str07242024

Posledná aktualizáciapon, 22 júl 2024 10am

Slovenské spievanky a veršovačky 2024

Zväz Slovákov v Maďarsku usporiada celoštátnu súťaž v speve ľudových piesní a v prednese poézie a prózy  Piesne Slovákov v Maďarsku s osobitným dôrazom na piesne zo svojho regiónu / Výber z tvorby po slovensky píšucich autorov v Maďarsku a autorov zo Slovenska Najlepší recitátori a speváci sa zídu v Dabaši-Šáre.

Fotogaléria z regionálneho kola v Sarvaši 3. mája 2024:
https://www.facebook.com/oslovma/posts/952878193511531?ref=embed_page

Fotogaléria z regionálneho kola v Budapešti 15. mája 2024:
https://www.facebook.com/oslovma/posts/pfbid0m23Bu3HEm3KMWaPPzj2DUAnDZY62SB8sQZxuR9J5HQCC2VFtiQGvR82rN5EEo9WLlARCHÍV

Oslava slovenskej reči a piesne (2023)
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/31315-v-are-opa-recitovali-a-spievali

Spievanky a veršovačky celoštátne v Dabaši-Šáre (2022)
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/30454-spievanky-a-ver-ova-ky-v-are

Radostné Spievanky a veršovačky v Budapešti (2021)
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-kultura/29982-opa-sme-sa-spolu-radovali-na-su-a-i-spievanky-a-ver-ova-ky

Najlepší recitátori a speváci sa zišli v Dabaši (2018)
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/26397-najlep-i-recitatori-a-spevaci-sa-zi-li-v-daba-i

Vysoká latka na tohoročných spievankách a veršovačkách ZSM (2017)
http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-deti-a-mladez/25076-vysoka-latka-na-tohoro-n-ch-spievankach-a-ver-ova-kach-zsm 

Deň slovenského slova a piesní v Dabaši-Šáre (2016)
http://www.oslovma.hu/zsm.hu/18-aktuality/284-slovenske-spievanky-a-ver-ova-ky-2016

V Budapešti súťažili najšikovnejší recitátori a speváci (2015)
http://www.luno.hu/index.php/archiv-luno-portal/archiv-deti-a-mladez/22891-v-budape-ti-su-a-ili-naj-ikovnej-i-recitatori-a-spevaci

Spievanky a veršovačky oslávili dospelosť (2014)
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1194-spievanky-a-verovaky-oslavuju-dospelos

Celoštátne kolo spievaniek a veršovačiek (2013)
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/1034-celotatne-kolo-spievaniek-a-verovaiek

Fotogaléria2016 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.960200837412226.1073742004.147596498672668&;type=3
2014- https://www.facebook.com/media/set/?set=a.595361073896206.1073741899.147596498672668&;
2013 - https://www.facebook.com/media/set/?set=a.428676493897999.1073741842.147596498672668&;type=1

oSlovMa-Knižnica

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.552107664888214.1073741889.147596498672668&;type=3


Zväz Slovákov v Maďarsku vypisuje XXVI. ročník celoštátnej súťaže v speve slovenských ľudových piesní a v prednese poézie a prózy.

Vekové kategórie

  I. žiaci základných škôl 1. - 3. trieda
 II. žiaci základných škôl 4. - 6. trieda
III. žiaci základných škôl 7. - 8. trieda
IV. študenti, mládež do 30. rokov

Priebeh súťaže

Školské kolá:
Prosíme uskutočniť do 30. apríla 2024. Zoznam účastníkov, postupujúcich do ďalšieho kola, prosíme zaslať do 23. apríla 2024.

Regionálne kolá:

3. mája 2024 - Sarvaš
15. mája 2024 - Budapešť

Celoštátne kolo: 31. mája 2024 v Dabaši-Šáre

Kritériá súťaže

Spievanky

- sólo (sólo spev a duo)
- spevácka skupina (3 - 9 osôb)
Výber piesní:
Piesne Slovákov v Maďarsku s osobitným dôrazom na piesne zo svojho regiónu
Časový limit: minimálne 2 piesne, spevácka skupina: minimálne 3 minúty

Veršovačky

Výber poézie a prózy z tvorby našich, t. j. po slovensky píšucich autorov v Maďarsku a autorov zo Slovenska, osobitne privítame výber z ich tvorby uverejnenej na webovej stránke týždenníka Ľudové noviny a na portáli oslovma.hu.
Časový limit: min. 1 minúta (žiaci 1. triedy) - max. 3 minúty

Prihlášky do regionálnych kôl prosíme zaslať do 20. apríla 2024 na mailovú adresu:
e.b.ruzsenka@gmail.com

Informácie
Telefón: 06 30 9287599

Tešíme sa na prihlášky a skoré stretnutie.

Ruženka Egyedová Baráneková, predsedníčka ZSM
Monika Szabová, výkonná tajomníčka ZSM

Prihláška - Slovenské veršovačky 2024

Meno a priezvisko:
Škola:
Veková kategória:
Autor a názov súťažného vystúpenia:
Meno a priezvisko pedagóga, ktorý súťažiaceho pripravil na súťaž:
Regionálne kolo:
E-mail:             Tel.:
Dátum:             Podpis:

Prihláška - Slovenské spievanky 2024

Meno a priezvisko:
Škola:
Veková kategória:
Sólo spev / Spevácka skupina (správne podčiarknuť)
Meno a priezvisko pedagóga, ktorý súťažiaceho pripravil na súťaž:
Regionálne kolo:
E-mail:             Tel.:
Dátum:             Podpis: