sob02242024

Posledná aktualizáciaštv, 22 feb 2024 4pm

Napätie v Maďarsku je rizikom aj pre Slovákov

SkalsFu1„Každá kríza v slovensko-maďarských vzťahoch sa prejavila najhoršie na Slovákoch v Maďarsku, ktorým na budovách rozbíjali okná, či inak ich napádali. Eskalácia nacionálnych vášní je v tomto smere vždy výrazným rizikom...”

Proti novej maďarskej ústave, ktorá platí od 1. januára, už v uliciach Budapešti protestovali desaťtisíce ľudí. Zhoršujúce sa nálady obyvateľstva podľa šéfa krajanskej slovenskej organizácie životu našej menšiny neprospievajú. Nepriaznivá ekonomická situácia, ale i politické spory a konflikty vlády Viktora Orbána s Európskou úniou vnášajú napätie aj do života slovenskej menšiny v Maďarsku. Práve na živote našich Slovákov sa podľa slov predsedu Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimíra Skalského môže prejaviť stupňovanie nacionálnych vášní. „S určitými obavami sledujeme spoločenské konflikty i ekonomický vývoj v Maďarsku, a to, samozrejme, aj s ohľadom na významnú slovenskú komunitu, ktorá tam žije,” povedal agentúre SITA V. Skalský. Predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy a súčasne generálny tajomník Svetového združenia Slovákov v zahraničí Ján Fuzik ho už podľa jeho slov v priebehu roku 2011 upozorňoval, že menšinám je maďarskou politikou venovaná čoraz marginálnejšia pozornosť. V Maďarsku žije podľa odhadov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí približne 110-tisíc Slovákov. Aj napriek prísľubom však nikdy nebolo vyriešené ich parlamentné zastúpenie, garantované predchádzajúcou ústavou, tvrdí šéf krajanskej organizácie. SkalsFu2Dopady aktuálneho vývoja predstavujú podľa Skalského trojakú hrozbu - v oblasti inštitucionálnej, finančnej a v oblasti nálad obyvateľstva. „Vyzývame maďarskú vládu, aby pokračovala v tom, čo sa osvedčilo, teda v systéme menšinových samospráv, rovnako tak aby neznižovala finančnú podporu slovenskej menšine, ktorá má i tak veľké problémy so zachovaním si svojej identity, s nedostatkom mladých učiteľov i hodín slovenčiny na školách,” doplnil. Proti novej maďarskej ústave, ktorá platí od 1. januára, už v uliciach Budapešti protestovali desaťtisíce ľudí. Silnú kritiku zo strany EÚ vyvolali ústavné zákony o maďarskej centrálnej banke, súdnictve a ochrane osobných údajov. Zhoršujúce sa nálady obyvateľstva podľa V. Skalského životu našej menšiny neprospievajú. „Pokiaľ ide o nálady obyvateľstva a medziľudské vzťahy, musíme, bohužiaľ, konštatovať, že každá kríza v slovensko-maďarských vzťahoch sa prejavila najhoršie na Slovákoch v Maďarsku, ktorým na budovách rozbíjali okná, či inak ich napádali. Eskalácia nacionálnych vášní je v tomto smere vždy výrazným rizikom,” uzavrel. Tomáš Strážay zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku upozorňuje, že v napätej situácii musí byť slovenská menšina v Maďarsku naďalej objektom podpory zo strany Slovenska. „Určite, akékoľvek tendencie, ktoré smerujú k nárastu autoritarizmu a tým pádom aj k presadzovaniu myšlienky homogénneho národa, treba jednoznačne odsúdiť a treba takéto tendencie veľmi citlivo vnímať,” dodal T. Strážay.

(sita)

SkalsFu3Namiesto odpovede úvaha na margo otvoreného listu
Nie sme šachové figúrky ani bábiky vo výkladnej skrini
Tabule - Názvy Maďarska a Uhorska sú totožné
„Orbánistán” - Búria sa proti novej ústave
Slováci v Maďarsku a ich šance na prežitie
V znamení arogancie moci - Pomýlená politika

A szlovákok aggódnak az új Alaptörvény miatt

A külföldön élő szlovákok vezetője szerint az új magyar alkotmány és a problémás szlovák-magyar viszony levét is magyarországi szlovákok isszák meg... - A kedvezőtlen gazdasági helyzet, de a politikai ellentétek és az Európai Unióval szembeni konfliktusok is feszültséget szítanak a magyarországi szlovák kisebbség életében - nyilatkozta a SITA hírügynökségnek a külföldön élő szlovákok világszövetségének elnöke Vladimír Skalský. skalsfu4„Aggodalommal figyeljük a politikai konfliktusok és a magyar gazdasági helyzet alakulását, valamint a jelentős Magyarországon élő szlovák kisebbség sorsát is” - mondta Skalský. A szövetség elnökének szavai szerint az Országos Szlovák Önkormányzat elnöke Ján Fuzik már 2011-ben figyelmeztetett, hogy az országban élő kisebbségeknek egyre kevesebb figyelmet szentel a magyar politika. Az ígéretek ellenére nem biztosították a kisebbség parlamenti képviseletét, amit az előző alkotmány garantált. Skalský szerint a jelenlegi helyzet három területen fenyeget veszéllyel: problémásnak ítélte az intézményrendszert és a finanszírozást, valamint a kisebbség hangulatában is érzékelhető a negatív tendencia. „Felszólítjuk a magyar kormányt, hogy folytassa a kisebbségi önkormányzatok kiépítését, és ne csökkentse a szlovák kisebbségnek járó anyagi támogatást, akiknek már így is problémájuk van nemzeti identitásuk megőrzésével a fiatal szlováktanárok és a szlovák tanórák hiánya miatt” - véli Vladimír Skalský. Álláspontja szerint a romló magyar társadalmi hangulat sem járul hozzá a Magyarországon élő szlovákok helyzetének javulásához. „A szlovák-magyar viszony minden krízisének levét a szlovák kisebbség issza meg, akiknek intézményein betörték az ablakokat, vagy más módon inzultálták őket” - fogalmazta meg véleményét Vladimír Skalský.

(sita/parameter)