alt : header1.swfWed01232019

Posledná aktualizácia06:54:57

A szlovák nemzetiségi szószóló jegyzetei

paulika1A január két újdonság jegyében indult. Az új évben jegyzeteim magyarul is elkezdtek megjelenni az oslovma.hu honlapon. Mivel megjelennek a Facebookon is, kíváncsian várom mennyire fogják követni és kommentelni esetleg más nemzetiségű olvasók is. - Paulik Antal, szlovák nemzetiségi szószóló.

„A szószóló jegyzetei” 2018. szeptemberétől kéthetente jelennek meg a magyarországi szlovákok hetilapja, a Ľudové noviny hasábjain. Sokan jelezték, hogy szeretnék ezeket magyarul is olvasni, ezért 2019. januárjától az oslovma.hu portálon ugyancsak kétheti rendszerességgel jelenik meg a szlovák eredeti magyar fordítása. Remélem, a honlap látogatói legalább olyan pozitívan fogadják ezeket a rövid jegyzeteket, mint korábban a szlovák hetilap olvasói.
https://www.facebook.com/anton.paulik.92

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/27214-zapisky-hovorcu-4-2019

Az első ilyen fogadónapot Budapesten január 4-én, Békéscsabán január 11-én tartottam. A január 4-i dátum meglehetősen korainak mutatkozott, az emberek még nem tették túl magukat a szilveszteri programokon. Azonban a nap külső látogatók nélkül is hasznosnak bizonyult, mert így volt lehetőségünk az Országos Szlovák Önkormányzat elnöknőjével részletesebben is megbeszélni néhány aktuális kérdést, amelyek általánosan PaulikBCérintik a magyarországi szlovák nemzetiséget, illetve mindkettőnket, hiszen együttesen, közös erőfeszítéssel dolgozunk rajta.
Csabán már máshogy volt, ott már be voltak jelentkezve az érdeklődők. Eljött a Magyar Televízió szlovák műsorának szerkesztője és stábja, bejelentkezett egy óvónő, aki segítséget kért a helyi önkormányzati üzemeltetésű óvodai dolgozók számára, és létrejött egy fontos találkozás annak a cégnek a szakembereivel, akik a korábbiakban is segítették a magyarországi szlovákok tevékenységemről, illetve egyéb lehetőségekről és eseményekről való tájékoztatását az interneten. Néhány információ már meg is jelent a http://szlovakul.hu/ weboldalon.
Ami az országgyűlési munkát illeti, az február közepéig szünetel. Addig nem üléseznek a bizottságok sem. Ennek ellenére az ellenzéki képviselők kezdeményezésére az év legelején, január 3-án rendkívüli plenáris ülés zajlott. Az ülés célja a december végi események megvitatása, amikor a parlament elfogadta a Munka Törvénykönyvének módosítását. A kormánykoalíció képviselői részvételének hiányában az ülés nem fogadta el a napirendet sem.
Természetesen ezek a hetek sem telnek csöndesen, hiszen a kormány tavaszi plenáris ülésre tervezett tárgyalási programjából világosan látszik, hogy a kormány már márciusban be akarja terjeszteni a nemzetiségi törvény módosítását az országgyűlés elé. És mivel a mi bizottságunk is tervezi előkészíteni e törvény tágabb módosításának önálló javaslatát, már elkezdtünk dolgozni tervezeteink tartalmán. Természetesen azt megelőzően, hogy a módosítás tartalmáról szóló elképzeléseinket a parlament elé terjesztenénk, egyeztetnünk kell a nemzetiségek országos önkormányzataival, illetve az egyes kormányzati szervekkel, hogy ne javasoljunk irreális vagy egyes nemzetiségek számára elfogadhatatlan változtatásokat. A feladatokat kiosztottuk, a módosítás előkészítéséért felelős munkacsoport tagjai január végére előterjesztik elképzeléseiket, vagyis konkrét javaslataikat, kidolgozott tervezet formájában. Tehát feladat most is van bőven, csak időben el tudjuk végezni mindet!


http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/27172-zapisky-hovorcu-2-2019

Megkezdődött egy új, a 2019-es év. Mint mindig, az ünnepek után ebbe az évbe is viszonylag kipihenten lépek, azonban az új energiával történt feltöltődés ellenére ebben a cikkemben még az elmúlt év eseményeivel foglalkozom. A tavalyi év utolsó hetében történtek áttekintésének fő oka az, hogy az utolsó jegyzeteimet viszonylag hamar kellett elküldenem a Ľudové noviny szerkesztőségébe, és a lapzárta után történtek érdekes események úgy a parlamentben, mint azon kívül. Az utolsó cikkemet december 6-án küldtem el, az ezt követő héten tartotta a tavalyi év utolsó plenáris ülését a parlament. Elképzelhető, hogy az olvasók is láttak erről készült felvételeket, főleg december 12-én, amikor több törvény elfogadásáról szavaztak, többek közt a Munka Törvénykönyvének módosításáról, amit az ellenzék az alkalmazottak helyzetének alapvető romlásaként értelmezett. Éppen ezért, már az elejétől kezdve kritizálták a módosítást a parlamentben is. A javaslat elfogadásáról szóló szavazás napján az ellenzéki képviselők megpróbálták megakadályozni a tanácskozás megkezdését. Törekvésük sikertelenségét követően igyekeztek meggyőzni a kormánypárti képviselőket a törvény elfogadásának helytelenségéről, egyben minden lehetséges módszerrel próbálták ellehetetleníteni az ülés munkáját. Mivel meggyőződésem, hogy a nemzetiségi szószólóknak nem feladatuk belefolyni a politikai vitákba, a javasolt változtatások tartalmát nem kommentálnám. Azt gondolom
paulika2azonban, hogy ezt a szokatlan eseményt nem hagyhatom figyelmen kívül az írásomban, hiszen azok az emberek, akikkel az ezt követő napokban találkoztam, mind érdeklődtek, szószólóként mit gondolok az eseményekről. Ezekre a kérdésekre azzal a gondolattal válaszoltam, ami akkor fogalmazódott meg bennem, amikor tanúja voltam a parlamentben történteknek: amikor Magyarország Alaptörvényében először olvastam arról, hogy a nemzetiség képviselőinek lehetőségük van részt venni a parlament munkájában, nem pont ez a kép jelent meg előttem.
Nos, a törvényt elfogadták. Ugyanezen a héten, pénteken került sor Magyarország köztársasági elnökének és a nemzetiségek képviselőinek szokásos Karácsony előtti találkozására. Jelen volt valamennyi szószóló és az országos nemzetiségi önkormányzatok elnökei. Ezen találkozók keretében az Elnök úr lehetőséget kerít arra, hogy minden résztvevővel eltöltsön néhány percet, és a beszélgetések során rákérdezzen a nemzetiségek aktuális problémáira, a nemzetiségek érzéseire, mely során most, egyebek mellett arról is érdeklődött, hogyan éltük meg a fent említett eseményeket. Úgy gondolom, egyformán fejeztük ki magunkat anélkül, hogy bármelyik politikai párt hozzáállását kritizáltuk volna. Nem így képzeltük el a parlamenti munkát.
Minden évben az Emberi jogok világnapja és a Magyarországi Nemzetiségek Napja alkalmából adják át a Nemzetiségekért díjat. Az elmúlt évben az Országos Szlovák Önkormányzat és az Identita Szlovák Egyesület javaslatára a szlovákság köréből a díjat elődöm, Fuzik János kapta, aki korábban hosszú évekig az OSZÖ elnökeként tevékenykedett. A kitüntetést Magyarország miniszterelnök-helyettese, Semjén Zsolt, az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Soltész Miklós valamint a szociális ügyekért felelős államtitkár, Fülöp Attila adták át. Az átadást követően Fuzik úrnak az OSZÖ elnök asszonyával Hollerné Racskó Erzsébettel együtt a helyszínen személyesen gratuláltunk. Sajnálatos, hogy az ezt követő fogadáson nem volt lehetőségünk hosszabban elbeszélgetni vele.
Természetesen az ünnepek előtti napokban részt vettem több eseményen és találkozón. Ezek közül a szlovák általános iskolák tanulóival Pilisszentkereszten rendezett hagyományos Karácsony előtti találkozóról és a Kondoroson megrendezett szlovák bálról tennék említést, mely rendezvény keretei között adták át a Békés Megyei Szlovákságért kitüntetést, valamint a Tessedik Sámuel díjat, melyet a kitüntetett egészségi okokból nem tudott átvenni az eredeti helyen és időpontban, Bácspetrőcön. Minden díjazottnak gratulálok, és kívánom nekik, ahogyan a Ľudové noviny minden olvasójának is, hogy a 2019-es esztendő hozzon jó egészséget és sok sikert nekik. 


Mint szlovák nemzetiségi szószóló havonként rendszeres személyes találkozási lehetőséget kínálok az érdeklődő magyarországi szlovákoknak:
- minden hónap első péntekén 10.00 és 14.00 között az Országos Szlovák Önkormányzat székházában (1114 Budapest, Fadrusz u. 11/a);
- minden hónap második péntekén 11.00 és 16.00 között Békéscsabán a Szlovák Kultúra Házában (Békéscsaba, Kossuth tér 10.). 

https://www.facebook.com/anton.paulik.92

Ako parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku mesačne raz poskytujem možnosť osobného stretnutia
pre záujemcov – členov slovenskej komunity v Maďarsku:
- každý prvý piatok v mesiaci v sídle CSSM (1114 Budapešť, Fadruszova 11/a) od 10.00 – do 14.00.;
- každý druhý piatok v mesiaci v Békešskej Čabe v budove Domu slovenskej kultúry (5600 Békešská Čaba, Kossuthova 10.) od 11.00 do 16.00.


paulika5Parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik
o dianí v Národnostnom výbore Národného zhromaždenia Maďarska

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/27214-zapisky-hovorcu-4-2019

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/27172-zapisky-hovorcu-2-2019

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/27149-zapisky-hovorcu-52-2018

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/27099-zapisky-hovorcu-50-2018

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/27036-zapisky-hovorcu-48-2018

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/26978-zapisky-hovorcu-46-2018

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/26914-zapisky-hovorcu-44-2018

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/26863-zapisky-hovorcu-42-2018

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-publicistika/26810-zapisky-hovorcu-40-2018


Paulik Antal szlovák nemzetiségi szószóló az Országgyűlésben 2018. július 2-án
napirend utáni felszólalásban emlékezett meg Szent Cirillről és Metódról 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Asszonyok és Urak!
Napirend utáni felszólalásommal meg szeretnék emlékezni Európa társ-védőszentjeiről, Szent Cirillről és Szent Metódról. Ma, amikor gyakran emlegetjük Európa, illetve a Kárpát-medence, a Kárpát-medencei népek keresztény gyökereit, úgy gondolom, nem haszontalan, ha felidézzük, hogy hazánk területén a keresztény hit terjesztése, intézményesülése nem Szent István megkeresztelkedésével kezdődött.
„Népünk meg van keresztelve, még sincs tanára. Nem értjük a görög és a latin nyelvet... Nem ismerjük sem az írott betűket, sem azok jelentését, ezért küldjön hozzánk tanárokat, akik megokosítanak bennünket a Szentírás szavaiban és azok jelentésében” A kilencedik század második felében fordult e szavakkal Rastislav morva fejedelem Bizánc akkori uralkodójához, III. Mihályhoz. Amikor azután III. Mihály úgy döntött, eleget tesz a morva fejedelem kérésnek, a két fivér Cirill és Metód voltak a legjobb szóba jöhető választás. Korábban misszionáriusként már jártak a kazároknál, ahol bizonyították hozzáértésüket és - nem mellékesen - megtalálták Szent Kelemen vértanú pápa ereklyéit. Emellett mindketten
PaulikH2kitűnően ismerték a Szaloniki környékén élő szlávok nyelvét.
A két hittérítő és kísérőik 863-ban érkeztek meg a Morva Birodalomba. Nem jöttek üres kézzel. Magukkal hozták a - keleti rítusú - keresztény liturgia görögből szláv nyelvre fordított szövegeit, a Biblia egyes részeinek fordítását, valamint egy új, szláv ábécét - az úgynevezett glagolikát, amelyet szintén Cirill állított össze a görög és a héber írásjelek alapján.
Történészek egybehangzó véleménye szerint a korabeli Európa keleti, dél-keleti részén élő szláv népek ugyan nem beszéltek teljességgel azonos nyelvet, azonban azt is egyöntetűen állítják, hogy az egyes régióban élő szláv törzsek minden probléma nélkül megértették egymást. Lényegében ennek is köszönhető, hogy ma a hazánk területén élő szláv nemzetiségek - valamint a szomszédos szláv nemzetek - egyaránt a két hittérítőhöz kötik a szláv írásbeliség megjelenését Pannóniában, illetve a közösségeik anyaországában. A két szaloniki fivérhez kötődik a szláv nyelvű írásbeliség megalapozása, a szláv nyelvű liturgia terjesztése mellett a mai Zalavár területén megalakított első, papokat képző iskola létrehozása is.
A két fivér a morvaországi térítő missziót megszakítva, 867-ben Rómába utazott, hogy a régiónkban aktív frank hittérítők támadásait kivédjék, és a pápa - II. Adorján jóváhagyását kérjék a szláv nyelvű liturgia használatához. Az útra magukkal vitték Szent Kelemen ereklyéit is. Talán ennek is köszönhetően elnyerték a pápa támogatását, aki Cirill Rómában bekövetkezett halála után arra ösztönözte Metódot, hogy térjen vissza Morvaországba és Nyitra környékén folytassa tevékenységét. Támogatása megerősítésére nem csupán engedélyezte a szláv nyelvű liturgia használatát, hanem érsekké nevezte ki őt.
Metód 885-ben bekövetkező halálát követően tanítványait a frank hittérítők elüldözték a Kárpát-medencéből, azok ezután Bulgáriában, Csehországban és Lengyelország déli részén folytatták Szent Cirill és Szent Metód munkásságát, illetve terjesztették tanításukat. A szláv - vagy ahogyan ma emlegetjük - az ószláv nyelv az ábécének és az aktív egyházi használatnak köszönhetően fejlődésnek indult, mára Európa lakóinak igen nagy hányada beszéli a belőle kinőtt szláv nyelvek valamelyikét.
A történeti Magyarország szláv népeinek körében Szent Cirill és Szent Metód tisztelete túlélte a népvándorlás zűrzavarát, majd a katolikus egyház Szent István általi újraszervezését és mind a mai napig élő hagyomány. Innen eredeztetjük keresztény gyökereinket és a glagolikából vezetjük le anyanyelvű írásbeliségünket. Éppen ezért döntött úgy az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlése kevéssel megalakulását követően, hogy a két szaloniki szent emléknapját teszi meg nemzetiségünk legnagyobb ünnepévé.
A magyarországi szlovákok 1996 óta ünneplik július első szombatján a Magyarországi Szlovákok Napját - idén az újratelepítésének 300. évfordulóját ünneplő Békéscsabán. Az ünnep keretében évről - évre megemlékeznek a két szentről, akiket II. János Pál pápa 1980 decemberében Európa társ-védőszentjeivé nyilvánított.
A Zalavár melletti Szent Cirill és Szent Metód emlékparkban, ahol más szláv nemzetiségek, a bolgárok és a szlovének is állítottak emlékoszlopot a szláv hittérítőknek, a Fővárosi Szlovák Önkormányzat felállította a két szent egész alakos bronzszobrát. A Magyar Honvédség és a Szlovák Köztársaság fegyveres Erőinek tábori püspöksége immár nyolcadik éve szervez itt megemlékezést július 5-éhez kapcsolódóan. Európa társ-védőszentjei tehát máig elősegítik a két nemzet - a szlovák és a magyar, illetve tágabban, a magyarság és a környező szláv népek közötti megértés szellemének ápolását.
Köszönöm a figyelmüket.