pon06242024

Posledná aktualizáciaštv, 20 jún 2024 10am

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu

VpnZsm01Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o podporu slovenskej národnostnej menšiny v oblasti vzdelávania a kultúry v roku 2017.  Podpredseda ÚSŽZ a predseda VPN ZSM podpísali tohtoročnú zmluvu o poskytnutí podpory pre Slovákov v Maďarsku.

Finančná podpora sa poskytuje na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky s vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z 12. decembra 2003. VPN ZSM touto výzvou podporí projekty zamerané na aktivity v časovom období od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017.

www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm17.rtf

VpnZsm02Žiadosti na podporu projektov môžu podávať:

  1. školské a vzdelávacie inštitúcie - na financovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v školských a vzdelávacích inštitúciách zabezpečujúcich výučbu slovenského jazyka alebo výučbu v slovenskom jazyku, resp. v oblasti slovenskej kultúry na území Maďarska,
  2. študenti vysokých škôl - na podporu študentom vysokých škôl študujúcim na území Maďarska, ktorá prispeje k zachovaniu a rozvoju kultúrnej alebo jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine,
  3. pedagógovia - na podporu ďalšieho vzdelávania pedagógov vyučujúcich na základných, stredných a vysokých školách na území Maďarska slovenský jazyk alebo v slovenskom jazyku, resp. slovenskú kultúru, pokiaľ je toto organizované slovenskými inštitúciami na území Maďarska,
  4. spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy - na podporu spoločenských organizácií založených na území Maďarska, ktorých činnosť smeruje k podpore zachovania a rozvoja jazykovej a kultúrnej identity slovenskej národnostnej menšiny žijúcej na území Maďarska.

subkul03Cieľ podpory:

Cieľom podpory je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu kultúrnej a jazykovej identity osôb patriacich k slovenskej národnostnej menšine v Maďarsku, k zachovaniu slovenských kultúrnych hodnôt, k podpore slovenskej záujmovo-umeleckej a výchovno-vzdelávacej činnosti.

Uprednostňujú sa žiadosti zamerané na:

  • uskutočnenie Koncepcie rozvoja slovenského výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku - Akčného plánu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku,
  • programy, ktoré prebiehajú v slovenskom jazyku a ktoré prispievajú k posilňovaniu slovenského národnostného povedomia,
  • programy slúžiace na zachovanie slovenského jazyka a oživovanie slovenských tradícií,
  • účasť na slovenských regionálnych a celoštátnych podujatiach a (súťažných) kultúrnych prehliadkach a stretnutiach.

subkul02Povinné prílohy:

- popis projektu (približne 1 strana) v slovenskom jazyku,

- presný rozpočet.

Maximálna výška podpory na jednu žiadosť o podporu projektu: 300 000 Ft.

Termín zaslania žiadostí: do 15. júna 2017 (rozhoduje poštová pečiatka).

Rozhodnutie kuratória VPN ZSM: 30. júna 2017

Upozornenie: Žiadosť o podporu treba zaslať na osobitnom tlačive, ktoré si môžete stiahnuť na: www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm17.rtf. Žiadosti - samozrejme, spolu s prílohami - prosíme zaslať na poštovú adresu tajomníka VPN ZSM Imricha Fuhla: Pilisszentkereszt, Forrás u. 71., PSČ: 2098. Žiadosť o podporu súčasne treba zaslať aj elektronickou poštou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V prípade potreby ďalšie informácie získate tiež od tajomníka VPN ZSM Imricha Fuhla - č. tel.: +36 20 316 7402).

VpnZsm02www.oslovma.hu/XXX/VpnZsm17.rtf

Podpredseda ÚSŽZ a predseda VPN ZSM podpísali tohtoročnú zmluvu
O POSKYTNUTÍ PODPORY PRE SLOVÁKOV V MAĎARSKU

VpnZsm03Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory pre slovenskú národnosť v Maďarsku na rok 2017 vo výške takmer 100 000 eur podpísali 20. mája v Mlynkoch podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Peter Prochácka a predseda Správnej rady Verejnoprospešnej nadácie Zväzu Slovákov v Maďarsku (VPN ZSM) Matej Šipický. Podpora z rozpočtu ÚSŽZ je súčasťou štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí na realizáciu Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarska o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania a kultúry z roku 2003. Na základe tejto medzinárodnej dohody Slovensko každoročne poskytuje finančnú pomoc pre Slovákov v Maďarsku prostredníctvom VPN ZSM. Tieto finančné prostriedky aj v tomto roku budú použité v prvom rade na výchovno-vzdelávaciu činnosť, usporiadanie tradičnej Školy v prírode Poznaj svoje korene, resp. na učebné pomôcky a podporovanie študentov a pedagógov, ako aj ďalších cieľov súvisiacich s uskutočnením Koncepcie rozvoja slovenského výchovno-vzdelávacieho systému v Maďarsku - Akčného plánu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. VPN ZSM okrem školských a vzdelávacích inštitúcií, študentov a pedagógov podporuje aj spoločenské organizácie, miestne a regionálne slovenské samosprávy.