alt : header1.swfSun05262019

Posledná aktualizácia20:04:10

Pozvánky - Programy - Podujatia - Predbežne

KalendarĽudové noviny - http://www.luno.hu/aktuality-podujatia
Domovina - slovenský magazín Duna TV

- https://www.mediaklikk.hu/musor/domovina
Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu
- https://www.mediaklikk.hu/musor/szlovak
CSSM - http://www.slovaci.hu/index.php/sk


Počet zaregistrovaných slovenských voličov v Maďarsku

Aktuálny počet prihlásených do zoznamu slovenských voličov: 11 411 osôb.
(Zdroj: http://valasztas.hu) - 
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/27615-aktreg19

Pred našimi voľbami - http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27335-pred-na-imi-vo-bami

Koordinačná porada v Budapešti aj o voľbách
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27487-koordina-na-porada-v-budape-ti-aj-o-vo-bach

Predvolebné fórum v Tatabáni-Bánhide - http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-politika/27534-predvolebne-forum-v-tatabani-banhide


Slovensky-institut-LOGO-modre

Program Slovenského inštitútu v Budapeštihttp://www.oslovma.hu/XXX/InstPpSk.pdf

A Szlovák Intézet rendezvényeihttp://www.oslovma.hu/XXX/InstPpHu.pdf

Sídlo inštitútu: 1088 Budapešť, Rákóczi út 15. Otváracia doba: pondelok - štvrtok 10-16, piatok: 10-14 https://www.facebook.com/sibudapest www.mzv.sk/sibudapest This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Telefón: (+36 1) 327 4000


Dotacie-UszzPodpora zo Slovenska / Dotácie z rozpočtu ÚSŽZ

Zoznamy schválených žiadostí:
http://www.uszz.sk/data/d05e3fc45584398835684e4cfd3a058e.pdf

Zoznamy zamietnutých žiadostí:
http://www.uszz.sk/data/f18f118d29cd0105b55d37b6b4915d04.pdf

Upozornenie pre prijímateľov dotácií:
http://www.uszz.sk/sk/stranka/4672/dotacie-2019--schvalene-a-neschvalene-ziadosti-o-dotacie-2019

DabasRoz

KomlBund

25majKeS25majSegNarStiPrhttps://www.stipendia.sk/sk/aktuality/akademicky-rok-2019/2020-vyzvy-otvorena
Nová výzva Národného štipendijného programu Slovenskej republiky v akademickom roku 2019/2020 / Leták: https://www.mzv.sk/documents/10182/3588785/Letak+NSP_SK.pdf
Štipendiá pre zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov,
výskumných a umeleckých pracovníkov
https://www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-zahranicia


RudabanaPred ekumenickým stretnutím slovenských speváckych zborov a koncertom chrámovej hudby v Baňačke
http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/618-ekumenicke-stretnutie-slovensk-ch-spevackych-zborov-a-koncert-chramovej-hudby-2019


BpSlSk70DabaSpV9

SlovParlhttp://www.luno.hu/images/stories/2019/Aktuality/19-05/SlovParl19-Prihlaska.doc


LuNoviny

Ľudové noviny (e-archív) - https://jadox.oik.hu:443/?docId=11856


BpSlovak

Budapeštiansky Slovák (e-archív) - https://jadox.oik.hu:443/?docId=11649


Súbeh o štipendium Juraja Bielika

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti vypisuje súbeh na štipendium na počesť zosnulého Juraja Bielikapre študujúcu mládež vo veku 14 až 25 rokov na školský rok 2019/2020 v hodnote 100 tisíc forintov na osobu v priebehu 10 študijných mesiacov pre 3 stredoškolákov a 1 vysokoškolského študenta za nasledujúcich podmienok:
Uchádzači
- môžu byť študenti resp. poslucháči denného štúdia, musia ovládať slovenský jazyk,
- musia preukázať aktivitu v kultúrnej oblasti našej národnosti,
- sú ochotní zapojiť sa do činnosti slovenskej samosprávy,
- nemôžu paralelne čerpať iné slovenské štipendium.
Prihláška musí obsahovať:
- podrobný životopis v slovenskom jazyku s uvedením sociálnych pomerov,
- samostatne zostavený formulár s dôležitými osobnými údajmi (meno, bydlisko, štúdiá, navštevovaná inštitúcia, kontaktné adresy, spolu s číslom telefónu a mailom, číslom bankového konta, menom matky, s číslom sociálneho poistenia (TAJ), daňovým číslom atď.)
Zo súbehu sa nemôžu vylúčiť tí študenti, ktorí už získali štipendium a znovu sa oň uchádzajú.
Termín odoslania prihlášok v doporučenej zásielke: do 10. júna 2019 na adresu: Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti (Angyalföldi Szlovák Önkormányzat 1131 Budapest Övezet u. 5.)
Do 15. júla 2019 dostanú všetci uchádzači aj písomnú odpoveď a oznámenie o zvolaní štipendistov.

Zuzana Hollósyová
predsedníčka Slovenskej samosprávy XIII. obvodu Budapešti


Súbeh o štipendium Antona Straku

Slovenská samospráva XIV. obvodu Budapešti (Zugló) vypisuje súbeh o štipendium A. Straku, určené pre študujúcu mládež vo veku od 18 do 26 rokov (študenti vysokých škôl). Súbeh sa vzťahuje na obdobie január – máj, resp. september – október 2019. Samospráva môže udeliť trom študentom štipendiumv hodnote 8 tisíc forintov mesačne.
Podmienky:
- Uchádzačmi môžu byť poslucháči denného štúdia, dobre ovládajúci slovenský jazyk,
- musia preukázať aktivitu v kultúrnej oblasti našej národnosti, alebo kontakt s nejakou slovenskou inštitúciou či samosprávou v Maďarsku,
- sú ochotní podpísať zmluvu o spolupráci s našou samosprávou a zapojiť sa do jej činnosti,
- nemôžu paralelne čerpať iné slovenské štipendium.
Prihláška musí obsahovať:
- podrobný životopis v slovenskom jazyku s uvedením sociálnych pomerov,
- samostatne zostavený formulár s dôležitými osobnými údajmi v maďarčine (meno, bydlisko, štúdium, navštevovaná inštitúcia, kontaktné adresy spolu s telefónom, atď.),
- kópiu indexu alebo (v prípade študentov I. ročníka VŠ) žiackej knižky, t. j. študijných výsledkov za posledný školský rok,
- potvrdenie o doterajšej spolupráci so Slovákmi v Maďarsku (od miestnych samospráv, spolkov a pod.),
- ak ide o bývalého štipendistu našej samosprávy, hodnotenie svojej práce v našom zbore a návrhy týkajúce sa ďalšej spolupráce,
- krátky popis záujmovej činnosti uchádzača, jeho ďalšie plány viažuce sa predovšetkým k národnostnej oblasti, života Slovákov v Maďarsku.
Termín odoslania prihlášok: do 30. mája 2019 na adresu:
Slovenská samospráva Zugló-Budapešť / Zuglói Szlovákok Önkormányzata - Budapest,
1146 Thököly út 73., 
resp. mailom na adresu:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Straka

CSSMhlavUstavKSM-logoPedMetCentSlovMa-logoVpnZaSlovMa-Nadacia-logo

ReklDomovina2ReklMatJaz2

ReklTonoReklCSSM2


Kalendár podujatí inštitúcii CSSM na rok 2019

http://www.slovaci.hu/index.php/sk/9-blog/598-kalendar-podujati-institucii-cssm-na-r-2019


NKal2019

Staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára na rok 2020!

Ročenka Náš kalendár je už dlhé desaťročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) je Nezisková verejnoprospešná spoločnosť SlovakUm, s. r. o., jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Naším cieľom je, aby Náš kalendár na rok 2020 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku – prezentujúc tohtoročné udalosti zachytené objektívom fotoaparátu, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť našich školákov a mládeže. / Podľa našich predstáv aj budúcoročný Náš kalendár bude mať tradičnú, klasickú štruktúru, čo však neznamená, že nechce byť niečím viac než „iba“ kronikou našej Slovače. Snažíme sa o to, aby naša ročenka bola obsahovo, tematicky a žánrovo pestrým, praktickým, zároveň hodnotným a podnetným čítaním. Na stránkach Nášho kalendára na rok 2020, samozrejme, predstavíme aj činnosť inštitúcií CSSM, prácu našich miestnych a regionálnych slovenských volených zborov a občianskych organizácií, ako aj ďalších slovenských kolektívov. Pri zostavovaní ročenky nechceme zabudnúť na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a na dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Pochopiteľne, necháme pritom primeraný priestor aj pre literatúru, umenie, zábavné čítanie, rôzne zaujímavosti, krížovky, recepty a humor. / Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu: staňte sa spolutvorcami Nášho kalendára na rok 2020! Vítané sú všetky vaše návrhy, podnety, pripomienky, no a najmä články, fotografie a iné príspevky na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj o ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na našom národnostnom poli. Svoje články, resp. podnety a pripomienky pošlite v elektronickej podobe čím skôr (najneskôr do 1. augusta) na emailovú adresu spoločnosti SlovakUm. / Za spoluprácu vám vopred ďakujeme! / S pozdravom: Imrich Fuhl, konateľ SlovakUm, s. r. o. / e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. u / mobil: +36 30 423 8033

Náš kalendár 2019 - Objednávka / Megrendelőlap: www.oslovma.hu/XXX/MegrendL-NasKal19.pdf
Zachovajme stopy po našich pracovitých slovenských predkoch
http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-literatura/27187-zachovajme-stopy-po-na-ich-pracovit-ch-slovensk-ch-predkoch
Potecha oka, ovlaženie pamäte, inšpirácia ducha
http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/54/nas-kalendar-slovakov-v-madarsku-potecha-oka-ovlazenie-pamaete-inspiracia-ducha
Náš kalendár v Digitálnej knižnici Dokumentačného centra CSSM - http://sdc.slovaci.hu/konyvtar-2?task=showCategory&;catid=52


BohoSluzKam v Maďarsku na slovenské bohoslužby?
http://www.luno.hu/aktuality-podujatia/24735-kam-na-slovenske-bohoslu-by


Monit-Sk

oSlovMa-4000-likes