uto07142020

Posledná aktualizáciauto, 07 júl 2020 12am

Opustil nás Ladislav Vagaday (1945-2013)

vagadaylVo veku 68 rokov nás opustil herec, recitátor, folklorista, organizátor a bývalý predseda Divadelného súboru Jána Chalupku mesta Brezno Ladislav Vagaday. V jeho osobe stratili aj Slováci v Maďarsku významnú osobnosť v materskej krajine, ktorá neúnavne pracovala aj za kultúrne pozdvihnutie našich krajanov.

Jeho zásluhou sa stal Divadelný súbor Jána Chalupku známym aj v Slovákmi obývaných lokalitách Maďarska. Tento súbor priniesol slovenské slovo na naše javiská o. i. v Slovenskom Komlóši, Sarvaši, Békešskej Čabe a Budapešti. Ladislav Vagaday, laureát Ceny Jozefa Kronera, až do svojej smrti plodne spolupracoval s našim slovenským divadlom Vertigo. Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutočnila 22. augusta v Brezne. Česť jeho pamiatke!

Ladislav Vagaday mal mimoriadne vrelý vzťah k Slovákom na Dolnej zemi

Ladislav Vagaday v roku 1967 začal pracovať v Brezne ako metodik ľudovej umeleckej tvorivosti v ZK ROH Mostáreň Brezno. Neskôr pôsobil v Dome kultúry, kde prešiel všetkými riadiacimi funkciami až do roku 1993, keď bol Dom kultúry zrušený. Od začiatku sa venoval organizačnej činnosti súborov ZUČ, ale hlavne vo FS MOSTÁR (35 rokov) a v Divadelnom súbore Jána Chalupku. Pod jeho vedením oba súbory dosiahli množstvo významných úspechov a ocenení na domácich i zahraničných pódiách, medzinárodných folklórnych a divadelných festivaloch v celej Európe i na ďalších kontinentoch. Počas svojej profesionálnej činnosti zastával dôležité posty v oblasti kultúry ako člen poradných zborov pri Ministerstve kultúry SR, Národnom osvetovom centre, Zväze divadelných ochotníkov na Slovensku, Folklórnej únii na Slovensku, krajských a okresných kultúrnych ustanovizniach. Zo širokých kultúrnych aktivít mu bolo najviac blízke ochotnícke divadlo, ktorému sa venoval od detských čias (Banská Štiavnica - prof. Vašáry). Svoj talent rozvíjal v divadelných súboroch Hviezdoslav a Tvodio v Spišskej Novej Vsi, ale naplno až v Brezne pod vedením vynikajúcich profesionálnych umelcov - Petra Scherhaufera, Jozefa Cillera, Romana Poláka, Matúša Oľhu, Jána Sládečka, Ľuboslava Majeru a ďalších, ktorí formovali jeho vzťah k divadlu a ku kultúre vôbec. Dostal mnoho zaujímavých hereckých príležitostí v inscenáciách: L. Pirandello: Rajský život a hlupák, J. Záborský: Najdúch, Cervantes: Don Quichote de La Mancha, J. I. Bajza: René mládenca príbehy..., V. Paulíny-Tóth: Svadba pod Kohútom, P. Kováčik: Krčma pod zeleným stromom, D. Kovačevič: Zberné stredisko, F. Švantner: Kňaz a mnoho ďalších. Jeho herecké výkony boli veľa ráz ocenené najvyššími cenami na mnohých divadelných festivaloch. Účinkoval i v niekoľkých slovenských filmoch, v Slovenskej televízii, v rozhlase.

Ladislav Vagaday mal mimoriadne vrelý vzťah k Slovákom na Dolnej zemi. Z jeho podnetu vznikla plodná spolupráca DSJCH s Divadlom VHV v Báčskom Petrovci (režiséri Ivan Hansman, Ľuboslav Majera atď.). DSJCH pravidelne účinkuje v Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku, Srbsku, kde sa jeho predstavenia stretávajú s vynikajúcim ohlasom. Ladislav Vagaday bol spoluzakladateľom a organizátorom inšpiratívneho divadelného festivalu Divadelná chalúpka. Aktívne pracoval ako člen výkonného výboru v Rade pre neprofesionálne divadlo na Slovensku. Od roku 2004 bol predsedom a štatutárom Divadelného súboru Jána Chalupku mesta Brezno. Z desiatok rôznych ocenení a uznaní si najviac vážil Cenu Jozefa Kronera, ktorú dostal v roku 2006 za celoživotné dielo v oblasti hereckej tvorby v amatérskom divadle (cenu udeľuje Spoločnosť Jozefa Kronera v spolupráci s Národným osvetovým centrom a Kysuckou kultúrnou nadáciou). Jeho činnosť ocenilo aj mesto udelením Ceny mesta Brezna v novembri 2006 za dosiahnuté úspechy v celoživotnej práci, za reprezentáciu mesta doma i v zahraničí prostredníctvom hereckého umenia.