H06242024

Posledná aktualizáciaCs, 20 jún. 2024 10am

Stredisko v Mlynkoch je zamknuté a prázdne

MlynNew1„Na slávnostnom otvorení som sľúbila, že na druhý deň začneme prácu a dom naplníme životom - slovenským spevom a tak ďalej. Ja som bola najviac prekvapená, keď ma informovali o tom, že dom ešte nemôžeme používať, pretože nemáme povolenie na prevádzkovanie. Takže dom ešte nie je otvorený, ešte ho nemôžeme používať...“

Pilíšski Slováci stále nemajú kľúče
k novému Slovenskému domu v Mlynkoch

Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov ani Slovenská samospráva v Mlynkoch (SSvM) nemajú ešte stále kľúče a bezpečnostné kódy k budove Strediska pilíšskych Slovákov v Mlynkoch. Pre TASR to 1. decembra 2012 uviedol v severomaďarskej obci Mlynky (Pilisszentkereszt) člen SSvM a Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy MlynOsmmv Maďarsku (CSSM) Imrich Fuhl. „Zatiaľ iba CSSM disponuje všetkými prostriedkami na to, aby tam usporiadala svoje akcie, ale máme prísľuby, že aj keď to ešte oficiálne nepoužívame, slovenského Mikuláša si tam SSvM môže usporiadať,” povedal I. Fuhl. Následne 15. decembra budú môcť nový Slovenský dom - Stredisko pilíšskych Slovákov predstaviť širšiemu regiónu - pilíšskym slovenským osadám, odkiaľ prídu na divadelné predstavenie. „To už bude tak trošku v predvianočnej nálade. Potom počítame s tým, že 28. decembra sa tam lúčime so starým rokom a vítame nový rok, to je tradičná akcia miestnej organizácie Zväzu Slovákov v Maďarsku a prakticky celého regiónu. Takže takmer na každý týždeň by tu bola nejaká dôležitá udalosť, ale pretrváva určitá neistota, kedy konečne budeme môcť oficiálne vstúpiť do tej budovy s vedomím, že sme v nej doma,” zdôraznil člen SSvM a CSSM. Poznamenal, že ešte treba urobiť určité formálne kroky, aby bolo možné priestory oficiálne používať. Vlastníkom nehnuteľnosti a prevádzkovateľom Strediska pilíšskych Slovákov, ktoré slávnostne otvorili 2. októbra 2012 slovenský premiér Robert Fico a predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, je CSSM. Spoluužívateľmi objektu sú aj miestne organizácie pilíšskych Slovákov, najmä Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov a SSvM. Samospráva obce Mlynky a starosta József Lendvai sa v roku 2008 rozhodli z budovy starého Slovenského domu vysťahovať práve uvedené subjekty. Poslaním spoločensko-kultúrneho strediska je činnosť zameraná na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v Maďarsku, ako aj na udržiavanie ich vzťahov. (tasr)

Marta Demjénová: Nové Stredisko pilíšskych Slovákov ešte stále nemôžeme používať

Stredisko pilíšskych Slovákov v Mlynkoch (Pilisszentkereszt) tamojší Slováci ešte stále nemôžu používať, aj napriek tomu, že ho 2. októbra slávnostne otvorili slovenský premiér Robert Fico a predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Potvrdila to 16. novembra pre TASR v Budapešti predsedníčka Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marta Demjénová. „Na slávnostnom otvorení som sľúbila, že na druhý deň začneme prácu a dom naplníme životom - slovenským spevom a tak ďalej. Ja som bola najviac prekvapená, keď ma informovali o tom, že dom ešte nemôžeme používať, pretože nemáme povolenie na prevádzkovanie. Takže dom ešte nie je otvorený, ešte ho nemôžeme používať, nábytok čiastočne už máme, a teraz čakáme aj ostatné kusy zariadenia,” MlynkDempovedala M. Demjénová. „Musíme počkať ešte na povolenie. Neviem, kedy ho dostaneme, konkrétne akcie môžeme len vtedy organizovať, keď dom bude otvorený a môžeme ho používať,” dodala. Podľa jej slov plánovali, že týždeň, maximálne dva týždne po otvorení pripravia akciu pre obyvateľov dediny, resp. regiónu, aby im ukázali, ako vyzerá nový dom Slovákov, aké plány budú mať, ale to sa nemohlo ešte doteraz uskutočniť. „Na 6. decembra sme chceli v dome uskutočniť podujatie Slovenský Mikuláš. Neviem, či vtedy tam už budeme môcť byť, aj slovenské Vianoce sme plánovali a budúci rok by tam mal byť Slovenský regionálny bál, aj šiškový festival a vlastne nevieme dopredu, či tam budú tieto akcie. V náhradnej budove sa uskutoční aj konferencia Zväzu Slovákov v Maďarsku pod názvom „Ako ďalej, Slováci v Maďarsku?“, ktorá mala byť podľa pôvodných plánov tiež v novom slovenskom dome,” informovala M. Demjénová o plánoch Slovenskej samosprávy v Mlynkoch. Vlastníkom nehnuteľnosti a prevádzkovateľom Strediska pilíšskych Slovákov je Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM). Spoluužívateľom objektu sú aj miestne organizácie pilíšskych Slovákov, najmä Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov a Slovenská samospráva v Mlynkoch. Samospráva obce Mlynky a starosta József Lendvai v roku 2008 sa rozhodli z budovy starého Slovenského domu vysťahovať práve tieto subjekty. Poslaním spoločensko-kultúrneho strediska je činnosť zameraná na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v Maďarsku, ako aj na udržiavanie ich vzťahov. (tasr)


Nové stredisko v Mlynkoch je zamknuté a prázdne

Pote Mlynky: Napomádované predstavenie pred falošnými kulisami - Po slávnostnej kolaudácii za účasti premiérov budovu uzamkli a odviezli ešte aj nábytok a príbory. Nie je jasné, prečo sa pilišskí Slováci nemohli hneď nasťahovať do nového sídla. Treba veriť, že kľúč čím skôr dostanú. A azda si aj dokúpia zariadenie.

MlyPotemSlováci v Mlynkoch (Pilisszentkereszt) mali 16. novembra posledný deň na to, aby si definitívne odsťahovali veci zo starého Slovenského domu v centre obce. Nemali však kam. V novom dome v Mlynkoch to po prvý a zatiaľ posledný raz žilo jediný deň, 2. októbra, keď ho slávnostne otvorili Robert Fico a jeho maďarský kolega Viktor Orbán. Stredisko pilíšskych Slovákov, ako sa budova oficiálne nazýva, je od odchodu premiérov uzamknuté, opustené a zíva prázdnotou. Odviezli aj nábytok, ktorým bolo dočasne zariadené počas otvorenia. Spolu s taniermi a príbormi bol zapožičaný iba na túto príležitosť.

Bez kľúča

Slovenská samospráva v Mlynkoch a regionálne slovenské združenia, ktoré tu už mali sídliť a organizovať kultúrne podujatia, od budovy ani nemajú kľúč. Pri otváraní pritom dúfali, že tu do konca roka usporiadajú niekoľko akcií, od tradičného slovenského Mikuláša po konferenciu Zväzu Slovákov v Maďarsku, najpočetnejšej slovenskej organizácie. „Dnes už nepredpokladáme, že by sme dom mohli začať používať skôr než v januári,“ hovorí novinár a člen miestnej slovenskej samosprávy Imrich Fuhl. Väčšina zariadenia zo starej budovy, ktorú musia vypratať, nemá kam ísť. „Časť vecí musíme dať k miestnemu farárovi,“ povedal Jozef Havelka, podpredseda Slovenskej samosprávy v Mlynkoch, donedávny predseda združenia pilíšskych Slovákov. Do dnes už bývalého Slovenského domu sa nasťahujú samospráva a starosta obce Mlynky József Lendvai, ktorí v roku 2008 rozhodli vysťahovať miestne slovenské organizácie. Tým sa spustil medzinárodný konflikt, o ktorom sa hovorilo aj v Bruseli. Spor mala ukončiť dohoda slovenskej a maďarskej vlády o výstavbe nového domu, ktorú by oba štáty financovali rovným dielom. Stavba bola dokončená už v auguste minulého roku. Otvoreniu najprv bránili skoro rok trvajúce spory medzi vládami o to, ako si podelia rastúce náklady. Po podpísaní dohody o dofinancovaní v júli tohto roku sa zase čakalo na termín otvorenia, ktorý by vyhovoval obom premiérom.

MlynNew2

Spory Slovákov

Z toho, že dom ani po oficiálnom otvorení nemôžu používať, vinia pilíšski Slováci Celoštátnu slovenskú samosprávu. Maďarská vláda totiž od začiatku trvala na tom, aby sa oficiálnym majiteľom budovy stala ona a miestni Slováci ju len užívali na základe zmluvy. Slováci z Mlynkov a Zväz Slovákov v Maďarsku sú dlhodobo v opozícii voči súčasnému vedeniu celoštátnej samosprávy. Jej šéf Ján Fuzik popiera, že by mohol za nefunkčnosť domu. „Všetky povolenia sú vybavené,“ povedal SME. Čakať podľa neho treba len na valné zasadanie celoštátnej samosprávy na konci novembra, ktoré musí všetko formálne schváliť. „Samotná prevádzka domu je už len a len vecou slovenskej samosprávy v Maďarsku,“ povedal cez tlačový odbor premiér Fico. Hovorca ministerstva zahraničia Boris Gandel tiež odpovedal, že slovenská vláda nie je zodpovedná za prevádzkovanie domu, a odkázal na celoštátnu krajanskú samosprávu.

Strácajú väčšinu

Mlynky sú jediná obec v Maďarsku, kde sa podľa výsledkov predposledného sčítania ľudu v roku 2001 k slovenskej národnosti hlásila viac ako polovica obyvateľov. Výsledky vlaňajšieho sčítania ešte nie sú známe, aj miestni Slováci však predpokladajú, že už väčšinu v obci stratili. Podľa predsedníčky miestnej slovenskej samosprávy Marty Demjénovej najmä preto, lebo sa do obce sťahuje veľa ľudí z blízkej Budapešti. Svoju úlohu však zohral aj konflikt o budovu, ktorý mohol miestnych Slovákov zastrašiť či znechutiť.

Peter Morvay / Miroslav Kern (sme.sk)

MlynNew3

Chronológia - Mlynky

- 2008: Slovákov vysťahovali zo starého domu. Štáty sa dohodli na stavbe nového.
- August 2011: Dokončenie novej budovy.
- Júl 2012: Dohoda uzatvára spor o financovanie.
- 2. október 2012: Slávnostné otvorenie nového domu.


P o t e   M l y n k y

Keby sa knieža Potemkin dožil druhej Orbánovej a druhej Ficovej vlády, zo Slovenského domu v Mlynkoch by aj jemu padla sánka. Po slávnostnej kolaudácii za účasti premiérov budovu uzamkli a odviezli ešte aj nábytok a príbory. Nie je jasné, prečo sa pilišskí Slováci nemohli hneď nasťahovať do nového sídla. Treba veriť, že kľúč čím skôr dostanú. A azda si aj dokúpia zariadenie. Ak majú z čoho. Komédia v Mlynkoch ukázala, že predstieranie novej kvality slovensko-maďarských vzťahov má síce ešte slabiny, ale snaha u Orbána aj Fica je. Napomádované predstavenie pred falošnými kulisami je aj svedectvom, akú významnú rolu hrá v politickom štýle oboch marketing. Na druhej strane - aj Orbánova-Ficova dedina je prijateľnejšia než brechanie ponad hranice.

Peter Schutz (sme.sk)


Fico s Orbánom spoločne otvorili slovenský dom
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/aktuality/152-aktuality2-aktuality2/656-fico-s-orbanom-spolone-otvorili-slovensk-dom

Fotogaléria:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.325012487597734.70572.147596498672668&;type=1&l=ed106ff543