štv06042020

Posledná aktualizáciaštv, 04 jún 2020 7am

Zomrel akademický maliar Pavel Korbel

korberi1
korberi2
Zo Švajčiarska prišla do našej redakcie smutná správa. Dolnozemský rodák, akademický maliar Pavel Korbel, plný tvorivých síl a sústredený na pripravovanú bratislavskú výstavu, 11. augusta náhle zomrel vo svojom ateliéri v Montreux. - Milovník jednoduchej krásy, rojko a inštinktívny vizionár.

Nám dobre známy a blízky umelec, akademický maliar Pavel Korbel, syn slovenského učiteľa a básnika Juraja Korbeľa, narodil sa 18. 1. 1932 v Sarvaši. V roku 1946 ako 14-ročný z rozhodnutia rodičov odišiel študovať na Slovensko. V ďalšom roku sa presťahovali na Slovensko, do Želiezoviec aj jeho rodičia. Študoval v Kežmarku, Modre a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde profesorom mu bol známy umelec Ján Mudroch. Medzitým absolvoval aj nadstavbové pedagogické štúdium a po jeho ukončení do roku 1968 vyučoval estetiku, dejiny umenia a maľbu na Pedagogickej fakulte v Trnave. V tom istom roku vycestoval na študijnú cestu do Švajčiarska, skadiaľ sa z dôvodu nepriaznivých vnútropolitických udalostí (okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy) a následným obmedzovaním slobody prejavu a tvorby, domov nevrátil.

Pavel Korbel v emigrácii prvých päť rokov učil na známej výtvarnej škole Kolégium Leman v Ženeve. Aby sa na začiatku uživil, maľoval na objednávku portréty. V roku 1975 sa osamostatnil, založil súkromnú výtvarnú školu a súkromnú galériu. Po desiatich tvorivých rokoch v Ženeve dostal švajčiarske štátne občianstvo. Vo Švajčiarsku vytvoril množstvo obrazov, ktoré charakterizuje symbolizmus, expresionizmus a v ostatnom období najmä lyrický a geometrický abstrakcionizmus. Len nedávno ho zaujalo aj bádanie slovenských a slovanských tradícií, najmä ikon, kde v sklomaľbe pre ezoteriku videl zdroj inšpirácií. Vo svojich maľbách využíval najmä olejomaľbu, akvarel, temperu a miešané technológie. Obrazy tohto uznávaného umelca mali možnosť vidieť návštevníci v rôznych svetových mestách ako je Paríž, Madrid, Ženeva, Lyon, Lisabon, Frankfurt, Bazilej, Bern, Monte Carlo, Rím, Grenada, Praha, Budapešť, Bratislava - Paleta troch generácií.., 2007). Za svoje diela vyhral viacero súťaží a stal sa držiteľom mnohých medzinárodných ocenení - diplomov a zlatých medailí. Medzi nimi je aj Pocta ministra kultúry SR z roku 1997.

Sarvašský rodák je autorom oltárneho obrazu v kaplnke Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Budapešti, ktorý veriacim dlho chýbal. Z jeho ateliéru vyšiel ním vytvorený oltárny obraz v barokovom kostole v Ženeve. Laureát Francúzskej akadémie umení Michel Bérnard vysoko hodnotil jeho celoživotnú tvorbu, okrem iného uviedol, že súvisí s exodusom, identitou, zo skúseností z detstva a reálnosti. Zdôraznil, že jeho technika je vynikajúca a umelecká cesta bohatá a kompletná. Podľa neho Korbel ako rafinovaný portrétista vie, ako na obraze znázorniť ľudskú dušu, rozšírenú o poetický dotyk. Vidno, že jeho duch tvorivosti pochádza aj z komunikácie s ľuďmi. Pavel Korbel bol milovníkom jednoduchej krásy, rojko, majster vo výreze a inštinktívny vizionár. Mysticizmus, pobožnosť a hľadanie pravdy dali jeho tvorbe hlbší zmysel. V roku 2010 v Slovenskom inštitúte v Budapešti uviedli o Pavlovi Korbelovi dokumentárny film pod názvom Majster svetla a harmónie. Je to jeho životný príbeh a umelecký vzostup. Film vyrobila slovenská redakcia Maďarskej televízie v Segedíne.

Po roku 1989 bol Pavel Korbel na Slovensku nielen častým hosťom, ale aj Slovákom, ktorý striedavo žil a tvoril vo Švajčiarsku a na Slovensku. V meste Montreux, ležiacom na brehu Ženevského jazera, vlastnil byt s ateliérom, z ktorého je bezprostredný pekný výhľad na jazero a pohorie Álp, ktorý mu poskytoval výborný zdroj tvorivej inšpirácie. V uplynulom období pripravoval spoločne s grafikom Ivanom Schurmanom spoločnú výstavu svojich obrazov v Bratislave. Veľmi sa na ňu tešil, ale žiaľ, osobnej účasti sa nedožil. Jeho dcéra Mária, žijúca vo Švajčiarsku a grafik Ivan Schurman aj napriek tejto smutnej a nečakanej udalosti posmrtnú výstavu jeho obrazov a Schurmanových grafík pripravia a výstavu 16. septembra 2014 pre verejnosť otvoria.

Odchodom tohto slovenského umelca, žijúceho v zahraničí, dolnozemskí rodáci a Slováci na Slovensku stratili veľkú a nenahraditeľnú osobnosť. Česť jeho pamiatke!

Dokumentárny film Majster svetla a harmónie:
http://nava.hu/id/1027966/          http://nava.hu/id/1037796/         
http://nava.hu/id/1037794/

„Hojže Bože” - P. Korbel našiel spásu v umení - Akademický maliar so sarvašskými koreňmi
- Hnaní žitia nevôľou - Jeho obrazy predstavujú ticho
http://www.oslovma.hu/index.php/hu/archiv/185-archiv-nazory-archiv-nazory/989-qhoje-boeq-p-korbel-naiel-spasu-v-umeni