Pilis-Szlovák

Fico s Orbánom spoločne otvorili slovenský dom

Fotogaléria - Predsedovia vlád SR a Maďarska Robert Fico a Viktor Orbán 2. októbra 2012 v Mlynkoch spolu odovzdali do užívania Stredisko pilíšskych Slovákov. „Ak existuje obojstranná dobrá vôľa a záujem, sme schopní riešiť aj citlivé, či problematické otázky.“ - „Slováci v Maďarsku si zaslúžia zvýšenú pozornosť.“


Spoločnými chodníkmi... - III. pešia túra Pilíšanov


V tomto roku sa vybrali tí Pilíšania, ktorí sa chceli zúčastniť na III. pešej túre, do Čívu. Obecná a slovenská samospráva v Číve a Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov usporiadali 15. mája vychádzku do okolia.


Korene pred Strediskom pilíšskych Slovákov


Radices
(latinsky korene) je názov plastiky mladého mlynského umelca Blažeja Hudečeka. Podľa jeho plánov by mala stáť pred novým Slovenským domom - Strediskom pilíšskych Slovákov, ktoré je spoločným dielom MR a SR.


Drobčekova slovenčina na cédečku

V Základnej škole v Mlynkoch sa uskutočnila prezentácia nového náučného CD s názvom Drobčekova slovenčina (Manó szlovák) . Cieľom CD je, aby osvojenie si slovenského jazyka pre 7 až 12-ročné deti nebolo ťarchou, ale radšej zaujímavou hrou a zábavou. Učebnú pomôcku predstavila jej autorka Marta Demjénová.


Milan Vetrák v piatok v Mlynkoch a Budapešti

6. mája zavíta do Maďarska predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) Milan Vetrák. Po privítaní na pôde veľvyslanectva SR v Budapešti M. Vetrák odcestuje do Mlynkov na obhliadku výstavby Slovenského domu - Strediska pilíšskych Slovákov, na ktorom slovenskú časť investície spravuje ÚSŽZ.

Doplnkové informácie