sob02242024

Posledná aktualizáciaštv, 22 feb 2024 4pm

Publikum zaujala kniha J. Demmela o Ľ. Štúrovi

altV Slovenskom inštitúte v Budapešti prezentovali 20. októbra najnovšiu knihu mladého maďarského historika Józsefa Demmela Zrodenie slovenského národa, Ľudovít Štúr a slovenská spoločnosť v Uhorsku v 19. storočí.

V Slovenskom inštitúte v Budapešti prezentovali 20. októbra najnovšiu knihu mladého maďarského historika Józsefa Demmela Zrodenie slovenského národa, Ľudovít Štúr a slovenská spoločnosť v Uhorsku v 19. storočí. Ústredným motívom knihy je osobnosť a činnosť Ľudovíta Štúra v 19. storočí a pohľad maďarskej historickej vedy na jeho úlohu v slovenskom hnutí. Publikáciu predstavil literárny historik z budapeštianskej univerzity ELTE Márton Szilágyi a historik-slovakista Abrahám Barna z Katolíckej Univerzity Pétera Pázmanya. Diskusiu o jednej z najvýznamnejších postáv slovenských dejín usmerňoval dlhoročne uznávaný umelecký prekladateľ Karol Wlachovský. Odbornú monografiu postavenú na štúdiu dostupných prameňov vydalo slovenské vydavateľstvo Kalligram, ktoré tiež pripravuje slovenský preklad druhej monografie historika Józsefa Demmela k problematike vývoja slovenského hnutia v Uhorsku.alt