str07242024

Posledná aktualizáciapon, 22 júl 2024 10am

J. Lendvai sa stal opäť starostom Mlynkov

altTaká kauza, aká vznikla okolo Slovenského domu, by sa už nemala zopakovať - M. Demjénová a J. Havelka v týchto voľbách nekandidovali, pričom prisťahovalci a členovia Fideszu boli veľmi aktívni... - Neuspel kandidát blízky Jobbiku - Nízka účasť a nezáujem o účasť na práci obecnej samosprávy - Neočakáva sa, že by niekto v novej obecnej samospráve mal záujem na vyostrení slovensko-maďarských vzťahov

V severomaďarskej obci Mlynky (Pilisszentkereszt), v ktorej sa väčšina obyvateľstva hlási k slovenskej národnosti, zvolili 27. novembra 2011 v predčasných voľbách za starostu opäť nezávislého kandidáta Józsefa Lendvaiho. Lendvai bol starostom aj v období, keď obecná samospráva 25. marca 2008 rozhodla o vysťahovaní organizácií Slovákov zo Slovenského domu. Odvtedy postavili s finančnou podporou slovenskej a maďarskej vlády nový Slovenský dom, ten však zatiaľ oficiálne ešte neotvorili. „Naši Slováci - napríklad predsedníčka Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marta Demjénová alebo bývalý starosta Jozef Havelka - v týchto voľbách nekandidovali, pričom prisťahovalci a členovia Maďarského občianskeho zväzu - Fidesz boli veľmi aktívni...” - komentoval pre TASR voľby člen Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Imrich Fuhl. Záujmy Slovákov v Mlynkoch bude podľa jeho slov presadzovať necelá polovica členov novozvolenej samosprávy. Na margo možného vývoja situácie Slovákov v obci konštatoval, že neočakáva, že by niekto v novej obecnej samospráve mal záujem na vyostrení slovensko-maďarských vzťahov. Vyzdvihol skutočnosť, že neuspel kandidát blízky ultrapravicovej strane Hnutie za lepšie Maďarsko - Jobbik. „Taká kauza, aká vznikla okolo Slovenského domu, by sa už nemala zopakovať,” poznamenal Imrich Fuhl a dodal, že dôvodom rozpustenia samosprávy neboli etnické, ale ekonomické záležitosti. „O účasť na práci obecnej samosprávy ľudia už jednoducho nemajú záujem, pretože je obrovský nedostatok financií. Pre mňa bola prekvapujúca veľmi nízka účasť. K urnám prišlo iba 45,5 percenta Mlynčanov, pričom účasť sa v minulosti pohybovala zvyčajne okolo 70 percent,” povedal člen Slovenskej samosprávy v Mlynkoch. Poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli o rozpustení samosprávy 13. septembra 2011. Dôvodom boli nezhody medzi poslancami, starostom a notárkou najmä v hospodárskych otázkach.

(tasr-l)

altaltaltalt

Ako sa vyvíjala kauza Mlynky

- 1997 až 2000 obecná samospráva v Mlynkoch priznala výlučné právo na využívanie Slovenského domu slovenskej samospráve a združeniu pilíšskych Slovákov

- 25. marca 2008 starosta Mlynkov József Lendvai predložil kontroverzný návrh, podľa ktorého by sa mali všetky slovenské spolky a organizácie z budovy vysťahovať. Poslanci mlynskej obecnej samosprávy väčšinou hlasov návrh schválili

- 31. marca 2008 maďarský ombudsman pre menšiny Ernő Kállai vyhlásil rozhodnutie o vysťahovaní Slovákov zo Slovenského domu za protiprávne. Zastupiteľstvo dostalo mesiac na to, aby rozhodnutie zrušilo.

- 29. apríla 2008 samospráva v Mlynkoch definitívne rozhodla, že slovenské spolky sa musia vysťahovať jún 2008

- Slovensko a Maďarsko sa dohodli, že na nový dom prispejú rovnakým dielom september 2010 v Mlynkoch položili základný kameň Slovenského domu

- August 2011 stavba domu je po prieťahoch dokončená

Maďarsko nedodržiava sľuby o slovenskom dome

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/?option=com_content&view=article&id=460:maarsko
-nedodriava-suby-o-slovenskom-dome&catid=150:politika2&Itemid=524&lang=sk

Protislovenský útok - Vyháňajú Slovákov zo Slovenského domu

http://www.luno.hu/index.php?option=content&task=view&id=6675&Itemid

Na okraj aféry Mlynky - Nemyslel som...

http://www.luno.hu/index.php?option=content&task=view&id=6701&Itemid

Pilíšania, Slováci, toto ste chceli?

http://www.cez-okno.net/clanok/slovensko/o-starom-a-novom-slovenskom-dome-v-mlynkoch

altalt

Povedali o Mlynkoch

Robert Fico:

V Mlynkoch sa rozhoduje o osude, respektíve o úrovni ochrany práv príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku.

Dušan Čaplovič:

Ak by sa to dialo na Slovensku, už by o tom vedeli v Európskej únii. Budeme rázne žiadať, aby sa tieto veci riešili.

László Sólyom:

Ak sa na to pozeráme z právneho hľadiska, všetko je v poriadku. Existujú však aj pocity, a v prípade menšín máme byť v oblasti citov veľmi pozorní.

altPál Csáky:

Slovákov v Mlynkoch vysťahovali Slováci, lebo je to obec, kde je oficiálne 54 percent obyvateľov slovenskej národnosti a ďalších 15 percent sa hlási k slovenským koreňom. Súčasný starosta vyhral voľby dvojtretinovou väčšinou.

Kinga Gönczová:

Slovenská vláda tým, že zasiahla do kauzy Mlynky, uznala, že záležitosť menšín žijúcich mimo materskej krajiny nie je iba vnútornou záležitosťou danej krajiny. Slovensko týmto krokom tiež uznalo kolektívne práva menšín.

Marek Maďarič:

Mlynky sú najslovenskejšia obec v Maďarsku. Rozhodnutiu o presťahovaní zo Slovenského domu predchádzali iné kroky. Je to diskriminujúci, zlomyseľný krok. Ide tu o šovinistickú líniu. Bol to bezprecedentný krok a chcelo to rázny krok z našej strany.

Pavol Hrušovský:

Sú tu viaceré znaky radikalizovania niektorých skupín v Maďarsku. Slovensko nemôže trpieť a súhlasiť s takouto politikou. Slováci sú výnimočne tolerantný a veľkorysí voči menšinám.

Vladimír Mečiar:

Maďarsko chce vyučovať, ale nemá dostatočný rámec. V Maďarsku nastupujú polovojenské rasistické gardy. Pozeráme sa na politiku, ktorá je v kríze. Vďaka nej vystupujú tu radikálne elementy. Reakcia zo strany Slovenska a EÚ je v kauze Mlynky nedostatočná.

Ján Fuzik:

CSS dúfa, že obecná samospráva v Mlynkoch, ktorá v prospech zabezpečenia vhodných priestorov pre menšinové samosprávy a organizácie vyvinula už nemalú prácu a odhlasovala značné finančné prostriedky, bude obozretne rozhodovať...

Ruženka Egyedová Baráneková:

Zväz Slovákov v Maďarsku vyjadruje kategorický a zásadný nesúhlas so zámermi Obecnej samosprávy v Mlynkoch ohľadne Slovenského domu.

altalt

Ismét Lendvai József Jánost választották Pilisszentkereszt polgármesterévé

A Képviselőtestület tagjai:
Fazekas László, Galó László, Dr. Horváth Sándor, Jánszki István Miklós, Mikusik Gábor és Rusznyák János Gábor.

Lendvai József János, Pilisszentkereszt korábbi, független polgármestere győzött a Pest megyei településen időközi önkormányzati választáson, amelyen új képviselő-testületi tagokat is választottak - közölte a helyi választási iroda helyettes vezetője az MTI-vel. Berecz Miklósné tájékoztatása szerint a régi-új polgármester jelentős fölénnyel, 524 vokssal nyert Kvintovics László (független) előtt, akire 173-an szavaztak, míg Becságh András (független) 84 vokssal lett a harmadik. A község 1780 választásra jogosult lakójából 811-en járultak az urnákhoz, ami 45,56 százalékos részvételnek felel meg - tette hozzá az irodavezető helyettes. A szintén vasárnap megválasztott 6 tagú képviselő-testületbe is független jelöltek kerültek. A 15 induló között három volt testületi tag is megmérette magát, de csak egyiküknek, a volt alpolgármesternek sikerült az újrázás (az egyetlen nem független, a Fidesz-KDNP színeiben induló jelölt sem kapott elég szavazatot) - mondta Berecz Miklósné. Az időközi választásra azért került sor, mert a bő kétezer lelkes község képviselő-testülete szeptember 13-án feloszlatta magát, így a polgármester megbízatása is megszűnt.

(mti)

http://www.pilisszentkereszt.hu/idokozi/idokozi/erdmeny.html

http://www.pilisszentkereszt.hu/data/cms668891/egyeni_listas_kepvered_jkv002.pdf