Cs07252024

Posledná aktualizáciaH, 22 júl. 2024 10am

Učiť sa slovenčinu online - ľahko a rýchlo

Portál slovake.eu Pomoc pre cudzincov a krajanov  Od Békešskej Čaby až po Vladivostok Pomáha udržiavať kontakt s materinským jazykom, so Slovenskom a jeho kultúrou. Za tri roky fungovania stránku navštívilo zhruba 650.000 užívateľov z vyše 100 krajín sveta.   Slovenčina modernou formou

http://slovake.eu/hu

Slovake.eu sa úspešne šíri po svete, neustále rastie počet používateľov, ale aj najnovšie preklady portálu do maďarčiny a ruštiny sú toho jasným dôkazom. Popri jedenástich jazykových verziách pripravujú sa už aj ďalšie preklady. Učiť sa po slovensky môže každý od Békešskej Čaby až po Vladivostok. Stránka pomôže aj Slovákom v Maďarsku, a to nielen slovenským žiakom, ktorí by sa radi aktívnejšie učili jazyk svojich predkov.

Cudzincom a krajanom pomáha
pri učení slovenčiny portál slovake.eu

Tento bezplatný online kurz slovenčiny vychádza v ústrety ako cudzincom žijúcim na území Slovenska a turistom, tak aj zahraničným Slovákom a obyvateľom pohraničných oblastí či študentom, ktorí majú záujem naučiť sa po slovensky. Slovákom žijúcim v zahraničí portál slovake.eu pomáha udržiavať kontakt s materinským jazykom, so Slovenskom a jeho kultúrou. Internetový kurz každému dáva možnosť spoznať slovenčinu z slovake2pohodlia domova, vo voľnom čase a zábavnou formou.

Kurzy slovenčiny sú na tomto webe k dispozícii v 11 jazykových verziách, ako posledné pribudli maďarčina a ruština. Tento rok autori webu plánujú pridať aj chorvátčinu. Na portáli sú v súčasnosti kurzy pre začiatočníkov na úrovniach A1 a A2, autori v tejto dobe chystajú vyššie úrovne B1 a B2. Za tri roky fungovania stránku navštívilo zhruba 650.000 užívateľov, zaregistrovaných je asi 15.500 užívateľov z vyše 100 krajín sveta, medzi nimi aj z exotických krajín ako Kuba či Havajské ostrovy.

Slovake.eu je prvý funkčný viacjazyčný online kurz slovenčiny pre cudzincov, ktorý umožňuje učiť sa slovenčinu ľahko, rýchlo a úplne bezplatne. Portál obsahuje jazykové kurzy rôznych úrovní s mnohými cvičeniami, gramatikou, zábavnými hrami, slovníkmi a inými materiálmi potrebnými pre samoštúdium. Ponúka aj obsiahle texty o Slovensku, jeho histórii, kultúre, o slovenčine a užitočné tipy pre turistov. Návštevníci môžu nahliadnuť do knižnice, v ktorej nájdu ukážky diel rôznych žánrov. Nechýbajú nástroje na komunikáciu: verejné viacjazyčné fórum a pre zaregistrovaných používateľov navyše aj vyhľadávanie používateľov a systém posielania súkromných správ.

Veľa našich krajanov žije v zmiešaných manželstvách, pričom ich partneri a deti mali doteraz sťaženú možnosť naučiť sa základy slovenčiny (napr. cez internet). Boli odkázaní o. i. na letné kurzy, ktoré sú však časovo i miestom obmedzené, navyše pre mnohých aj finančne náročné. Internetový kurz im dáva možnosť spoznať slovenčinu alebo sa v nej zdokonaľovať z pohodlia domova, vo voľnom čase a zábavnou formou.

slovake3Medzinárodný projekt Slovak Online - www.slovake.eu vznikol pod hlavičkou OZ Edukácia@Internet z Partizánskeho, ktoré sa od roku 2005 venuje rôznym nekomerčným projektom v oblasti vzdelávania a internetu. V spolupráci s domácimi i zahraničnými inštitúciami a organizáciami vytvorilo viacjazyčné webové stránky aj na výučbu esperanta www.lernu.net s vyše 170-tisíc registrovanými používateľmi, taktiež na výučbu nemčiny www.deutsch.info a v súčasnosti spolupracuje na podobnej stránke na výučbu českého jazyka pod hlavičkou Masarykovej univerzity. Okrem toho organizuje vzdelávacie projekty a podujatia na podporu medzikultúrneho učenia a používania jazykov i internetových technológií. Informácie o nich sú dostupné na stránke združenia www.ikso.net.

Slovake.eu bolo už po druhýkrát podporené agentúrou EACEA v rámci Európskej komisie a do novembra roku 2015 prebieha druhé kolo projektu. Partnermi sú Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov - CĎV Univerzity Komenského, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra, Ahoj Slovakia - Język Słowacki (Poľsko), Jazykovedný ústav Maďarskej akadémie vied (Maďarsko), Poduzetničko razvojni centar Općine Erdut (Chorvátsko), Vilniaus universitetas (Litva), Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Francúzsko) a Studio GAUS (Nemecko). Oficiálne ho podporuje aj Ministerstvo zahraničných vecí SR, ktoré slovake4prostredníctvom slovenských veľvyslanectiev propaguje stránku v zahraničí.

„Používatelia vyšších úrovní budú môcť stránku využívať plnohodnotnejšie, lebo sa pripravujú úrovne slovenčiny pre pokročilých, pribudnú aplikácie pre telefóny a tablety. Dobudováva sa slovník, pribudne viac slov a cvičení na stránke” - povedal o plánovaných novinkách na portáli na tlačovej konferencii 29. apríla 2014 v Dome Európy v Bratislave koordinátor projektu z občianskeho združenia Edukácia@Internet Peter Baláž. Podľa neho nie je nájdenie podpory pre dobrú vec až s celosvetovým dosahom také jednoduché: „Je mi ľúto, že inštitúcie, ktoré majú mať najväčší záujem na propagácii slovenského jazyka a Slovenska, nakoniec odmietli projekt podporiť. Pritom webstránku dokonca využívajú aj maturanti a dnes je lídrom medzi internetovými portálmi vo výučbe slovenčiny.“ Prostriedky na dofinancovanie projektu preto musí hľadať inde, najmä medzi sponzormi. Od práce na ďalších užitočných projektoch ho to však neodrádza: „Znalosť cudzích jazykov otvára ľuďom dvere do sveta, ideálne je, keď vedia 2-3 jazyky. Naše projekty im zjednodušujú cestu k tým dverám, preto pripravujeme aj ďalšie webstránky na výučbu češtiny a ruštiny.“ Český projekt koordinuje Masarykova univerzita, a ak združenie získa grant aj na ruský projekt, svoju pomoc mu pri jeho tvorbe prisľúbilo Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave, ktoré už zároveň podporilo aj Slovake.eu v súvislosti s jeho ruským prekladom.

Na tlačovej konferencii sa partneri projektu Slovak Online zhodli na tom, že e-learning je vo vzdelávaní mladých už nevyhnutnosťou. „Súčasná doba si vyžaduje zmeniť prístup vzdelávacích inštitúcií, keďže mladí ľudia preferujú nové technológie. Portál aktívne využívajú aj naši zahraniční študenti. Je mi preto cťou, že sa Univerzita Komenského zapojila do tohto projektu,“ povedala Janka Chládecká, riaditeľka Centra ďalšieho slovake5vzdelávania Univerzity Komenského.

Edukácia@Internet chce slovenský projekt dostať aj ďalej na východ, preto nedávno vytvorila skupinu v populárnej ruskej sociálnej sieti VKontakte - www.vk.com/slovake. Medzitým dlhodobí členovia stránky prejavili záujem o pokročilú úroveň B, keďže doteraz je k dispozícii len začiatočnícka úroveň A. Ich prosby boli vypočuté - lekcie úrovní B1 a B2 momentálne vypracováva nový partner projektu: Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov - Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského, zatiaľ čo Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra pracuje na slovníkoch a kontroluje správnosť slovenčiny. „Web stránku Slovake.eu využívame vo vyučovacom procese aj v CĎV UK. V roku 2013 sme mali 432 študentov z rôznych krajín, ktorým stránku odporúčame aj v ich samostatnom štúdiu,“ povedala metodička CĎV UK Katarína Nevrlová.

„Slovenčinu študujem od septembra. Rýchlo sa učím, no slovenčina vo všeobecnosti nie je ľahká. Tá stránka je pre mňa pomoc” - uviedla na tlačovej konferencii študentka zo Seychelskej republiky Elissa Lalande, ktorá na Slovensku študuje v rámci štipendijného programu. Slovenčina sa ľahšie učí aj študentke z Ukrajiny Kamile Kalynych: „Slovenčina je ukrajinčine podobná. Na Slovensku by som chcela zostať a pracovať tu slovake6ako diplomatka alebo prekladateľka” - povedala študentka, ktorá vyrastala ako slovenská krajanka na Ukrajine.

Vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí portál slovake.eu do maďarčiny preložil slovenský novinár v Maďarsku Imrich Fuhl, ktorý už dlhé roky poukazuje na problémy slovenskej menšiny v oblasti vzdelávania v materinskom jazyku. „Keď sa ma niekto opýta, prečo bolo treba preložiť portál do maďarčiny, zvyknem odpovedať (samozrejme, iba polovážne): aby mu rozumeli aj Slováci v Maďarsku. Prevažná väčšina z nich totiž nikdy nemala možnosť navštevovať slovenské školy. Mnohí naši Slováci v Maďarsku po strate svojho pôvodného materinského jazyka, resp. jazyka svojich predkov k slovenčine a slovenskosti sa viažu skôr už len citovo. Potomkovia Slovákov, ako aj ich rodinní príslušníci a ďalší záujemci v Maďarsku si pomocou tohto internetového kurzu môžu oprašovať svoje znalosti, zlepšovať sa v slovenčine. Je všeobecne známe, že maďarčina dominuje aj v komunikácii príslušníkov našej slovenskej národnosti. Dlhé, takmer tri stáročia v cudzom jazykovom prostredí a najmä nepriaznivé okolnosti 20. storočia urobili svoje - spôsobili, že sme najrýchlejšie asimilovanou menšinou snáď na celom svete. Pomoc, akú predstavuje portál slovake.eu už aj z tohto dôvodu nesmierne potrebujeme a, samozrejme, aj vítame a ďakujeme“ - povedal na tlačovej konferencii Imrich Fuhl. Dodal, že pri preklade histórie Slovenska sa aj potrápil, keďže napríklad Maďari vo svojom jazyku nerozlišujú medzi Uhorskom ako mnohonárodnostným, spoločným štátom spred roku 1918 a tzv. potrianonským Maďarskom. Citlivý prístup si vraj vyžadovali pri preklade aj historické pomenovania miest a obcí, spôsob písania priezvisk našich spoločných dejateľov a podobné, inak v podstate „radostné ťažkosti“ slovensko-maďarského či maďarsko-slovenského spolužitia.

(OZ Edukácia@Internet
- tasr / oslovma.hu)