sob02242024

Posledná aktualizáciaštv, 22 feb 2024 4pm

Dve nové poslankyne SSB zložili sľub

altDňa 16. novembra zložili poslanecký sľub dve nové poslankyne Slovenskej samosprávy Budapešti (SSB). Monika Szelényiová a Eva Gedőová požiadali o možnosť zložiť sľub, aby mohli začať pracovať v zbore. - Ako je známe, slovenskí elektori v hlavnom meste mohli hlasovať za dve listiny. Koalícia Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena a Klubu slovenských dôchodcov (Ozvena-KSD) má v sedemčlennom zbore 4, Únia slovenských organizácií v Maďarsku (Únia) 3 poslancov.

Volebná komisia vypísala ustanovujúce zasadnutie SSB na 26. januára 2011. Prvé ustanovujúce zasadnutie však nebolo uznášaniaschopné, pretože na ňom boli prítomní iba traja poslanci. Opätovné ustanovujúce zasadnutie vypísala volebná komisia na 16. február. Zúčastnili sa na ňom štyria poslanci koalície Ozvena-KSD, ktorí zvolili za predsedníčku doterajšiu vedúcu SSB Zuzanu Hollósyovú.

altOd februára pracovali v zbore len štyria poslanci, čo však nebolo badať na vykonaných aktivitách. Bez problémov usporiadali tradičné aj nové podujatia, akým bol v apríli Oblievačkový ples. Udržiavali styky so spoločenskými organizáciami pôsobiacimi v hlavnom meste, s cirkevnými zbormi, ako aj s obvodnými slovenskými samosprávami, ktorých predsedov pozývali na rozšírené zasadnutia.

Teraz sa dve poslankyne koalície Únia rozhodli zložiť sľub pred ostatnými poslancami a zapojiť sa do činnosti zboru. Obidve dobre poznajú prácu v SSB, nakoľko boli jej členkami v predošlom cykle. Na zasadnutí ihneď dostali poverenie zapojiť sa do organizovania Dňa budapeštianskych Slovákov a Slovenských Vianoc, ktoré sa uskutočnia 18. decembra o 15. hod. v divadelnej sále sídla SSB.

Zatiaľ sľub nezložila iba poslankyňa Ildika Klauszová Fúziková, ktorá podľa našich informácií prevzala mandát, ale doteraz sa neohlásila na samospráve.

(BpSl)