alt : header1.swfFri04262019

Posledná aktualizácia16:49:49

Pozvánky - Programy - Podujatia - Predbežne

KalendarĽudové noviny - http://www.luno.hu/aktuality-podujatia
Domovina - slovenský magazín Duna TV

- https://www.mediaklikk.hu/musor/domovina
Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu
- https://www.mediaklikk.hu/musor/szlovak
CSSM - http://www.slovaci.hu/index.php/sk

Slovensky-institut-LOGO-modre


Program Slovenského inštitútu v Budapeštihttp://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf

A Szlovák Intézet rendezvényeihttp://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.pdf

Sídlo inštitútu: 1088 Budapešť, Rákóczi út 15. Otváracia doba: pondelok - štvrtok 10-16, piatok: 10-14 https://www.facebook.com/sibudapest www.mzv.sk/sibudapest This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Telefón: (+36 1) 327 4000


Dotacie-UszzPodpora zo Slovenska / Dotácie z rozpočtu ÚSŽZ

Zoznamy schválených žiadostí:
http://www.uszz.sk/data/d05e3fc45584398835684e4cfd3a058e.pdf

Zoznamy zamietnutých žiadostí:
http://www.uszz.sk/data/f18f118d29cd0105b55d37b6b4915d04.pdf

Upozornenie pre prijímateľov dotácií:
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4672/dotacie-2019--schvalene-a-neschvalene-ziadosti-o-dotacie-2019


SegedAprKerestur

PestErzs

NadlaKlo

BpSlInSI

OstrKomZ-10maja19

ZsmPestR-11maja19-Kospallag

JasdTab9

PilTurSk

NarStiPrhttps://www.stipendia.sk/sk/aktuality/akademicky-rok-2019/2020-vyzvy-otvorena
Nová výzva Národného štipendijného programu Slovenskej republiky v akademickom roku 2019/2020 / Leták: https://www.mzv.sk/documents/10182/3588785/Letak+NSP_SK.pdf
Štipendiá pre zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov,
výskumných a umeleckých pracovníkov
https://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-zahranicia


RudabanaPred ekumenickým stretnutím slovenských speváckych zborov a koncertom chrámovej hudby v Baňačke
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/618-ekumenicke-stretnutie-slovensk-ch-spevackych-zborov-a-koncert-chramovej-hudby-2019


CSSMhlavUstavKSM-logoPedMetCentSlovMa-logoVpnZaSlovMa-Nadacia-logo

ReklDomovina2ReklMatJaz2

ReklTonoReklCSSM2


Výzva na morálne oceňovanie „Pedagóg roka“ pri príležitosti Dňa slovenských pedagógov v Maďarsku
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/612-v-zva-na-moralne-oce-ovanie-pedagog-roka-pri-prile-itosti-d-a-slovensk-ch-pedagogov-v-ma-arsku


Kalendár podujatí inštitúcii CSSM na rok 2019
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/598-kalendar-podujati-institucii-cssm-na-r-2019


NKal2019Obľúbené čítanie Slovákov v Maďarsku - ročenka Náš kalendár, ktorej vydavateľom je Nezisková verejnoprospešná s. r. o. SlovakUm. Jedna z najvýznamnejších publikácií Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je kronikou spoločensko-kultúrnych udalostí tunajších Slovákov. Cieľom tvorcov bolo, aby Náš kalendár umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku - prezentujúc minuloročné udalosti zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť našich školákov a mládeže, a to s netajenými ambíciami, aby ročenka bola niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Tvorcovia sa snažili o to, aby Náš kalendár bol obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním.
Objednávka / Megrendelőlap: www.oslovma.hu/XXX/MegrendL-NasKal19.pdf
Zachovajme stopy po našich pracovitých slovenských predkoch
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-literatura/27187-zachovajme-stopy-po-na-ich-pracovit-ch-slovensk-ch-predkoch
Potecha oka, ovlaženie pamäte, inšpirácia ducha
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/54/nas-kalendar-slovakov-v-madarsku-potecha-oka-ovlazenie-pamaete-inspiracia-ducha
Náš kalendár v Digitálnej knižnici Dokumentačného centra CSSM - http://sdc.slovaci.hu/konyvtar-2?task=showCategory&;catid=52


BohoSluzKam v Maďarsku na slovenské bohoslužby?
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/24735-kam-na-slovenske-bohoslu-by


Monit-Sk

oSlovMa-4000-likes