 10am

Sajtószemle / Figyelő / Tallózó - 2014. május

amonit01Nemzetiségi szószólók az Országgyűlésben - A szlovák nyelvű magyar nemesség elfeledett története - Áchim L. András szobra Budapesten - Könyvajánló: Lakosságcsere a Délkelet-Alföldön - Kifogásolják a nemzetiségi oktatás új szabályozását - Szlovák politológus a magyar választásról - Megismerni nemzetiségeink irodalmát

Imrich Fuhl válogatásában
http://www.oslovma.hu/01-Imro-Ment/ImroInfo/2014/Im14Hu05.rtf
Tetszik - oslovma.hu - facebook.com/oslovma

Alapjogokért Központ: Jelentős szerepet kaphatnak a nemzetiségek az Országgyűlésben

www.oslovma.hu/XXX/NemzParl.pdf

2014. május 15. - (mti)

Bár a szószólók az országgyűlési képviselőkhöz képest szűkebb jogosítványokkal rendelkeznek a parlamentben, a nemzetiségeket képviselő bizottság hatáskörei folytán mégis jelentős szerepet kaphatnak a törvényalkotási folyamatban - állapította meg az Alapjogokért Központ legújabb elemzésében. A központ honlapján közzétett dokumentumban felidézik, hogy a 2011 végén elfogadott választójogi törvény megteremtette a magyarországi nemzetiségek parlamenti képviseletének lehetőségét az Országgyűlésben. Bár a választásokon egy nemzetiségnek sem sikerült elérni a kedvezményes mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszámot, a tizenhárom elismert magyarországi nemzetiség mindegyike nemzetiségi szószólót küldhet az új Országgyűlésbe. A szószólók az országgyűlési képviselőkhöz képest szűkebb jogosítványokkal rendelkeznek a parlamentben: az egyik legfontosabb különbség az, hogy a szószóló az Országgyűlés ülésein nem rendelkezik szavazati joggal. A plenáris ülésen a Házbizottság megítélése szerint a nemzetiségek érdekeit, jogait érintő napirend tárgyalásakor köteles részt venni, és felszólalásra is csak ezekben az ügyekben van lehetősége. Rendkívüli ügyben a szószóló azonban az ülésnap napirendi pontjainak tárgyalása után is felszólalhat. A nemzetiségeket képviselő bizottság hatáskörei folytán jelentős szerepet kaphatnak a törvényalkotási folyamatban, a nemzetiségeket érintő ügyekben ugyanis a bizottság ugyanúgy kezdeményezhet törvényjavaslatot, mint bármely más országgyűlési bizottság - fejtették ki. Hozzátették: tény, hogy az ilyen ügyek pontos körét jogszabályi meghatározás hiányában a joggyakorlatnak kell majd kialakítania, de ez éppen utat nyithat a nemzetiségi szószólóknak lehetőségeik értelmezésére. Ennek megfelelően akár sikerrel bővíthetik is mozgásterüket, szerepfelfogásukat átültethetik a gyakorlatba - állapították meg. Kitértek arra is: főszabály szerint az Országgyűlés és az országgyűlési bizottság tanácskozási nyelve a magyar, a törvény értelmében azonban bármely képviselő és szószóló anyanyelvén is felszólalhat és nyújthat be irományt. A szószólókat az országgyűlési képviselőkkel megegyező mértékű tiszteletdíj és költségtérítés, valamint mentelmi jog illeti meg, ugyanakkor a szigorú összeférhetetlenségi szabályok rájuk nem vonatkoznak. A törvény pusztán úgy rendelkezik, hogy szószóló nem lehet a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy tagja. A 2013-ban fiatal jogászokból és joghallgatókból alakult Alapjogokért Központ célja a jogállami működéssel és alapjogvédelemmel kapcsolatos tudományos kutatás és elemzés.

Orbán Viktor miniszterelnök a nemzetiségi szószólókkal tárgyalt

a kormányalakítást megelőző konzultációsorozat keretében az Országházban 2014. május 12-én. A kormány különös hangsúlyt kíván fektetni a nemzetiségi szószólókkal való együttműködésre - hangzott el a megbeszélésén. Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője az MTI-nek elmondta: mind a tizenhárom szószóló üdvözölte azt a rendkívüli lehetőséget, hogy 1990 óta első alkalommal a magyarországi nemzetiségek is képviseltethetik magukat az Országgyűlésben. A jó hangulatú eszmecserén egyértelművé tették, hogy nyitottan várják az együttműködés lehetőségét a kormánnyal, egyben javaslatokat is megfogalmaztak a szomszédos országok és Magyarország kapcsolatainak fejlesztése érdekében - tette hozzá.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=583201028445544&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&theater

Létrehozta magát az új országgyűlés

http://index.hu/belfold/2014/05/06/megalakul_az_uj_parlament/

Letették esküjüket a nemzetiségi szószólók

2014. május 6. - (mti)

Letették esküjüket a nemzetiségi szószólók az Országgyűlés alakuló ülése után kedden a Parlamentben. Kövér László házelnök köszöntőjében reményét fejezte ki, hogy a szószólók tevékenysége hozzájárul majd a kulturális örökség ápolásához. Az Országgyűlés elnöke kiemelte: több mint húszesztendős adósságot sikerült a mai nappal törleszteni. Emlékezetett, a lehetőség minden nemzetiség előtt adott volt, hogy szószólót, vagy - ha az április 6-i választáson résztvevők száma lehetővé tette volna -, akkor képviselőt juttasson az Országgyűlésbe. Kövér László fontosnak tartotta, hogy az a szempont érvényesüljön a törvényhozásban, amelyet Magyarország is szeretne, ha magyar nemzethez tartozók javára érvényesülne más országok törvényhozásában. Ez a lehetőség a szószólók számára megteremtődött, az új Országgyűlés új korszakot is nyit az ország életében - mutatott rá Kövér László, aki szerint sok nyitott kérdés van még, amit együttesen kell megválaszolniuk. A házelnök azt ígérte, hogy jó szándékkal próbálják majd segíteni a szószólók munkáját, és mindenben igyekeznek a rendelkezésükre állni annak érdekében, hogy ha lehet konszenzussal, ha nem, akkor jó kompromisszumokkal tudjanak együttműködni. Kövér László végül jó egészséget, sok sikert, szerencsét és támogatást kívánt azok részéről, akik a szószólókat az Országgyűlésbe küldték. Szavai szerint ezen támogatás nélkül nem lehet ezt a munkát tisztességgel végezni. Az új, a korábbinál kisebb létszámú Országgyűlésnek 199 képviselő a tagja, a Ház munkájában ezentúl 13 nemzetiségi szószóló is részt vesz. A szószólók anyanyelvükön tették le esküjüket.

Átvette mandátumát a szlovák szószóló

http://www.slovaci.hu/hu/hirek/1-latest-news/402-2014-05-06-13-00-32.html

A szlovák nyelvű magyar nemesség elfeledett története

Demmel József: Pánszlávok a kastélyban. Justh József és a szlovák nyelvű magyar nemesség elfeledett története. Pesti Kalligram Kft. 286 oldal, 2014.

2014. május 15. - (mult-kor.hu)

Mind a magyar, mind a szlovák történelmi emlékezet úgy tekint a történelmi Magyarország nemességére, hogy az a nacionalizmus eszméjének 19. századi megjelenésekor kizárólagosan magyar anyanyelvű volt. A Pánszlávok a kastélyban című kötetből azonban megtudhatjuk, hogy még 1847-ben is közel harmincezer olyan, szavazati joggal rendelkező magyar nemes élt Felső-Magyarországon, akik nem, vagy alig tudtak magyarul, s anyanyelvük szlovák volt. Demmel József legújabb kötetében egy különleges életpályán keresztül mutatja be ezen magyar politikai-állami identitású, de szlovák nyelvű csoport történetét. A könyv főszereplője ugyanis Justh József turóci alispán, aki egyszerre volt Kossuth Lajos, Szemere Bertalan vagy épp Deák Ferenc bizalmasa és politikai szövetségese, illetve a szlovák nemzeti mozgalmat vezető Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban, Michal Mudroň és Viliam Pauliny-Tóth közeli barátja és eszmetársa. A tekintélyes turóci családba született, feltehetően szlovák anyanyelvű Justh ugyanis 1848 előtt a magyar liberális reformnemesség legfontosabb Turóc megyei képviselője volt. 1848-ban őt nevezték ki Turócba kormánybiztosnak is, de olyan feladatokat is bíztak rá, mint például a körözött szlovák vezető, Ľudovít Štúr elfogása. 1865-től pedig országgyűlési képviselő, sőt haláláig, 1875-ig a Deák-Párt vezetője volt. Emellett azonban szlovák anyanyelvű evangélikusként szoros kapcsolatba került az akkor még szlovák többségű egyház olyan képviselőivel, mint például Jozef Miloslav Hurban, akit több alkalommal meg is védett az evangélikus egyház magyarosodást követelő képviselőivel szemben. Justh 1861-ben aktívan részt vett a szlovákok politikai alapdokumentumát, a turócszentmártoni memorandumot megfogalmazó gyűlésen is, később pedig támogatta a szlovák középiskolák alapítását, a szlovák mozgalomhoz kötődő bankok és nyomdák létrejöttét, de 500 forintot adományozott például a Matica slovenská céljaira is - természetesen titokban. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy Justh „kettős ügynök”, vagy a szlovák és a magyar politikai elit között ingázó kalandor lett volna. Története inkább egy olyan réteg életébe enged bepillantást, amely mára mind magyar, mind szlovák oldalon feledésbe merült: ez a szlovák nyelvű magyar nemesség. Ez a réteg - amely 1847-ben a magyar statisztikus, Fényes Elek adatai alapján is legalább 30 ezer főnyi volt - sokáig össze tudta egyeztetni hovatartozás-tudatának két elemét: azt az évszázados hagyományokkal bíró identitást, amely a magyar nemességhez kötötte őket, és a gyakorlati életben használt szlovák anyanyelvüket. E többes identitás azonban a modern szlovák és a modern magyar nemzeti mozgalmak összecsapásainak a hátterében ellehetetlenült: nem véletlen, hogy Justh József 1875-ös öngyilkossági kísérlete, majd halála is épp arra az időre esett, amikor a magyar politikai elit bezáratta a szlovák gimnáziumokat és a Matica slovenskát.

Kor/ridor - Kivesézik a szlovák-magyar közös múltat

2014. május 5. - (mult-kor.hu)

2014 májusában jelenik meg a Kor/ridor - Szlovák-Magyar Történeti Folyóirat / Slovensko-maďarský historický časopis. A kétnyelvű folyóiratot az Országos Szlovák Önkormányzat Kutatóintézete alapította a Magyar Tudományos Akadémia és a Szlovák Tudományos Akadémia Történeti Intézeteivel, valamint a szlovákiai Fórum Kisebbségkutató Intézettel közösen.

Lectori salutem!

www.oslovma.hu/XXX/KorridSk.pdf

www.oslovma.hu/XXX/KorridHu.pdf

A Kor/ridor bemutatójára 2014. május 6-án kerül sor a budapesti Szlovák Intézetben (Bp. 1088 Rákóczi út 15.) 17.00 órai kezdettel. A rendezvényen köszöntőt mond Fuzik János, az OSZÖ elnöke és Fodor Pál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója, az MTA BTK Történettudományi Intézet igazgatója, a Kor/ridor szerkesztőbizottsági tagja. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megjelenő folyóirat felelős szerkesztője Demmel József (OSZÖ Kutatóintézete), szerkesztőtársai Katona Csaba (MTA BTK Történettudományi Intézet) és Lengyel Tünde (SZTA Történettudományi Intézet), akik Szarka László (MTA BTK Történettudományi Intézet) szerkesztőbizottsági taggal bemutatják a folyóirat első négy számát az érdeklődőknek. A szerkesztőbizottság: Fodor Pál, Adam Hudek, Miroslav Kmeť, Kovács Anna, Miroslav Londák, Slavomír Michálek, Pálffy Géza, Simon Attila, Szarka László, Tóth Károly. Az alapítók célja az volt, hogy egy olyan, rendszeresen megjelenő lapot hozzanak létre, amely - a Szlovák-Magyar Történész Vegyesbizottság mellett - újabb fórumot biztosít a két történetírás közti folyamatos és intenzív kapcsolattartásra. A folyóirat szerkesztői központi szerepet szánnak a szlovák-magyar közös múlt érzékenyebb témáit tárgyaló tanulmányainak, mint például a többes identitás, az egymásról alkotott kép, az asszimiláció, a nemzeti mítoszok továbbélése vagy a történelmi emlékezet, emellett pedig nagy hangsúlyt helyeznek a két történetírás legújabb eredményeinek a szemlézésére, a legfontosabb könyvek és a legjelentősebb szakemberek bemutatására. A Kor/ridor honlapja itt tekinthető meg:

http://kor-ridor.eu/

Határon átnyúló túraútvonalat nyitnak meg Ipolyvecén

http://travelo.hu/hirek/2014/05/15/hataron_atnyulo_turautvonalat_nyitnak_meg_ipolyvecen/

Pozsony - Magyar előadások az Új Dráma fókuszában

http://ujszo.com/napilap/kultura/2014/05/10/magyar-eloadasok-az-uj-drama-fokuszaban

A román és szlovák határ menti együttműködési programok új irányítási rendszeréről

A Miniszterelnökség nem kisstílű presztízsharc színtereként kezeli, hanem egy eredményesebb forráslehívás megalapozásaként tekint a kérdésre.

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/a-miniszterelnokseg-valasza-az-uj-szlovak-es-roman-hatarmenti-programok-iranyitasi-rendszererol

Kövér nem tűz EU-zászlót a Parlamentre

http://magyarnarancs.hu/belpol/kover-nem-tuz-eu-zaszlot-a-parlamentre-90025

Törvényben írná elő az EU-zászló kitűzését az Együtt-PM

http://mandiner.hu/cikk/20140514_torvenyben_irna_elo_az_eu_zaszlo_kituzeset_az_egyutt_pm

Össztűz zúdult Orbán Viktorra

http://nepszava.hu/cikk/1020454-ossztuz-zudult-orban-viktorra/

Így zárja magát nemzetközi karanténba az Orbán-kormány

http://nol.hu/kulfold/igy-zarja-magat-nemzetkozi-karantenba-az-orban-kormany-1461937

Kiakadtak az ukránok Orbán szavain

http://index.hu/kulfold/2014/05/13/kiakadtak_az_ukranok_orban_szavain/

Bekérették a magyar nagykövetet - Az ukrán külügynek nem tetszett a magyar miniszterelnök autonómiát követelő beszéde, ami az orosz szakadárokkal vívott harcok közben jött.

http://index.hu/kulfold/2014/05/13/orban_miatt_az_ukranok_bekerettek_a_magyar_nagykovetet/

A lengyeleknek sem tetszett Orbán beszéde

http://index.hu/kulfold/2014/05/13/kiakadt_a_lengyel_kormanyfo_orban_szavain/

Orbán Pozsonyban is kiállt szombati kijelentése mellett

http://nol.hu/kulfold/orban-pozsonyban-is-kiallt-szombati-kijelentese-mellett-1462185

Orosz propagandával vádolta a lengyel kormányfő Orbánt

Nyilvános beszélgetést tartottak a visegrádi négyek miniszterelnökei a pozsonyi Globsec 2014 biztonságpolitikai konferencián.

http://444.hu/2014/05/15/orosz-propagandaval-vadolta-a-lengyel-kormanyfo-orbant/

GLOBSEC - Pozsonyon a világ szeme

A biztonsági konferencia fő témája az ukrán válság.

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/05/14/pentekig-tart-a-globsec-pozsonyban

Putyin nem fog megállni Kelet-Ukrajna bekebelezésénél

http://www.bumm.sk/95121/putyin-nem-fog-megallni-kelet-ukrajna-bekebelezesenel.html

Martonyi önrendelkezésről is beszélt Pozsonyban

http://www.felvidek.ma/kitekinto/europa-vilag/45760-martonyi-onrendelkezesrol-is-beszelt-pozsonyban

Kezdődik a Globsec Pozsonyban

Közép-Európa legfontosabb biztonságpolitikai fóruma

http://www.bumm.sk/95113/kezdodik-a-globsec-pozsonyban.html

Magyar-szlovák inkubátorház épül Pócsmegyeren

A 300 millió forintos beruházás fedezetét a helyi önkormányzat, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Szlovák Kereskedelmi Kamara közös uniós pályázata biztosítja.

http://mno.hu/belfold/magyarszlovak-inkubatorhaz-epul-pocsmegyeren-1226314

Az egyik legnagyobb horvát hírportál, a jutarnji.hr címlapján:

Orbán Viktor, mint Vlagyimir Putyin - A magyar kormányfő Horvátországra támadt: „A miénk (horvát)Baranya és a Muraköz!”

http://croatiapepita.blog.hu/2014/05/12/orban_viktor_mint_vlagyimir_putyin

Viktor Orban kao Vladimir Putin - „Naši su Baranja i Međimurje!”

http://www.jutarnji.hr/udar-madarskog-premijera-na-hrvatsku--nasi-su-baranja-i-medimurje-/1190661/

Információs robbanás és nemzetiségi kérdés a XX. században

http://www.felvidek.ma/nezopont/publicisztika/45710-informacios-robbanas-es-nemzetisegi-kerdes-a-xx-szazadban

Kisebbségi kérdésekről egyeztetett Orbán az MKP elnökével

http://mno.hu/kulfold/orban-a-nyitott-kerdesek-is-szoba-kerulnek-1226749

Orbán Viktor az MKP vezetőségével tárgyalt Pozsonyban

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök Berényi Józseffel, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnökével és Csáky Pállal, az MKP elnökségi tagjával tárgyal Pozsonyban 2014. május 15-én.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=584472921651688&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1

MKP - OSZÖ

FUEN-kongresszus a német-dán határvidéken

A Magyar Közösség Pártja (MKP) képviselői a kongresszuson külön megbeszélést folytattak az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) képviselőivel, akikkel kölcsönös kapcsolataik érdemi megerősítéséről állapodtak meg.

http://www.mkp.sk/cikkek/hirek/2014/05/11/fuen-kongresszus-nemet-dan-hatarvideken

Könyv Kassáról

A város múltját több nemzet szemszögéből feldolgozó könyv hazai bemutatója a budapesti Szlovák Intézetben.

http://www.borespiac.hu/szoleszet-boraszat/egyeb/Konyv-Kassarol/1593/

A nemzetpolitika Balog Zoltán minisztériumához kerül

http://www.felvidek.ma/kitekinto/magyarorszag/45703-a-nemzetpolitika-balog-zoltan-miniszteriumahoz-kerul

„Jönnek a dúlt-keblű mélymagyarok megint…”

A köpés az új nemzetpolitikai fordulat

http://www.parameter.sk/blog/csehszlovak-kem/2014/05/07/kopes-az-uj-nemzetpolitikai-fordulat

A szlovák bortermelők üdvözlik a szigorítást a tokaji aszú termelésében

http://profitline.hu/hircentrum/hir/311456/A-szlovak-bortermelok-udvozlik-a-szigoritast-a-tokaji-aszu-termeleseben

Csúnya botrány az állam tokaji borászatában

http://nol.hu/gazdasag/pancsoltak-a-tokajit-1461995

Érettségi - Nemzetiségi nyelv és irodalom nyitja a második hetet

Szlovák nyelv és irodalomból 2 helyszínen középszinten 9, emelt szinten 11 tanuló tesz írásbeli érettségi vizsgát.

http://www.ma.hu/belfold/211731/Erettsegi_nemzetisegi_nyelv_es_irodalom_nyitja_a_masodik_hetet

Csitul a szlovák beköltözés

- Míg a meglévő telkek el nem kelnek, addig nem engedélyezzük az újabbak kialakítását - állítja a kilencvenes évek eleje óta a szlovák lakók miatt is majd megduplázódott lakosságú Feketeerdő polgármestere.

http://www.kisalfold.hu/mosonmagyarovari_hirek/csitul_a_szlovak_bekoltozes/2381234/

Megkövetés

Jóízűen és őszintén kárörvendhettek a szerb, szlovák vagy román nacionalisták Pásztor István budapesti nyilvános megalázásán. Miért van az, hogy mi, magyarok mindig tudunk valami olyat produkálni, amit egyszerűen lehetetlen elképzelni más térségbeli nációknál?

http://mno.hu/vezercikk/megkovetes-1225717

M. Lajčák: A Vajdaság példát mutat a kisebbségi kérdés kezelésében

Szerbia a kisebbségi jogok tiszteletben tartása tekintetében az elsők között foglal helyet - mondta a szlovák külügyminiszter Újvidéken, miután megbeszélést folytatott Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével.

http://www.bumm.sk/95016/lajcak-a-vajdasag-peldat-mutat-a-kisebbsegi-kerdes-kezeleseben.html

Módosítják a szerbiai kisebbségi nemzeti tanácsokról szóló törvényt

2014. május 13. - (mti)

A szerbiai kisebbségi nemzeti tanácsok megválasztásáról szóló törvénymódosítást követően az országos kisebbségi önkormányzatok hatáskörei kerülnek a belgrádi parlament napirendjére - hangsúlyozta Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) frakcióvezetője kedden Belgrádban. A politikus azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy a szerb parlament kedden folytatja a törvénymódosítás vitáját. A módosításra azért van szükség, mert januárban alkotmányellenesnek nyilvánították az említett törvény néhány pontját. A frakcióvezető emlékeztetett arra, hogy az alkotmánybíróság három évig tartó eljárást követően a nemzeti tanácsokról szóló törvény két törvényszakaszát teljes egészében, további nyolc szakaszát pedig részben hatályon kívül helyezte. Pásztor Bálint az MTI-nek megismételte azt az álláspontját, miszerint megengedhetetlen, hogy a bírói testület megnyirbálta a törvényt. Hozzátette azonban: a bírák kimondták azt is, hogy számos hatáskör visszaállítható, ha a kérdéses pontokat átfogalmazzák. A feladat elvégzésére hamarosan munkacsoportot állítanak fel. Emlékeztetett arra is, hogy az alkotmánybíróság döntése a nemzeti tanácsokról szóló törvény 139 szakaszából mindössze tízet érint, ami azt jelenti, hogy a taláros testület nem kérdőjelezte meg a nemzeti tanácsok létjogosultságát és a hatáskörök túlnyomó többségét. A hatálytalanított rendelkezések egy része olyan kollektív kisebbségi jogokat biztosított, amelyeket a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács és a többi kisebbségi nemzeti tanács évek óta törvényesen gyakorolt, azaz a döntéssel a kisebbségi jogok elért szintje csökkent, a szerzett jogok sérültek. A magyar Külügyminisztérium a januári döntést követően aggodalmát fejezte ki a döntés miatt, hangsúlyozva, hogy az visszalépést jelenthet a kisebbségi önkormányzás eredményeit illetően. A minisztérium akkor különösen sajnálatosnak nevezte azt, hogy az alkotmánybíróság törölte a kisebbségi nemzeti tanácsok azon jogát, hogy együttműködjenek az anyaországi állami szervekkel. Ahhoz azonban, hogy a hatáskörökről lehessen tárgyalni, előbb biztosítani kellett azt, hogy az októberi nemzeti tanácsi választások már egy új szabályozás szerint folyjanak le, így a mostani módosítások erre vonatkoznak - magyarázta a vajdasági magyar politikus. Egyebek mellett a korábbiakkal ellentétben a nemzeti tanácsok esetében is lehetőség lesz rendkívüli választások kiírására, módosítják a névjegyzékbe vételre vonatkozó szabályozást, és azt is, hogy ezentúl a Köztársasági Választási Bizottság bonyolítja le a voksolást ugyanúgy, ahogyan a parlamenti választások esetében.

Vajon kikre gondolt Gašparovič?

Ivan Gašparovič leköszönő államfő homályos nyilatkozatot tett a közelgő EP-választások előtt. Reméli, hogy „jó képviselőket” választanak az emberek, mert egyes korábbi képviselők „árthattak” az országnak. Nem tisztázta, kire gondolt.

http://www.bumm.sk/94976/vajon-kikre-gondolt-gasparovic.html

Csökkent a Mol szlovák leányvállalatának bevétele

http://profitline.hu/hircentrum/hir/311311/Csokkent-a-Mol-szlovak-leanyvallalatanak-bevetele

Herman Ottó emlékév

http://www.hermanottoemlekev.hu/

Halálának 100. évfordulójára

https://hu-hu.facebook.com/HermanOttoEv

Az utolsó magyar polihisztor

http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&;hir_id=7585

Tótkomlósi Harmónia - Szavazatokat várnak, hogy táncolhassanak

A tótkomlósi Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda Harmónia Gyermek Művészeti Csoportjának néptáncosai beneveztek a SCHOOL DANCE 2014 internetes versenyre.

http://www.beol.hu/bekes/kultura/szavazatokat-varnak-hogy-tancolhassanak-552345

Szarvason tűzoltókkal töltötték a délelőttöt a szlovákos növendékek

http://www.beol.hu/bekes/kozelet/tuzoltokkal-toltottek-a-delelottot-a-szlovakos-novendekek-552341

Budapest XIII. kerület - 10 éve az EU-ban, 10 éve együtt

Május 9., péntek - Európa Nap az Országbíró Lakótelepen - Alkotósarok - Szlovák és lengyel nemzetiségi kézművesség és gasztronómia - 15.20-tól a színpadon: Ozvena Budapesti Szlovák Kórus és Lipa Szlovák Folklór Egyesület

http://www.kult13.hu/programok/tema-szerint/rendezvenyek/europa-nap-az-orszagbiro-lakotelepen.html

Észak-Magyarországra és a nyári rendezvényekre invitál a szlovák Cestovateľ utazási magazin

http://www.objektivhir.hu/display/hir.php?hirid=47685

Fokozott érdeklődés Magyarország iránt az EU ünnepségeken Pozsonyban

http://www.objektivhir.hu/display/hir.php?hirid=47684

Látogatóba érkezik Szlovákiába a NATO-főtitkár

http://www.bumm.sk/94915/latogatoba-erkezik-szlovakiaba-a-nato-fotitkar.html

A szlovák származású cseh pénzügyminiszter parlamenti beszédeinek cseh tolmácsolását kérte egy képviselő

http://www.stop.hu/kulfold/a-cseh-penzugyminiszter-parlamenti-beszedeinek-cseh-tolmacsolasat-kerte-egy-kepviselo/1237174/

A volt Osztrák-Magyar Monarchia területén szerzett új benzinkutakat a MOL

http://a5.hu/auto/volt-osztrak-magyar-monarchia-teruleten-szerzett-uj-benzinkutakat-mol

Lengyel és szlovák lap Magyarországról

A pozsonyi Sme szerint a külügyi tárca élén eszközölt változtatás azt bizonyíthatja, hogy Magyarországnak már nem a Nyugat a prioritása.

http://hetivalasz.hu/vilag/lengyel-es-szlovak-lap-magyarorszagrol-76347

Az egyházak állami finanszírozásának megszüntetéséről kezdeményeznének népszavazást Szlovákiában

http://www.hirado.hu/2014/05/06/az-egyhazak-allami-finanszirozasanak-megszunteteserol-kezdemenyeznenek-nepszavazast-szlovakiaban

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

2014. évi nemzetiségi támogatások

http://www.emet.gov.hu/hatter_1/nemzetisegi_tamogatasok/

Döntési listák:

http://www.emet.gov.hu/hirek/hirek164/

GYIK (gyakran ismételt kérdések):

http://www.emet.gov.hu/_userfiles/hirek/NEMZ/2013_10_28/gyik_nemzetisegi.pdf

Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája

A Charta alkalmazása Magyarországon

A Szakértői Bizottság jelentése - Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának ajánlása (2007-2010)

www.oslovma.hu/XXX/ChartaHu.pdf

„Újratárgyalnak” három békeszerződést a berlini magyar intézetben

Történelmi-politikai szerepjátékot szerveznek az első világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából.

http://www.bumm.sk/94860/ujratargyalnak-harom-bekeszerzodest-a-berlini-magyar-intezetben.html

Somoskőújfalu - Magyar orvos műtéte változtatta meg Trianont

http://mult-kor.hu/20140216_magyar_orvos_mutete_valtoztatta_meg_trianont

A tirpákok mentették meg Nyíregyházát az elnéptelenedéstől

Békéscsabáról, Szarvasról, Gyuláról, Mezőberényből, Orosházáról és Tótkomlósról 214 szlovák család költözött a nyírségi településre. Jött továbbá 117 család a történelmi Borsod, Gömör, Hont, Nógrád és Zólyom vármegyékből is…

http://mult-kor.hu/20130826_a_tirpakok_mentettek_meg_nyiregyhazat

Újratelepítését ünnepli Nyíregyháza

Koszorúzással és kulturális programmal emlékeznek a tirpákságra, a 261 éve betelepült szlovák ajkú lakosságra. Károlyi Ferenc 1753-ban költöztetett szlovák telepeseket a török idők után elnéptelenedett Nyíregyháza határában lévő földjeire Békés, Borsod, Nógrád, valamint Hont és Zólyom vármegyéből.

http://www.hirado.hu/2014/05/06/ujratelepiteset-unnepli-nyiregyhaza/

Níreďháza - Mesto za Tisou založili Slováci

Trpiaci Tirpáci - Tu sa najviac asimilovalo slovenské obyvateľstvo

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/historia/164-historia1/992-nirehaza-mesto-za-tisou-zaloili-slovaci

Új csillag a szlovák politikában?

Sieť (Háló) - Radoslav Procházka új tömörülése

http://nepszava.hu/cikk/1019397-uj-csillag-a-politikaban/

Szlovákia 2.0 - Egy film, két producer, tíz rendező

Szerethető, érdekes, tehetséges ország

http://www.vasarnapihirek.hu/izles/szeretheto_orszag

Szlovákia is kikerülhet a túlzottdeficit-eljárás alól

„Kitűnő bizonyítványt kaptunk Európától…”

http://figyelo.hu/cikkek/403250-szlovakia-is-kikerulhet-a-tulzottdeficit-eljaras-alol

Magyarország lesz a díszvendég a szlovák kortárs drámafesztiválon

http://szinhaz.hu/hatarontul/56292-magyarorszag-lesz-a-diszvendeg-a-szlovak-kortars-dramafesztivalon

Garajszki Margit: Bartók (mesekönyvrészlet)

Es war einmal… Nem, ez így nem lesz jó! Kde bolo, tam bolo… Ez sem az igazi! Once upon a day… Hát ez teljesen rossz! ˗ a fából faragott királyfi eldobta a ceruzát…

http://librarius.hu/2014/05/03/garajszki-margit-bartok-mesekonyvreszlet/

A selejtezőből indult szlovák Martin Kližan meglepetés-diadala Münchenben

http://www.ma.hu/sport/210981/Klizan_szetthatranybol_forditva_nyert_Munchenben

Andrej Kiska első útja Budapestre vezet

Az új szlovák köztársasági elnök beiktatása másnapján Budapestre utazik…

http://www.bumm.sk/94796/kiska-elso-utja-budapestre-vezet.html

A Szlovák Intézet 2014. májusi rendezvényei

http://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.pdf

A sajtószabadság világnapja

http://www.nyest.hu/hirek/a-sajtoszabadsag-vilagnapja-nyilatkozatok

Te is tehetsz érte!

http://www.emasa.hu/cikk.php?id=11543

„…ne feledkezzél el szegény magyarokról!”

A magyarul miséző papok és magyar nyelven oktató iskolák nyomába szegődött a Határtalanul magyar stábja Szlovákiában.

http://gondola.hu/cikkek/90894-__8222%3B__8230%3Bne_feledkezzel_el_szegeny_magyarokrol___8221%3B.html

Pozsonyban járt az Európa Tanács szakértői delegációja

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/05/02/a-kisebbsegekkel-targyalt-az-et-delegacioja

A szlovák érsek a szexről kérdezi papjait

http://vs.hu/szlovak-ersek-szexrol-kerdezi-papjait-0502

A szlovákok ránkvernek energiatakarékosságban is

http://www.greenfo.hu/hirek/2014/05/02/a-szlovakok-rankvernek-energiatakarekossagban-is

Pest megyei és szlovák rendőri vezetők tartottak egyeztetést az államhatár rendjéről

Határmegbízotti értekezlet Vácon

http://www.police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/hatarmegbizotti-ertekezlet-vacon

Öt külügyminiszter közös cikkel köszöntötte a tíz évvel ezelőtti bővítést

http://www.hirado.hu/2014/04/30/ot-kulugyminiszter-kozos-cikkel-koszontotte-a-tiz-evvel-ezelotti-bovitest

Tízéves a „nagy bővítés” - Szlovákia a király?

Az Európai Tanács elnöke szuperlatívuszokban beszélt északi szomszédunk teljesítményéről. „Szlovákia vezeti az utat” az új tagállamok között, mondta...

http://nepszava.hu/cikk/1018953-tizeves-a-nagy-bovites-szlovakia-a-kiraly/

Vegyes mérleg a Baltikumtól Máltáig

Az európai uniós csatlakozás egyik legnagyobb haszonélvezője Szlovákia volt. - Míg az átlagfizetés 2003-ban még mindössze 477 euró volt, tavaly elérte a 824 eurót.

http://nepszava.hu/cikk/1019004-vegyes-merleg-a-baltikumtol-maltaig/

Mosonmagyaróvár - Szlovák-magyar midterm konferencia

http://o2hir.hu/hirek/kozelet/24459

Felmérés: Nyerne a Smer, az MKP nem jutna be

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/04/29/felmeres-nyerne-a-smer-az-mkp-kiesne

Nyitrán Hlinka kap szobrot Štefánik helyett

http://www.bumm.sk/95048/nyitran-hlinka-kap-szobrot-stefanik-helyett.html

Pozsony nem engedte Ukrajna keresztjeinek felállítását

http://www.bumm.sk/95051/ukrajna-keresztjei-pozsonyban.html

Felújítás miatt lezárták a Nagyszelmenc-Kisszelmenc szlovák-ukrán határátkelőt

http://ujszo.com/online/regio/2014/04/28/felujitas-miatt-lezartak-a-nagyszelmenc-kisszelmenc-szlovak-ukran

Magyar, szlovák és osztrák bor lett idén a legjobb portugieser

http://bor.mandiner.hu/cikk/20140429_magyar_szlovak_es_osztrak_champion_dij_a_portugieser_du_monde_on

Csehország a IV. Budavári Sörfesztivál vendége

http://www.stop.hu/eletmod/meghivtak-csehorszagot-a-sorfesztivalra/1236391/

2014. május 3. - (mti)

A magyar sörgyárak és kisüzemi sörfőzdék nedűi mellett prágai hangulattal, Magyarországon elérhetetlen cseh sörökkel és extrém sörkülönlegességekkel várja vendégeit június 12. és 15. között a IV. Budavári Sörfesztivál, amelynek vendég országa idén Csehország. A négynapos rendezvényen a látogatók 200 féle sörrel, a hazai gyárak klasszikus ízeivel, a kézműves sörfőzdék egyedi ízesítésű nedűivel és a cseh mellett belga, angol, ír, német, szlovák és holland sörkülönlegességekkel találkozhatnak. A hagyományos nedűk mellett a birsalmás, a narancsos-korianderes, az erdei gyümölcsös, a banános, a szilvás és a müncheni recept alapján készült kótyagos sört is csapra verik a fesztiválon - tájékoztatták a szervezők az MTI-t. „Az elmúlt években Magyarország igazi sörnagyhatalommá, Budapest pedig szépen lassan a sörgasztronómia regionális központjává vált: sorra nyílnak a kézműves sörözők és egyre elterjedtebbek a sörvacsorák is. A Budavári Sörfesztivál már a kezdetektől fogva élharcosa volt ennek a folyamatnak” - fogalmazott Kurucz Dániel, a Budavári Sörfesztivál egyik főszervezője. A bátrabbak a Kapucinus legújabb, majdnem 50 százalékos sörpárlatát is kipróbálhatják, a lágyabb ízek kedvelői a Cider Ligetben, a cigányzenét kedvelők pedig a Balkán Kertben szórakozhatnak a nyári éjszakákon. A sör mellé zene is jár: koncertet ad Sheyla Bonnick, fellép Caramel, valamint Majka és Curtis. A pénteki napon We Love The 90's címmel retrobuli várja a táncolni vágyókat. A vendégek ismét 4 deciliteres betétdíjas üvegkorsókban fogyaszthatják a minőségi söröket, a kísérletező kedvűek pedig 2 deciliteres kóstoló adagokat is választhatnak, hogy még több fajta italt próbálhassanak ki. A napijegy ára változatlan, amely tavalyhoz hasonlóan tartalmazza az első korsó sör árát is. A fesztivál részletei megtalálhatóak a www.budavarisorfesztival.hu internetes oldalon.

Cseh milliárdosoké lehet a legnézettebb szlovák kereskedelmi tévé

http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=98486

Jobb minőséget kínál az új szlovák DIGI - magyaroknak is

http://www.hwsw.hu/hirek/52204/digi-nova-szlovakia-muholdas-teve.html

Csillagfalu - Nemzetiségi parasztházak

Lenne itt bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán lakóház, amelyekben tirpák, matyó, palóc, macedón, jász, székely, csángó, kun, rác, bosnyák, bunyevác, morva, sokác, dalmát motívumok, megmaradt tárgyi eszközök is helyet kapnának.

http://nol.hu/belfold/mi-lett-a-faluval-1458601

A 40 éves Rubik-kockát ünneplő kiállítás Amerikában

http://travelo.hu/tavol/2014/04/25/rubik_kiallitas/

Szentté nyilvánították a két néhai pápát

Ferenc pápa vasárnap Rómában szentté nyilvánította XXIII. János és II. János Pál pápát.

http://www.bumm.sk/94579/szentte-nyilvanitottak-a-ket-nehai-papat.html

Háborús bűntett miatt öt és fél évre ítélték a 92 éves Biszku Bélát

http://ujszo.com/online/kulfold/2014/05/13/haborus-buntett-miatt-ot-es-fel-evre-iteltek-biszku-belat

A gesztusok mellé párbeszédet is kértek a zsidók

A múlttal való szembenézés volt a fő témája az Élet menetének…

http://www.origo.hu/itthon/20140427-a-gesztusok-melle-parbeszedet-is-kertek-a-zsidok-riport-az-elet-meneterol.html

Ne féljünk a szlovák nyelvtől!

http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2014/04/26/ne-feljunk-szlovak-nyelvtol

Kozma Orsi a békéscsabai szlovák tájház kamaratermében szárnyalt

http://hir6.hu/cikk/96669/kozma_orsi_a_tajhazban_szarnyalt

Pozsonyban lesz a világ egyik legjelentősebb biztonsági konferenciája

http://www.bumm.sk/94593/pozsonyban-lesz-a-vilag-egyik-legjelentosebb-biztonsagi-konferenciaja.html

Pozsony gazdagabb, mint valaha

Az Európai Unió átlagához képest 186 százalékán áll - egész Európát tekintve az ötödik leggazdagabb régiónak számít…

http://www.bumm.sk/94588/pozsony-gazdagabb-mint-valaha.html

Salgótarján Kupa hegyikerékpáros verseny

A szlovák Michal Lami, a Jump Sport Klub Košice versenyzője, a felnőtt férfi kategória győztese a Salgótarján Kupa hegyikerékpáros versenyen 2014. április 27-én. - Fotó: Komka Péter (mti)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=576146729150974&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&theater

XXI. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál

a Millenárison - Fotó: Marjai János (mti)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=575710409194606&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf

Szent György-napi kihajtási ünnep a Hortobágyon

A néphagyomány az igazi tavasz kezdetét mindig Szent György napjától számította, így az állattenyésztéssel foglalkozók, az időjárástól és a legelők állapotától függően ez idő tájt hajtották ki a jószágokat a téli szálláshelyekről a nyári legelőterületekre. - Fotó: Czeglédi Zsolt (mti)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=575713272527653&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf

Parlamenti pöcegödörre lehet számítani

„…akik aktívan vagy passzívan közreműködtek abban, hogy a Magyar Országgyűlésben az oktatás és a kultúra ügye, tehát szimbolikusan a gyerekeink jövője és minden művészetek egy neonáci párt irányítása alá kerülhettek, nos, ezek a pártok és képviselők, együtt és külön­külön, menjenek a…”

http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny/2014/04/26/parlamenti-pocegodorre-lehet-szamitani

A német nemzetiségi lista második helyezettje lesz szószóló

A nemzetiségi szószólók április 30-án veszik át mandátumukat

2014. április 25. - (mti)

Lemondott még ki sem adott szószólói mandátumáról a német nemzetiségi lista vezetője, Heinek Ottó. A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) tudomásul vette a lemondást, egyúttal azt a kérést is, hogy a lista második helyezettje, Ritter Imre legyen a németek szószólója. Az április 6-ai országgyűlési választáson a nemzetiségek országos listát állíthattak, de a voksoláson egyik nemzetiség sem kapott annyi szavazatot, amely alapján jogosulttá vált volna szavazati joggal rendelkező képviselőt küldeni az Országgyűlésbe. A listaállítás jogán viszont valamennyi nemzetiség jogosult szószólót küldeni az Országgyűlésbe, a szószólók a lista első helyén szereplők.

Miroslav Lajčák: Még nem zárult le az uniós építkezés

http://www.bumm.sk/94608/lajcak-meg-nem-zarult-le-az-unios-epitkezes.html

Felzárkóztunk vagy lemaradtunk? címmel konferencia Budapesten

Martonyi János magyar és Miroslav Lajčák szlovák külügyminiszter a Magyarország EU-csatlakozásának 10. évfordulója alkalmából rendezett, Felzárkóztunk vagy lemaradtunk? című háromnapos konferencia első napján Budapesten a Magyarság Házában 2014. április 28-án. - Fotó: Illyés Tibor (mti)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=576484605783853&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1

Az észak-déli infrastruktúra kiépítése a V4 országokra vár

http://www.bumm.sk/95090/az-eszak-deli-infrastruktura-kiepitese-a-v4-orszagokra-var.html

Környezetvédelmi együttműködésről írtak alá közös nyilatkozatot a V4-ek Visegrádon

2014. május 8. - (mti)

Kétnapos tanácskozást követően környezetvédelmi együttműködésről írt alá közös nyilatkozatot Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország, valamint három délkelet-európai uniós tagország csütörtökön Visegrádon. A Visegrádi Csoport tagjai, valamint Bulgária, Horvátország és Románia környezetvédelmi miniszteri, illetve miniszterhelyettesei által jegyzett dokumentum egyebek mellett az Európai Unió levegőtisztaság-védelmi javaslatcsomagjával és a GMO-stratégiával foglalkozik. Az aláírást követő sajtótájékoztatón Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter kiemelte: hasznos és eredményes a V4 + 3 környezetvédelmi együttműködés, melyet folytatni kívánnak. „Az országok együtt alakították ki álláspontjaikat és együtt fognak fellépni” - tette hozzá. Az EU levegőtisztaság-védelmi csomagjával kapcsolatban azért is szükséges a körültekintés - hangsúlyozta a tárcavezető -, „mert nem lenne szerencsés, ha emiatt foglalkoztatási, termelési képességet veszítenénk, versenyképességi szempontból hátrányos helyzetbe kerülnénk”. Úgy fogalmazott: elképzelhető, hogy ha ezek a szabályok szigorodnak, más országokba települnének ipari, illetve mezőgazdasági kapacitások. A miniszter kitért arra is, hogy ha korlátozzák a metánkibocsátást, akkor a tervezettnél kevesebb állatot lehetne tartani, s az állattartás - különösen az újonnan csatlakozott országok esetében - hátrányos helyzetbe kerülhet. A GMO-val kapcsolatban a tanácskozók egyetértettek abban, hogy a tagállamok hatáskörében kell tartani a döntéseket - mondta Fazekas Sándor, „Magyarország számára pedig elsőrendű nemzeti érdek, hogy a GMO-mentességet megtartsa”.

V4-tábor: Kultúrák találkozása

A szlovák csapat rendkívül sokszínű műsorral lepte meg a közönséget, hiszen néptánc-előadásukat élő hegedűmuzsikával tették még különlegesebbé, mindemellett saját készítésű rajzokon és festményeken mutatták be országuk építészeti és természeti kincseit.

http://www.atv.hu/belfold/20140505-nagyszeruen-sikerult-a-v4-nemzetkozi-tabor

V4-es külügyérek érkeznek

A V4 és a keleti partnerség országainak külügyi vezetői Budapesten tanácskoznak hétfőtől.

http://magyarhirlap.hu/v4-es-kulugyerek-erkeznek

Ugyanabból a könyvből tanulhatnak a cseh és a szlovák diákok

http://www.bumm.sk/94531/ugyanabbol-a-konyvbol-tanulhatnak-a-cseh-es-a-szlovak-diakok.html

Ezért körözte le Szlovákia Magyarországot

Szlovákiában több mint 70 százalékkal emelkedtek a bérek az EU-csatlakozás óta.

http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/ezert_korozte_le_szlovakia_magyarorszagot.580518.html

Beelőztek a szlovák bérek

Csehországban 23 euróval kevesebb az átlagkereset, mint Szlovákiában, a magyarországi bérek is a szlovákiai alatt vannak, átlagosan 117 euróval.

http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/beeloztek_a_szlovak_berek.580915.html

A Fidesz engedélyével védheti a Jobbik a „hiteles magyarságot”

http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&;cid=173424

Orosz kém a Jobbik EP-képviselője?

http://index.hu/belfold/2014/05/15/orosz_kem_a_jobbik_ep-kepviseloje/

Határon túlról magyar listára

Négy határon túli magyart is európai parlamenti képviselőnek jelöl a Fidesz-KDNP, míg a Jobbik EP-listáján egy lengyel állampolgár is szerepel.

http://nol.hu/belfold/hataron-tuliak-a-partlistakon-1458419

Ján Slota is Brüsszelbe vágyik

http://nol.hu/kulfold/jan-slota-is-brusszelbe-vagyik-1458423

Rezsiharc - A magyar módszer tényleg páratlan

http://www.atv.hu/belfold/20140424-rezsiharc-a-magyar-modszer-tenyleg-paratlan

Óvatos csőtervek

A magyar-szlovák összekötő vezeték kapacitásaira már néhány éve is alig mutatkozott hazai igény. Mégis megépült a cső, állami beruházásban.

http://www.vg.hu/velemeny/jegyzet/ovatos-csotervek-426084

Szlovákia gyárthatja a következő Lamborghinit

http://www.vezess.hu/hirek/szlovakia-gyarthatja-kovetkezo-lamborghinit/51695/

A pozsonyi Öreg híd felét már szétszedték

http://ujszo.com/foto/2014/04/24/az-oreg-hid-felet-mar-szetszedtek

Kisebbségi jelentés - ismét ajánlások nélkül

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/04/24/kisebbsegi-jelentes-ismet-ajanlasok-nelkul

Kétnyelvű nyomtatványok Komáromban

http://www.bumm.sk/94534/ketnyelvu-nyomtatvanyok-komaromban.html

Petra Nagyová-Dzerengová - Bekopogó történetek

Szlovákia egyik legnépszerűbb írónője - Magyarul is olvasható - Először legyintettek rá, aztán lektűrszerzőnek nevezték, majd rájöttek, hogy nem bulvárstílusban ír.

http://nol.hu/kultura/bekopogo-tortenetek-1458165

Szlovákia borai

http://www.boraszportal.hu/poharral-a-kezben/20140424/szlovakia-borai-avagy-kalandozasok-a-felvideken-i

Archív képekkel a második világháborúról

http://www.beol.hu/bekes/kozelet/archiv-kepekkel-a-masodik-vilaghaborurol-551063

Igazságról és regényről Természetes fényben

http://www.barkaonline.hu/helyszini-tudositasok/4004-zavada-pal-csabai-estjerl

Párhuzamos történelmek

http://nol.hu/kultura/parhuzamos-tortenelmek-1458643

Könyvtrailer (video):

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&;v=ejla9WbHvEw

Részletek a regényből:

http://www.jelenkor.net/archivum/cikk/2812/termeszetes-feny

Természetes fény

A tótkomlósi születésű József Attila- és Kossuth-díjas Závada Pála a szülőföld, a gyökerek meghatározó szerepéről beszélt a békéscsabai Jókai szalonban. Egyik legfontosabb adatközlőjére, Lopusni Bandi bácsira is emlékezett, aki sajnos már nem lehet közöttünk.

http://csabaimerleg.hu/index.php?page=hir&;hir_id=7481

Újra Békés megyeiek Závada Pál regényében

Magyar magyarok, magyar szlovákok és magyar zsidók…

http://www.beol.hu/bekes/kultura/ujra-bekes-megyeiek-zavada-pal-regenyeben-549837

A Békéscsabai Jókai Színház és a Körös Irodalmi Társaság április 28-án, hétfőn este hat órakor a Jókai Szalonban mutatja be Závada Pál Természetes fény című új regényét.

Závada Pál: Meg kell őriznünk szavaink hitelét

Nemzeti emlékezetkiesés

A napokban megjelent új regénye, az 1937 és 1947 között játszódó Természetes fény archív fotográfiák „megszólaltatása”. A regény egyik szála a Békés megyei zsidóüldözés áldozatainak sorsát, a másik az ukrán fronton kegyetlenkedő magyar katonák történetét járja körül egyetlen kisközösség tagjainak történetében. A Kossuth-díjas író arról is beszél a 168 Órának: bízik abban, hogy nem lehet sokáig állami rangra emelni a történelmi hazudozást.

http://www.168ora.hu/arte/zavada-pal-termeszetes-feny-tortenelem-regeny-valosag-126012.html

A szlovák fiatalok is inkább elmennének

http://hvg.hu/vilag/20140423_A_szlovak_fiatalok_is_inkabb_elmennenek

Néhány magyar filmes azért ott lesz Cannes-ban

Gyárfás Eszter producer, a Viharsarok című meleg focis film készítője képviseli Cannes-ban Magyarországot. Szlovákiából is magyar résztvevő érkezik, Prikler Mátyás.

http://index.hu/kultur/cinematrix/2014/04/23/nehany_magyar_filmes_azert_ott_lesz_cannes-ban/

Átadták Szlovákia legmodernebb balneoterápiás központját

http://www.turizmusonline.hu/cikk/atadtak_szlovakia_legmodernebb_balneoterapias_kozpontjat

Biztos kézben a borászok tőkéi

Tokaji, szlovákok, pancsolt bor, átcímkézés, milliárdok, hungarikum, borkiválóságok, hegyközségek, politika, szakma, bormarketing, kézművesség, kilátások és jövő…

http://www.agrarhirek.hu/agrarpolitika/16114.html

Szlovák áfa-csökkentés a láthatáron?

http://www.vg.hu/gazdasag/adozas/szlovak-afa-csokkentes-a-lathataron-426036

Új szlovák légitársaság indulhat Quick Duck néven

http://www.airportal.hu/ap/viewtopic.php?f=87&;t=20017&start=0&st=0&sk=t&sd=a&sid=e9f3558bc534f35b25c2f4926253f556

„A milliomos is lehet beteg” - Nem áll bíróság elé Rezešová

http://nepszava.hu/cikk/1019322-a-milliomos-is-lehet-beteg---nem-all-birosag-ele-rezesova/

Dulakodott egy szlovák újságíró, kitiltották a Rezešová-perről

http://velvet.hu/blogok/gumicukor/2014/05/05/dulakodott_egy_szlovak_ujsagiro_kitiltottak_a_rezesova-ugyrol/

Másodfokon folytatódik a Rezešová-per

A Magyar Bírói Egyesület szerint Rogán Antal nyilatkozata alkalmas volt arra, hogy a folyamatban lévő eljárás befolyásolásának látszatát keltse.

http://vs.hu/masodfokon-folytatodik-rezesova-per-0504

Rezešovát kórházi vizsgálatra vitték

http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/rezesovat-korhazi-vizsgalatra-vittek-2249937

Koronatanú miatt bukhat a vád Rezešová ellen

http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/koronatanu-miatt-bukhat-a-vad-rezesova-ellen-2250399

Rezešová-ügy: Pácban a kassai milliomosnő, új eljárást akar az ügyészség

http://www.parameter.sk/rovat/kulfold/2014/04/22/rezesova-ugy-pacban-kassai-milliomosno-uj-eljarast-akar-az-ugyeszseg

Elmaradhat az egy egészségbiztosítós modell bevezetése Szlovákiában

http://www.elemzeskozpont.hu/uj-szo-elmaradhat-az-egy-egeszsegbiztositos-modell-bevezetese-szl

Nem politikai provokáció?

http://www.oslovma.hu/index.php/hu/aktuality/151-aktuality3-aktuality3/1165-pokodili-podstavec-busty-ondreja-l-achima

Megrongálták Áchim L. András szobrát Budapesten

Fuzik János szerint elképzelhető, hogy a bronzból készült szobrot az anyaga miatt akarták megszerezni - Rongálás miatt indult eljárás ismeretlen tettes ellen

2014. április 20. - (mti)

Megrongálták Áchim L. András egykori agrárszocialista politikus budapesti, a városligeti Vajdahunyadvárban található szobrát - közölte Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat (OSZÖ) elnöke 2014. április 20-án az MTI-vel. Csillag Melinda, az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálatának ügyeletese az MTI-nek elmondta: április 19-én kaptak bejelentést arról, hogy a szobor talapzatán a nevet áthúzták, összefirkálták. A zuglói rendőrkapitányság rongálás miatt indított eljárást ismeretlen tettes ellen. Fuzik János közlése szerint a Magyar Tudományos Akadémia, az OSZÖ és az Áchim L. András Emlékbizottság által közösen állíttatott szobrot néhány hete avatták fel a Magyar Mezőgazdasági Múzeum szoborsétányán. Az OSZÖ elnöke hozzátette: fontos volt számukra, hogy ebben a jelentős időszakban, amikor a nemzetiségek szószólót delegálhatnak a parlamentbe, a békéscsabai szlovák gazdálkodónak, a parasztpárt alapítójának, egykori országgyűlési képviselőnek szobrot állítsanak Budapesten. Fuzik Jánost a kollégái arról tájékoztatták, hogy a mellszobor talapzatára a „szégyen” szót írták, de az is látható volt, hogy az alkotást megpróbálták lefeszíteni a talapzatról. Az OSZÖ elnöke szerint elképzelhető, hogy a bronzból készült szobrot az anyaga miatt akarták megszerezni, így „csak” gazdasági bűncselekményről van szó. Áchim L. András (1871-1911) 1906-ban alapította meg a Magyarországi Független Szocialista Pártot, a későbbi Magyarországi Parasztpártot és hetilapját, a Paraszt Újságot. 1905-ben, majd 1910-ben képviselővé választották. Támogatta az általános, titkos választójogért vívott küzdelmet, és kiadta a Jogot és kenyeret a népnek jelszót.

Hrivnák Mihály: Áchim L. András és a szlovákok

„Tótba ojtott magyar ember” - Mennyiben volt szlovák és mennyiben volt magyar, mennyiben volt egyszerre ez is, meg az is? - Egyértelmű színvallását nemzetiségéről sokszor figyelmen kívül hagyják. - Nála „a magyar haza” fogalma nem csupán az államalkotó nemzetet jelenti. - Szlovák a szó hétköznapi értelmében.

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/171-magyarul2-magyarul2/1166-hrivnak-mihaly-achim-l-andras-es-a-szlovakok

„Alföldi származású paraszt, tót gazda vagyok“

A történelmi Magyarország jelentős agrárpolitikusa

Áchim L. András szlovákiai származású, Békés megyei szlovák családban született. Származása miatt későbbi politikai karrierje során több támadás is érte ellenfelei részéről. Édesapja középbirtokos gazda, a családnak 134 hold tanyaföldje volt a gerendási pusztán. Alapfokú tanulmányait Békéscsabán végezte, rövid szarvasi kitérő után a helybéli Rudolf Főgimnáziumban érettségizett. Tanulmányai befejeztével Áchim hazaköltözött volna, de édesapja, akivel rossz viszonyt ápolt, katonának küldte. A fiatal gazda két évet töltött katonaként Mezőhegyesen, utolsó katonaévét fegyelmezési problémák miatt büntetésből Szarajevóban kellett leszolgálnia. Az Alföldre hazatérvén megnősült, felesége (Rajtár Ilona) hozományaként 40 hold földdel és egy városi házzal gyarapodott, de Áchimot nem vonzotta a város, továbbra is a gerendási határban lévő tanyán lakott. 1904-ben lépett be a szegényparasztok és kisgazdák által alapított Népegyletbe, amelynek hamar vezető alakjává nőtte ki magát. A történelmi Magyarország az 1890-es években kibontakozott agrárszocialista mozgalmaknak új irányt igyekezett adni. Jómódú nagygazda létére felkarolta a nincstelen és szegény parasztság ügyét. Az 1905-ös választásokon a Mezőfi Vilmos által vezetett Magyarországi Újjászervezett Szociáldemokrata Párt programjával nagy fölénnyel képviselővé választották Békéscsabán. 1906. március 18-án megalakította a Magyarországi Független Szocialista Parasztpártot (röviden: Magyarországi Parasztpárt) és hetilapját, a Paraszt Újságot. Az 1906-os választásokon már ennek a programjával választották újból képviselővé, de mandátumát a Kúria megsemmisítette. Ugyanakkor lázítás és osztály elleni izgatás címen bűnvádi eljárást indítottak ellene, amely 1908-ban óriási sajtóérdeklődés mellett Nagyváradon felmentésével végződött. Létrehozta a Kisgazdák, Földmunkások és Kubikosok Szakegyletét, amelynek 1908. június 8-án Békéscsabán tartott kongresszusán megközelítőleg 400 szervezet képviseltette magát. Baráti kapcsolatba került Ady Endrével. Az 1910-es választásokon újból képviselő lett, mandátumát ezúttal nem támadták meg. Parlamenti beszédeiben és cikkeiben polgári demokratikus reformokat, földreformot követelt. 1911 májusában ellenfelei sajtóhadjáratot indítottak ellene a fővárosi Friss Újság című lapban. „A parasztkirály birodalmában” címen cikksorozatot közöltek, politikai ellenfelei, többek között dr. Zsilinszky Endre, aki zsarnokoskodással, ellenségeskedés szításával vádolta meg. Végül Áchim is felvette a kesztyűt és saját lapjában cikksorozatot indított „Békésmegyei fotográfiák” címmel. Zsilinszky két fia, a 26 éves ifj. (Bajcsy)-Zsilinszky Endre ügyvéd és a 24 éves Zsilinszky Gábor két nappal később behatoltak Áchim lakásába, s a parasztvezért két pisztolygolyóval megsebesítették. Áchim súlyos hasüregi sérüléseket szenvedett, a sebekbe másfél nap szenvedés után belehalt. Később a Zsilinszky testvéreket (önvédelem címén) az esküdtek felmentették a gyilkosság vádja alól. Családi sírboltja Békéscsabán, a Berényi úti temetőben található. (Wikipédia)

Felavatták a szlovák származású Áchim L. András emlékművét

2014. március 26. - (mzv.sk)

Az Országos Szlovák Önkormányzat, az MTA Agrártörténeti Bizottsága, az Áchim L. András Emlékbizottság és a Budapest XII. Kerületi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 26-án ünnepélyes keretek közt felavatta a jelentős agrárpolitikus, Áchim Liker András emlékművét, aki a 20. század elején megalakította a Magyarországi Parasztpártot, és Békéscsaba küldötteként tagja volt az Országgyűlés Képviselőtestületének. Áchim L. András bronz mellszobra, Mészáros Attila alkotása a Magyar Mezőgazdasági Múzeum szoborsétányán kapott helyet. A Budapesti Városligetben, a Vajdahunyadvár parkjában megtartott ünnepségen részt vett Jakab István, a Magyar Országgyűlés alelnöke, Rastislav Káčer, a Szlovák Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Štefan Daňo, a Szlovák Köztársaság békéscsabai főkonzulja, Igor Furdík, a Határon Túli Szlovákok Hivatalának elnöke és Zelenyánszki Péter, Békéscsaba Képviselőtestületének tagja. A Szlovák Köztársaság és Magyarország Himnuszának elhangzását követően felszólalt a Magyar Országgyűlés alelnöke, aki beszédében rámutatott arra, mily elkötelezetten karolta fel Áchim L. András a parasztság ügyét, igyekezett tenni az ország jövőjéért és vállalta szlovák önazonosságát. Ján Fuzik, az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke köszönetet mondott valamennyi jelenlévőnek, aki tevékenyen segítette az emlékmű létrejöttét és az ünnepség megszervezését. Felszólaltak a Budapest XII. kerületében működő szlovák nemzetiségi önkormányzat küldöttei, valamint az Áchim L. András Emlékbizottság képviselője is. A mellszobor felavatását, továbbá a békéscsabai Orgován Népdalkör és a szarvasi Cervinus Teátrum műsorát követően Rastislav Káčer nagykövet fejet hajtott a szlovák-magyar közös múlt kiemelkedő személyiségének új emlékműve előtt, amely a Határon Túli Szlovákok Hivatalának támogatásával valósult meg.

A Jobbik határon túli zakója

A Fidesz a határon túli magyar választók körében elért 95%-os sikere egyebek mellett arra is jó volt, hogy leromboljon egy mítoszt: a Jobbik „hatalmas” határon túli támogatottságának legendáját.

http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2014/04/20/a-jobbik-hataron-tuli-zakoja

Nyomoznak a kurucinfó után Kaliforniában

Tanúként idézte a kurucinfó domain-bejegyzőjét és szerverszolgáltatóját a San Francisco-i kerületi bíróság, miután az antiszemitizmus ellen fellépő Tett és Védelem Alapítvány az Egyesült Államokban is eljárást kezdeményezett.

http://atlatszo.blog.hu/2014/04/18/tanukent_idezte_a_kurucinfos_vargat_egy_kaliforniai_birosag

Nem épül meg két Ipoly-híd

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/04/19/nem-epul-meg-ket-ipoly-hid

Az éhezők segítését és békét sürgetett Ferenc pápa

http://ujszo.com/online/kulfold/2014/04/20/husvet-az-ehezok-segiteset-es-beket-surgetett-ferenc-papa-husveti

Sokszínű húsvét - így ünnepelnek Európában

Szlovákiában locsolkodás helyett megvesszőzik a lányokat, de jelentése ugyanaz, termékenység- és egészségvarázsló szokás. - Európa-szerte a tojás a legfontosabb szimbólum…

http://orientpress.hu/127192

Hogyan töltik a húsvéti ünnepeket a szlovákok?

Akár még sílécre is állhatnak azok, akik locsolkodás helyett inkább a kirándulni mennek.

http://inforadio.hu/hirek/tudositoink/hir-631016

Változatos nemzetiségi hagyományok a húsvét apropóján

A magyarok és a szlovákok egyaránt csak nagypénteken, de akkor szigorúan böjtöltek, ezen a napon nehéz munkát nem végeztek az első csillag feljöttéig.

http://www.beol.hu/bekes/kultura/valtozatos-nemzetisegi-hagyomanyok-a-husvet-apropojan-549226

Palóc Húsvét a Füleki Várban

http://www.hirado.hu/2014/04/17/paloc-husvet-a-fuleki-varban/

Locsolkodás Nyíregyházán

A Margaréta Tánccsoport tagjai locsolkodnak a jánkmajtisi ház udvarán a húsvéti népszokásokat felelevenítő bemutatón a nyíregyházi Sóstói Múzeumfaluban 2014. április 21-én. Fotó: Balázs Attila (mti)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=573203566111957&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1

Közadakozásból újítják fel a krasznahorkai vár kápolnáját

http://www.bumm.sk/94275/kozadakozasbol-ujitjak-fel-a-krasznahorkai-var-kapolnajat.html

Mi lett volna, ha be se lépünk az EU-ba?

http://nepszava.hu/cikk/1017704-mi-lett-volna-ha-be-se-lepunk-az-eu-ba/

Szlovákok építik az új dunaújvárosi kohót

http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/szlovakok_epitik_az_uj_dunaujvarosi_kohot.580218.html

25 éve történt

1989. május 15. - A szlovák kormány a csehszlovák szövetségi kormányhoz fordul amiért Magyarország a bős-nagymarosi építkezés leállítását fontolgatja. - Az Ellenzéki Kerekasztalhoz tartozó pártok és szervezetek a miniszterelnöknek írt levelükben helyeslik, hogy a kormány felfüggeszti a vízlépcső nagymarosi építkezéseit.

http://inforadio.hu/hirek/belfold/hir-634983

Képtelenek a magyarok utolérni a szlovákokat

Magához tért az európai újautó-piac. Magyarországon is az átlagnál nagyobb volt a növekedés, de ezzel sem kerültek a régió élére a magyar autósok.

http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/keptelenek_a_magyarok_utolerni_szlovakokat.580160.html

Egy film szerelemről, hazáról és helyes/helytelen döntésekről

http://www.televizio.sk/2013/10/felvidek-the-land-behind/

Vetítővászon lepedőből

A Felvidék - Horná zem Vladislava Plančíková vizsgafilmje, amelyen hat éven át dolgozott. A rendező dédszülei Tótkomlósról áttelepült szlovákok, akik életük végéig visszavágytak szülőfalujukba.

http://ujszo.com/online/kultura/2014/04/16/vetitovaszon-lepedobol-fb

Közös utakon - Meghívó a VI. Pilis-túrára

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/kultura/157-kultura3-kultura3/759-spolonmi-chodnikmi-vstup-na-vrchol-pilia

A somoskői és a salgói vár

Elöl a somoskői vár, mögötte a salgói vár a szlovákiai Sátorosbánya közelében lévő macskalyuki kőbánya felől fotózva 2014. április 15-én. - Fotó: Komka Péter (mti)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=570372569728390&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&theater

Szlovákia nem foglalkozna az állampolgársági törvénnyel

http://magyarhirlap.hu/szlovakia-nem-foglalkozna-az-allampolgarsagi-torvennyel

Nem megy a kétnyelvű tájékoztatás az önkormányzatoknak

A magyar nyelv lenyomja a szlovákot - Kevés a kétnyelvű emléktábla - Keveslik az államnyelvet a községi honlapokon…

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/04/15/keveslik-az-allamnyelvet-a-kozsegi-honlapokon

Csallóköztől Gömörig - népi kultúra a Mediawave-en

http://www.bumm.sk/94267/felvideki-nepi-kultura-a-mediawave-en.html

Nemzeti pornó DS-ben

Könnyfakasztó intellektuális felsőbbrendűségbe csomagolt nemzeti fullgagyi - pörög a Trianon-biznisz Dunaszerdahelyen is.

http://www.parameter.sk/blog/csehszlovak-kem/2014/04/17/nemzeti-porno-ds-ben

Betiltaná az ifi MKP-t az ifi SNS, Gubíkot Budapestre küldik

http://www.bumm.sk/94436/betiltana-az-ifi-mkp-t-az-ifi-sns-gubikot-budapestre-kuldik.html

Fidesz-Jobbik-MKP szpolupráca

Gubík és Popély semmit nem csinált az általuk nagy hangon vallott „ügyekben”, csak néhány merevedést könyvelhettek el egy nagymagyarország-térkép láttán.

http://www.parameter.sk/blog/csehszlovak-kem/2014/04/25/fidesz-jobbik-mkp-szpolupraca

Ki ez a Gubík? A Jobbik kiképezte, a Fidesz használja

Veszélyes nacionalista játék…

http://www.parameter.sk/blog/csehszlovak-kem/2014/04/15/ki-ez-gubik-jobbik-kikepezte-fidesz-hasznalja

Gubík Lászlót indítja a Fidesz

A Via Nova ICS elnöke indulni fog a májusi EP-választáson, ám nem Szlovákiában. A Fidesz listáján kapott helyet.

http://www.bumm.sk/94144/gubik-laszlot-inditja-a-fidesz.html

A lehetőségek listája

Bemutatta a határon túli magyar közösségekből érkező európai parlamenti képviselőjelöltjeit a Fidesz.

http://mno.hu/belfold/a-lehetosegek-listaja-a-fideszkdnp-e-1222136

Az utolsó mandátum

…az is kellett, hogy a határon túlról beérkező szavazatok elsöprő többsége a Fidesz táborát gazdagítsa…

http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny/2014/04/16/az-utolso-mandatum

Íme Brutal, a szlovák szupersportautó

http://hvg.hu/cegauto/20140514_Brutal_a_szlovak_szupersport_kocsi

Hegy(ek)en túli / Zahorán - A családnevek megfejtése nem könnyű

Ha valakinek azért van német neve, mert a szépapja német volt, attól még anyai vonalon lehet sokkal több szlovák vagy szerb őse.

http://www.nyest.hu/hirek/miert-nem-irunk-csaladnevekrol

Magántársaság járhat a leghosszabb szlovák vasútvonalon

RegioJet-vonatok a Pozsony-Kassa vonalon

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/04/14/regiojet-vonatok-a-pozsony-kassa-vonalon

Újraválasztották miniszterelnöknek Orbán Viktort

http://ujszo.com/online/kulfold/2014/05/10/ujravalasztottak-miniszterelnoknek-orban-viktort

Címlapfotó: Orbán naranccsal és jogarral

http://nepszava.hu/cikk/1017611-cimlapfoto-orban-naranccsal-es-jogarral/

Mi leszel, ha nagy leszel?

Orbán Viktor keménykezű apjáról, KISZ-es aktivitásáról, Simicskáról és a saját vágyairól…

http://jozanparaszt.info/cikkek/bulvarszivattyu/kiszivargott-videoval---orban-viktor-hihetetlenul-elvert-az-apam.html

Mosolydiplomácia orbáni módra

A problémás kérdéseket az alsóbb szintekre delegálták, a vegyes bizottságok várhatóan a következő két évben is csak kibeszélő fórumok maradnak.

http://nepszava.hu/cikk/1017184-mosolydiplomacia-orbani-modra/

Mi mennyi?

Elsöprő többségről majd akkor értekezzen bárki, amikor az összes szavazó 50 százaléka plusz egy szavazat lesz a tarsolyában.

http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2014/04/11/mi-mennyi

Bárányvakság

Nem tisztességes - A Fidesz a listás szavazatok 45 százalékával megszerezte a parlamenti mandátumok kétharmadát. Igaz, hogy a baloldal nagyon elvesztette a választást, de akkor is, ez a mandátumfölény igazságtalan, aránytalan, nem legitim.

http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny/2014/04/15/baranyvaksag-1

„Kevesebb, mint tisztességes”

A Freedom House a választásról - A kétharmados többséggel átvitt választási törvény tette lehetővé, hogy a régi-új kormánypárt még egyszer megszerezze a parlamenti mandátumok kétharmadát úgy, hogy közben voksoknak csak a 44 százaléka lett az övé.

http://nol.hu/kulfold/enyhen-szolva-hazugsagon-ertek-a-fideszt-1456185

Legitimációs gödör

Ez a választási rendszer ellentmond a józan észnek - sanda, trükkös, csalós, átverős…

http://nol.hu/velemeny/legitimacios-godor-1455967

Traian Basescu: Aki autonómiát akar Romániában, a román államba ütközik

http://www.bumm.sk/94115/basescu-aki-autonomiat-akar-romaniaban-a-roman-allamba-utkozik.html

A Jobbik kizárta az EU-ból Szlovákiát, Romániát, Horvátországot és Bulgáriát...?

http://index.hu/belfold/2014/04/11/bravuros_lett_a_jobbik_kampanyplakatja/

I. Róbert a szlovákiai romák új királya

http://www.bumm.sk/94073/megkoronaztak-i-robertet-a-szlovakiai-romak-uj-kiralyat.html

Horthy és a többiek

http://nepszava.hu/cikk/1017001-horthy-es-a-tobbiek

Sztehlo Gábor, a gyermekmentő

http://nepszava.hu/cikk/1016996-sztehlo-gabor-a-gyermekmento

Kordonbontás a német megszállási emlékmű helyén

http://vs.hu/kordonbontas-nemet-megszallasi-emlekmu-helyen-0408

Gálaműsorral köszöntik a 85 éves Kricskovics Antal koreográfust

1959-ben alapította a Fáklya Nemzetiségi Táncegyüttest, melynek azóta is művészeti vezetője.

http://www.hagyomanyokhaza.hu/oldal/11512/

Szlovákiai magyar könyvek a Néprajzi Múzeumban

http://nepszava.hu/cikk/1017004-a-szlovakiai-magyar-konyvek-a-neprajzi-muzeumban/

Halott szlovákokra akarták kicserélni a felvidéki magyarokat Benešék

Mi volt az egyezményben? - A magyar-szlovák exodus

http://mult-kor.hu/20140514_halott_szlovakokra_akartak_kicserelni_a_felvideki_magyarokat_beneek

Kitelepítettek emléknapja

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/04/12/a-felvidekrol-kitelepitett-magyarok-emleknapja

Könyvajánló - Kugler József: Lakosságcsere a Délkelet-Alföldön

 

http://www.mtaki.hu/docs/cd1/kugler/kugler.htm

2014. április 11. - (felvidek.ma)

Több mint fél évszázad telt el a magyar-csehszlovák lakosságcsere lebonyolítása óta. A kötet az 1946-os lakosságcsere-egyezmény végrehajtásának délkelet-alföldi történetét és népességföldrajzi vonatkozásait foglalja össze. Hazai történeti kutatásunk az elmúlt másfél-két évtizedben következetesen tárta fel azokat a külpolitikai összefüggéseket, amelyek a lakosságcsere-egyezmény megkötéséhez vezettek. További, bőséges forrásanyagra alapozott tanulmányok jelentek meg a magyarországi németek második világháború utáni kálváriájáról, illetve e két népességmozgás kölcsönhatásairól. Az említett forrásértékű alapmunkák részletesen érintették a két esemény (a lakosságcsere és német kitelepítés) belpolitikai mozgatórugóit, valamint az egyes politikai pártoknak, csoportoknak e kérdésben elfoglalt álláspontját is. A szlovákiai történészek jobbára csak az 1989/90. évi fordulat után vállalkozhattak arra, hogy reálisabb képet rajzoljanak a második világháborút követő évek csehszlovákiai kisebbségi politikájáról, jóllehet a beneši dekrétumok eltörölése, illetőleg hatálytalanítása mind ez ideig még várat magára. A kilencvenes évek elejétől a felvidéki magyar kutatók, helytörténészek is egymás után adták közre köteteiket, amelyek a kisebbségi magyarság 1945 utáni szenvedéseit részben levéltári adatok, részben pedig személyes visszaemlékezések alapján tárták a közvélemény és köztük az érintettek, illetve gyermekeik, unokáik elé. (Janics Kálmán könyvét az 1989/90. évi fordulatig mint közismert csak a nyugati emigráció vehette kezébe.) A lakosságcsere tényleges magyarországi lebonyolításáról, különösen pedig egy-egy magyarországi régióban történt változásokról viszonylag kevés elemzés látott még napvilágot. A trianoni országterületen elsősorban a Délkelet-Alföldön (Békés és az egykori Csanád megyében) történt meg a szó szoros értelmében vett lakosságcsere, ahol is az önkéntesen elköltöző szlovákok ingatlanjait a Felvidékről (Szlovákia területéről) kitelepített magyar családok kapták meg tulajdonul. Békés és Csanád megyén kívül legfeljebb néhány további településen (Nyíregyháza, Budapest, Oroszlány) „cserélődött ki” hasonló módon a lakosság. Az egykori felvidéki magyarok döntő többségét (mint közismert) a korábban németek lakta dunántúli és főváros környéki községekbe, városokba irányította a lakosságcserét koordináló Magyar Áttelepítési Kormánybiztosság, mivel az elköltöző szlovákok a délkelet-alföldi térségen (településen) kívül alig hagytak vissza telepítési célra alkalmas ingatlanokat. A lakosságcserének a hazai szlovákság lélekszámára, identitására gyakorolt hatása is alig ismert a közvélemény előtt. Többek között Békés és Csanád megye egykoron csaknem színszlovák települései (Pitvaros, Tótkomlós, Csanádalberti) váltak a csere eredményeként magyarrá, részben a felvidéki családok letelepítése, részben pedig a szlovák gyökerű őslakosság felgyorsuló asszimilációja eredményeként.

Kugler József: A csehszlovák-magyar lakosságcsere népességföldrajzi vonatkozásai a dél-alföldi régióban

http://www.prominoritate.hu/folyoiratok/1997/ProMino97-1-05-Kugler.pdf

Az EP kisebbségügyi munkacsoportja elfogadta a kisebbségi alapjogokat rögzítő Strasbourgi Manifesztumot

http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/375171_az_ep_kisebbsegugyi_munkacsoportja_elfogadta_a

Strasbourgi bíróság: Korlátozható a külföldön élő állampolgárok szavazati joga

http://webradio.hu/hirek/kulfold/strasbourgi_birosag_korlatozhato_a_kulfoldon_elo_allampolgarok_szavazati_joga

Orbánt megérteni nem kell félnetek

Az elegancia és az önvizsgálat hiánycikk most Budapesten.

http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2014/04/12/orbant-megerteni-nem-kell-felnetek

Megvan a Fidesznek a kétharmad

http://index.hu/belfold/2014/04/12/ma_eldol_lesz-e_ketharmada_a_fidesznek/

Semjén: Köszönet a külhoni magyarok szavazataiért

http://ujszo.com/online/kulfold/2014/04/12/magyorszagi-valasztasok-semjen-koszonet-a-kulhoni-magyarok-szavazataiert

Hiba van, próba nincs

A magyar kivételességtudat jegyében vezette a Fidesz az országot idáig. Talán jobb volna ellenzékben is leszokni az önelégült kivételességtudatról, hogy ne kerüljünk végleg kivételes pácba.

http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny/2014/04/11/hiba-van-proba-nincs

Apolitikai divatok

Veres István: Úgy tűnik, Magyarországot is eléri a nem pártstruktúrákra épülő ellenzéki politizálás divatja. - Ez lenne a rendszerváltozás utáni magyar politika egyik legmerészebb projektje: parlamenten kívül felépíteni egy meghatározó, kormányképes erőt.

http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2014/04/11/apolitikai-divatok

Elbukott a magyar pálinkaforradalom

http://www.napi.hu/ado/elbukott_a_magyar_palinkaforradalom_itt_a_dontes.579797.html

Leginkább a szlovákokat, legkevésbé a romákat kedvelik a csehek

http://www.hirek.sk/kulfold/20140410095557/Leginkabb-a-szlovakokat-legkevesbe-a-romakat-kedvelik-a-csehek.html

Nemzetiségi színházak - A mi ügyünk

Szükség van egy helyre, ahol a nemzetiségi színházak megfelelő módon tudják értékeiket bemutatni…

http://mno.hu/grund/nemzetisegi-szinhazak-a-mi-ugyunk-1220734

Alkotmánybíróság: A közpénzből fenntartott lapokkal szemben elvárható a kiegyensúlyozott tájékoztatás

Az esélyegyenlőség elvének érvényesülése és a véleménynyilvánítás szabadsága - „A közhatalmi szerv által fenntartott, közpénzből működtetett sajtótermékek” kiadása nem más, mint a közhatalom gyakorlása…

http://hvg.hu/itthon/20140410_Alkotmanybirosag_zuglo_helyi_lapok

Az anyanyelvi iskola előny, de csak ha városi

Hátrányos lehet, ha a diákok nem anyanyelvükön tanulnak, és további hátrány, ha valamely kis létszámú település iskoláját látogatják.

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/04/10/az-anyanyelvi-iskola-elony-de-csak-ha-varosi

Magyar, román, horvát és szlovák kisebbségiek az Európai Parlamentben - a Vajdaságból

Maguk mutatták be a szerbiai autonóm tartományban működő nemzeti tanácsok rendszerének működését.

http://www.ma.hu/kulfold/208352/Magyar_roman_horvat_es_szlovak_kisebbsegiek_az_Europai_Parlamentben__a_Vajdasagbol?place=srss

A szomszédunkkal szóba áll a Fehér Ház

Joe Biden amerikai alelnök telefonon az ukrajnai válságról, valamint a kétoldalú kapcsolatokat érintő és regionális ügyekről tárgyalt Robert Fico szlovák miniszterelnökkel.

http://www.stop.hu/kulfold/a-szomszedunkkal-szoba-all-a-feher-haz/1230712/

Aláírták a szlovák-ukrán gázszállításról szóló megállapodást

http://www.bumm.sk/94623/alairtak-a-szlovak-ukran-gazszallitasrol-szolo-megallapodast.html

A KDH megegyezett a Smerrel

Visszautasíthatatlan ajánlat - Rendkívüli ülést tartott a legnépszerűbb szlovák ellenzéki párt, a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) Országos Tanácsa.

http://www.bumm.sk/94080/visszautasithatatlan-volt-a-smer-ajanlata.html

Félidőben - Fico új célokat keres

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/04/12/fico-felidoben-uj-celokat-keres-a-kormanyfo

M. Kotleba a megyei lapban népszerűsíti pártját és eszméit

http://www.bumm.sk/93948/kotleba-propaganda-a-megyei-lapban-nepszerusiti-partjat-es-eszmeit.html

Megnyílt a pozsonyi autószalon

Genfi újdonságok is láthatók a Duna partján

http://vilagszam.hu/cikkek/megnyilt-a-pozsonyi-autoszalon-genfi-ujdonsagok-is-lathatok-a-duna-partjan.html/7354/

Gazdasági programot tervez Világi Oszkár a Csallóköznek

http://www.bumm.sk/93936/gazdasagi-programot-tervez-vilagi-oszkar-a-csallokoznek.html

Áttörés az Európa Tanács kisebbségekről szóló jelentése

http://www.magyarhirlap.hu/attores-az-europa-tanacs-kisebbsegekrol-szolo-jelentese

Magyarország üdvözli az Európa Tanács határozott kiállását az európai nemzeti kisebbségek jogai mellett

http://www.kormany.hu/hu/hirek/magyarorszag-udvozli-az-europa-tanacs-hatarozott-kiallasat-az-europai-nemzeti-kisebbsegek-jogai-mellett

Az Európa Tanács elfogadta a kisebbségekről szóló magyar jelentést

http://www.bumm.sk/93951/az-europa-tanacs-elfogadta-a-kisebbsegekrol-szolo-magyar-jelentest.html

Az ombudsman és helyettese a nemzetiségi oktatás új szabályozását is kifogásolja

2014. április 8. - (mti)

A nemzetiségi középiskolai nevelés-oktatás számos problémával küzd. A legsúlyosabb gondokat a roma nemzetiségi oktatás és az egyenlő bánásmódhoz való jog viszonya idézi elő - állapította meg közös jelentésében az alapvető jogok biztosa és a nemzetiségek jogvédelmével megbízott helyettese. Az MTI-hez kedden - a nemzetközi romanapon - eljuttatott közlemény szerint Székely László ombudsman és Szalayné Sándor Erzsébet arra a megállapításra jutott, hogy a nemzetiségi oktatás új szabályozása sem hézag-, illetve ellentmondásmentes. A nemzetiségi középiskolai nevelés-oktatás problémái közé sorolták, hogy annak nincs biztos tanulói és tanári utánpótlási bázisa, de tárgyi feltételei is hiányosak. Mint kifejtették, a személyi és tárgyi feltételekben a roma nemzetiségi oktatásban jelentkeznek a legnagyobb problémák, miközben a roma nemzetiségi oktatás közvetett kapcsolatban áll az esélyegyenlőség, illetve az egyenlő bánásmód érvényesülésével is. A szakirodalom becslései szerint ugyanis a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nagyjából fele roma, és a roma tanulók majdnem kétharmada halmozottan hátrányos helyzetű, s ez „még a legfelkészültebb tanárokat is nyomasztóan nagy feladat elé állítja” - írták. „Mivel a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók nagy aránya egyfajta tanári kontraszelekciót is elindít, a roma nemzetiségi oktatást folytató intézményeknek kifejezetten és következetesen rosszak az eredményességi mutatóik” - olvasható a jelentésben. Mindezek miatt alapos okkal vethető fel a kérdés, hogy „a roma nemzetiségi oktatás mai állapota általában véve nem sérti-e a tanulók tanuláshoz fűződő, illetve az egyenlő bánásmódhoz való alapvető jogát” - jegyezték meg. A biztos és helyettese álláspontja szerint átfogó, országos hatósági és hozzá kapcsolódóan független oktatásszociológiai vizsgálattal kellene feltárni a roma nemzetiségi oktatás tényleges helyzetét, a nemzetiségi oktatás igénylésének formai és tartalmi jogszerűségét, a személyi és tárgyi feltételek törvényességét, a működés pedagógiai-tartalmi színvonalát. E vizsgálat alkalmas lenne egy országos szegregációs térkép megrajzolására is - tették hozzá. A jelentésben hangsúlyozták: „az államnak elsőrendű kötelezettsége az alapvető jogok tiszteletben tartása és védelme, ezért az állam szervei a jogellenesen megszervezett oktatási elkülönítés rendszerszintű és konkrét esetei kapcsán csak rendkívül alaposan elemzett és kivételesen súlyos okok alapján érvelhetnek az integráció érdekében szükséges intézkedések megtételének lehetetlenségével”. Az ombudsmani hivatal 2010 óta öt átfogó nemzetiségi oktatási vizsgálatot folytatott le. Az óvodától a felsőoktatásig megrajzolt helyzetkép utolsó eleme a középiskolai vizsgálat volt. A vizsgálatsort lezáró jelentésben Székely László és Szalayné Sándor Erzsébet 26 ajánlást, közöttük hét jogalkotási javaslatot fogalmazott meg - olvasható az alapvető jogok biztosa hivatalának közleményében.

Az európai szocialisták kisebbségügyi EU-biztost akarnak

2014. április 8. - (mti)

Kisebbségügyi EU-biztosi funkció létrehozását tartják szükségesnek az európai szocialisták - derült ki Hannes Swobodának, az Európai Parlament (EP) szocialista frakcióvezetőjének a nemzetközi romanap alkalmából kedden Brüsszelben kiadott nyilatkozatából. Az osztrák szociáldemokrata politikus felhívta a figyelmet arra, hogy mintegy 60 millió európai polgár tartozik valamilyen etnikai, kulturális vagy vallási kisebbséghez. Köztük mintegy 10 millióan vannak a romák. Az EP szocialista frakciója úgy véli, hogy a kisebbségek befogadását, illetve a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépést célzó, hatékony cselekvés érdekében külön kisebbségügyi EU-biztosi portfóliót kellene teremteni. Az Európai Bizottságba minden tagállam - számuk jelenleg 28 - egy-egy tagot jelöl. Ezek egyike lesz a testület elnöke, és az elnöknek döntő szava van abban, hogy milyen felelősségi területet kapnak az egyes biztosok. A legfontosabb területeknek mindig van felelőse a biztosok között, de egyéb témák - például szociálpolitika, fogyasztóvédelem, ifjúságpolitika, többnyelvűség - időnként eltérő portfólió-csoportosításban, önállóan vagy más tárgykörökkel összevonva tartoznak valamelyik biztoshoz. A kisebbségügyet mindeddig nem nevesítették egyetlen biztos tevékenységi területeként sem. Swoboda közölte: levelet írt Martin Schulznak és Jean-Claude Junckernek, a május 22-25-én tartandó EP-választások szocialista, illetve néppárti csúcsjelöltjének. Ők a legesélyesebbek arra, hogy egyiküket az Európai Bizottság elnökévé válasszák. Swoboda azt kérte tőlük, hogy elnökké választásuk esetén gondoskodjanak a kisebbségügyi EU-biztosi tisztség létrehozásáról.

Telegraph: A szlovák-magyar határ olyan, mint a Krím

Magyarország már nem egy teljesen jól működő demokrácia, az Európai Unió mégsem tesz semmit.

http://index.hu/kulfold/ep/2014/04/08/telegraph_a_szlovak-magyar_hatar_olyan_mint_a_krim/

SNS: A magyar kormány lopja a szlovák polgárokat

A Szlovák Nemzeti Párt (SNS) a Jobbik miatt dühös a Fideszre, de a bankok és monopóliumok elleni harc tetszik...

http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2014/04/08/az-sns-szerint-magyar-kormany-lopja-szlovak-polgarokat

Csányi a leggazdagabb magyar, a cseh-szlovák toptízbe épp beférne

http://www.bumm.sk/94930/csanyi-a-leggazdagabb-magyar-a-cseh-szlovak-toptizbe-epp-beferne.html

Strasbourgi bíróság: A magyar egyházjogi törvény sérti a kisegyházak jogait

http://ujszo.com/online/kulfold/2014/04/08/strasbourgi-birosag-a-magyar-egyhazjogi-torveny-serti-a-kisegyhazak-jogait

Bezár a Samsung SDI Magyarország

http://ujszo.com/online/gazdasag/2014/04/08/hvghu-bezar-a-samsung-sdi-magyarorszag

Lucia Žitňanská csatlakozott a Hídhoz

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/04/08/zitnanska-csatlakozott-a-hidhoz

„Orbán gazdaságpolitikája sikeres volt”

http://mno.hu/hatarontul/orban-gazdasagpolitikaja-sikeres-volt-1220511

Vladorbán

Magyarországnak túl kell esnie saját mečiarizmusán, azaz az orbánizmuson. - Vladimír Mečiart és Orbán Viktort legálisan, három alkalommal, nagy tömegek választották újra…

http://www.parameter.sk/blog/csehszlovak-kem/2014/04/08/bemutatjuk-az-uj-kelet-europai-szornyet-vladorban

„Szinte csak Orbánon múlik, mi fog történni Magyarországon”

http://hvg.hu/vilag/20140408_Szinte_csak_Orbanon_mulik_mi_fog_tortenni

Utálni Orbán Viktort

Újabb négy nehéz esztendő következik - A magyar választó kevésbé gondolja a Fideszről, mint az ellenzékéről, hogy morálisan nulla.

http://ujszo.com/online/velemeny-es-hatter/2014/04/09/utalni-orban-viktort%20-fb

Szlovák politológus a magyar választásról

Orbán a propaganda mestere

2014. április 7. - (mti)

Az ellenzék gyengeségének, a választási kampánynak és az ország gazdasági eredményeinek köszönhető a Fidesz-KDNP győzelme a parlamenti választásokon - mondta a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség által hétfőn megszólított szlovák politológus, Juraj Marušiak, aki Orbán Viktort a propaganda mesterének nevezte. Juraj Marušiak a választásokról azt mondta: annak eredményét több tényező befolyásolta. A politológus ezek sorában egyebek mellett a választási kampányt, a választásokat szabályozó törvényt, néhány kormányintézkedés hatását, valamint azt említette, hogy Magyarország makrogazdasági szempontból stabilizálódott. A politológus szerint a választások eredményét néhány konkrét kormányintézkedés következménye is befolyásolta. „Ezek közé tartozott a munkanélküliség enyhe csökkenése is, amely a közfoglalkoztatás növelésének volt a következménye. A foglalkoztatottság nem nőtt, de a munkanélküliség csökkent” - mondta a szlovák hírügynökségnek Marušiak, aki a rezsicsökkentést is a befolyásoló tényezők közé sorolta. Orbán Viktort a propaganda mesterének tartja a szlovák politológus, aki szerint a kampányban „Orbán mindenütt jelen volt”, az óriásplakátokon és a médiában is, amelynek nagy részét - Marušiak állítása szerint - „a kormánypárt tartja ellenőrzése alatt vagy az államapparátuson vagy közeli vállalkozókon keresztül.” Elmondta: a kampány során a magyar kormányfő a „külső és belső ellenséggel” szemben is mozgósította választóit, és az egyik ilyen - hacsak szimbolikus, szónoki megközelítésben is - az Európai Unió volt. Rámutatott: bár a magyar politika az EU intézményrendszerén belül alapjaiban nem különbözik a szlováktól, a Budapesten használt hangnem ettől merőben eltérő volt, unióellenesnek és euroszkeptikusnak tűnt. Marušiak szerint a már említettek mellett a választások eredményében fontos szerepet játszott az ellenzék „viszonylagos gyengesége” valamint „teljes demoralizáltsága.” Korábbi nyolcéves kormányzása mind a mai napig kihat az ellenzékre, amely nem tudott egyenesbe kerülni saját korrumpáltságának következményeivel és azzal sem, hogy nem volt képes meggyőző vezetőket és programot találni - mondta a szlovák politológus.

Szlovák elemző: Az Orbán-kormány legjobb lépése az eladósodás megállítása

http://www.vg.hu/kozelet/politika/szlovak-elemzo-az-orban-kormany-legjobb-lepese-az-eladosodas-megallitasa-425159

Szlovákiai magyarok: Gratulációk és kételyek

http://nol.hu/kulfold/szlovakiai-magyarok-gratulaciok-es-ketelyek-1455159

Csúfosan leszerepelt a Jobbik a határon túliak között

A Jobbik így a határon túli szavazatok 2,34 százalékát szerezte meg. - Egyedüli magyarországi pártként folytatott aktív kampányt az ország határain túl.

http://www.bumm.sk/93897/csufosan-leszerepelt-a-jobbik-a-hataron-tuliak-kozott.html

Megint most mutasd meg Fidesz!

A parlamenti kétharmad a magyarok negyedének köszönhető…

http://www.parameter.sk/rovat/paravelemeny/2014/04/07/megint-most-mutasd-meg-fidesz

Választás: Itt van a román és a szlovák sajtó véleménye

Pravda: Orbán Viktor 1989 óta borostás lázítóból és fékezhetetlen liberálisból keresztény irányzatú populista konzervatívvá vált…

http://www.vg.hu/kozelet/kozeleti-hirek/valasztas-itt-van-a-roman-es-a-szlovak-sajto-velemenye-425124

„Orbán Viktor belépett a történelembe” - külföldi lapok a választásról

http://hvg.hu/itthon/20140407_kulfoldi_lapok_valasztas

Választás 2014

http://ujszo.com/online/kulfold/2014/04/06/magyarorszag-valaszt

http://www.bumm.sk/93864/magyarorszag-valaszt.html

http://nol.hu/valasztas2014

http://www.nepszava.hu/valasztas/

http://hvg.hu/cimke/v%C3%A1laszt%C3%A1s%202014

http://index.hu/24ora/?tol=1999-01-01&;ig=2014-04-06&cimke=v%C3%A1laszt%C3%A1s2014

http://444.hu/tag/valasztas-2014/#-637

http://valasztas2014.hir24.hu/

http://mandiner.hu/tag/valasztas_2014/

http://vs.hu/valasztas-2014-terkep

http://www.napi.hu/melleklet/valasztas_2014.html

http://www.origo.hu/valasztas2014/index.html

http://www.stop.hu/belfold/valasztas-2014

Magyar országgyűlési választás

Somogyi Tibor (Új Szó) képriportja

http://ujszo.com/foto/2014/04/06/magyar-orszaggyulesi-valasztas-somogyi-tibor-kepriportja

1998 óta nem szavaztak ilyen kevesen a Fideszre

A Fidesz kevesebb szavazattal szerezhet ismét kétharmadot, mint amennyivel 2002-ben és 2006-ban is kikapott.

http://index.hu/belfold/valasztas/2014/04/07/1998_ota_nem_szavaztak_ilyen_kevesen_a_fideszre/

Öt körzet fenyegeti a Fidesz kétharmadát

http://www.origo.hu/valasztas2014/20140407-miskolcban-dolhet-el-a-ketharmad.html

Elérkezett a választás napja

http://index.hu/belfold/2014/02/24/valasztas14/

Ilyennek látszik kívülről a magyar választás

„Üdvözöljük a választási Orbánisztánban” - Orbán, az új típusú populista - Kevesen gondolják, hogy a választás igazságos lenne - Szabadsággyilkos kormányzati áramlat - Negatív fejlemény lesz a Fidesz-győzelem

http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/orban_az_uj_tipusu_populista_ilyennek_latszik_kivulrol_a_magyar_valasztas.579543.html

Külföldi sajtó Magyarországról

http://profitline.hu/hircentrum/hir/309216/Kulfoldi-sajto-Magyarorszagrol

A baloldali ellenzék kifogásolja az ATV megbüntetését

http://ujszo.com/online/kulfold/2014/04/05/a-magyar-baloldali-ellenzek-kifogasolja-az-atv-megbunteteset

Lehet meglepetés vasárnap este

A kormányváltásra nincs sok esély, de hajszálon függ a kétharmad…

http://magyarinfo.blog.hu/2014/04/03/lehet_meglepetes_vasarnap_este

Válaszlevelek Viktornak: Így voksolnak a határon túliak

Négyből egy máris érvénytelen

http://hvg.hu/itthon/20140403_Valaszlevelek_Viktornak_igy_voksolnak_a_h

„Nagyon-nagyon sokan meg fognak lepődni”

http://hvg.hu/itthon/20140403_Nagyonnagyon_sokan_meg_fognak_lepodni_Sz

„Látjuk, amit látunk” - az EBESZ-misszió vezetője a magyar választásokról

http://hvg.hu/itthon/20140404_EBESZ_valasztasok_megfigyeles

A kampány dübörög, a választási honlap akadozik

http://www.origo.hu/valasztas2014/percrolpercre/20140404-kampanyhajra-percrol-percre-aprilis-4-en.html

Minden, amit a választásról tudni akar

http://nol.hu/belfold/valasztas-2014-1452943

Külföldön már nevetnek a magyar közmédia propagandáján

http://nol.hu/kulfold/kulfoldon-mar-nevetnek-a-magyar-kozmedia-propagandajan-1454167

Mire jó az újabb kétharmad?

http://nol.hu/belfold/van-akit-vedeni-kell-1454335

Tarolt az esélytelen - Nocsak, van, amikor a közvélemény-kutatók is meglepődnek?

A vereség egyik okaként a negatív kampányt emlegetik az elemzők.

http://www.szabadfold.hu/aktualis/tarolt_az_eselytelen_-_nocsak_van_amikor_a_kozvelemenykutatok_is_meglepodnek

Bugár és Berényi a sárdobálásról és kijózanodásról

http://www.bumm.sk/93830/bugar-es-berenyi-a-sardobalasrol-es-kijozanodasrol.html

Berényi: Egyre kevesebb lehetőséghez jutnak a kisebbségek

http://www.hirado.hu/2014/05/13/berenyi-egyre-kevesebb-lehetoseghez-jutnak-a-kisebbsegek

Petőcz Kálmán: Malina Hedvig ne legyen politikai kampány tárgya!

http://www.bumm.sk/94914/malina-hedvig-ne-legyen-politikai-kampany-targya.html

Malina Hedvig-tüntetés Pozsonyban

http://www.parameter.sk/rovat/belfold/2014/04/30/malina-hedvig-tuntetes

Ma Hedvig, holnap te?

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/04/30/ma-hedvig-holnap-te-tuntetes-pozsonyban

Malina Hedvig-ügy: Fény és árnyék

http://nol.hu/velemeny/feny-es-arnyek-1459115

Hedvig-tüntetés: Szlovák résztvevő kerestetik

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/04/23/hedvig-tuntetes-szlovak-resztvevo-kerestetik

Lajčák: Szánalmas a dátumválasztás a tüntetésre

http://www.bumm.sk/94457/lajcak-szanalmas-a-datumvalasztas-a-tuntetesre.html

Ötezer oldalas a Hedvig-akta, május végén lehet a tárgyalás

http://www.bumm.sk/94443/otezer-oldalas-a-hedvig-akta-majus-vegen-lehet-a-targyalas.html

Tüntetést szervez Zsák Malina Hedvig mellett a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala

http://www.vajma.info/cikk/karpat/10024/Tuntetest-szervez-Zsak-Malina-Hedvig-mellett-a-Szlovakiai-Magyarok-Kerekasztala.html

Külügyminisztérium: Megdöbbentő a Zsák Malina Hedvig elleni vádemelés

http://mandiner.hu/cikk/20140409_kulugy_magyarorszag_megvedi_malina_hedviget

Németh Zsolt: Fényéveket léptünk előre a magyar-szlovák viszonyban

Az államtitkár hangsúlyozta: a magyarok rokon népként tekintenek a szlovákokra, mélységesen tisztelik őket. „Közös a múltunk, és közösnek kell lennie a jövőnek is…” - tette hozzá.

http://inforadio.hu/hirek/belfold/hir-629688

Hamis tanúzásért vádat emeltek Malina Hedvig ellen

http://www.bumm.sk/93808/megtortent-vadat-emeltek-malina-hedvig-ellen.html

Reakciók: Sokk, csalódás, megdöbbenés

http://www.bumm.sk/93815/reakciok-a-hedvig-elleni-vademelesre.html

Kronológia: A Malina Hedvig-ügy

http://ujszo.com/online/kozelet/2014/04/04/a-malina-hedvig-ugy-kronologia

Kegyelmet adna Malina Hedvignek az új szlovák elnök

http://nepszava.hu/cikk/1016448-kegyelmet-adna-malina-hedvignek-az-uj-szlovak-elnok/

Tavaly az autóipar adta a szlovák export közel ötödét

http://www.logisztikama.hu/2014/04/tavaly-az-autoipar-adta-a-szlovak-export-kozel-otodet/

Így büntetik a szlovákok az uzsorát

http://orientpress.hu/126729

Sokkolta nézőit a szlovák közszolgálati csatorna

5 órán át báránykákat számoltak, a jobb alvás kedvéért.

http://www.infopapa.hu/hir_olvas/permalink:sokkolta-nezoit-a-szlovak-kozszolgalati-csatorna-2014-04-05-114324

Egy bolgár vallomásai - Új könyve jelenik meg Doncsev Tosónak

A Kisebbségi Kerekasztal és a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnökeként is tevékenykedett.

http://hir.ma/kult/egy-bolgar-vallomasai-uj-konyve-jelenik-meg-doncsev-tosonak/217498

EBESZ-megfigyelők: A kisebbségek nagyrészt láthatatlanok maradtak a választási eljárás során

Valódi választási lehetőség volt, de előnyt élvezett a kormánypárt - Jenny Hilton, az EBESZ Parlamenti Közgyűlés küldöttségének elnöke megállapította, hogy a választás nyugodt és pozitív légkörben zajlott le, azonban úgy értékelte, hogy a kisebbségek - köztük a nagyszámú roma kisebbség - nagyrészt láthatatlanok maradtak a választási eljárás során. A pozitív diszkrimináción alapuló szabályozások lehetővé tették számukra, hogy egy külön választási eljárás keretében regisztráljanak, ugyanakkor nyilvánosan kellett nyilvántartásba vetetniük magukat - idézte fel. Mivel pedig a nemzetiségi listás szavazólapok csak egy választási lehetőséget tartalmaztak, ez leszűkítette a nemzetiségi listás szavazók választási lehetőségeit és a választások titkosságának elve is sérült - mondta. Összegezve úgy vélekedett, hogy a pozitív diszkriminációs intézkedések nem növelték sem a kisebbségek láthatóságát a választásokon, sem a részvételt. (mti)

http://www.parameter.sk/rovat/kulfold/2014/04/07/orszaggyulesi-valasztas-2014-ebesz-megfigyelok-valodi-valasztasi-lehetoseg

Nem lesznek kisebbségi képviselők a magyar parlamentben

2014. április 4. - (tasr - Új Szó)

Nagy változást nem remélhetnek a magyarországi kisebbségek a hétvégi parlamenti választástól. Nemrég ugyanis kiderült, hogy a 13 magyarországi nemzetiség közül, amelyik listát állított, egyik sem lesz képes saját, szavazati joggal is rendelkező képviselőt juttatni az Országgyűlésbe. A becslések szerint legalább 20-25 ezer szavazat kell ahhoz, hogy egy nemzetiségi listáról legalább az első helyezettből képviselő legyen. Ennyien viszont egyik nemzetiség esetében sem regisztráltak (még a 600 ezres cigányság köréből is csak alig 16 ezren). A szavazási regisztrációs statisztikákból ráadásul kiderül, hogy azok közül is sokan visszavonták regisztrációjukat, akik korábban nemzetiségi listákra regisztráltak. Az új magyar választási rendszer szerint ugyanis, aki nemzetiségi listára szeretne szavazni, az már pártlistára nem szavazhat, csak egyéni pártjelöltre. Az országos politikára tehát az ilyen választó nem lehet akkora hatással, mint azok, akik pártlistára és egyéni jelöltre is leadhatják voksukat. Valószínűleg ezzel magyarázható, hogy az utóbbi hetekben többen meggondolták magukat, és inkább visszavonták nemzetiségi listás regisztrációjukat. A valasztas.hu hivatalos választási weboldal szerint tegnap 14 271 volt azoknak a száma, akik a roma nemzetiségi listára regisztráltak, 15 209-en a németre, 1623-an a horvátra és 1317-en a szlovákra. Március 25-én viszont még ezen nemzetiségek esetében több regisztrált választót jegyeztek: 19 857 romát, 15 389 németet, 1630 horvátot és 1319 szlovákot. A magyarországi nemzetiségeket az Országgyűlésben az úgynevezett nemzetiségi szószólók képviselik majd. Az ilyen szószóló megválasztásához egyetlen nemzetiségi voks is elegendő. A szószóló viszont nem rendelkezik szavazati joggal a plénumban, csupán az Országgyűlés nemzetiségi bizottságában, amelynek automatikusan tagjává válik. A helyzet miatt tiltakoztak például a magyarországi szlovákok képviselői. A kisebbségek parlamenti képviseletének biztosítása nem történhet úgy, hogy közben megkurtítják a kisebbségi választók általános választójogát, figyelmeztet Imrich Fuhl, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnöke. „Ez nem tiszta játszma. Papíron mindent megkaphatunk, de gyakorlatban semmit” - mondta a Pravdának. Sérelmezi azt is, hogy a választók a nemzetiségi lista névsorát nem befolyásolhatják (nem karikázhatnak), így az kerül szószólóként az Országgyűlésbe, aki a lista első helyén szerepel. A szlovákok esetében ez vélhetően Ján Fuzik lesz, aki jelenleg az Országos Szlovák Önkormányzatot vezeti. Ő szintén hibásnak tartja az új rendszert, de azt is hangsúlyozza, hogy a szószóló segíthet előmozdítani ügyüket. Fő feladata szerinte a jelenlegi rendszer átdolgozása kell, hogy legyen „Ha egyetlen nemzetiség sem képes képviselőt választani, akkor hibás a rendszer” - érvel Fuzik. 15 éve ugyanis hasonló szószólót kínáltak nekik, de akkor elutasították, ami talán hiba volt, ezért szerinte most a nemzetiségeknek el kell fogadniuk a rendszer kínálta lehetőséget.

Választás 2014 - A roma önkormányzat nem nyújtotta be az adatmegsemmisítési jegyzőkönyvet

http://www.galamuscsoport.hu/tartalom/cikk/375008_valasztas_2014_a_roma_onkormanyzat_nem_nyujtotta

Mit tanulhatunk a környező országok online médiájától?

Csehország, Románia és Szlovákia online médiapiaci trendjei

http://www.emasa.hu/cikk.php?id=11480

Eljött a Windows XP ítéletnapja

A Microsoft nem foglalkozik többé a rendszerrel…

http://www.bumm.sk/93921/eljott-a-windows-xp-iteletnapja.html

Fantasztikus földrajz és képzelt közösségek

www.oslovma.hu/XXX/PensiveP.pdf

Költészet Napi Vásár a Városháza téren

http://conference.kultunio.hu/v4-cultural-market.html

A V4 - Közép-Európa Örökségi konferencia kísérőrendezvénye - Budapest, 2014. április 10-13.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=566966156735698&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1&ref=nf

Angyalföldi József Attila Művelődési Központ - A hazai szlovák irodalom bemutatása

 

 

A magyarországi szlovák próza kontúrjai - kétnyelvű könyvbemutató

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár és az Országos Szlovák Önkormányzat Kutatóintézete tisztelettel meghívja Önt Maruzsné Sebó Katalin: A magyarországi szlovák próza kontúrjai - Alföldi szlovák tradíció a kortárs magyarországi szlovák szépprózában című könyvének kétnyelvű bemutatójára. - A könyvet bemutatja: Gyivicsán Anna - Felkért hozzászóló: Dagmar Mária Anoca - Moderátor: Kovács Anna - A bemutató helye: Országos Idegennyelvű Könyvtár, Budapest, V., Molnár utca 11.

https://www.facebook.com/events/1392422804311583/

Bevezető gondolatok

Új aspektusok és összefüggések felismerése - „Szlovák alföldiség” - Az alföldi szlovák hagyományokhoz való viszony és az írói stratégia

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/magyarul/170-magyarul1-magyarul1/1145-a-magyarorszagi-szlovak-proza-konturjai

Együtt jobb megismerni nemzetiségeink irodalmát

www.oslovma.hu/XXX/NemzAnto.rtf

Együtt jobb

Konferencia és az Együtt jobb Nemzetiségi szépirodalmak Magyarországon című, képzőművészeti alkotásokkal gazdagított antológia díszbemutatója: 2014. április 25. 10.00-12.30 - Országos Idegennyelvű Könyvtár (1056 Budapest, Molnár utca 11.)

Konferencia és kötet a nemzeti és etnikai kisebbségek irodalmáról

2014. április 23. - (mti)

Antológia jelent meg a tizenhárom magyarországi nemzeti és etnikai kisebbség irodalmából, az Együtt jobb! című kötetet a hozzá kapcsolódó konferencia keretében mutatják be pénteken Budapesten, az Országos Idegennyelvű Könyvtárban. Az Együtt jobb! című antológia a tizenhárom nemzeti és etnikai kisebbség szépirodalmának első, ugyan rövid, mégis összegzésre törekvő válogatása - mondta el Sutarski Konrád, a Lengyel Kulturális Intézet igazgatója, a konferencia főszervezője és az antológia szerkesztője az MTI-nek. Kiemelte: az etnokulturális kötet Magyarország szellemi kincseinek egy eddig alig ismert gyűjteményét mutatja be. A nemzetiségi irodalmak mindegyike önállóan szerepel a kötetben, de mégis együttes, kölcsönös párbeszédben állnak. Hozzátette, hogy ez az első lehetőség a többségi magyar nemzet irodalmával való összehasonlításra. Sutarski Konrád arról is beszámolt, hogy a nemzetiségi irodalmak válogatását kiegészítették egy kis - inkább csak jelzésnek tekinthető - összeállítással, amely a tizenhárom nemzetiség képzőművészeti tárából szemezget. „Az antológia e részével - szerény terjedelme ellenére - azt kívánjuk érzékeltetni, hogy a gazdag irodalmi alkotó tevékenység mellett a képzőművészetek terén is érdekes és eredeti alkotói jelenségek léteznek” - tette hozzá. A konferencia és az antológia előzményei a Kráter Könyvkiadóhoz köthetők. A Kráter Műhely Egyesület által alapított PoLíSz kulturális folyóirat 2011-ben indította el az Együtt jobb! című rovatot, amelyet a kisebbségi irodalomnak szentelt, támogatva a magyarországi nemzetiségek kulturális önazonosságának a megőrzését, a kettős kötődés megerősítését - mondta el Strak Gergely, a Kráter Könyvkiadó műszaki vezetője. A rovat feladatának tekintette a tizenhárom magyarországi nemzetiség és kisebbség irodalmában rejlő értékek egymás utáni bemutatását, összegző betekintést adva ezek történetébe és jelenlegi helyzetébe. A sorozat másfél évvel később ért véget. A csaknem 350 oldalas antológia a PoLíSz hasábjain megjelent írások közül válogat. A konferencia - amelynek fővédnöke Latorcai Csaba, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára - az antológia köré épül és két részből áll. Az első részben a nemzetiségi irodalmak hasznosságáról beszél a helyettes államtitkár és Sutarski Konrád mellett Papp Anna Mária könyvtáros, Lukáts János író és Benedek Kata művészettörténész. A konferencia második részében a nemzetiségi irodalmak jelenéről és távlatairól lesz szó, előadást tart Dávid Csaba örmény nemzetiségű író, Rostás-Farkas György József Attila-díjas cigány nemzetiségű író és Lásztity Péró szerb nemzetiségű író, a Szerb Intézet igazgatója.

Széllel szemben nem lehet… Vagy mégis?

A magyarországi szlovák irodalom, mint csoda - Messze túlmutattunk a kirakat-politikás majom-parádén, a túlpúderozott, minden-nagyon-jó - minden-nagyon-szép nemzetiség-képen.

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory/482-a-magyarorszagi-szlovak-irodalom-mint-csoda

Találkozások-2

Fiatal szlovák, cseh, lengyel és magyar ötvösök találkozója, kiállítása és prezentációja a MOME Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel együttműködésben. - Helyszín: Eventuell Galéria, Budapest Nyáry Pál u.7. - Időpont: 2014. május 13-17.

 

Magyar-Szlovák Nyugdíjtanácsadó Nap

http://adozona.hu/tb_jarulekok_nyugdij/Nyugdijtanacsado_nap_42WFBX.aspx#rss

Banská Štiavnica / Selmecbánya

http://sk.fotoalbum.eu/fuhl/a655615/slideshow

Ami látszik és amit láttatnak

http://bacsmegye.hu/kozosseg/hirek/selmecbanya---ami-latszik-es-amit-lattatnak.html

Meghívó

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=568380003260980&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&theater

Kertben (Záhrada) - Martin Sulík filmje

Színes szlovák filmszatíra, 100 perc, 1995

https://www.youtube.com/watch?v=YsCnZmrcHgk

RETRO SOCIALIZMUS

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.568326666599647.1073741891.147596498672668&;type=3

ETNONET archívum 2000-2004

http://nemzetisegek.hu/etnonet/

Matej Šipický: Szubjektív kép a magyarországi szlovák kisebbség helyzetéről

http://nemzetisegek.hu/etnonet/archiv/forum/sipicki.htm

Helena Čarejšová Hrabovská (1930-1998) festményei

http://nemzetisegek.hu/etnonet/archiv/slovak/szlovkep.htm

A vihar miatt kilépett medréből a Balaton

A balatonfenyvesi szabadstrand parti sétánya, ahol az erős északi szél miatt kiöntött a Balaton vize 2014. május 14-én. Több Balaton-parti településen már elrendelték a védekezést a tó magas vízállása és az egyre erősödő széllökések miatt a parthoz közeli épületek megóvása érdekében. Fotó: Varga György (mti)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=584161355016178&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&theater

Zivatar Debrecenben

Borsószem nagyságú jégdarabok egy zivatar után Debrecenben 2014. május 12-én. - Fotó: Czeglédi Zsolt (mti)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=583010525131261&;set=a.165789530186698.33779.147596498672668&type=1&relevant_count=1

Tetszik - oslovma.hu - facebook.com/oslovma