sob07242021

Posledná aktualizáciapia, 09 júl 2021 10am

Najlepší žiaci z Níže strávili týždeň na Slovensku

nizaskp1Školy v prírode sa mohli zúčastniť žiaci, ktorí v minulom školskom roku prispeli k šíreniu dobrého mena školy a obce.„Našim prvoradým cieľom bolo opakovanie, precvičovanie a rozvíjanie slovnej zásoby, získavať, resp. prehlbovať si vedomosti o slovenských reáliách a v neposlednom rade o folklóre....“

Slovenská samospráva v Níži (Nézsa) usporiadala s podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí týždňovú školu v prírode na Slovensku. Účastníci boli z radov najlepších žiakov Základnej školy Kálmána Mikszátha v Níži. Celkom 20 vyhovelo prísnym požiadavkám. Školy v prírode sa mohli zúčastniť žiaci, ktorí v minulom školskom roku prispeli k šíreniu dobrého mena školy a obce, či už na súťažiach alebo na iných spoločenských podujatiach, ďalej museli mať výborné výsledky zo slovenčiny.

nizaskp2„Našim prvoradým cieľom bolo opakovanie, precvičovanie a rozvíjanie slovnej zásoby, získavať, resp. prehlbovať si vedomosti o slovenských reáliách a v neposlednom rade o folklóre. Prínosom bolo spoznanie a používanie každodenných fráz, rozvíjanie základnej lexiky v oblasti zemepisu, dejepisu a ľudovej kultúry. Je na nezaplatenie, že žiak musí celý deň v autentickom prostredí používať slovenský jazyk,“ povedala nám organizátorka školy v prírode a predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Zuzana Kučerová.

Napriek celodenným zamestnaniam, v ktorých nechýbali ani šport a spoločenské hry, či rôzne ručné zamestnania, Zuzana Kučerová pripravila pre žiakov aj vynikajúce výlety. nizaskp3Okrem prehliadky župného mesta Banská Bystrica a okresného mesta Brezno účastníci školy v prírode navštívili lesnícky skanzen vo Vydrove, kam ich dopravila Čiernohronská železnička. Ďalej z Chopku sa mohli pokochať v prekrásnom výhľade na okolie a navštíviť Lanový park Tarzánia v Táloch. Novohradské deti navštívili aj Ľupčiansky hrad a prežili pekné chvíle na kúpalisku v Podbrezovej.

Aj napriek premenlivému počasiu sa organizátorom podarilo uskutočniť jedinečnú a osožnú školu v prírode na Slovensku, v ktorej prevládala dobrá, priam rodinná atmosféra. Účastníci aj sprevádzajúci učitelia sa domov vrátili plní krásnych zážitkov.                                 (ať-ák)

nizaskp4