str09302020

Posledná aktualizácianed, 20 sep 2020 11am

Recitačná súťaž v XIII. obvode Budapešti

bp13rec1Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti usporiadala vo svojom sídle už tradičnú recitačnú súťaž, na ktorú zavítali žiaci z Budapešti a Dabašu-Šáre.Deti sa milo prekvapili, keď sa dozvedeli, že každý účastník sa stal vlastne víťazom.Tí najlepší boli odmenení účasťou v letnom tábore v Mojmírovciach.

V sídle Slovenskej samosprávy XIII. obvodu Budapešti sa uskutočnila už tradičná recitačná súťaž, na ktorú zavítali deti z Budapešti a Dabašu-Šáre. Predsedníčka Slovenskej samosprávy XIII. obvodu Zuzana Hollósyová privítala účastníkov súťaže, ktorú organizujú viac ako 15 rokov a vyjadrila potešenie zo záujmu. Oznámila, že súťažiť sa bude v štyroch vekových kategóriách. Následne publiku predstavila členov poroty: poetku a redaktorku Ľudových novín Evu Patayovú Fábiánovú, prozaika, bývalého šéfredaktora Ľudových novín Zoltána Bárkányiho-Valkána a básnika, redaktora portálu oslovma.hu Imricha Fuhla. Potom sa už k slovu dostali súťažiaci, aby bp13rec2predviedli, ako sa naučili zarecitovať básničku či predniesť krátku prózu. Po vystúpení si deti mohli oddýchnuť, ale pre porotu nastala chvíľa rozhodovania. Deti sa milo prekvapili, keď sa od predsedu poroty Z. Bárkányiho-Valkána dozvedeli, že každý účastník sa stal vlastne víťazom. Jednak za samotnú účasť a jednak preto, lebo každý dostal diplom a čokoládu. Tí najlepší však dostali okrem knižnej odmeny aj niečo navyše: účasť v tábore v Mojmírovciach, ktorý sa uskutoční koncom júna. Počas týždňového pobytu deti budú navštevovať tamojšiu slovenskú školu a popoludní na nich čakajú rôzne zaujímavé programy. Okrem výhercov do Mojmíroviec pocestuje aj Beáta Czapová, Sandra Lauková, Peter Málik a Gabriela Sabadošová.

Text: (bpsl). Foto: (fuhl)

I. kategória
1. Oliver Patay
2. Levente Bodó
3. David Šaruš
bp13rec3Osobitná cena: Krištof Puha
II. kategória
1. Bernadett Puhová
2. Laura Szabová
3. Norwin Kollár
Osobitná cena: Dorka Szilágyiová
III. kategória
1. Márk Bodolóczki
2. Jozef Šuhajda
3. Atila Gáč
Osobitná cena: Larisa Valovičová
IV. kategória
1. Barbara Boldogová
2. Beatrix Maďarová
3. Peter Kollár

bp13rec4