str07242024

Posledná aktualizáciapon, 22 júl 2024 10am

Rafaj z SNS naštval členov zboru poradcov predsedu ÚSŽZ

altVedenie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) je rozhorčené vyjadreniami Rafaela Rafaja z SNS. „Vyjadrenia poslanca Národnej rady SR za Slovenskú národnú stranu Rafaela Rafaja, ktoré pravdepodobne vychádzajú z nepravdivých informácií poskytnutých pánom Pavlom Holeštiakom a predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimírom Skalským, na tlačovej konferencii dňa 27. 9. 2011, nemožno považovať za konštruktívnu kritiku so snahou upozorniť na reálne problémy a nedostatky,” uviedla Katarína Tomková, členka zboru poradcov ÚSŽZ.

 

alt„Chcem vyjadriť svoje rozhorčenie a sklamanie nad vyjadreniami, ktoré vyhlásili podpredseda SNS a šéf poslaneckého klubu národniarov, pán Rafael Rafaj a pán Holeštiak,” pokračovala Tomková. „Citujem z tlačovej správy z tejto konferencie, ktorú uverejnila TASR: ´jednostranný grantový systém preferujúci spolky spojené s ľuďmi podporujúcimi Vetráka, či široký 15-členný platený zbor poradcov´”. Podľa Tomkovej bol zbor poradcov zostavený z ľudí, ktorí sú Slováci žijúci v zahraničí a dobre poznajú potreby slovenskej komunity, v ktorej žijú. „Svoje funkcie vykonávame bez nároku na honorár na úkor nášho voľného času, rodiny a často aj na vlastné náklady. Drvivá väčšina našich krajanov žijúcich v zahraničí musela opustiť Slovensko pre zlú ekonomickú situáciu a odrhnutí od priateľov a rodiny museli začínať svoj život odznova v cudzej krajine.” Na srdci im leží osud našich krajanov Vraj aj napriek tomu si Slováci žijúci v cudzine uchovávajú silné národné povedomie a venujú sa činnosti v prospech slovenskej komunity v zahraničí, kultivujú slovenský jazyk a propagujú našu kultúru. „Ako Slovenka žijúca v zahraničí, poradkyňa úradu za USA, majúc početné kontakty po celých Spojených štátoch si dovolím povedať, že až do nástupu pána Vetráka do funkcie predsedu úradu väčšina veľmi aktívnych spolkov a organizácií ani len netušila o štátnej podpore formou dotácií a dozvedeli sa o tom práve vďaka systémovej práci zboru poradcov a osvete pána Vetráka. Tým, že tieto organizácie neboli ´zastrešené ako najvýznamnejšie spolky´, nemali ani prístup k ´najvýznamnejším´ informáciám,” vysvetlila ďalej Tomková. „Kontaktné informácie poradcov sú zverejnené na webovej stránke úradu a každý nás môže kontaktovať a poradiť sa ohľadom svojho projektu. Nie sme motivovaní ani finančne, ani politicky. Na srdci nám leží osud našich krajanov. Treba ich podporiť a poradiť im, aby vedeli, že sú stále naši. Práve preto som veľmi sklamaná, že namiesto vďaky za to, čo robíme, nás práve národniari kritizujú a rozširujú o nás nepravdivé informácie.” Ako ďalej Tomková povedala, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a celý poradný zbor svojou systematickou prácou pomáha nielen Slovákom žijúcim v zahraničí, ale pripravuje tiež projekty, vďaka ktorým Slováci žijúci v zahraničí budú môcť pomáhať Slovensku. „Na záver chcem ako Slovenka žijúca v zahraničí vyjadriť pánovi Vetrákovi svoju dôveru a vďaku za to, že konečne po rokoch stagnácie Slováci v zahraničí cítia podporu zo strany štátu,” dodala členka zboru poradcov ÚSŽZ.

(tasr)


ÚSŽZ žiada aj v mene krajanov R. Rafaja a P. Holeštiaka o ospravedlnenie

Vedenie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) je otvorené a prístupné diskusii aj kritickým stanoviskám, ktoré sú opodstatnené a majú za cieľ pomôcť pri plnení náročných úloh starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí. Vyjadrenia poslanca Národnej rady SR za Slovenskú národnú stranu Rafaela Rafaja, ktoré pravdepodobne vychádzajú z nepravdivých informácií poskytnutých pánom Pavlom Holeštiakom a predsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimírom Skalským, na tlačovej konferencii dňa 27. 9. 2011 však nemožno považovať za konštruktívnu kritiku so snahou upozorniť na reálne problémy a nedostatky. Vyjadrenia R. Rafaja a P. Holeštiaka považujeme za údery pod pás pravde, pretože podsúvali novinárom vymyslené a osočujúce informácie, plné urážok, ktoré sa nedotýkajú len vedenia ÚSŽZ a jeho súčasného predsedu Milana Vetráka, ale udierajú na citlivú strunu krajanov žijúcich v zahraničí, Slovákov, ktorí entuziasticky z lásky k svojej domovine, dobrovoľne, bez akéhokoľvek prospechu, na úkor svojich rodín odovzdávajú sily a bohaté skúsenosti, a to aj v činnosti Zboru poradcov M. Vetráka. Títo ľudia, bez akejkoľvek snahy o získanie osobného prospechu, boli R. Rafajom a P. Holeštiakom obvinení z finančného profitu za svoju dobrovoľnú a nenahraditeľnú prácu v prospech skvalitnenia činnosti úradu. ÚSŽZ by rád opätovne zdôraznil, aj vzhľadom na nedávne nepravdivé informácie publikované v denníku SME, že zo samotného štatútu Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ schváleného v marci 2011 a uverejneného na webovom sídle ÚSŽZ vyplýva, že funkcia člena tohto zboru je neplatená. S ťažkým srdcom musíme konštatovať, že jednotliví členovia Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ z rôznych krajín sveta, ale aj početní Slováci žijúci v zahraničí zasielajú písomné reakcie a prehlásenia na urážlivé a ÚSŽZ dehonestujúce vyjadrenia poslanca R. Rafaja a P. Holeštiaka. Ich rozhorčené protesty žiadajú prehodnotenie a ospravedlnenie za polopravdy a klamstvá. Z uvedených dôvodov ÚSŽZ žiada, v mene svojom a v mene popredných osobností krajanského života, aby R. Rafaj a P. Holeštiak preukázali osobnú a politickú zrelosť a primeranou formou sa ospravedlnili za vyhlásenia znevažujúce prácu celého ÚSŽZ, ako aj obetavú činnosť nielen osočovaného Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ z radov krajanov, ale aj početné organizácie a združenia slovenského zahraničia.


Člen Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ Imrich Fuhl podpredsedovi SNS Rafaelovi Rafajovi

Rafael Rafaj
podpredseda SNS
predseda poslaneckého klubu SNS

Vážený pán poslanec,
napriek tomu, že som (slovami M. R. Štefánika) „Slovák telom i dušou“ a celý život sa snažím aj bez nároku na hocijakú odmenu pracovať v neslovenskom prostredí „za tú našu slovenčinu“, za prežitie slovenskosti v Maďarsku, ako občan tejto krajiny nepracujúci a neplatiaci dane na Slovensku, doteraz som sa zásadne odmietal vyjadrovať k vnútropolitickým otázkam Slovenskej republiky. Vaša dnešná tlačová konferencia ma však natoľko zarazila, že nemôžem nezareagovať. V prvom rade Vás prosím o to, aby ste odvolali svoje neoverené, jednoznačne nepravdivé tvrdenia a ospravedlnili sa dotyčným. Ako člen Zboru poradcov predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) som rozhorčený kvôli rozširovaniu neprávd o našom „platenom“ zbore, v ktorom spolu so svojimi kolegami pracujem naozaj bezplatne. Samozrejme, nemôžem vedieť, čo alebo kto stojí v pozadí Vašich neoprávnených útokov na ÚSŽZ a jeho predsedu, pre istotu Vám však musím prezradiť, že napríklad Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) vydávajúce sa za akúsi všemožnú organizáciu slovenského zahraničia zďaleka nezastrešuje väčšinu slovenských aktivistov v zahraničí. Nehovoriac o tom, že SZSZ má vážne problémy s vyúčtovaním dotácií. Vážený pán poslanec, Vaše obavy o „transparentnosť, čitateľnosť a väzby medzi Slovenskom a krajanmi“ sú úplne opodstatnené, ibaže svoju kritiku nemierite na správneho adresáta. Ak by ste sa rozhodli uviesť veci na pravú mieru, aj v mene svojich kolegov Vám môžem prisľúbiť, že objektívnym informovaním, odbornosťou a ústretovým prístupom Vám budeme kedykoľvek k dispozícii.

S krajanským pozdravom:

V Mlynkoch, 27. septembra 2011

Imrich Fuhl
člen Zboru poradcov predsedu ÚSŽZ
vedúci Klubu poslancov Spolu
Celoštátnej slovenskej samosprávy (v Maďarsku)


Fakty verzus manipulácia

Množstvo nepravdivých a zavádzajúcich informácií o ÚSŽZ

altDňa 19. septembra 2011 boli v denníku SME opätovne uverejnené viaceré články obsahujúce množstvo nepravdivých a zavádzajúcich informácií o Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ). Napriek tomu, že ÚSŽZ poskytol redaktorke SME Márii Mihálikovej komplexné informácie, ktoré požadovala, článok je založený na zámernej manipulácii s faktami a na neznalosti platných zákonov a vnútorných predpisov úradu. Do umelo vyfabrikovanej kauzy, ktorá nič nepreukázala, sa aktívne zapojila bývalá predsedníčka ÚSŽZ Vilma Prívarová a, pravdepodobne nechtiac, aj súčasný minister vnútra Daniel Lipšic, na návrh ktorého bola V. Prívarová menovaná do tejto funkcie. Istotne nie náhodou diskusiu pod článkami SME v jeho internetovom vydaní organizoval predseda občianskeho združenia s názvom Svetové združenie Slovákov žijúcich v zahraničí (SZSZ) Vladimír Skalský. Nenávistná a účelová kampaň, ktorej sa opätovne denník SME prepožičal, prichádza len niekoľko dní po tom, ako finančná kontrola Úradu vlády SR (ÚV SR), t.j. subjektu nezávislého od ÚSŽZ, konštatovala porušenie zákona a finančnej disciplíny, ako aj závažné pochybenia V. Prívarovej počas jej funkčného obdobia, ktoré sa vo veľkej miere týkali aj vyúčtovania dotácií vo výške niekoľko miliónov eur a osobitne práve vo vzťahu k V. Skalskému a SZSZ. Je veľmi pravdepodobné, že útoky voči ÚSŽZ majú za cieľ mediálne prekryť priame či nepriame tunelovanie štátneho rozpočtu zo strany menovaných subjektov.

S cieľom uviesť veci na pravú mieru, ÚSŽZ považuje za dôležité

pripomenúť známe fakty.

altÚSŽZ je v zmysle §34 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy oprávnený vynakladať prostriedky štátneho rozpočtu aj na reprezentačné a propagačné účely. Pravidlá v tomto smere určuje ministerstvo financií a ÚV SR a ÚSŽZ ich počas funkčného obdobia Milana Vetráka nikdy neporušil. Finančné prostriedky slúžia na dôstojnú reprezentáciu ÚSŽZ na Slovensku i v zahraničí, keďže ÚSŽZ plní úlohy v zmysle príslušného zákona voči Slovákom žijúcim v desiatkach krajín po celom svete. Množstvo zakúpených propagačných materiálov a predmetov, ktoré kritizuje denník SME, bolo rozdaných návštevníkom úspešného Dolnozemského jarmoku v bratislavskej Starej tržnici 5. júla 2011 vnímaného zo strany slovenskej verejnosti i celého slovenského zahraničia mimoriadne pozitívne.

Pri verejnom obstarávaní koná ÚSŽZ maximálne transparentne, v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a vnútorným predpisom úradu prístupným aj verejnosti na webovom sídle ÚSŽZ. Predpis je v porovnaní s inými štátnymi úradmi prísnejší, a to napriek tomu, že ide o zákazky s nízkou hodnotou (t.j. do 10 000 eur) a uvedený zákon od ÚSŽZ takýto prísny predpis ani nepožaduje. Predpis účinne zabraňuje vzniku konfliktu záujmov a ovplyvňovaniu procesu zadávania zákaziek zo strany osôb, ktoré by sa mohli poznať s niektorým z uchádzačov o zákazku. Tak tomu bolo aj v prípade Martina Hakela, ktorý bol z procesu zadávania zákaziek vylúčený ešte v marci 2011, čiže v čase prieskumu trhu, o ktorom bombasticky a nepravdivo informuje denník SME (jún - júl 2011), už M. Hakel nemal s procesom výberu úspešného uchádzača nič spoločné.

Žiadna finančná kontrola doteraz nekonštatovala nehospodárnosť nakladania s prostriedkami štátu zo strany M. Vetráka alebo ÚSŽZ na rozdiel od V. Prívarovej, čo je preukázané správami viacerých finančných kontrol ÚV SR (č. 3/2009, č. 3/2011 a č. 5/2011). Nehospodárne nakladanie s rozpočtovými prostriedkami štátu je vždy spojené aj s menom V. Skalského a SZSZ. Napriek tomu, že V. Prívarová odišla z ÚSŽZ po dlhodobej práceneschopnosti na základe dohody s vysokým odstupným v júni 2011, jej opakované tvrdenia o šikanovaní vyvrátila samotná Inšpekcia práce Bratislava. V auguste 2011 ukončila kontrolu na ÚSŽZ bez zistenia akýchkoľvek nedostatkov zo strany M. Vetráka a ÚSŽZ voči menovanej, t.j. aj bez akýchkoľvek pokút, o ktorých nepravdivo informoval verejnosť V. Skalský. Inšpekcia práce pritom konala práve na podnet bývalého vedenia ÚSŽZ.

Nepravdivé informácie o Claudovi Balážovi, známom a uznávanom odborníkovi na problematiku slovenského zahraničia, ÚSŽZ už nepovažuje za vhodné komentovať. ÚSŽZ sa už v minulosti jasne vyjadril, že nie je známe, že by sa o akomkoľvek súčasnom zamestnancovi úradu preukázalo, že bol agentom ŠtB, a to sa týka aj samotného Claude Baláža.

Informácie týkajúce sa zboru poradcov sú zavádzajúce. Zbor poradcov je otvorenou platformou, ktorú tvoria Slováci zo zahraničia z viacerých krajín, pričom ani jeden z nich nie je za svoju činnosť v zbore platený. Denník SME zmiešal jablká s hruškami, externých spolupracovníkov ÚSŽZ s dvomi internými členmi poradného zboru predsedu ÚSŽZ. Štruktúra poradného zboru ÚSŽZ sa konsenzuálne vytvorila v spolupráci so slovenským zahraničím a jeho významnými predstaviteľmi a táto nová platforma má ambíciu stať sa v širšom zmysle poradným orgánom aj pre slovenskú vládu a parlament a najmä funkčným a pre Slovensko prínosným projektom.

(USZZ.SK)