Sarvašská Perinbaba v Národnom divadle

perslb01Perinbabka, kde si? Predsa v Nemzeti, mohla by znieť odpoveď, totižto Národné divadlo v Budapešti vo svojej 178-ročnej histórii prvýkrát privítalo slovenské predstavenie: rodinný muzikál jubilujúceho Divadla Cervinus v Sarvaši. Publikum tvorilo predovšetkým obecenstvo hlavného mesta a krajania.

Záštitu nad týmto významným podujatím, ktoré sa konalo 29. mája 2015 a spoluorganizátorom ktorého bol Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, prevzal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku. Rastislav Káčer vo svojom príhovore vyzdvihol tradíciu slovenských divadelných predstavení v maďarskom hlavnom meste od 19. storočia po súčasnosť. Zároveň vyjadril veľkú radosť z toho, že na scéne maďarského Národného divadla diváci môžu byť svedkami jedinečného rodinného muzikálu. Spomenul aj to, že dakedy dávno aj v Budapešti bol veľký slovenský kultúrny život, na perslb02divadelné predstavenia sa pravidelne zhromažďovalo viac než 300 divákov, vydával sa tu celý rad slovenských periodík... Pán veľvyslanec dodal, že o. i. práve takéto tradície a multikulturalizmus spája naše národy. Na predstavení s veľkým diváckym ohlasom bolo prítomné aj vedenie prvej scény Slovenska, riaditeľ Činohry Slovenského národného divadla Roman Polák a dramaturg Činohry SND Peter Kováč.

Pôvodná rozprávka bratov Grimmovcov Perinbaba ožila v roku 2013 v spolupráci Divadla Cervinus v Sarvaši, Jókaiho divadla v Békešskej Čabe a umelcov zo Slovenska. Už od počiatkov mala veľký úspech, muzikál ihneď získal priazeň publika. Treba spomenúť, že nešlo o Jakubiskove prepracovanie z roku 1985. Režisér Viktor Varga sa držal pôvodnej rozprávky bratov Grimmovcov Pani Zima, v ktorej sirota Jakub sa zamiluje do prekrásnej Alžbetky. Základný príbeh obohatili chytľavé piesne Leventeho Gulyása a tanečné zložky skupiny Varidance a Cervinus. Texty pôvodne maďarského muzikálu na základe klasickej rozprávky vypracoval Zoltán Belinszki, do slovenského jazyka ich preložila Zuzana Dósa v spolupráci s Monikou Pulíšovou.

perslb03V preplnenej divadelnej sále Národného divadla v Budapešti diváci mohli byť svedkami jedinečného kultúrneho zážitku. Kulisy boli prekrásne, charaktery jedinečné. Katarína Andrejcová (Ágika) a Ferenc Polák (Jakub) výborne prežívali svoje roly, naozaj pripadali ako jeden pár. Géza Benkő (Marko) a Pavol Gmuca (Mirko) fantasticky stvárnili hlúpučkých sluhov. Zuzana Csasztvan bola v úlohe škaredej dievky obstojná. Zuzana Dósa (Perinbaba) a Judita Hansman (Zubatá), ako dve sestry, famózne stvárnili svoje úlohy, boli naozaj hviezdami večera. Krátko po predstavení Z. Dósa sa vyjadrila nasledovne: „Ďakujeme Vám za podporu, aj pre nás to bol výnimočný zážitok a dúfam, že nás čaká veľa podobných príležitostí.“

Vzhľadom na to, že aká hlboká je rozprávková studnica, mnoho (aj slovenských) príbehov by potrebovalo oprášenie. Veríme, že čoskoro sa dočkáme prepracovania viacerých slovenských rozprávok, lebo každý z nás je v duchu dieťaťom.

Atila Rusnák

Perinbaba, avagy Holle anyó / MTV Domovina (video): http://nava.hu/id/1785058/

PerSlBXX

perinb05x

perinb06x

perinb07x