štv07252024

Posledná aktualizáciapon, 22 júl 2024 10am

Zmena - Novým predsedom ÚSŽZ je Igor Furdík

FurdVet1Podpredseda vlády a minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák 11. mája v Bratislave uviedol do funkcie novovymenovaného predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka. Ako uviedol pri tejto príležitosti M. Lajčák, vymenovanie je krokom k užšiemu prepojeniu MZV SR s ÚSŽZ.

M. Lajčák pritom od nového vedenia očakáva konsolidáciu krajanskej problematiky a väčšiu podporu krajanom bez rozdielu. Nový predseda ÚSŽZ Igor Furdík vníma vymenovanie do funkcie ako vyslovenie dôvery a zároveň výzvu. Podľa jeho slov je potrebné prednostne sa venovať Slovákom žijúcim v zahraničí a rozvíjať kontakty so slovenskými komunitami vo svete.


Na predsedníckom poste ÚSŽZ prichádza k zmene. Vláda SR 9. mája 2012 odvolala doterajšieho šéfa úradu Milana Vetráka, zároveň s platnosťou od 10. mája 2012 do tejto pozície vymenovala Igora Furdíka (na fotografii vpravo). FurdVet2Igor Furdík od roku 1993 pracuje na slovenskom ministerstve zahraničných vecí. V rokoch 1996-1999 pôsobil ako riaditeľ odboru bezpečnostnej politiky, následne až do roku 2004 bol veľvyslancom v Moskve a od roku 2005 do 2010 veľvyslancom v Belehrade. V uplynulom období pracoval ako referent na odbore obchodu, investícií a inovácií MZV SR.

Milana Vetráka vymenoval za predsedu ÚSŽZ predchádzajúci kabinet Ivety Radičovej 10. februára 2011. Dôvodom jeho odvolania je podľa úradu vlády dlhodobá nespokojnosť s jeho pôsobením a nedôvera zo strany organizácií zahraničných Slovákov ku krokom, ktoré počas vykonávania svojej funkcie realizoval. „S cieľom zabrániť prípadným väčším škodám vyplývajúcim z ďalšieho pôsobenia pána Vetráka prijala vláda rozhodnutie obsadiť miesto predsedu ÚSŽZ kompetentnou osobou, ktorá bude plne akceptovaná i združeniami Slovákov pôsobiacimi v zahraničí,” oznámil tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Bývalú predsedníčku ÚSŽZ Vilmu Prívarovú, ktorá túto pozíciu zastávala pred Vetrákom, vymenuje vláda v krátkej budúcnosti za podpredsedníčku ÚSŽZ. Rozhodnutie vlády Svetové združenie Slovákov v zahraničí privítalo.


Dohoda o Slovenskom dome v Mlynkoch musí počkať

Pre zmenu šéfa ÚSŽZ sa v pôvodne plánovanom termíne (10. mája) nepodarí uzavrieť dohodu o financovaní Slovenského domu v obci Mlynky. Dohoda mala vyriešiť spor okolo financovania nového Slovenského domu - Strediska pilíšskych Slovákov, ktorý vznikol nepriaznivým vývojom kurzu maďarskej meny. Úrad 7. mája informoval, že sa túto otázku podarilo po niekoľkých mesiacoch vyriešiť tak, že maďarská strana mala vykryť rozdiel financovaním fungovania strediska sumou štyri milióny forintov ročne (takmer 14-tisíc eur) po dobu nasledujúcich troch rokov. Kedy sa zmluva podpíše, zatiaľ nie je známe.

(tasr-uszz-hl)

FurdVet3
Doterajší predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák, ktorý rešpektuje právo každej vlády vymenovať do významných štátnych pozícií svojich nominantov, odchádza z funkcie s čistým štítom.

Reakcia na odvolanie predsedu ÚSŽZ

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák rešpektuje právo každej vlády vymenovať do významných štátnych pozícií svojich nominantov, aj napriek nerešpektovaniu 5-ročného funkčného obdobia vyplývajúceho zo zákona. Je však sklamaný z toho, že nový minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák si za viac ako mesiac od svojho vymenovania do funkcie nenašiel napriek viacerým výzvam čas, aby sa s predsedom ÚSŽZ stretol a oboznámil sa s postavením a úlohami ÚSŽZ, ako aj práve prebiehajúcimi aktivitami ÚSŽZ v podobe medzinárodných projektov, ktorých úspešné dokončenie vláda SR odvolaním M. Vetráka z funkcie oddialila (napr. Slovenský dom v Mlynkoch). Takýto prístup možno považovať za neštandardný. Za neobvyklé možno považovať aj to, že M. Lajčák si namiesto toho našiel čas na prijatie Vladimíra Skalského a ďalších osôb, ktoré nemajú vyrovnané záväzky so štátom a že uvažuje nad vymenovaním bývalej predsedníčky ÚSŽZ Vilmy Prívarovej za novú podpredsedníčku ÚSŽZ, keďže v oboch prípadoch ide o osoby, na ktoré má byť v súvislosti s neoprávneným nakladaním s majetkom štátu a podvodmi podané trestné oznámenie. Práve nekompromisný postup M. Vetráka voči osobám, ktoré nemajú vyúčtované dotácie, ako aj tým, ktoré v minulosti vo vedúcich pozíciách na ÚSŽZ dôsledne neobhajovali štátne záujmy, vníma M. Vetrák ako hlavný dôvod svojho odvolania. M. Vetrák bol vymenovaný do funkcie 10. 2. 2011 na základe otvoreného výberového FurdVet4konania ako nestranícky kandidát. Pri svojom nástupe do funkcie prebral ÚSŽZ v katastrofálnom stave, za ktorý nesie plnú zodpovednosť bývalé vedenie ÚSŽZ - bývalá predsedníčka ÚSŽZ V. Prívarová a šéfka ekonomiky ÚSŽZ Daniela Parajková, čo konštatovali aj viaceré finančné kontroly Úradu vlády SR. Inventarizácia navyše preukázala podiel na škode na štátnom majetku na ÚSŽZ vo výške takmer 20 000 eur. Udeľovaním dotácií bez akýchkoľvek pravidiel a v rozpore so štandardnými postupmi zavedenými na iných orgánoch štátnej správy V. Prívarová umožnila, aby sa v slovenskom zahraničí vytvorila silná finančná skupina tzv. Slovákov z povolania reprezentovaných V. Skalským, ktorý doteraz štátu nevyúčtoval takmer 150 000 eur a neštítil sa slovenskej vláde vyhrážať medzinárodnými dôsledkami v prípade, ak z funkcie predsedu ÚSŽZ neodvolá M. Vetráka. Napriek tejto zložitej situácii sa pod vedením M. Vetráka podarilo ÚSŽZ za 15 mesiacov odstrániť takmer všetky nedostatky bývalého vedenia, konsolidovať stav verejných financií na ÚSŽZ a zaviesť transparentný dotačný systém, vôbec prvý od vzniku ÚSŽZ. FurdVet5Počas tohto obdobia sa podarilo tiež dokončiť viaceré významné medzinárodné projekty, ktoré budú Slovákom žijúcim v zahraničí, osobitne v Maďarsku, Srbsku, Chorvátsku, Írsku a na Ukrajine trvalo slúžiť k zachovaniu ich národného povedomia a kultúrnej identity. Podarilo sa dosiahnuť významný posun v komunikácii s krajanmi, a to aj prostredníctvom moderných prostriedkov komunikácie, akými sú internetový portál „Slovenské zahraničie“ a sociálna sieť Facebook, na ktorej sa ÚSŽZ stal so 4 000 fanúšikmi lídrom medzi všetkými štátnymi úradmi. Osobitne možno vyzdvihnúť skutočnosť, že sa ÚSŽZ podarilo podchytiť mladú generáciu Slovákov žijúcich v zahraničí, a to aj vo vzdialených štátov, akými sú Austrália alebo Argentína. V tejto súvislosti by sa M. Vetrák v mene všetkých zamestnancov ÚSŽZ rád poďakoval všetkým svojim partnerom zo štátnej sféry, súkromného i tretieho sektora, ako aj všetkým Slovákom žijúcim v zahraničí, s ktorými mal ÚSŽZ možnosť počas posledných 15 mesiacov spolupracovať, pričom verí, že tak tomu bude aj naďalej, aj keď už v inej podobe. ÚSŽZ od 10. 2. 2011 pod vedením M. Vetráka striktne dodržiaval zákon a postupoval v súlade s príslušnými uzneseniami vlády SR, pričom vždy obhajoval záujmy štátu a slovenských daňových poplatníkov. Počas celého funkčného obdobia M. Vetráka žiadny relevantný orgán nekonštatoval vážne porušenie zákona alebo iné vážne pochybenie, čo oprávňuje ku konštatovaniu, že súčasný predseda ÚSŽZ M. Vetrák odchádza z funkcie s čistým štítom.

(uszz.sk)