sob02242024

Posledná aktualizáciaštv, 22 feb 2024 4pm

Skvosty a potešenie pri banskom jazere

banka-01Kapitál v tom krajšom zmysle slova ● 46. Novohradské národnostné stretnutie a 16. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku ● Potešenie v prírodnom amfiteátri pri banskom jazere pramení v úcte k našim predkom a predstavuje akési svojské vzdávanie holdu pestovateľom našich folklórnych tradícií.

Pre väčšinu našich Slovákov pojem „Banka“ nemá nič spoločného s bankovníctvom. „Naša Banka“ totiž znamená kapitál nie v prvotnom, ale v tom oveľa krajšom zmysle slova. Ide o duchovnú hodnotu a zároveň potenciál, predstavujúci bohatstvo našej Slovače, ktoré sa nedá porovnať so žiadnymi trezormi napchatými bankovkami. Folklórny festival usporadúvaný z roka na rok v novohradskej obci Banka (Bánk) prezentuje naše klenoty, je to jedno z najvýznamnejších kultúrnych podujatí Slovákov v Maďarsku. Potešenie v prírodnom amfiteátri pri banskom jazere pramení v úcte k našim predkom a predstavuje akési svojské vzdávanie holdu pestovateľom našich folklórnych tradícií. (Imrich Fuhl)

Ľudové noviny (ef): Folklór si podmanil Banku

46. Novohradské národnostné stretnutie
a 16. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku

Zväz Slovákov v Maďarsku, Slovenská národnostná samospráva Novohradskej župy, miestna a slovenská národnostná samospráva v Banke, ako aj Združenie novohradských a hevešských Slovákov boli 4. augusta 2012 v obci Banka (Bánk) hostiteľmi 46. Novohradského národnostného stretnutia a 16. Celoštátneho folklórneho festivalu Slovákov v Maďarsku. Program sa začal v miestnom evanjelickom kostole folklórnou bohoslužbou na pamiatku sv. Cyrila a Metoda. Po krojovanom sprievode na prírodnom javisku pri jazere sa konal pestrý kultúrny program s názvom Naša klenotnica. Predstavili sa: Ženský spevácky zbor zo Sudíc, folklórne skupiny z Banky a obce Novohrad, veňarecký Folklórny súbor Rozmarín, Folklórny súbor Zornica z Jače, Zbor Pilíš (Mlynky, Čív, Santov), Folklórny súbor Pannónia (Malá Tarča), súbor Veľká Bukovinka (Répašská Huta), Dievčenské spevácke skupiny z Veňarcu, Ľudová hudba Svrčkovci (Šalgótarján), súbory Urpín a SFINX z Banskej Bystrice, Heligonkári (Klenovec) a hrušovskí Malí heligonkári. V programe vystúpili aj sólisti: Anna, Vera a Žofka Komjáthiové, Martin Hubaček a Roman Malatinec. Galaprogram XVII. Medzinárodného novohradského folklórneho festivalu mal názov „Naša brána otvorená“, účinkovali v ňom folklórne súbory z Chorvátska, Španielska, Slovenska a Maďarska.

Fotogaléria (Zábery Imricha Fuhla)
banka-02
banka-03
banka-04
banka-05
banka-06
banka-07
banka-08
banka-09