sob02242024

Posledná aktualizáciaštv, 22 feb 2024 4pm

Združenie pilíšskych Slovákov s novým vedením

PilZdru1Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov usporiadalo 29. marca v Slovenskom dome v Mlynkoch valné zhromaždenie. Účastníci zasadnutia jednohlasne schválili ako správu o minuloročnej činnosti, tak aj hlásenie kontrolného výboru o finančnej situácii a verejnoprospešnosti združenia. Členovia dvanásťročnej regionálnej občianskej organizácie si potom jednohlasne zvolili vedenie na čele s novou predsedníčkou združenia, riaditeľkou základnej školy a predsedníčkou Slovenskej samosprávy v Santove Katarínou Kormošovou, ktorá je i poslankyňou Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS). Organizáciu od jej založenia viedol dlhoročný starosta obce Mlynky, poslanec CSS Jozef Havelka, ktorý po troch cykloch tentokrát na žiadny post nekandidoval, avšak prisľúbil všestrannú pomoc trochu omladnutému novému vedeniu. Valné zhromaždenie na poste podpredsedníčky potvrdilo vedúcu Slovenskej samosprávy Komáromsko-Ostrihomskej župy Máriu Nagyovú. PilZdru2PilZdru3Členmi predsedníctva sa stali dve starostky a dvaja starostovia: Eva Čičmancaiová (Santov), Bernadeta Kostková Rokolyová (Čív), György Illés (Senváclav) a Károly Kollár (Šárišáp), ako aj predsedníčka Slovenskej samosprávy v Šárišápe Katarína Huberová Kisgyőriová, vedúca materskej školy v Mlynkoch Katarína Bodová a člen Slovenskej samosprávy Peštianskej župy Július Kučera z Pilíšskej Čaby. Prítomní za členky Finančno-kontrolného výboru zvolili Martu Glückovú Papučkovú z Mlynkov, Máriu Voderaczkú z Čívu a Rozáliu Farkašovú z Hute.

Účastníci valného zhromaždenia pilíšskych Slovákov v druhej časti zasadnutia sa venovali najmä otázkam spolupráce slovenských volených zborov, miestnych občianskych iniciatív a kultúrnych telies, ako aj plánovaniu svojich tohoročných spoločných programov a možným formám oživenia vzájomnej spolupráce aktivistov jednotlivých osád. Najbližším tradičným podujatím Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov bude 12. mája pešia túra - výstup na vrchol Pilíša, tentokrát v réžii Santovčanov.

(oslovma)

PilZdru4PilZdru5PilZdru6PilZdru7PilZdru8PilZdru9