alt : header1.swfSat07202019

Posledná aktualizácia23:14:40

Pozvánky - Programy - Podujatia - Predbežne

KalendarĽudové noviny - http://www.luno.hu/aktuality-podujatia
Domovina - slovenský magazín Duna TV

- https://www.mediaklikk.hu/musor/domovina
Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu
- https://www.mediaklikk.hu/musor/szlovak
CSSM - http://www.slovaci.hu/index.php/sk


Počet zaregistrovaných slovenských voličov v Maďarsku

Aktuálny počet prihlásených do zoznamu slovenských voličov: 11 387 osôb.
(Zdroj: http://valasztas.hu) - 
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/27615-aktreg19

O voľbách do národnostných samospráv v Malej Tarčihttp://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27810-lep-slova

Regionálne stretnutie v Kóšpallagu aj o voľbách
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27650-regionalne-stretnutie-s-kulturnou-prehliadkou-v-ko-pallagu

Pred našimi voľbami - http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27335-pred-na-imi-vo-bami

Koordinačná porada v Budapešti o voľbách
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27487-koordina-na-porada-v-budape-ti-aj-o-vo-bach

Predvolebné fórum v Tatabáni-Bánhide - http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27534-predvolebne-forum-v-tatabani-banhide

Zsm-Unia-Identita-3Dohoda o založení volebnej koalície
Zväz Slovákov v Maďarsku, Únia slovenských organizácií v Maďarsku a Slovenský spolok Identita sa rozhodli, že počas volieb do národnostných samospráv v roku 2019 uzavrú volebnú koalíciu: spolu budú nominovať kandidátov na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, postavia spoločnú celoštátnu listinu.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1457-dohoda-o-zaloeni-volebnej-koalicie

Etický kódex
POŽIADAVKY VOČI ČLENOM, KANDIDÁTOM SLOVENSKÝCH SAMOSPRÁV

1. Hlásenie sa k slovenskému pôvodu, väzbe, identite rovnako v rodine, v užšom prostredí a pred verejnosťou.
2. Kultivované používanie slovenského jazyka na úrovni konverzácie.
3. Uznávanie priority národnostných otázok a záležitostí,
ich uplatňovanie pred 
záujmami strany, vlastnými odbornými a osobnými záujmami.
4. Angažovanosť v slovenskom národnostnom školstve, miestnej histórii, výskume a národnostnom cirkevnom živote,
napomáhanie činnosti v týchto oblastiach.

5. Podporovanie slovenských občianskych organizácií.
6. Angažovanosť v službe verejnosti. Znalosť zásad samosprávnosti a praxe uplatňovania záujmov,
komunikatívnosť a kultúrne vystupovanie.

7. Znalosť pravidiel spoločenského správania a medziľudských vzťahov, etických noriem a tomu zodpovedajúce postoje.
8. V prípade osoby zastávajúcej vedúcu funkciu - podľa možnosti - slovná a písomná znalosť slovenského jazyka. Znalosť protokolu.
9. Morálna bezúhonnosť.
10. Nominačné organizácie rešpektujú kandidátov iných organizácií, dodržiavajú pravidlá fair play v období pred voľbami a po nich.


Slovensky-institut-LOGO-modre

Program Slovenského inštitútu v Budapeštihttp://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf

A Szlovák Intézet rendezvényeihttp://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.pdf

Sídlo inštitútu: 1088 Budapešť, Rákóczi út 15. Otváracia doba: pondelok - štvrtok 10-16, piatok: 10-14 https://www.facebook.com/sibudapest www.mzv.sk/sibudapest This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Telefón: (+36 1) 327 4000


Dotacie-UszzPodpora zo Slovenska / Dotácie z rozpočtu ÚSŽZ

Zoznamy schválených žiadostí:
http://www.uszz.sk/data/d05e3fc45584398835684e4cfd3a058e.pdf

Zoznamy zamietnutých žiadostí:
http://www.uszz.sk/data/f18f118d29cd0105b55d37b6b4915d04.pdf

Upozornenie pre prijímateľov dotácií:
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4672/dotacie-2019--schvalene-a-neschvalene-ziadosti-o-dotacie-2019
 


BankFest-Pozv2019banerzs2novfolkf 


RudabanaPred ekumenickým stretnutím slovenských speváckych zborov a koncertom chrámovej hudby v Baňačke
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/618-ekumenicke-stretnutie-slovensk-ch-spevackych-zborov-a-koncert-chramovej-hudby-2019 


ElekFesSlovenská národnostná samospráva v Eleku a Spolok eleckých Slovákov usporiadajú 20. júla od 10. hod. III. Slovenský festival v Eleku. Na Laudenbachovom námestí vystúpia miestne Tanečné skupiny Pacsirta (Škovránok) a Elek, TS Komlóš, TS Csabagyöngye, Mandolínová skupina Tremolo zo Slovenského Komlóša, TS Bóbita a TS Hajkefe z Debrecínu, citaristka Fruzsina Ficzereová, Citarová skupina Kisze z Čorvášu, Krúžok ľudovej hudby ochrancov tradícií z Čabačudu, Slovenský páví krúžok z Poľného Berinčoku, Mládežnícka dychová kapela zo Slovenského Komlóša a Párta Banda - citaristi z Újkígyósu. Tance sprevádza kapela Talléros. Počas doobedia bude prebiehať ochutnávka tradičných slovenských gastronomických špecialít. Podujatie podporili Správa fondov Gábora Bethlena, Samospráva mesta Elek, Spolok eleckých Slovákov, Slovenská národnostná samospráva v Eleku a Slovenská národnostná samospráva Békešskej župy.

ViktorinSlovenská samospráva mestskej časti Jozefovo srdečne pozýva na pamiatkovú slávnosť venovanú Jozefovi Karolovi Viktorínovi. Podujatie venované spomienke na túto významnú osobnosť sa uskutoční 20. júla 2019 o 10.30 hodine vo Vyšehrade na Ulici Rév. - https://www.facebook.com/oslovma/photos/a.165789530186698/2228153113950319

SenvclavSamospráva obce Senváclav a Slovenská národnostná samospráva Senváclavu usporiadajú 24. augusta od 14. hod. Obecný a Národnostný deň. Podujatie sa uskutoční na Ul. S. Petőfiho č. 10. Pokiaľ máte záujem spestriť kultúrny program 10-minútovým vystúpením vašej folklórnej skupiny, prihláste sa na e-mailovej adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo na č. tel. 20/945-4049 do 30. júla. Po kultúrnom programe bude nasledovať večera a veselica s miestnou kapelou Montana.

Sarvas19


LuNoviny

Ľudové noviny (e-archív) - https://jadox.oik.hu:443/?docId=11856


BpSlovak

Budapeštiansky Slovák (e-archív) - https://jadox.oik.hu:443/?docId=11649


CSSMhlavUstavKSM-logoPedMetCentSlovMa-logoVpnZaSlovMa-Nadacia-logo

ReklDomovina2ReklMatJaz2

ReklTonoReklCSSM2


Kalendár podujatí inštitúcii CSSM na rok 2019

http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/598-kalendar-podujati-institucii-cssm-na-r-2019


NKal2019

Staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára na rok 2020!

Ročenka Náš kalendár je už dlhé desaťročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm, s. r. o., jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Naším cieľom je, aby Náš kalendár na rok 2020 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku – prezentujúc tohtoročné udalosti zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť našich školákov a mládeže. / Podľa našich predstáv aj budúcoročný Náš kalendár bude mať tradičnú, klasickú štruktúru, čo však neznamená, že nechce byť niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Snažíme sa o to, aby naša ročenka bola obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním. Na stránkach Nášho kalendára na rok 2020, samozrejme, predstavíme aj činnosť inštitúcií CSSM, prácu našich miestnych a regionálnych slovenských volených zborov a občianskych organizácií, ako aj ďalších slovenských kolektívov. Pri zostavovaní ročenky nechceme zabudnúť na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a na dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Pochopiteľne, necháme pritom primeraný priestor aj pre literatúru, umenie, zábavné čítanie, rôzne zaujímavosti, krížovky, recepty a humor. / Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu: staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára na rok 2020! Vítané sú všetky vaše návrhy, podnety, pripomienky, no a najmä články, fotografie a iné príspevky na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj o ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na našom národnostnom poli. Svoje články, resp. podnety a pripomienky pošlite v elektronickej podobe čím skôr (najneskôr do 1. augusta) na emailovú adresu spoločnosti SlovakUm. / Za spoluprácu vám vopred ďakujeme! / S pozdravom: Imrich Fuhl, konateľ SlovakUm, s. r. o. / e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. u / mobil: +36 30 423 8033

Náš kalendár 2019 - Objednávka / Megrendelőlap: www.oslovma.hu/XXX/MegrendL-NasKal19.pdf
Zachovajme stopy po našich pracovitých slovenských predkoch
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-literatura/27187-zachovajme-stopy-po-na-ich-pracovit-ch-slovensk-ch-predkoch
Potecha oka, ovlaženie pamäte, inšpirácia ducha
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/54/nas-kalendar-slovakov-v-madarsku-potecha-oka-ovlazenie-pamaete-inspiracia-ducha
Náš kalendár v Digitálnej knižnici Dokumentačného centra CSSM - http://sdc.slovaci.hu/konyvtar-2?task=showCategory&;catid=52


BohoSluzKam v Maďarsku na slovenské bohoslužby?
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/24735-kam-na-slovenske-bohoslu-by


Monit-Sk

oSlovMa-4000-likes