alt : header1.swfSun08182019

Posledná aktualizácia21:04:36

Pozvánky - Programy - Podujatia - Predbežne

KalendarĽudové noviny - http://www.luno.hu/aktuality-podujatia
Domovina - slovenský magazín Duna TV

- https://www.mediaklikk.hu/musor/domovina
Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu
- https://www.mediaklikk.hu/musor/szlovak
CSSM - http://www.slovaci.hu/index.php/sk


Počet zaregistrovaných slovenských voličov v Maďarsku

Aktuálny počet prihlásených do zoznamu slovenských voličov: 11 402 osôb.
(Zdroj: http://valasztas.hu) - 
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/27615-aktreg19

O voľbách do národnostných samospráv v Malej Tarčihttp://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27810-lep-slova

Regionálne stretnutie v Kóšpallagu aj o voľbách
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27650-regionalne-stretnutie-s-kulturnou-prehliadkou-v-ko-pallagu

Pred našimi voľbami - http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27335-pred-na-imi-vo-bami

Koordinačná porada v Budapešti o voľbách
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27487-koordina-na-porada-v-budape-ti-aj-o-vo-bach

Predvolebné fórum v Tatabáni-Bánhide - http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27534-predvolebne-forum-v-tatabani-banhide

Zsm-Unia-Identita-3Dohoda o založení volebnej koalície
Zväz Slovákov v Maďarsku, Únia slovenských organizácií v Maďarsku a Slovenský spolok Identita sa rozhodli, že počas volieb do národnostných samospráv v roku 2019 uzavrú volebnú koalíciu: spolu budú nominovať kandidátov na miestnej, regionálnej a celoštátnej úrovni, postavia spoločnú celoštátnu listinu.
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/1457-dohoda-o-zaloeni-volebnej-koalicie

Etický kódex
POŽIADAVKY VOČI ČLENOM, KANDIDÁTOM SLOVENSKÝCH SAMOSPRÁV

1. Hlásenie sa k slovenskému pôvodu, väzbe, identite rovnako v rodine, v užšom prostredí a pred verejnosťou.
2. Kultivované používanie slovenského jazyka na úrovni konverzácie.
3. Uznávanie priority národnostných otázok a záležitostí,
ich uplatňovanie pred 
záujmami strany, vlastnými odbornými a osobnými záujmami.
4. Angažovanosť v slovenskom národnostnom školstve, miestnej histórii, výskume a národnostnom cirkevnom živote,
napomáhanie činnosti v týchto oblastiach.

5. Podporovanie slovenských občianskych organizácií.
6. Angažovanosť v službe verejnosti. Znalosť zásad samosprávnosti a praxe uplatňovania záujmov,
komunikatívnosť a kultúrne vystupovanie.

7. Znalosť pravidiel spoločenského správania a medziľudských vzťahov, etických noriem a tomu zodpovedajúce postoje.
8. V prípade osoby zastávajúcej vedúcu funkciu - podľa možnosti - slovná a písomná znalosť slovenského jazyka. Znalosť protokolu.
9. Morálna bezúhonnosť.
10. Nominačné organizácie rešpektujú kandidátov iných organizácií, dodržiavajú pravidlá fair play v období pred voľbami a po nich.


Slovensky-institut-LOGO-modre

Program Slovenského inštitútu v Budapeštihttp://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf

A Szlovák Intézet rendezvényeihttp://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.pdf

Sídlo inštitútu: 1088 Budapešť, Rákóczi út 15. Otváracia doba: pondelok - štvrtok 10-16, piatok: 10-14 https://www.facebook.com/sibudapest www.mzv.sk/sibudapest This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Telefón: (+36 1) 327 4000


Dotacie-UszzPodpora zo Slovenska / Dotácie z rozpočtu ÚSŽZ

Zoznamy schválených žiadostí:
http://www.uszz.sk/data/d05e3fc45584398835684e4cfd3a058e.pdf

Zoznamy zamietnutých žiadostí:
http://www.uszz.sk/data/f18f118d29cd0105b55d37b6b4915d04.pdf

Upozornenie pre prijímateľov dotácií:
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4672/dotacie-2019--schvalene-a-neschvalene-ziadosti-o-dotacie-2019


RudabanaPred ekumenickým stretnutím slovenských speváckych zborov a koncertom chrámovej hudby v Baňačke

http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/618-ekumenicke-stretnutie-slovensk-ch-spevackych-zborov-a-koncert-chramovej-hudby-2019 


SenvclavSamospráva obce Senváclav a Slovenská národnostná samospráva Senváclavu usporiadajú 24. augusta od 14. hod. Obecný a Národnostný deň. Podujatie sa uskutoční na Ul. S. Petőfiho č. 10. Pokiaľ máte záujem spestriť kultúrny program 10-minútovým vystúpením vašej folklórnej skupiny, prihláste sa na e-mailovej adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. alebo na č. tel. 20/945-4049 do 30. júla. Po kultúrnom programe bude nasledovať večera a veselica s miestnou kapelou Montana.


LuNoviny

Ľudové noviny (e-archív) - https://jadox.oik.hu:443/?docId=11856


BpSlovak

Budapeštiansky Slovák (e-archív) - https://jadox.oik.hu:443/?docId=11649


CSSMhlavUstavKSM-logoPedMetCentSlovMa-logoVpnZaSlovMa-Nadacia-logo

ReklDomovina2ReklMatJaz2

ReklTonoReklCSSM2


Kalendár podujatí inštitúcii CSSM na rok 2019

http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/598-kalendar-podujati-institucii-cssm-na-r-2019


NKal2019

Staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára na rok 2020!

Ročenka Náš kalendár je už dlhé desaťročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm, s. r. o., jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Naším cieľom je, aby Náš kalendár na rok 2020 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku – prezentujúc tohtoročné udalosti zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť našich školákov a mládeže. / Podľa našich predstáv aj budúcoročný Náš kalendár bude mať tradičnú, klasickú štruktúru, čo však neznamená, že nechce byť niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Snažíme sa o to, aby naša ročenka bola obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním. Na stránkach Nášho kalendára na rok 2020, samozrejme, predstavíme aj činnosť inštitúcií CSSM, prácu našich miestnych a regionálnych slovenských volených zborov a občianskych organizácií, ako aj ďalších slovenských kolektívov. Pri zostavovaní ročenky nechceme zabudnúť na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a na dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Pochopiteľne, necháme pritom primeraný priestor aj pre literatúru, umenie, zábavné čítanie, rôzne zaujímavosti, krížovky, recepty a humor. / Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu: staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára na rok 2020! Vítané sú všetky vaše návrhy, podnety, pripomienky, no a najmä články, fotografie a iné príspevky na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj o ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na našom národnostnom poli. Svoje články, resp. podnety a pripomienky pošlite v elektronickej podobe čím skôr na emailovú adresu spoločnosti SlovakUm. / Za spoluprácu vám vopred ďakujeme! / S pozdravom: Imrich Fuhl, konateľ SlovakUm, s. r. o. / e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. u / mobil: +36 30 423 8033

Náš kalendár 2019 - Objednávka / Megrendelőlap: www.oslovma.hu/XXX/MegrendL-NasKal19.pdf
Zachovajme stopy po našich pracovitých slovenských predkoch
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-literatura/27187-zachovajme-stopy-po-na-ich-pracovit-ch-slovensk-ch-predkoch
Potecha oka, ovlaženie pamäte, inšpirácia ducha
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/54/nas-kalendar-slovakov-v-madarsku-potecha-oka-ovlazenie-pamaete-inspiracia-ducha
Náš kalendár v Digitálnej knižnici Dokumentačného centra CSSM - http://sdc.slovaci.hu/konyvtar-2?task=showCategory&;catid=52


BohoSluzKam v Maďarsku na slovenské bohoslužby?
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/24735-kam-na-slovenske-bohoslu-by


Monit-Sk

oSlovMa-4000-likes