pon06242024

Posledná aktualizáciaštv, 20 jún 2024 10am

Slováci v Maďarsku sú pôvodní obyvatelia

altPíšem o Slovákov v Maďarsku a začnem ako sa nemá začínať - o Maďaroch. Maďari na Slovensku, presnejšie občania SR maďarskej národnosti často hovoria a píšu, že oni nie sú cudzincami, že oni sídlia trvale vo svojich vieskach, len hranice a štátnosť sa zmenili. Majú pravdu! Aspoň čo sa týka zmeny štátnosti a hraníc.

Trvalosť osídlenia je už časovo rozličná. Priami maďarskí predkovia niektorých z nich žili na území dnešného Slovenska už aj skoro 1000 rokov. Ale napríklad v slovenskej časti Ostrihomskej a Komárňanskej stolice žijú najviac 300 rokov, pritom mnohí ich predkovia boli Slováci, Nemci, či Moravania a Česi, ktorí sa pomaďarčili. Pozrite sa do kroník a archívov, ktoré informujú o tureckom a potureckom vyplienení uvedených krajov a o príchode osadníkov z rozličných kútov Uhorska a rakúskej monarchie. Osadníkov maďarského etnického pôvodu nebolo príliš veľa. Pre mňa je dôležité, že to boli pracovití ľudia, ktorí doslova v potu tváre zúrodnili zeme a umožnili svojim potomkom dôstojne prežiť. Národnosť ich netrápila ani najmenej. Bola to zhoda okolností a, samozrejme, drsné presadzovanie maďarskej štátnej idey, že ostatných sto rokov si niekedy nevieme prísť na slov aj keď ovládame obidva jazyky - slovenčinu a maďarčinu.

altÁno, hranice sa zmenili a vytvorili rozpadom Uhorska. Ale Uhorsko sa rozpadlo preto, že maďarský a maďarizačný spôsob vládnutia si znepriatelil doslova na smrť viac ako polovicu svojho obyvateľstva. A po roku 1918 aj ostatné národnosti Uhorska uplatnili svoj nárok na zaujatie vlasti. Vznik Česko-Slovenska je prejavom honfoglalášu Slovákov, vznik neskoršej Juhoslávie honfoglalášom Slovincov, Chorvátov a uhorských Srbov a vznik potrianonského Rumunska honfoglalášom uhorských Rumunov. Dokonca aj časť uhorských Nemcov radšej odišla k Rakúsku. Koniec-koncov aj Maďarsko - ako krajina Maďarov - vzniklo až v roku 1918. Preto je zavádzajúce hovoriť, že Maďarsko stratilo dve tretiny územia a obyvateľstva. Maďarsko nič nestratilo! Tá krajina pred 1918 bolo Uhorsko a to sa rozpadlo! A že Maďari nechcú rozlišovať v maďarčine pojmy uhorský a maďarský je prejavom ich nič-nezabúdania a nepoučiteľného šovinizmu. To nie je problém jazykovedný, ale len a len politický. Maďarčina je dosť bohatý a flexibilný jazyk, aby si s tým poradila - ak bude chcieť.

altPodobne aj Slováci v Maďarsku sa ocitli v štáte, ktorý im už nebol ani len macochou ako predtým Uhorsko. Bol to zrazu etnicky úplne odlišný štát, podobne ako pre Maďarov na Slovensku etnicky cudzím sa stal Česko-Slovenský štát. Aj Slováci osídľovali v 18. storočí vo väčšine krajinu, kde 150 rokov riadila okupačná turecká moc a po jej odchode zostala úhorom. Pritom osídľovali kraje v dnešnom Maďarsku (a nielen tam), ktoré vtedy neboli cudzinou! Zmena hraníc a vytvorenie štátov v Stredodunajskej kotline „postihla“ obdobne ako Maďarov aj Slovákov. Aj Slováci v Pilíši, Novohrade, na Dolnej zemi a všelikde inde v dnešnom Maďarsku tiež nezmenili svoj trvalý pobyt. Zmenili im štátnu príslušnosť. Preto Slováci v Maďarsku sú tiež pôvodným obyvateľstvom a plnoprávnymi štátnymi príslušníkmi Maďarska (donedávna Maďarskej republiky). A tak ako Maďari na Slovensku majú právo na hodnotný kultúrny život podľa paradigiem svojej etnickej príslušnosti, tak aj Slováci v Maďarsku. Že sa im ho nedostáva, to nie je ich chyba, ale chyba spoločnosti, v ktorej žijú, chyba štátu. Povinnosťou štátu je zabezpečovať všetky podmienky pre svojský život národnosti. Bohužiaľ, maďarská štátna idea doteraz neprekonala myslenie 19. storočia a obmedzenia svojho neprirodzeného pohľadu na rovnoprávne spolužitie národov a národností. altA tak Slováci v Maďarsku pri všetkej snahe ich zástupcov a dobrej práci činovníkov, predstavujú pre maďarskú spoločnosť často len určitú regionálnu zvláštnosť, krajovú špecialitu.

Som zvedavý na výsledky sčítania obyvateľstva v Maďarsku. Osobne si myslím, že potvrdia pokračujúcu asimiláciu Slovákov. Možno zmiernenie jej tempa. Či sa dá s tým niečo robiť? Nikdy nie je neskoro. Ale zásadnú zmenu môže priniesť dve zmeny: Po prvé - pozitívna diskriminácia Slovákov zo strany maďarského štátu. Po druhé - zavedenie výučby v slovenskom jazyku. Nie len výučbu slovenčiny, ale výučbu v slovenskom jazyku. Samozrejme, Slováci prežijú aj bez toho, ale či to nebude len v írskej podobe! Slovenský pôvod a slovenské podvedomie zostane, slovenský jazyk zanikne. Potom by chýbala len slovenská republikánska armáda...

Jozef Schwarz

Slováci sú autochtóni Plešských hôr