sob02242024

Posledná aktualizáciaštv, 22 feb 2024 4pm

VZ CSS - Ľudové noviny bez šéfredaktora

altRiadne Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS) 28. septembra v Budapešti prerokovalo rozpočtové záležitosti, referáty troch škôl, ktoré prevádzkuje CSS a vymenovalo vedúcich štyroch z piatich svojich inštitúcií. Delegáti nerozhodli jedine o osobe šéfredaktora týždenníka Slovákov žijúcich v Maďarsku - Ľudových novín, informoval TASR predseda CSS Ján Fuzik. „Najdôležitejšie záležitosti, čo sa týka rozpočtových vecí, teda referát za prvý polrok, modifikácia rozpočtu a tu sú vážne problémy aj s financovaním škôl, ktoré prevádzkujeme, to prebehlo v poriadku. Znížili sa dotácie a máme vážne finančné problémy. Tam sa pri financiách nadhodila aj otázka Slovenského domu v Mlynkoch.

Referoval som, že predstavitelia oboch vlád rokujú, stavebné práce sú dokončené a teraz čakáme, aby sa dohodli dve vládne strany o spôsobe dofinancovania tohto projektu a už potom naozaj môžeme postúpiť k prevádzke,“ povedal Fuzik. V programe schôdzky 29-členného najvyššieho voleného orgánu Slovákov v Maďarsku boli aj referáty riaditeliek Slovenského gymnázia, základnej a materskej školy i kolégia v Békešskej Čabe, Maďarsko-slovenskej dvojjazyčnej národnostnej školy a internátu v Novom Meste pod Šiatrom ako aj Slovenskej základnej školy, materskej školy a žiackeho domova v Sarvaši. „Je potešiteľné, že v Sarvaši máme napríklad teraz tri prvé triedy so 61 prváčikmi, pričom pred siedmimi rokmi, keď sme ju prevzali, bolo 120 detí. Teraz je tam 385 žiakov plus 100 škôlkarov. Málokto by si bol myslel, že sa nám to podarí dosiahnuť,“ vyzdvihol z referátov predseda CSS. Dôležitou časťou rokovania bolo vymenovanie riaditeľov Slovenského dokumentačného centra, Slovenského osvetového centra, Slovenského pedagogického metodického centra, Neziskovej verejnoprospešnej spoločnosti Legatum s.r.o. a šéfredaktora Ľudových novín. „Štyroch riaditeľov sme vymenovali. Ľudové noviny bola jediná inštitúcia, kde boli dve uchádzačky a v ich prípade sa VZ nedokázalo rozhodnúť. Ani jedna nedostala kvalifikovanú väčšinu hlasov. Vypíšeme nový konkurz a v novembri skúsime rozhodnúť,“ dodal Fuzik.alt

Ján Fuzik: Slovenský dom v Mlynkoch je postavený, treba ho zariadiť a dofinancovať

Slovenský dom v Mlynkoch je v podstate už hotový. Teraz sa čaká na kolaudačné rozhodnutie, povedal pre TASR predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS) Ján Fuzik. „Stavbári podľa zmluvy stavbu dokončili 24. augusta. Ešte treba dom zariadiť. Obe vlády vyjadrili uznesením, že dofinancovanie stavby vyriešia,“ informoval Fuzik. Ako dodal, je známe, že sa plánované náklady na výstavbu prekročili približne o 50 percent. Stavba trvala tri roky. „Prebiehajú ešte rokovania medzi predstaviteľmi oboch vlád - Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a maďarskou kanceláriou štátneho tajomníka Ministerstva vnútra a spravodlivosti. Teraz rokujú o zmluve, ktorá by viedla k poskytnutiu dofinancovania,“ pripomenul predseda CSS. Termín slávnostného odovzdania domu bude podľa jeho slov vytýčený až keď bude vyriešená otázka dofinancovania. Realizátori stavby ešte nie sú všetci vyplatení, konečný účet predložia až po kolaudácii. „Bolo by v každom prípade dobré, keby sa dom podarilo odovzdať ešte na jeseň, aby sme v rámci jeho prevádzky videli, aké sú režijné náklady. Nebolo by dobré, keby zostal prázdny, to neprospieva žiadnej stavbe,“ konštatoval Fuzik. Kolaudácia nového Slovenského domu - Strediska pilíšskych Slovákov v obci Mlynky mala byť podľa pôvodných plánov 22. augusta. Dom, ktorý bude inštitúciou CSS, má slúžiť aj Slovákom žijúcim v pilíšskom regióne. Stavba bola realizovaná s finančnou podporou maďarskej a slovenskej vlády. Maďarská strana ratifikovala zmluvu o podpore vo výške 80 miliónov forintov (304.588 eur) s predsedom CSS Jánom Fuzikom 4. júna 2008. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí podpísal podporu takmer 340.000 eur. Obecná samospráva rozhodla na jar 2008, že z pôvodného Slovenského domu na Hlavnej ulici sa miestna slovenská samospráva a ďalšie organizácie Slovákov musia vysťahovať, pretože obec potrebuje priestory domu. Odovzdanie nového domu Slovákov plánovali pôvodne na jún 2009.

(tasr)