pia09242021

Posledná aktualizáciapia, 24 sep 2021 8am

A Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásai

vegybizhMagyar-szlovák történettudományi szakmai folyóiratA kisebbségi nyelvhasználatot szabályozó hatályos törvények végrehajtása- szakmai, módszertani és pénzügyi feltételek biztosításaNemzetiségi köznevelésért felelős szakemberekA vallási szertartások anyanyelvű gyakorlásának támogatása

Magyar Közlöny 2013. évi 142. szám
www.oslovma.hu/XXX/VegyBizH.rtf

A Kormány 1596/2013. (VIII. 29.) Korm. határozata
a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság XI. ülésén elfogadott és fenntartott ajánlások jóváhagyásáról

A Kormány

1. jóváhagyólag tudomásul veszi a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság 2012. november 7-én, Budapesten megtartott XI. ülésén kidolgozott és elfogadott, az 1. mellékletben közzétett ajánlásokat, valamint a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság 2011. február 2-án tartott, előző ülésén elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott kölcsönös tájékoztatást követően fenntartott, a 2. mellékletben közzétett ajánlásokat,

2. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét mint a nemzetpolitikáért felelős minisztert, hogy a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság ajánlásainak tudomásulvételéről értesítse az érintett feleket,

Felelős: miniszterelnök általános helyettese

Határidő: a határozat közzétételét követő 15 nap

3. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, hogy az 1. mellékletben közzétett ajánlások végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg az alábbiak szerint:

a) az ajánlások a) pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. december 31.

b) az ajánlások b) pontja tekintetében:
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

c) az ajánlások c) pontja tekintetében:
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

d) az ajánlások d) pontja tekintetében:
Felelős: közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

e) az ajánlások e) pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. szeptember 15.

f ) az ajánlások f) pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. december 31.

g) az ajánlások g) pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. december 31.

4. felhívja a feladat- és hatáskörrel rendelkező minisztereket, hogy a 2. mellékletben közzétett ajánlások végrehajtásának lehetőségét vizsgálják meg az alábbiak szerint:

a) az ajánlások a) pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

b) az ajánlások b) pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

c) az ajánlások c) pontja tekintetében:
Felelős: belügyminiszter
emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2013. december 31.

d) az ajánlások d) pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

e) az ajánlások e) pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

f ) az ajánlások f) pontja tekintetében:
Felelős: nemzetpolitikáért felelős miniszter
emberi erőforrások minisztere
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő: folyamatos

g) az ajánlások g) pontja tekintetében:
Felelős: honvédelmi miniszter
Határidő: folyamatos

h) az ajánlások h) pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
belügyminiszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos

i) az ajánlások i) pontja tekintetében:
Felelős: nemzetpolitikáért felelős miniszter
emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. november 30.

j) az ajánlások j) pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

k) az ajánlások k) pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. október 1.

l) az ajánlások l) pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. december 31., illetve folyamatos

m) az ajánlások m) pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

n) az ajánlások n) pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. szeptember 1.

o) az ajánlások o) pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. december 31.

p) az ajánlások p) pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. október 1.

q) az ajánlások q) pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: folyamatos

r) az ajánlások r) pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. december 31.

s) az ajánlások s) pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
nemzetpolitikáért felelős miniszter
Határidő: 2013. december 31.

t) az ajánlások t) pontja tekintetében:
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2013. december 31.

5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1596/2013. (VIII. 29.) Korm. határozathoz

A Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság 2012. november 7-én, Budapesten tartott XI. ülésén a következő ajánlásokat fogalmazta meg a két ország kormányai számára:

a) A Felek támogatják egy magyar-szlovák történettudományi szakmai folyóirat alapítását és kiadását.

b) A Felek biztosítják a kisebbségi nyelvhasználatot szabályozó hatályos törvények végrehajtását és elhárítják a törvények gyakorlati alkalmazása előtt álló akadályokat.

c) A Felek vizsgálják meg, hogy a hivatali érintkezésben milyen többletköltségekkel jár a kisebbségi nyelvhasználat, különösen a helyi önkormányzatok számára, és keresik ezek forrását költségvetésükben.

d) A Felek biztosítsák a szükséges szakmai, módszertani és pénzügyi feltételeket a kisebbségi nyelvek hivatali használatára, valamint a szükséges szakterminológia kialakítására.

e) Tekintettel a magyar köznevelési rendszer működtetésének és fenntartásának alapvető reformjára, a Magyar Fél biztosítsa, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központban és hálózatában nemzetiségi köznevelésért felelős szakembert is alkalmazzanak.

f ) A Magyar Fél tegyen lépéseket a felsőoktatási felvételi rendszer ún. kis szakokat, köztük a szlovák szakot is hátrányosan érintő gyakorlatának megszüntetésére.

g) A Magyar Fél biztosítson anyagi forrást az Országos Szlovák Önkormányzat intézménye, a Szlovák Közművelődési Központ részére ahhoz, hogy regionális központjai területén országszerte hatékonyan támogathassa a vallási szertartások szlovák anyanyelvű gyakorlásának rendszeres lehetőségét.

2. melléklet az 1596/2013. (VIII. 29.) Korm. határozathoz

A Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság az előző ülésén elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról folytatott kölcsönös tájékoztatást követően a következő ajánlások fenntartásában állapodott meg:

a) A Felek fontosnak tartják, hogy továbbra is folytatódjon a magyarországi szlovák és a szlovákiai magyar regionális, kulturális központok hálózata kiépítése és működésük pénzügyi támogatása.

b) A Felek közös erőfeszítéssel segítsék elő a Magyarországon élő szlovák, illetve a Szlovák Köztársaságban élő magyar nemzeti kisebbség vallási szertartásainak anyanyelvű gyakorlását, beleértve a lelkészek képzését és felkészítését is.

c) A Felek támogatják a borsi Zeleméri-Rákóczi várkastély közös hasznosítása érdekében az épületegyüttes helyreállításának folytatását, és segítik a munkálatok finanszírozásához szükséges támogatási lehetőségek keresését, illetve az Európai Uniós források elérhetővé tételét a határon átnyúló programok keretében.

d) A Felek a békéscsabai Szlovák Kultúra Háza bővítésére vonatkozó tervvel összefüggésben vizsgálják meg a finanszírozási lehetőségeket, különös tekintettel az Európai Uniós forrásokra.

e) A Felek továbbra is szorgalmazni fogják a könyvtári állomány fejlesztését Magyarországon szlovák nyelvű könyvállománnyal, a Szlovák Köztársaságban pedig magyar nyelvű könyvállománnyal. A Felek megvizsgálják azon könyvtárak támogatásának lehetőségét, amelyek könyvtári információs szolgáltatásokat nyújtanak a magyar nemzetiségű szlovák és a szlovák nemzetiségű magyar állampolgárok részére.

f ) A Felek továbbra is támogatják a magyarországi szlovák és a szlovákiai magyar kisebbség nyelvi és kulturális identitása fejlődésének biztosításáért tevékenykedő civil szervezetek tevékenységét.

g) A Vegyes Bizottság támogatja a hadisírok gondozásáról szóló, előkészítés alatt álló magyar-szlovák megállapodás megkötését.

h) A Felek a Magyarország-Szlovákia Európai Területi Együttműködés következő, 2014-2020 időszakában támogatják a kulturális turizmus fejlődését, az épített örökségre épülő fejlesztéseket, valamint közös kulturális rendezvények megvalósítását, külön figyelmet fordítva a magyarországi és szlovákiai Madách- és Mikszáth-emlékhelyekre. Emellett a Felek együttesen vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy támogassák egy Madách kiállítás létrehozását Alsósztregován.

i) A Felek lépéseket tesznek egy szlovákiai magyar művelődési intézet létrehozására, amelyet a két ország közösen tart fönn. Javasolják, hogy épüljön rá a kialakítandó intézet a Csemadok Művelődési Intézetének (Dunaszerdahely) infrastruktúrájára.

j) A Felek (A szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló, Párizsban, 2003. október 17-én elfogadott UNESCO Egyezmény részes államaként) javasolják a Kulturális, Média és Sajtó Bizottságnak, hogy szorgalmazza a két ország szóban forgó egyezmény végrehajtásáért felelős állami szervei közötti együttműködést, különös tekintettel a Magyarország területén fellelhető szlovák és a Szlovákia területén fellelhető magyar szellemi kulturális örökség felkutatására és megőrzésére.

k) A Magyar Fél továbbra is biztosítja a pénzügyi és szakmai feltételeket Magyarországon a szlovák óvodák, iskolák, kollégiumok megőrzése, valamint hatékonyabb működése érdekében, kiemelten az alacsony tanulólétszámú kisiskolákra. Arra törekszik, hogy az állami támogatás mértéke lehetőleg ne csökkenjen.

l) A Magyar Fél törekszik arra, hogy a békéscsabai szlovák iskolakomplexum felújítása 2013-2014-ben befejeződjék, valamint gondoskodik a tótkomlósi, a lucfalvai és a sátoraljaújhelyi iskolák felújításához szükséges feltételek megteremtéséről és ezek pénzügyi fedezetéről.

m) A Magyar Fél a Fővárosi Szlovák Önkormányzat javaslata alapján vizsgálja meg megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének lehetőségét egy megfelelő budapesti épületben létrehozandó kisebbségi kulturális központ kialakításának érdekében.

n) A Magyar Fél biztosítja a szlovák nyelven való oktatás, valamint a szlovák nyelvoktatás tartalmi kereteinek kibővítését és javítását beleértve az általános műveltségi tantárgyakat is.

o) A Magyar Fél az MTVA-nál (Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap) szorgalmazza a szlovák nyelvű nemzetiségi adás kedvezőbb időpontban történő sugárzását és ismétlését a magyar közszolgálati televízióban, valamint a szlovák nyelvű nemzetiségi műsorok készítéséhez és sugárzásához szükséges feltételek megteremtését a magyar közszolgálati rádióban, beleértve a két szerkesztőségben dolgozó munkatársak jelenlegi létszámának megtartását.

p) A Magyar Fél a költségvetési törvényben meghatározott eszközeivel a továbbiakban is biztosítja az Országos Szlovák Önkormányzat fenntartásába átvett közoktatási intézmények (Békéscsaba, Sátoraljaújhely, Szarvas, esetleg további intézmények) működési költségeit. A Vegyes Bizottság felhívja az érintett magyar szervek figyelmét, hogy a szabályozás kialakítása során legyenek figyelemmel a felsorolt intézmények finanszírozásának igényeire.

q) A Magyar Fél ismételten felkéri a Magyarországi Szlovákok Kutatóintézetét, hogy mérje fel a magyarországi szlovákság felújításra, restaurálásra szoruló kulturális és történelmi emlékhelyeit, építészeti emlékeit és múzeumi gyűjteményeit. A felmérés költségeit a Magyar Fél biztosítja.

r) A Magyar Fél megvizsgálja az Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményekkel való társulás lehetőségét további szlovák nyelvet oktató kis létszámú iskolák számára is, oly módon, hogy az oktatásért felelős miniszterrel kötött közoktatási megállapodás jogi és anyagi támogatási feltételrendszere ezekre a társulásokra is kiterjedhessen.

s) A Magyar Fél pénzügyi támogatást biztosít a Ľudové noviny internetes változata (www.luno.hu) számára.

t) A Magyar Fél megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy az Országos Szlovák Önkormányzat helyi beiskolázású, nemzetiségi oktatási intézménynek is átvehesse a fenntartói jogát a szakminiszterrel kötendő megállapodás alapján.

(Magyar Közlöny 2013. évi 142. szám)